UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.13 Resultats acadèmics dels estudis de grau per centre i estudi

Descripció: Resultats acadèmics per les titulacions de grau de centres propis i centres adscrits. En la fase inicial es faciliten dades en relació al nombre d'aptes i no aptes de fase inicial. En la fase no inicial dades sobre rendiment.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2019-2020

                               
  CENTRES PROPIS                          
  Centre Titulació Fase Inicial ** Fase No Inicial Taxes RD 1393/2007  
    % Aptes No Aptes    
  Nous 1er TC
2019-2020
t.p. t.p.+1 1r any FI Altres Taxa Rendiment Taxa Èxit Mitjana crèdits matriculats Taxa Eficència Taxa Graduació Taxa Abandonament  
  200 FME Matemàtiques 53 32,1% - 5,7% - 62,3% 88,6% 92,8% 46,2 89,6% 65,6% 26,6%  
  205 ESEIAAT Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte 59 93,2% - 1,7% - 5,1% 97,3% 97,9% 52,1 95,0% 64,8% 13,0%  
  Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 46 34,8% - 19,6% - 45,7% 86,7% 88,7% 47,3 86,1% 42,5% 32,5%  
  Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil 226 62,8% - 6,2% - 31,0% 93,4% 95,0% 45,9 92,7% 41,8% 47,7%  
  Enginyeria Elèctrica 84,6% 87,4% 45,1 86,4% 23,6% 38,0%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 90,8% 92,6% 47,3 86,0% 40,5% 33,5%  
  Enginyeria Mecànica 95,0% 95,9% 45,3 89,0% 44,5% 36,8%  
  Enginyeria Química 86,6% 88,3% 47,3 83,9% 52,5% 32,1%  
  Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials 60 95,0% - - - 5,0% 90,1% 92,7% 54,3 92,9% 82,1% 9,0%  
  Enginyeria en Tecnologies Industrials 191 28,3% - 6,8% - 64,9% 82,9% 84,7% 52,9 78,0% 30,2% 43,0%  
  Enginyeria en Vehicles Aeroespacials 59 86,4% - - - 13,6% 90,3% 92,3% 56,7 92,9% 80,4% 5,4%  
  210 ETSAB Arquitectura - - - - - - 75,3% 92,4% 31,5 87,0% 44,1% 36,8%  
  Estudis d'Arquitectura 341 58,7% - - - 41,4% 84,0% 89,3% 48,7 94,8% 30,4% 34,0%  
  230 ETSETB Ciències i Tecnologies de Telecomunicació - - - - - - 25,0% 100,0% 12,0 64,3%      
  Enginyeria de Sistemes Audiovisuals - - - - - - 25,0% 33,3% 24,0        
  Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació - - - - - - 58,5% 88,9% 16,4 68,7%      
  Enginyeria de Sistemes Electrònics - - - - - - 100,0% 100,0% 31,0 54,9%      
  Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació 212 30,2% - 9,9% - 59,9% 84,9% 86,3% 51,2 89,6% 34,4% 44,6%  
  Enginyeria electrònica de telecomunicació 50 - 36,0% 8,0% - 56,0% 87,5% 88,2% 52,9        
  Enginyeria Física 42 57,1% - - - 42,9% 96,0% 97,9% 49,3 95,4% 75,0% 18,2%  
  Enginyeria Telemàtica - - - - - - 50,0% 100,0% 20,0 72,6%      
  240 ETSEIB Enginyeria en Tecnologies Industrials 398 37,7% - 1,8% - 60,6% 84,8% 86,6% 53,2 81,7% 49,0% 20,7%  
    Tecnologies industrials i anàlisi econòmica 55 - 94,6% 1,8% - 3,6% 92,0% 92,3% 59,2        
