UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.13 Resultats acadèmics dels estudis de grau per centre i estudi

Descripció: Resultats acadèmics per les titulacions de grau de centres propis i centres adscrits. En la fase inicial es faciliten dades en relació al nombre d'aptes i no aptes de fase inicial. En la fase no inicial dades sobre rendiment.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2020-2021

                               
  CENTRES PROPIS                          
  Centre Titulació Fase Inicial ** Fase No Inicial Taxes RD 1393/2007  
    % Aptes No Aptes    
  Nous 1er TC
2020-2021
t.p. t.p.+1 1r any FI Altres Taxa Rendiment Taxa Èxit Mitjana crèdits matriculats Taxa Eficència Taxa Graduació Taxa Abandonament  
  200 FME Matemàtiques 52 34,6% ND 9,6% ND ND 89,8% 92,9% 46,4 90,0% 68,4% 21,1%  
  205 ESEIAAT Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte 67 91,0% ND 1,5% ND ND 94,1% 96,6% 50,1 93,9% 66,7% 13,0%  
  Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 57 43,9% ND 15,8% ND ND 82,8% 85,4% 51,1 85,3% 33,3% 54,6%  
  Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil 248 44,8% ND 10,1% ND ND 95,3% 95,4% 49,7 93,7% 35,3% 28,6%  
  Enginyeria Elèctrica 78,0% 82,0% 47,0 88,1% 27,1% 28,6%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 88,9% 91,2% 46,7 90,5% 48,9% 31,5%  
  Enginyeria Mecànica 89,8% 91,5% 44,9 91,7% 47,0% 28,6%  
  Enginyeria Química 81,5% 85,3% 47,6 92,3% 41,0% 30,8%  
  Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials 57 80,7% ND 3,5% ND ND 88,5% 92,2% 55,4 93,8% 84,8% 6,8%  
  Enginyeria en Tecnologies Industrials 187 16,0% ND 25,7% ND ND 74,6% 76,9% 53,5 77,8% 26,9% 48,9%  
  Enginyeria en Vehicles Aeroespacials 60 78,3% ND - ND ND 84,3% 87,0% 55,6 90,6% 87,9% 8,6%  
  210 ETSAB Arquitectura - - - - - - 31,5% 49,4% 32,6 75,6% - -  
  Estudis d'Arquitectura 354 50,9% ND 9,3% ND ND 79,7% 85,2% 49,5 92,9% 30,8% 36,8%  
  230 ETSETB Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació - - ND - ND ND 100,0% 100,0% 12,0 99,6%      
  Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació 217 16,1% ND 36,4% ND ND 80,0% 82,1% 51,4 87,0% 38,6% 43,5%  
  Enginyeria electrònica de telecomunicació 54 51,9% ND 14,8% ND ND 87,6% 88,1% 55,5 - - -  
  Enginyeria Física 45 57,8% ND 6,7% ND ND 96,4% 97,1% 49,0 94,2% 84,2% 5,3%  
  240 ETSEIB Enginyeria en Tecnologies Industrials 403 28,5% ND 7,7% ND ND 83,2% 84,9% 53,0 81,9% 56,6% 17,8%  
    Tecnologies industrials i anàlisi econòmica 59 91,5% ND 1,7% ND ND 93,0% 93,2% 60,1 - - -  
  250 ETSECCPB Ciències i tecnologies del mar 67 32,8% ND 4,5% ND ND 77,7% 81,0% 59,1 - - -  
  Enginyeria ambiental 51 58,8% ND 3,9% ND ND - - 58,8 - - -  
  Enginyeria Civil Pla (2010) - - - - - - 83,5% 86,0% 50,0 86,1% 37,9% 40,8%  
