UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.13 Resultats acadèmics dels estudis de grau per centre i estudi

Descripció: Resultats acadèmics per les titulacions de grau de centres propis i centres adscrits. En la fase inicial es faciliten dades en relació al nombre d'aptes i no aptes de fase inicial. En la fase no inicial dades sobre rendiment.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2018-2019

                               
  CENTRES PROPIS                          
  Centre Titulació Fase Inicial ** Fase No Inicial Taxes RD 1393/2007  
    % Aptes No Aptes    
  Nous 1er TC
2018-2019
t.p. t.p.+1 1r any FI Altres Taxa Rendiment Taxa Èxit Mitjana crèdits matriculats Taxa Eficència Taxa Graduació Taxa Abandonament  
  200 FME Matemàtiques 55 36,4% - 3,6% - 60,0% 83,9% 90,9% 47,6 90,3% 59,6% 25,0%  
  205 ESEIAAT Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte 64 92,2% - 3,1% - 4,7% 95,2% 96,5% 49,2 96,5% 68,3% 8,3%  
  Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 52 46,2% 3,9% 26,9% - 23,1% 73,0% 76,5% 48,7 87,4% 26,0% 48,0%  
  Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil 237 69,2% 4,1% 6,8% - 19,4% 90,6% 93,7% 47,9 95,4% 40,9% 31,7%  
  Enginyeria Elèctrica 80,0% 84,0% 44,4 87,7% 23,6% 38,8%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 89,0% 91,7% 45,5 88,3% 42,7% 36,0%  
  Enginyeria Mecànica 92,5% 95,5% 43,8 93,0% 42,4% 35,8%  
  Enginyeria Química 87,4% 88,7% 51,0 88,5% 50,1% 31,7%  
  Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials 61 75,4% 14,8% 1,6% - 8,2% 90,1% 92,5% 54,4 92,1% 88,2% 4,4%  
  Enginyeria en Tecnologies Industrials 172 16,9% 23,3% 20,9% - 39,0% 66,2% 68,4% 51,2 79,9% 42,4% 25,1%  
  Enginyeria en Vehicles Aeroespacials 58 72,4% 20,7% - - 6,9% 87,1% 89,1% 55,2 89,3% 66,7% 15,9%  
  210 ETSAB Arquitectura - - - - - - 79,4% 94,7% 34,7 90,4% 42,1% 30,7%  
  Estudis d'Arquitectura 326 37,1% - 15,6% - 47,2% 77,5% 83,9% 50,9 97,5% - -  
  230 ETSETB Ciències i Tecnologies de Telecomunicació - - - - - - 51,4% 86,4% 18,5 81,0% - -  
  Enginyeria de Sistemes Audiovisuals - - - - - - 71,4% 88,2% 25,2 80,0% ND ND  
  Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació - - - - - - 54,1% 73,9% 16,5 77,7% - -  
  Enginyeria de Sistemes Electrònics - - - - - - 59,0% 69,2% 30,5 64,5% - -  
  Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació 223 29,6% 6,3% 24,2% - 39,9% 74,8% 77,1% 52,0 93,6% - -  
  Enginyeria electrònica de telecomunicació 54 - 42,6% 20,4% - 37,0% 63,7% 69,4% 57,1 - - -  
  Enginyeria Física 43 69,8% - 7,0% - 23,3% 89,3% 96,5% 50,2 92,1% 76,1% 19,6%  
  Enginyeria Telemàtica - - - - - - 60,5% 100,0% 30,4 66,6% ND ND  
  240 ETSEIB Enginyeria en Tecnologies Industrials 397 27,5% 32,0% 9,8% - 30,7% 75,0% 76,8% 53,4 83,0% 51,7% 15,4%  
  Enginyeria Química - - - - - - 82,8% 100,0% 10,9 - 49,3% 45,3%  