  250 ETSECCPB Ciències i tecnologies del mar 60 - 48,3% - - 51,7% 88,2% 90,0% 57,5        
  Enginyeria Civil 117 41,0% - - - 59,0% 86,1% 89,8% 50,9 86,0% 28,4% 45,9%  
  Enginyeria d'Obres Públiques 41 39,0% - - - 61,0% 75,3% 82,2% 41,8 79,9% 22,9% 37,1%  
  Enginyeria Geològica - - - - - - 72,2% 79,7% 32,6 85,0% 15,4% 61,5%  
  270 FIB Ciència i Enginyeria de dades 52 75,0% - 1,9% - 23,1% 97,7% 98,0% 56,1        
  Enginyeria Informàtica 392 50,0% - 6,9% - 43,1% 87,5% 90,8% 49,4 88,3% 36,1% 30,6%  
  280 FNB Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval 63 61,9% - 4,8% - 33,3% 87,2% 90,3% 48,2 89,8% 42,1% 19,3%  
  Nàutica i Transport Marítim 55 72,7% - 14,6% - 12,7% 91,9% 95,4% 46,7 96,5% 41,3% 26,1%  
  Tecnologies Marines 36 30,6% - 36,1% - 33,3% 93,5% 96,6% 38,7 86,8% 17,1% 36,6%  
  290 ETSAV Arquitectura - - - - - - 89,4% 97,1% 33,5 88,9% 54,9% 28,7%  
  Estudis d'Arquitectura 103 92,2% - - - 7,8% 92,5% 96,5% 51,0 93,7% 42,0% 27,7%  
  295 EEBE Enginyeria Biomèdica 52 86,5% 1,9% 3,9% - 7,7% 95,1% 97,0% 55,1 95,2% 68,0% 20,0%  
  Enginyeria de l'Energia 67 64,2% - 10,5% - 25,4% 90,9% 91,8% 50,2 94,5% 52,8% 26,4%  
  Enginyeria de Materials 44 43,2% - 9,1% - 47,7% 89,1% 90,5% 49,8 87,7% 20,0% 57,8%  
  Enginyeria Elèctrica 81 32,1% - 13,6% - 54,3% 85,1% 88,1% 43,6 86,0% 29,4% 35,9%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 119 58,8% - 5,9% - 35,3% 88,9% 90,9% 49,7 87,3% 53,5% 19,3%  
  Enginyeria Mecànica 228 60,5% - 4,4% - 35,1% 88,4% 90,1% 50,8 86,9% 45,2% 24,4%  
  Enginyeria Química (Pla 2009) - - - - - - - - - - 24,0% 44,0%  
  Enginyeria Química (Pla 2016) 112 30,4% - 15,2% - 54,5% 87,2% 89,2% 48,5 87,3% - -  
  300 EETAC Enginyeria d'Aeronavegació - - - - - - 50,4% 97,0% 18,7 75,2%      
  Enginyeria d'Aeroports - - - - - - 23,8% 100,0% 15,8 64,6% 100,0% 0,0%  
  Enginyeria de Sistemes Aeroespacials 119 20,2% - 3,4% - 76,5% 88,0% 89,1% 48,9 91,6% 50,4% 27,4%  
  Enginyeria de Sistemes Aeroespacials / Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació - Enginyeria Telemàtica (agrupació de simultaneïtat) 43 58,14% - - - 41,86% 88,4% 88,7% 68,2        
  Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 87 20,69% - 6,90% - 72,41% 74,3% 77,4% 42,6 77,4% 16,8% 56,6%  
  Enginyeria Telemàtica 81,7% 84,3% 43,1 89,9% 13,9% 53,8%  
  310 EPSEB Arquitectura Tècnica i Edificació 133 57,9% - 20,3% - 21,8% 77,7% 84,2% 43,1 90,9% 29,9% 36,1%  
  Ciències i Tecnologies de l'Edificació - - - - - - 77,2% 88,3% 29,5 84,3%      
  Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica 18 72,2% - 11,1% - 16,7% 80,1% 89,8% 42,8 93,9%      
  330 EPSEM Enginyeria d'automoció 57 77,2% - 3,5% - 19,3% 92,2% 93,5% 57,8        
  Enginyeria de Sistemes TIC 38 57,9% - 7,9% - 34,2% 79,9% 82,8% 51,3 94,6% 48,5% 33,3%  