  Enginyeria Civil Pla (2020) 159 46,5% ND 12,0% ND ND 58,9% 65,5% 55,6 99,8% - -  
  Enginyeria d'Obres Públiques - - - - - - 68,9% 80,2% 34,4 77,6% 30,0% 20,0%  
  Enginyeria Geològica - - - - - - 63,8% 76,9% 26,6 77,5% 0,0% 71,4%  
  Tecnologies de camins, canals i ports 38 34,2% ND 13,2% ND ND - - 58,4 - - -  
  270 FIB Ciència i Enginyeria de dades 53 73,6% ND 7,6% ND ND 98,4% 98,4% 54,8 98,5% - -  
  Enginyeria Informàtica 395 57,7% ND 6,6% ND ND 85,9% 89,6% 49,3 88,2% 41,4% 28,2%  
  280 FNB Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval 60 38,3% ND 11,7% ND ND 85,9% 90,3% 47,3 89,2% 58,5% 16,9%  
  Nàutica i Transport Marítim 54 55,6% ND 13,0% ND ND 89,1% 92,8% 49,3 95,6% 52,7% 12,7%  
  Tecnologies Marines 35 17,1% ND 25,7% ND ND 83,4% 86,8% 41,7 88,0% 11,4% 77,1%  
  290 ETSAV Arquitectura - - - - - - 90,9% 100,0% 33,0 79,5% - -  
  Estudis d'Arquitectura 102 82,4% ND - ND ND 93,5% 97,5% 50,5 93,5% 50,0% 24,6%  
  295 EEBE Enginyeria Biomèdica 62 83,9% ND 4,8% ND ND 97,0% 97,4% 55,6 92,6% 85,4% 10,4%  
  Enginyeria de l'Energia 68 57,4% ND 7,4% ND ND 89,0% 90,4% 51,8 90,3% 46,4% 26,8%  
  Enginyeria de Materials 43 20,9% ND 39,5% ND ND 87,5% 89,1% 49,5 83,2% 31,4% 45,7%  
  Enginyeria Elèctrica 83 25,3% ND 22,9% ND ND 82,4% 86,3% 45,6 83,9% 26,8% 53,5%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 135 48,9% ND 6,7% ND ND 81,4% 84,5% 49,3 87,8% 57,9% 22,8%  
  Enginyeria Mecànica 219 35,2% ND 11,9% ND ND 86,3% 88,8% 51,6 85,7% 41,5% 34,6%  
  Enginyeria Química 113 23,9% ND 25,7% ND ND 81,1% 82,5% 50,7 82,5% 33,7% 47,1%  
  300 EETAC Enginyeria d'Aeronavegació - - - - - - 92,6% 96,2% 18,0 - - -  
  Enginyeria de Sistemes Aeroespacials 119 23,5% ND 4,2% ND ND 86,3% 87,7% 49,7 87,3% 49,6% 23,4%  
  Enginyeria de Sistemes Aeroespacials / Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació - Enginyeria Telemàtica (agrupació de simultaneïtat) 43 32,56% ND 2,33% ND ND 71,6% 72,3% 68,1 - - -  
  Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 94 13,83% ND 24,47% ND ND 73,6% 75,6% 42,6 85,6% 15,1% 36,9%  
  Enginyeria Telemàtica 82,7% 85,2% 44,9 85,7% 28,1% 34,4%  
  310 EPSEB Arquitectura Tècnica i Edificació 141 42,6% ND 19,9% ND ND 81,2% 84,8% 46,7 98,3% 32,6% 31,4%  
  Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica 37 40,5% ND 8,1% ND ND 79,2% 83,7% 54,0 91,8% 33,3% 50,0%  
  330 EPSEM Enginyeria d'automoció 58 67,2% ND 8,6% ND ND 92,1% 94,4% 58,5 98,4% - -  
  Enginyeria de recursos energètics i miners - - - - - - 100,0% 100,0% 18,0 88,9% - -  
  Enginyeria de Sistemes TIC 52 46,2% ND 28,9% ND ND 80,3% 84,6% 51,0 89,4% 52,8% 30,6%  
  Enginyeria Elèctrica - - - - - - 60,0% 100,0% 30,0 80,0% - -  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 119 32,77% ND 27,73% ND ND 80,8% 83,7% 47,4 90,1% 47,7% 33,9%  
