UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.13 Resultats acadèmics dels estudis de grau per centre i estudi

Descripció: Resultats acadèmics per les titulacions de grau de centres propis i centres adscrits. En la fase inicial es faciliten dades en relació al nombre d'aptes i no aptes de fase inicial. En la fase no inicial dades sobre rendiment.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017

                               
  CENTRES PROPIS  
  Centre nomTitulacio Fase Inicial Fase No Inicial Taxes RD 1393/2007  
    % Aptes No Aptes    
  Nous 1er TC
2016-2017
t.p. t.p.+1 1r any FI Altres Taxa Rendiment Taxa Èxit Mitjana crèdits matriculats Taxa Eficència Taxa Graduació Taxa Abandonament  
  200 FME Matemàtiques 53 43,40% ND 7,55% ND ND 86,05% 90,40% 45,36 92,7% 66,2% 18,9%  
  205 ESEIAAT Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte 60 71,67% ND 1,67% ND ND 93,01% 95,32% 46,65 96,9% 53,4% 17,8%  
  Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 32 31,25% ND 31,25% ND ND 72,40% 76,08% 46,39 81,6% 26,7% 53,3%  
  Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil 240 34,58% ND 13,33% ND ND 86,80% 90,95% 33,38 97,4% 56,0% 26,5%  
  Enginyeria Elèctrica 79,59% 83,57% 40,46 85,3% 22,7% 37,0%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 85,34% 88,53% 42,49 90,0% 29,6% 33,7%  
  Enginyeria Mecànica 84,59% 86,86% 38,18 94,5% 46,2% 30,7%  
  Enginyeria Química 85,82% 87,46% 51,14 95,4% 50,1% 29,9%  
  Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials 60 80,00% ND 3,33% ND ND 88,13% 89,04% 55,64 91,8% 76,5% 16,2%  
  Enginyeria en Tecnologies Industrials 189 11,11% ND 26,98% ND ND 63,84% 65,82% 52,75 82,0% 52,1% 22,1%  
  Enginyeria en Vehicles Aeroespacials 60 80,00% ND ND ND ND 85,47% 87,42% 55,09 86,2% 65,6% 15,6%  
  210 ETSAB Arquitectura - - - - - - 83,91% 91,84% 45,67 95,4% 42,4% 30,5%  
  Estudis d'Arquitectura 346 31,50% ND 13,58% ND ND 71,59% 76,84% 51,05 98,6% - -  
  230 ETSETB Ciències i Tecnologies de Telecomunicació - - - - - - 88,33% 91,94% 38,21 87,8% 31,9% 51,7%  
  Enginyeria de Sistemes Audiovisuals - - - - - - 94,76% 96,35% 49,63 86,5% 20,8% 45,8%  
  Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 2 100,00% ND ND ND ND 82,83% 89,29% 47,97 89,9% 31,2% 46,2%  
  Enginyeria de Sistemes Electrònics 1 100,00% ND ND ND ND 86,28% 89,84% 51,35 84,5% 12,5% 63,6%  
  Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació 384 45,05% ND 22,14% ND ND 66,55% 68,96% 52,83 - - -  
  Enginyeria Física 48 68,75% ND 2,08% ND ND 94,17% 96,41% 47,09 97,6% 80,4% 19,6%  
  Enginyeria Telemàtica 2 100,00% ND ND ND ND 84,20% 90,04% 51,69 83,3% 12,1% 62,1%  
  240 ETSEIB Enginyeria en Tecnologies Industrials 451 35,48% ND 4,21% ND ND 76,49% 78,17% 54,27 84,8% 61,0% 15,8%  
  Enginyeria Química - - - - - - 93,07% 93,90% 48,14 - 15,0% 38,8%  
  250 ETSECCPB Enginyeria Civil 106 26,42% ND 20,75% ND ND 75,86% 82,04% 51,16 89,8% 42,7% 32,2%  
  Enginyeria d'Obres Públiques 32 37,50% ND 9,38% ND ND 70,06% 77,48% 42,25 86,4% 28,9% 40,3%  
  Enginyeria Geològica 14 7,14% ND 28,57% ND ND 65,44% 78,98% 46,99 84,6% 7,7% 64,1%  
  270 FIB Enginyeria Informàtica 411 35,28% ND 12,90% ND ND 77,83% 82,30% 48,52 87,4% 28,4% 42,9%  
  280 FNB Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval 67 53,73% ND 4,48% ND ND 83,26% 87,96% 46,35 90,7% 56,1% 25,8%  
  Nàutica i Transport Marítim 62 54,84% ND 1,61% ND ND 88,72% 92,98% 50,25 96,9% 42,9% 21,4%  
  Tecnologies Marines 38 13,16% ND 31,58% ND ND 69,79% 76,30% 38,72 87,9% 7,0% 34,9%  
  290 ETSAV Arquitectura - - - - - - 85,65% 94,20% 50,16 95,6% 53,5% 31,0%  
  Estudis d'Arquitectura 65 75,38% ND 3,08% ND ND 84,15% 90,26% 46,88 97,4% - -  
  295 EEBE Enginyeria Biomèdica 58 82,76% ND 1,72% ND ND 91,17% 93,60% 53,59 93,7% 67,3% 12,7%  
  Enginyeria de l'Energia 62 58,06% ND 9,68% ND ND 85,59% 87,76% 52,32 96,2% 63,4% 19,7%  
  Enginyeria de Materials 30 16,67% ND 20,00% ND ND 74,70% 77,75% 52,67 81,5% - -  
  Enginyeria Elèctrica 86 38,37% ND 25,58% ND ND 72,16% 76,39% 46,34 89,4% 27,7% 47,3%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 121 62,81% ND 9,92% ND ND 79,83% 83,25% 49,59 89,0% 40,1% 30,3%  
  Enginyeria Mecànica 205 43,90% ND 15,12% ND ND 77,54% 80,13% 49,23 87,6% 43,8% 28,8%  
  Enginyeria Química 95 22,11% ND 21,05% ND ND 73,08% 76,48% 49,41 86,2% 21,9% 46,9%  
  300 EETAC Enginyeria d'Aeronavegació - - - - - - 87,99% 91,52% 46,60 90,4% 55,3% 18,1%  
  Enginyeria d'Aeroports - - - - - - 81,94% 85,74% 43,09 85,5% 36,2% 40,4%  
  Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 62 22,58% ND 14,52% ND ND 71,49% 74,32% 42,11 82,0% 10,7% 57,9%  
  Enginyeria Telemàtica 75,55% 80,50% 41,19 88,4% 16,9% 59,0%  
  Enginyeria de Sistemes Aeroespacials 141 36,17% ND 3,55% ND ND 70,57% 72,13% 51,86 - - -  
  310 EPSEB Arquitectura Tècnica i Edificació 84 42,86% ND 13,10% ND ND 76,52% 81,10% 39,38 95,4% - -  
  Ciències i Tecnologies de l'Edificació - - - - - - 62,82% 69,89% 37,10 73,7% 20,0% 35,8%  
  Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica 7 71,43% ND 14,29% ND ND 81,24% 92,74% 47,93 - - -  
  Enginyeria Geomàtica i Topografia - - - - - - 83,87% 100,00% 30,23 80,5% 6,1% 66,7%  
  330 EPSEM Enginyeria de Recursos Energètics i Miners - - - - - - 95,03% 99,35% 42,00 91,5% 63,9% 26,2%  
  Enginyeria de Sistemes TIC 40 47,50% ND 15,00% ND ND 81,77% 84,41% 53,34 95,6% 46,7% 24,4%  
  Enginyeria Elèctrica - - - - - - 82,53% 92,20% 44,32 94,6% 51,9% 29,6%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 85 47,06% ND 8,24% ND ND 80,23% 85,69% 48,15 88,9% 64,3% 17,9%  
  Enginyeria Mecànica 84,07% 89,18% 46,94 87,9% 40,5% 31,0%  
  Enginyeria Química 85,25% 90,65% 53,51 89,6% 36,4% 45,5%  
  Enginyeria Minera 8 12,50% ND ND ND ND 67,73% 77,39% 50,42 - - -  
  340 EPSEVG Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte 111 65,77% ND 8,11% ND ND 79,99% 82,99% 50,21 93,0% 51,5% 22,3%  
  Enginyeria de Sistemes Electrònics - - - - - - 71,43% 100,00% 28,00 69,0% 66,7% 33,3%  
  Enginyeria Elèctrica 130 57,69% ND 10,77% ND ND 70,71% 75,18% 41,14 85,7% 36,2% 34,3%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 76,89% 81,99% 45,00 90,3% 26,3% 41,2%  
  Enginyeria Mecànica 71,06% 74,29% 43,51 89,4% 28,5% 30,5%  
  Enginyeria Informàtica 62 22,58% ND 9,68% ND ND 63,03% 70,91% 48,68 88,2% 15,2% 65,2%  
  370 FOOT Òptica i Optometria 99 65,66% ND 7,07% ND ND 80,65% 83,04% 52,78 90,6% 58,4% 26,0%  
  390 ESAB Enginyeria Agrícola 31 41,94% ND 9,68% ND ND 73,77% 77,10% 47,79 93,3% 25,4% 61,0%  
  Enginyeria Agroambiental i del Paisatge 22 31,82% ND 13,64% ND ND 74,16% 79,61% 44,50 87,1% 17,3% 61,5%  
  Enginyeria Alimentària 36 41,67% ND 16,67% ND ND 75,57% 79,66% 47,74 91,3% 37,5% 42,9%  
  Enginyeria de Sistemes Biològics 52 36,54% ND 13,46% ND ND 72,71% 77,45% 46,14 88,5% 29,7% 34,4%  
                               