  Enginyeria Elèctrica - - - - - - 90,0% 90,0% 15,0 97,6% ND ND  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 129 70,54% - 3,88% - 25,58% 87,6% 91,9% 47,1 93,9% 72,9% 5,2%  
  Enginyeria Mecànica 87,2% 91,1% 49,2 91,0% 80,2% 12,5%  
  Enginyeria Química 85,5% 90,4% 50,8 91,5% ND ND  
  Enginyeria en organització industrial - - - - - - 87,7% 100,0% 26,3 83,7%      
  Enginyeria Minera 10 50,0% - 40,0% - 10,0% 86,8% 92,3% 38,9 91,3%      
  340 EPSEVG Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte 106 76,4% 1,9% 5,7% - 16,0% 89,2% 92,3% 48,6 89,3% 26,4% 39,1%  
  Enginyeria Elèctrica 154 63,64% 0,65% 5,84% - 29,87% 78,9% 84,5% 39,5 84,3% 36,2% 45,8%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 80,3% 85,1% 45,4 88,8% 38,3% 34,0%  
  Enginyeria Mecànica 80,6% 85,0% 40,5 78,5% 37,4% 37,3%  
  Enginyeria Informàtica 51 58,8% - 13,7% - 27,5% 68,2% 73,9% 48,7 89,4% 9,6% 71,2%  
  370 FOOT Òptica i Optometria 88 75,0% - 4,6% - 20,5% 92,4% 93,6% 53,4 91,4% 60,0% 30,5%  
  390 EEABB Enginyeria Agrícola - - - - - - 89,33% 96,17% 38,00 91,8% 45,8% 37,5%  
  Enginyeria Agroambiental i del Paisatge - - - - - - 91,33% 95,72% 37,76 87,0% 19,1% 57,1%  
  Enginyeria Alimentària 37 46,0% - 10,8% - 43,2% 89,0% 91,8% 44,7 90,1% 35,6% 46,7%  
  Enginyeria de ciències agronòmiques 28 57,1% - 14,3% - 28,6% 88,9% 90,7% 46,9        
  Enginyeria de Sistemes Biològics 48 77,1% - 8,3% - 14,6% 88,7% 91,6% 48,3 88,1% 33,3% 55,6%  
  Paisatgisme 20 75,0% - 10,0% - 15,0%              
                               
  CENTRES ADSCRITS                          
  Centre Titulació Fase Inicial** Fase No Inicial Taxes RD 1393/2007  
    % Aptes No Aptes    
  Nous 1er TC
2019-2020
t.p. t.p.+1 1r any FI Altres Taxa Rendiment Taxa Èxit Mitjana crèdits matriculats Taxa Eficència Taxa Graduació Taxa Abandonament  
  801 EUNCET Administració i Direcció d'Empreses 115 58,26% - 1,74% - 40,0% 86,32% 89,85% 49,69 91,24% 58,33% 22,62%  
  Ciències i tecnologies aplicades a l'esport i al fitnes 66 71,21% - 4,55% - 24,2% 96,10% 96,31% 57,10        
  Màrqueting i comunicació digital 127 79,53% - 0,79% - 19,7% 91,81% 93,95% 44,90 97,15% 53,33% 22,67%  
  802 EAE Administració i Direcció d'Empreses 130 76,92% - - - 23,08% 86,83% 91,80% 55,18 88,89% 44,62% 26,15%  
  Màrqueting i comunicació digital 46 93,48% - - - 6,52% 97,42% 97,97% 57,95        
  804 CITM Disseny i desenvolupament de videojocs 69 84,06% - - - 15,9% 87,75% 91,79% 53,71 96,74% 43,42% 32,89%  
  Disseny, Animació i Art Digital 43 93,02% - - - 7,0% 96,22% 97,17% 56,88 100,00%      
  Fotografia i creació digital - - - - - - 50,00% 100,00% 21,00 100,00%      
  Multimèdia 36 83,33% - - - 16,7% 91,81% 94,47% 52,44 97,87% 74,29% 14,29%  
  ** Les dades de la fase inicial del 19-20 són provisionals         
  Dades a gener de 2021