  Enginyeria Mecànica 83,3% 87,0% 50,8 91,0% 50,6% 36,7%  
  Enginyeria Química 81,1% 85,5% 53,9 86,8% 34,4% 28,6%  
  Enginyeria en organització industrial - - - - - - 100,0% 100,0% 12,0 88,9% - -  
  Enginyeria Minera 11 36,4% ND 36,4% ND ND 93,5% 98,3% 45,2 98,8% 25,0% 37,5%  
  340 EPSEVG Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte 103 67,0% ND 2,9% ND ND 85,2% 88,4% 48,5 90,4% 39,4% 22,2%  
  Enginyeria Elèctrica 152 40,79% ND 9,21% ND ND 75,6% 79,3% 39,9 77,3% 46,9% 32,2%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 76,1% 78,9% 46,2 93,2% 40,2% 35,3%  
  Enginyeria Mecànica 73,0% 76,6% 41,4 85,2% 45,2% 32,9%  
  Enginyeria Informàtica 58 48,3% ND 6,9% ND ND 64,7% 74,4% 47,8 85,8% 16,4% 42,6%  
  370 FOOT Òptica i Optometria Pla (2009) - - - - - - 89,6% 90,5% 55,4 88,0% 69,8% 21,9%  
  Òptica i Optometria Pla (2020) 85 - ND 9,4% ND ND - - 55,4 - - -  
  390 EEABB Enginyeria Agrícola - - ND - ND ND 82,11% 98,73% 29,70 89,3% 42,9% 50,0%  
  Enginyeria Agroambiental i del Paisatge - - ND - ND ND 84,29% 100,00% 26,12 87,9% 35,0% 35,0%  
  Enginyeria Alimentària 43 23,3% ND 16,3% ND ND 83,2% 84,7% 45,7 92,5% 50,0% 31,3%  
  Enginyeria de ciències agronòmiques 31 51,6% ND 16,1% ND ND 86,6% 89,4% 48,7 97,9% - -  
  Enginyeria de Sistemes Biològics 53 58,5% ND 11,3% ND ND 80,2% 82,3% 51,0 93,9% 25,5% 56,9%  
  Paisatgisme 27 55,6% ND 14,8% ND ND 88,3% 90,8% 51,3 - - -  
                               
  CENTRES ADSCRITS                          
  Centre Titulació Fase Inicial** Fase No Inicial Taxes RD 1393/2007  
    % Aptes No Aptes    
  Nous 1er TC
2020-2021
t.p. t.p.+1 1r any FI Altres Taxa Rendiment Taxa Èxit Mitjana crèdits matriculats Taxa Eficència Taxa Graduació Taxa Abandonament  
  801 EUNCET Administració i Direcció d'Empreses 112 77,68% ND 7,14% ND ND 84,24% 86,57% 50,17 90,8% 41,0% 29,5%  
  Ciències i tecnologies aplicades a l'esport i al fitnes 50 70,00% ND 12,00% ND ND 95,24% 95,97% 56,59        
  Màrqueting i comunicació digital 143 79,72% ND 4,90% ND ND 90,36% 92,99% 41,59 95,5% 49,3% 21,1%  
  802 EAE Administració i Direcció d'Empreses 109 - ND - ND ND 82,46% 86,08% 55,84 90,5% 41,3% 31,0%  
  Màrqueting i comunicació digital 60 - ND - ND ND 95,83% 96,89% 58,08 98,1%      
  804 CITM Disseny i desenvolupament de videojocs 68 83,82% ND 2,94% ND ND 92,35% 95,13% 52,63 95,0% 45,8% 43,1%  
  Disseny, Animació i Art Digital 38 94,74% ND - ND ND 95,97% 97,15% 53,78 99,1%      
  Fotografia i creació digital - - ND - ND ND ND ND ND ND ND ND  
  Multimèdia 43 95,35% ND - ND ND 91,73% 94,74% 54,89 94,8% 80,5% 19,5%  
  ** Les dades de la fase inicial 20-21 són provisionals  
  Dades a desembre de 2021