UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.1 Accés als màsters universitaris

Descripció: Relació dels màsters oficials ofertats per la UPC classificats per centres docents amb la seva oferta de places i preinscripció
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2021-2022

                         
      2019-2020 2020-2021 2021-2022*  
  Centre Nom del Programa Oferta de places Demanda Admesos Oferta de places Demanda Admesos Oferta de places Demanda Admesos  
  200 FME Màster universitari en Estadística i investigació operativa 40 82 69 40 69 57 40 104 53  
  Màster universitari en Matemàtica avançada i enginyeria matemàtica 30 90 77 30 56 47 30 60 40  
  205 ESEIAAT Màster universitari en Disseny i tecnologia tèxtils - - - 30 16 15 30 26 25  
  Màster universitari en Enginyeria aeronàutica 120 112 101 120 137 127 120 108 101  
  Màster universitari en Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial 40 47 39 40 42 36 40 38 27  
  Màster universitari en Enginyeria d'organització 80 62 52 80 52 47 80 49 43  
  Màster universitari en Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering 20 25 13 20 30 21 20 27 21  
  Màster universitari en Enginyeria industrial 200 140 124 200 133 121 200 98 80  
  Màster universitari en Enginyeria tèxtil i paperera 30 7 7 - - - - - -  
  Màster universitari en Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management 20 54 22 20 37 23 20 37 22  
  Recerca en enginyeria mecànica - - - - - - 30 15 10  
  Màster universitari en Tecnologia paperera i gràfica - - - 30 12 12 30 10 10  
  210 ETSAB Màster universitari en Arquitectura 300 155 95 300 223 175 290 302 267  
  Màster universitari en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch) 200 344 189 200 297 178 200 200 177  
  Màster universitari en Estudis avançats en disseny-Barcelona 75 116 81 75 110 57 75 63 61  
  Màster universitari en Paisatgisme  30 41 32 30 54 28 30 38 34  
  230 ETSETB Màster universitari en Cybersecurity - - - 30 64 34 40 56 51  
  Màster universitari en Enginyeria de telecomunicació 90 65 48 80 56 45 80 53 43  
  Màster universitari en Enginyeria electrònica 60 56 45 60 69 56 60 42 39  
  Erasmus Mundus Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics - - - - - - 25 0 0  
  Màster universitari en Física per a l'enginyeria 30 36 24 30 22 22 30 18 17  
  Màster universitari en Fotònica / Photonics 35 52 39 35 42 33 35 52 47  
  Màster universitari en Tecnologies avançades de telecomunicació 30 84 73 60 87 71 60 49 48  
  240 ETSEIB Màster universitari en Automàtica i robòtica 30 62 30 30 49 39 30 90 28  
  Màster universitari en Cadena de subministrament, transport i mobilitat 40 27 10 30 19 15 30 12 7  
  Màster universitari en Enginyeria d'automoció 30 45 27 45 37 30 45 42 24  
  Màster universitari en Enginyeria de l'energia 60 128 87 60 128 101 60 146 92  
  Màster universitari en Enginyeria d'organització 40 29 16 40 25 20 40 18 14  
  Màster universitari en Enginyeria industrial 400 356 311 400 410 378 400 324 238  
  Màster universitari en Enginyeria nuclear/Nuclear Engineering  20 16 12 20 14 10 20 16 8  
  Enginyeria tèrmica - - - - - - 30 10 5  
  Màster universitari en Neuroenginyeria i rehabilitació - - - 40 33 30 40 52 32  
  Sistemes i accionaments elèctrics - - - - - - 30 20 14  
  250 ETSECCPB Màster universitari en Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques - - - 25 ND ND 25 0 0  
  Màster universitari en Enginyeria ambiental 30 59 49 30 58 44 30 35 33  
  Màster universitari en Enginyeria de camins, canals i ports 120 88 77 120 91 83 120 95 90  
  Màster universitari en Enginyeria del terreny 45 40 29 45 37 28 45 29 29  
  Màster universitari en Enginyeria estructural i de la construcció 45 128 95 45 112 82 45 85 76  
  Erasmus Mundus Master in Flood Risk Management - - - 30 ND ND 30 0 0  
  European Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae) 30 ND ND 15 ND ND 15 0 0  
