UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.13 Resultats acadèmics dels estudis de grau per centre i estudi

Descripció: Resultats acadèmics per les titulacions de grau de centres propis i centres adscrits. En la fase inicial es faciliten dades en relació al nombre d'aptes i no aptes de fase inicial. En la fase no inicial dades sobre rendiment.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2013-2014

                               
  CENTRES PROPIS  
  Centre nomTitulacio Fase Inicial Fase No Inicial Taxes RD 1393/2007  
    % Aptes No Aptes    
  Nous 1er TC
2012-2013
t.p. t.p.+1 1r any FI Altres Taxa Rendiment Taxa Èxit Mitjana crèdits matriculats Taxa Eficència Taxa Graduació Taxa Abandonament  
  200 FME Matemàtiques 51 33,33% 25,49% 7,84% 0,00% 33,33% 85,82% 89,01% 49,98 89,5% 37,7% 47,2%  
  210 ETSAB Arquitectura 377 41,91% 34,48% 6,37% 6,37% 10,88% 83,50% 86,58% 49,71 - - -  
  220 ETSEIAT Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials 66 71,21% 15,15% 3,03% 4,55% 6,06% 85,16% 85,95% 43,14 96,8% - -  
  Enginyeria en Tecnologies Industrials 201 27,86% 45,77% 6,47% 8,46% 11,44% 77,45% 78,77% 39,11 96,2% - -  
  Enginyeria en Vehicles Aeroespacials 64 57,81% 31,25% 3,13% 3,13% 4,69% 76,33% 78,33% 41,49 95,2% - -  
  230 ETSETB Ciències i Tecnologies de Telecomunicació 79 29,11% 32,91% 7,59% 15,19% 15,19% 82,32% 83,54% 49,44 99,0% - -  
  Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 47 29,79% 31,91% 17,02% 12,77% 8,51% 82,86% 83,37% 47,08 92,5% 31,8% 52,2%  
  Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 82 32,93% 39,02% 1,22% 10,98% 15,85% 74,93% 75,95% 44,74 94,7% - -  
  Enginyeria de Sistemes Electrònics 83 9,64% 22,89% 21,69% 22,89% 22,89% 72,62% 73,62% 40,25 91,3% 20,0% 76,2%  
  Enginyeria Física 46 60,87% 4,35% 4,35% 2,17% 28,26% 89,46% 91,06% 50,76 - - -  
  Enginyeria Telemàtica 54 3,70% 31,48% 20,37% 18,52% 25,93% 69,35% 70,23% 35,41 99,9% - -  
  240 ETSEIB Enginyeria de Materials 47 14,89% 25,53% 25,53% 10,64% 23,40% 73,74% 75,21% 51,37 - - -  
  Enginyeria en Tecnologies Industrials 458 39,30% 46,07% 3,71% 3,93% 6,99% 78,96% 80,51% 54,01 97,1% - -  
  Enginyeria Química 78 15,38% 47,44% 23,08% 8,97% 5,13% 88,70% 89,44% 51,89 97,3% - -  
  250 ETSECCPB Enginyeria Civil 141 26,95% 41,84% 15,60% 6,38% 9,22% 92,03% 93,32% 55,54 98,9% - -  
  Enginyeria de la Construcció 85 28,24% 24,71% 31,76% 3,53% 11,76% 83,62% 88,45% 55,28 99,0% - -  
  Enginyeria Geològica 35 11,43% 28,57% 34,29% 11,43% 14,29% 78,80% 81,75% 52,87 - - -  
  270 FIB Enginyeria Informàtica 399 21,30% 33,33% 20,55% 13,78% 11,03% 85,53% 88,02% 46,46 98,2% - -  
  280 FNB Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval 62 37,10% 38,71% 9,68% 4,84% 9,68% 82,02% 84,00% 52,90 95,5% - -  
  Enginyeria Marina 40 12,50% 55,00% 12,50% 5,00% 15,00% 78,75% 81,77% 45,56 92,5% - -  
  Enginyeria Nàutica i Transport Marítim 52 71,15% 21,15% 3,85% 1,92% 1,92% 93,93% 95,40% 49,82 96,1% - -  
  290 ETSAV Arquitectura 68 54,41% 35,29% 1,47% 5,88% 2,94% 89,32% 92,54% 44,00 - - -  
  300 EETAC Enginyeria d'Aeronavegació 95 33,68% 43,16% 0,00% 7,37% 15,79% 86,11% 87,02% 42,82 99,1% - -  
  Enginyeria d'Aeroports 47 21,28% 38,30% 10,64% 8,51% 21,28% 79,29% 79,84% 36,86 100,0% - -  
  Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 127 14,17% 26,77% 25,20% 11,81% 22,05% 68,61% 70,18% 36,09 94,7% 7,6% 44,6%  
  Enginyeria Telemàtica 56 10,71% 23,21% 16,07% 21,43% 28,57% 74,11% 76,42% 32,48 91,5% 18,4% 51,0%  
  310 EPSEB Ciències i Tecnologies de l'Edificació 257 60,31% 14,40% 17,51% 5,06% 2,72% 78,07% 80,41% 45,89 90,2% 42,5% 28,4%  
  Enginyeria Geomàtica i Topografia 24 20,83% 8,33% 16,67% 16,67% 37,50% 89,95% 92,34% 53,27 98,5% - -  
  320 EET Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte 69 81,16% 5,80% 2,90% 7,25% 2,90% 94,14% 94,92% 41,78 98,1% - -  
  Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 56 46,43% 16,07% 19,64% 5,36% 12,50% 77,21% 79,59% 44,83 92,2% 29,5% 44,3%  
  Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil 269 55,39% 18,59% 10,04% 11,90% 4,09% 85,36% 85,90% 50,95 93,0% 13,0% 35,3%  
  Enginyeria Elèctrica 80,62% 83,27% 44,66 96,2% 25,9% 39,6%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 80,94% 83,00% 45,83 94,5% 33,1% 35,3%  
  Enginyeria Mecànica 91,83% 93,37% 43,92 94,2% 36,8% 39,3%  
  Enginyeria Química 83,49% 87,69% 46,94 94,8% 29,4% 35,3%  
  330 EPSEM Enginyeria de Recursos Energètics i Miners 27 70,37% 3,70% 7,41% 11,11% 7,41% 91,58% 95,03% 55,94 98,7% 39,3% -  
  Enginyeria de Sistemes TIC 45 64,44% 6,67% 11,11% 6,67% 11,11% 91,58% 92,25% 55,12 98,4% - -  
  Enginyeria Elèctrica 24 58,33% 16,67% 0,00% 0,00% 25,00% 86,51% 91,82% 47,88 95,2% 25,0% 50,0%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 27 70,37% 22,22% 7,41% 0,00% 0,00% 88,04% 90,58% 43,97 94,8% 53,1% 31,3%  
  Enginyeria Mecànica 70 57,14% 18,57% 10,00% 2,86% 11,43% 78,10% 83,16% 47,82 90,4% 29,3% 45,3%  
  Enginyeria Química 32 56,25% 15,63% 6,25% 6,25% 15,63% 83,83% 90,52% 51,83 95,9% 43,5% 39,1%  
  340 EPSEVG Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte 99 72,73% 10,10% 4,04% 3,03% 10,10% 87,24% 88,90% 51,35 95,8% 40,9% 28,8%  
    Enginyeria de Sistemes Electrònics 194 49,48% 17,01% 8,76% 5,67% 19,07% 74,01% 81,88% 48,27 - - -  
    Enginyeria Elèctrica 80,23% 82,28% 43,81 92,6% 46,4% 43,1%  
    Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 81,67% 84,20% 49,97 95,4% 55,8% 45,5%  
    Enginyeria Mecànica 76,29% 78,56% 44,94 91,5% 31,9% 44,8%  
    Enginyeria Informàtica 58 34,48% 6,90% 29,31% 10,34% 18,97% 68,19% 73,90% 44,84 96,9% - -  
  370 FOOT Òptica i Optometria 77 55,84% 20,78% 9,09% 7,79% 6,49% 90,68% 91,36% 52,44 90,7% 53,2% 26,6%  
  Òptica i Optometria (Semipresencial) 33 45,45% 3,03% 33,33% 3,03% 15,15% 78,92% 82,64% 32,82 - - -  
  390 ESAB Enginyeria Agrícola 43 41,86% 11,63% 25,58% 2,33% 18,60% 89,46% 92,66% 47,30 92,9% 18,5% 51,9%  
  Enginyeria Agroambiental i del Paisatge 41 29,27% 24,39% 19,51% 2,44% 24,39% 88,42% 94,18% 44,96 93,0% 30,6% 27,8%  
  Enginyeria Alimentària 51 39,22% 15,69% 17,65% 7,84% 19,61% 91,08% 93,32% 49,26 92,2% 42,9% 28,6%  
  Enginyeria de Sistemes Biològics 58 41,38% 29,31% 13,79% 1,72% 13,79% 84,67% 88,36% 45,72 96,0% 21,2% 54,5%  
                               