    Tecnologies industrials i anàlisi econòmica 41 - 95,1% - - 4,9% 97,3% 99,3% 59,9 - - -  
  250 ETSECCPB Ciències i tecnologies del mar 53 - 24,5% 9,4% - 66,0% 62,2% 68,2% 57,7 - - -  
  Enginyeria Civil 121 19,8% - 21,5% - 58,7% 68,3% 74,1% 51,0 88,5% 41,4% 27,3%  
  Enginyeria d'Obres Públiques 35 11,4% - 14,3% - 74,3% 70,1% 78,8% 43,6 81,2% 9,9% 52,1%  
  Enginyeria Geològica - - - - - - 77,7% 84,7% 35,0 89,1% 16,7% 72,2%  
  270 FIB Ciència i Enginyeria de dades 54 70,4% 1,8% 3,7% - 24,1% 90,4% 92,4% 53,9 - - -  
  Enginyeria Informàtica 398 54,8% 13,6% 9,3% - 22,4% 80,4% 84,8% 49,3 88,1% 37,2% 35,9%  
  280 FNB Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval 61 39,3% 44,3% 8,2% - 8,2% 82,9% 87,3% 46,3 87,3% 46,2% 20,0%  
  Nàutica i Transport Marítim 53 49,1% 30,2% 1,9% - 18,9% 89,5% 93,3% 50,8 93,2% 45,7% 21,7%  
  Tecnologies Marines 39 18,0% 41,0% 18,0% - 23,1% 77,8% 82,3% 40,1 87,7% 17,0% 34,0%  
  290 ETSAV Arquitectura - - - - - - 81,3% 97,6% 35,2 91,6% 52,9% 22,1%  
  Estudis d'Arquitectura 101 82,2% 4,0% 2,0% - 11,9% 88,6% 94,1% 50,8 94,9% - -  
  295 EEBE Enginyeria Biomèdica 56 82,1% 3,6% 1,8% - 12,5% 92,2% 93,3% 56,0 94,5% 82,1% 14,3%  
  Enginyeria de l'Energia 59 55,9% 13,6% 13,6% - 17,0% 78,1% 80,2% 51,5 91,4% 56,3% 21,9%  
  Enginyeria de Materials 35 20,0% 8,6% 31,4% - ND 68,2% 71,5% 50,3 86,8% 22,5% 55,1%  
  Enginyeria Elèctrica 73 26,0% 6,9% 32,9% - 34,2% 65,2% 70,4% 45,0 90,0% 32,2% 47,8%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 130 73,1% 7,7% 1,5% - 17,7% 82,4% 84,6% 50,4 90,2% 43,2% 27,9%  
  Enginyeria Mecànica 221 53,4% 10,4% 9,1% - 27,1% 76,5% 79,1% 50,9 86,7% 50,7% 23,5%  
  Enginyeria Química 107 24,3% 14,0% 18,7% - 43,0% 67,8% 71,7% 48,4 88,3% 24,1% 44,8%  
  300 EETAC Enginyeria d'Aeronavegació - - - - - - 75,1% 87,7% 30,5 86,7% 38,2% 45,1%  
  Enginyeria d'Aeroports - - - - - - 70,9% 84,8% 32,0 76,9% - -  
  Enginyeria de Sistemes Aeroespacials 116 22,4% 32,8% 9,5% - 35,4% 79,4% 81,0% 54,4 97,2% - -  
  Enginyeria de Sistemes Aeroespacials / Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació - Enginyeria Telemàtica (AGRUPACIÓ DE SIMULTANEÏTAT) 48 72,92% 4,17% 2,08% - 20,83% 84,9% 85,0% 67,3 - - -  
  Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 87 25,29% 12,64% 16,09% - 17,25% 71,8% 75,5% 46,5 77,1% 15,6% 47,6%  
  Enginyeria Telemàtica 75,6% 79,9% 45,5 83,5% 42,9% 51,8%  
  310 EPSEB Arquitectura Tècnica i Edificació 119 47,9% 11,8% 17,7% - 22,7% 74,0% 79,0% 40,7 91,4% - -  
  Ciències i Tecnologies de l'Edificació - - - - - - 66,0% 73,0% 30,7 85,6% 18,3% 34,8%  
  Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica - - - - - - 89,9% 92,7% 37,1 97,0%      
  Enginyeria Geomàtica i Topografia - - - - - - 75,0% 100,0% 24,0 80,8% 18,8% 62,5%  
  330 EPSEM Enginyeria d'automoció 56 75,0% - 3,6% - 21,4% 82,0% 84,5% 56,3 - - -  
  Enginyeria de Recursos Energètics i Miners - - - - - - 100,0% 100,0% 6,0 78,4% 6,0% 57,8%  