  Màster univesitari en Enginyeria i Gestió Costanera i Marítima (COMEM) 15 ND ND - - - - - -  
  Màster universitari en Mètodes numèrics en enginyeria 25 43 36 25 29 24 25 19 17  
  Màster universitari en Urban Mobility - - - 30 2 2 60 3 3  
  270 FIB Ciència de dades - - - - - - 40 74 43  
  Màster universitari en Enginyeria informàtica  40 58 27 40 52 27 40 38 24  
  Màster universitari en Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes 90 ND ND 120 ND ND 120 0 0  
  Màster universitari en Innovació i investigació en informàtica (MIRI) 80 147 106 80 100 75 60 60 42  
  Màster universitari en Intel·ligència artificial 50 137 59 50 155 54 50 259 59  
  Erasmus Mundus Master i Big Data Management and Analytics (BDMA) 30 ND ND - - - - - -  
  280 FNB Màster universitari en Enginyeria naval i oceànica 40 42 28 40 45 28 40 32 28  
  Màster universitari en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines 15 18 13 15 15 9 15 9 9  
  Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim 15 33 23 20 36 24 20 31 26  
  290 ETSAV Màster universitari en Arquitectura 100 145 127 100 160 114 100 141 62  
  Màster universitari en Intervenció sostenible en el medi construït 30 42 29 30 37 23 40 47 29  
  295 EEBE Màster universitari en Ciència i enginyeria avançada de materials 30 28 20 30 21 18 30 19 18  
  Màster universitari en Ciència i enginyeria de materials - - - - - - - - -  
  Màster universitari en Enginyeria interdisciplinària i innovadora 60 34 25 60 38 30 60 33 24  
  Màster universitari en Enginyeria química  50 46 39 60 31 27 60 48 45  
  European Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) 15 ND ND 15 ND ND 15 0 0  
  300 EETAC Màster universitari en Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació (MASTEAM) 30 48 38 35 33 17 35 14 6  
  Màster universitari en Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (DRONS) 30 22 16 30 21 18 30 18 15  
  Màster universitari en Ciència i tecnologia aeroespacials/Aerospace Science and Technology 30 33 20 30 16 12        
  Màster universitari en Ciència i tecnologia aeroespacials/Aerospace Science and Technology (Pla 2021) - - - - - - 30 19 16  
  310 EPSEB Màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació 30 66 49 30 53 35 30 36 34  
  Màster universitari en Enginyeria cartogràfica i geogràfica 30 7 3 - - - - - -  
  Màster universitari en Diagnosi i tècniques d'intervenció en l'edificació - - - 30 25 19 30 16 16  
  Màster universitari en Gestió de l'edificació 30 72 58 30 78 56 30 60 57  
  Màster universitari en Seguretat i salut en el treball - prevenció de riscos laborals 30 54 32 30 45 35 30 41 41  
  330 EPSEM Màster universitari en Enginyeria de mines 30 15 9 30 13 8 30 18 15  
  Màster universitari en Enginyeria dels recursos naturals 25 29 24 25 33 27 25 36 35  
  340 EPSEVG Màster universitari en Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial 30 53 30 30 39 24 30 31 30  
  370 FOOT Màster universitari en Optometria i ciències de la visió 27 30 27 27 33 27 30 39 30  
  390 EEABB Màster universitari en Tecnologies facilitadores per a la indústria alimentària i de bioprocessos 20 14 9 20 17 11 20 9 8  
  480 IS.UPC Màster universitari en Ciència i tecnologia de la sostenibilitat 40 37 28 40 62 52 40 38 33  
  801 EUNCET Màster universitari en Administració i direcció d'empreses 30 ND ND 50 ND ND 50 ND ND  
  Màster universitari en Direcció de Màrqueting 30 ND ND 50 ND ND 50 ND ND  
  802 EAE Màster universitari en Administració i direcció d'empreses 270 ND ND 270 ND ND 270 ND ND  
  Màster universitari en Direcció de Màrqueting 300 ND ND 300 ND ND 300 ND ND  
  Màster universitari en Direcció dels Recursos Humans i del Talent 100 ND ND 150 ND ND 150 ND ND  
  * Dades provisionals a octubre de 2021. No es disposa de dades dels màsters on la UPC participa però no és la universitat coordinadora.