UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.1 Accés als estudis de grau

Descripció: Relació dels principals indicadors de l'accés als estudis de grau per preinscripció: oferta de places, demanda, assignació i notes de tall per a cada titulació
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2018-2019

                     
  Centre Nom del Grau Oferta de places preinscripció Demanda
(convocatòria juny)
Assignació
(juliol)
Demanda en 1a pref / oferta Nota  de tall  
1a pref Resta pref 1a pref Resta pref  
  200 FME Grau en Matemàtiques  50  105  415  49  4 210%  12,684  
  205 ESEIAAT Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil
Grau en Enginyeria elèctrica
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica
Grau en Enginyeria mecànica
Grau en Enginyeria química 
 270  244  544  224  71 90%  6,186  
  Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  60  126  318  63  7 210%  10,382  
  Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals  60  19  203  19  21 32%  5,000  
  Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials  60  145  352  66  5 242%  12,390  
  Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  180  89  615  89  115 49%  5,000  
  Grau en Enginyeria en vehicles aeroespacials  60  109  387  43  28 182%  11,822  
  210 ETSAB Grau en Estudis d'arquitectura  350  369  507  360  55 105%  5,288  
  230 ETSETB Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació  220  200  565  177  62 91%  6,916  
  Grau en Enginyeria electrònica de telecomunicació  50  87  367  46  9 174%  9,732  
  Grau en Enginyeria física  40  106  384  41  4 265%  12,732  
  240 ETSEIB Grau en Enginyeria en tecnologies industrials  400  492  930  335  94 123%  9,766  
  Grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica  40  139  143  41  3 348%  12,102  
  250 ETSECCPB Grau en Ciències i tecnologies del mar  50  10  70  10  27 20%  5,000  
  Grau en Enginyeria Civil  100  57  329  57  20 57%  5,000  
  Grau en Enginyeria Civil (Docència en Anglès)  20  23  111  18  7 115%  8,000  
  Grau en Enginyeria d'obres públiques  70  9  92  9  2 13%  5,000  
  270 FIB Grau en Ciència i Enginyeria de Dades  50  115  329  47  6 230%  12,018  
  Grau en Enginyeria informàtica  400  643  1.071  375  44 161%  9,406  
  280 FNB Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval  60  51  224  51  18 85%  5,000  
  Grau en Nàutica i transport marítim  50  71  110  52  8 142%  6,469  
  Grau en Tecnologies Marines   40  11  81  11  11 28%  5,000  
  290 ETSAV Grau en Estudis d'arquitectura  100  134  347  112  3 134%  8,144  
  295 EEBE Grau en Enginyeria biomèdica  50  57  362  22  57 114%  11,254  
  Grau en Enginyeria de l'energia  65  56  279  52  23 86%  7,232  
  Grau en Enginyeria de materials  40  27  219  27  14 68%  5,000  
  Grau en Enginyeria elèctrica  90  62  321  59  41 69%  5,770  
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica  125  170  445  114  21 136%  8,780  
  Grau en Enginyeria mecànica  225  266  852  184  60 118%  7,778  
  Grau en Enginyeria química  120  81  404  81  61 68%  5,026  
  300 EETAC Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials  120  111  410  80  59 93%  9,192  
  Doble titulació en Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials i Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació o Enginyeria telemàtica  40  52  198  39  16 130%  10,378  
  Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació
Grau en Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet)
 100  53  253  53  22 53%  5,000  
  Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació
Grau en Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet) (Febrer)
 20  -  28  -  2 0%  5,000  
  310 EPSEB Grau en Arquitectura tècnica i edificació  140  75  328  75  15 54%  5,000  
  Grau en Enginyeria en geoinformació i geomàtica  40  3  47  3  2 8%  5,000  
  330 EPSEM Grau en Enginyeria d'Automoció  50  117  281  53  7 234%  9,032  
  Grau en Enginyeria de sistemes TIC  40  38  116  38  10 95%  5,200  
  Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica
Grau en Enginyeria mecànica
Grau en Enginyeria química 
 140  71  278  71  36 51%  5,000  
  Grau en Enginyeria minera  40  17  26  17  1 43%  5,000  
  340 EPSEVG Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  100  100  240  87  41 100%  5,566  
  Grau en Enginyeria elèctrica
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica
Grau en Enginyeria mecànica 
 200  68  269  68  29 34%  5,000  
  Grau en Enginyeria informàtica  50  52  296  39  36 104%  6,902  
  370 FOOT Grau en Òptica i optometria  90  72  231  72  55 80%  5,000  
  390 ESAB Grau en Enginyeria Alimentària  50  22  126  22  15 44%  5,000  
  Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques  60  25  56  25  8 42%  5,000  
  Grau en Enginyeria de sistemes biològics  50  28  142  28  35 56%  5,400  
  TOTAL CENTRES PROPIS  4.825  4.977  14.701  3.604  1.290 103%    
  801 EUNCET Grau en Administració i direcció d'empreses (Presencial)  45  21  144  21  16 47%  5,026  
  Grau en Administració i direcció d'empreses (Semipresencial)  20  11  90  11  - 55%  5,000  
  Grau en Administració i Direcció d'Empreses / Màrqueting i Comunicació Digital (Simultaneïtat)  30  18  57  18  6 60%  5,000  
  Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Fitnes  80  42  31  42  1 53%  5,000  
  Grau en Màrqueting i comunicació digital (Presencial)  70  43  153  43  14 61%  5,000  
  Grau en Màrqueting i comunicació digital (Semipresencial)  20  7  110  7  - 35%  5,000  
  802 EAE Grau en Administració i direcció d'empreses   100  48  128  48  33 48%  5,000  
  Grau en Màrqueting i Comunicació Digital  40  44  114  33  12 110%  5,970  
  804 CITM Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs  40  52  230  40  9 130%  7,548  
  Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs (docència en anglès)  30  49  126  32  - 163%  8,806  
  Grau en Disseny, Animació i Art Digital  40  90  125  46  4 225%  9,104  
  Grau en Multimèdia  40  44  114  41  11 110%  6,676  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  555  469  1.422  382  106 85%    
  Dades 1a assignació a Juny 2018