  Enginyeria de Sistemes TIC 42 47,6% 14,3% 9,5% - 28,6% 73,6% 79,3% 51,5 92,9% 50,0% 27,8%  
  Enginyeria Elèctrica - - - - - - 96,1% 96,1% 30,6 89,2% 44,2% 44,7%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 129 59,69% 13,18% 12,40% - 14,73% 81,0% 86,6% 49,5 92,5% 22,1% 44,7%  
  Enginyeria Mecànica 84,7% 88,3% 48,6 87,2% 47,8% 41,6%  
  Enginyeria Química 82,9% 87,0% 52,2 86,0% 39,8% 51,3%  
  Enginyeria en organització industrial - - - - - - 97,0% 97,6% 41,3 90,5% - -  
  Enginyeria Minera 7 71,4% 14,3% - - 14,3% 82,1% 87,8% 39,1 95,4% - -  
  340 EPSEVG Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte 102 65,7% 12,8% 5,9% - 15,7% 80,5% 83,0% 49,1 87,0% 49,0% 25,0%  
  Enginyeria Elèctrica 118 54,24% 10,17% 12,71% - 22,88% 76,6% 83,3% 36,3 82,2% 18,6% 59,0%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 81,9% 85,6% 46,7 85,0% 28,9% 44,9%  
  Enginyeria Mecànica 76,0% 79,7% 40,8 81,1% 36,3% 37,3%  
  Enginyeria Informàtica 66 56,1% 16,7% 12,1% - 15,2% 67,7% 74,4% 48,1 85,7% 12,5% 66,1%  
  370 FOOT Òptica i Optometria 84 75,0% 2,4% 6,0% - 16,7% 85,8% 87,9% 54,0 88,2% 53,6% 29,9%  
  390 ESAB Enginyeria Agrícola - - - - - - 82,66% 88,82% 43,26 91,5% 38,1% 38,1%  
  Enginyeria Alimentària 37 29,7% 5,4% 18,9% - 45,9% 77,9% 80,5% 45,9 85,6% 31,3% 50,0%  
  Enginyeria Agroambiental i del Paisatge - - - - - - 90,51% 95,15% 38,36 88,2% 30,0% 52,5%  
  Enginyeria de ciències agronòmiques 65 55,4% 12,3% 4,6% - 27,7% 70,4% 73,9% 45,7 - - -  
  Enginyeria de Sistemes Biològics 50 58,0% 4,0% 8,0% - 30,0% 78,2% 81,5% 4701,4% 86,3% 45,0% 31,7%  
                               
  CENTRES ADSCRITS                          
  Centre Titulació Fase Inicial Fase No Inicial Taxes RD 1393/2007  
    % Aptes No Aptes    
  Nous 1er TC
2018-2019
t.p. t.p.+1 1r any FI Altres Taxa Rendiment Taxa Èxit Mitjana crèdits matriculats Taxa Eficència Taxa Graduació Taxa Abandonament  
  801 EUNCET Administració i Direcció d'Empreses 92 64,13% - 3,26% - 32,6% 82,17% 87,05% 48,62 94,3% 56,5% 17,4%  
  Ciències i tecnologies aplicades a l'esport i al fitnes 57 80,70% - 10,53% - 8,8% 83,06% 85,15% 51,58 - - -  
  Màrqueting i comunicació digital 83 74,70% - 10,84% - 14,5% 84,54% 88,77% 50,04 98,0% 50,9% 21,1%  
  802 EAE Administració i Direcció d'Empreses 135 66,67% 2,22%   - 31,11% 82,09% 88,20% 55,50 92,3% 42,1% 25,4%  
  Màrqueting i comunicació digital 44 97,73% - 2,27% - - 92,87% 95,65% 55,82 - - -  
  804 CITM Disseny i desenvolupament de videojocs 70 91,43% - 1,43% - 7,1% 89,58% 92,33% 54,14 97,49% 39,13% 32,61%  
  Disseny, Animació i Art Digital 42 95,24% - 2,38% - 2,4% 92,87% 94,73% 58,77 - - -  
  Fotografia i creació digital - - - - - - 60,98% 86,21% 20,50 96,0% 62,5% 6,3%  
  Multimèdia 37 89,19% - 2,70% - 8,1% 91,47% 94,39% 55,14 98,8% 67,9% 18,9%  
  ** Les dades de la fase inicial del 18-19 són provisionals         
  Dades a juny de 2020