  CENTRES ADSCRITS  
  Centre nomTitulacio Fase Inicial Fase No Inicial Taxes RD 1393/2007  
    % Aptes No Aptes    
  Nous 1er TC
2016-2017
t.p. t.p.+1 1r any FI Altres Taxa Rendiment Taxa Èxit Mitjana crèdits matriculats Taxa Eficència Taxa Graduació Taxa Abandonament  
  801 EUNCET Administració i Direcció d'Empreses 65 40,00% ND 1,54% ND ND 84,96% 89,41% 46,46 93,9% 54,7% 32,6%  
  Màrqueting i comunicació digital 77 66,23% ND 2,60% ND ND 88,01% 90,85% 56,85 - - -  
  802 EAE Administració i Direcció d'Empreses 149 1,34% ND ND ND ND 76,77% 87,00% 55,30 89,5% 42,7% 25,2%  
  804 CITM Disseny i desenvolupament de videojocs 75 52,00% ND 4,00% ND ND 80,92% 83,44% 59,53 - - -  
  Fotografia i Creació Digital - - - - - - 84,12% 86,93% 47,44 96,5% 67,9% 17,9%  
  Multimèdia 42 88,10% ND 2,38% ND ND 91,85% 93,45% 51,52 95,8% 56,8% 18,9%  
  860 EEI Enginyeria en Organització Industrial 43 34,88% ND 18,60% ND ND 79,69% 84,24% 48,40 94,0% 48,3% 22,2%  
  Enginyeria Química 79,87% 82,33% 48,46 94,1% 22,8% 54,4%  
  Dades a juny de 2018