  CENTRES ADSCRITS  
  Centre nomTitulacio Fase Inicial Fase No Inicial Taxes RD 1393/2007  
    % Aptes No Aptes    
  Nous 1er TC
2012-2013
t.p. t.p.+1 1r any FI Altres Taxa Rendiment Taxa Èxit Mitjana crèdits matriculats Taxa Eficència Taxa Graduació Taxa Abandonament  
  801 EUNCET Administració i Direcció d'Empreses 56 67,86% 12,50% 7,14% 0,00% 12,50% 88,90% 91,58% 45,70 95,3% 45,2% 32,9%  
  802 EAE Administració i Direcció d'Empreses 132 70,45% 10,61% 6,06% 4,55% 8,33% 81,98% 86,98% 55,10 94,9% 26,3% 39,5%  
  804 CITM Fotografia i Creació Digital 26 69,23% 15,38% 3,85% 3,85% 7,69% 96,98% 97,33% 49,71 98,4% 46,9% 33,3%  
  Multimèdia 34 76,47% 5,88% 5,88% 8,82% 2,94% 91,42% 91,89% 48,29 97,8% 44,0% 40,3%  
  820 EUETIB Enginyeria Biomèdica 55 50,91% 21,82% 0,00% 5,45% 21,82% 93,81% 94,06% 47,79 92,3% 56,1% 19,8%  
  Enginyeria de l'Energia 70 61,43% 18,57% 0,00% 4,29% 15,71% 93,60% 94,35% 48,25 93,2% 45,8% 23,1%  
  Enginyeria Elèctrica 96 22,92% 34,38% 13,54% 12,50% 16,67% 88,47% 90,08% 43,97 91,6% 49,8% 21,0%  
  Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 134 44,78% 28,36% 11,19% 6,72% 8,96% 87,14% 88,79% 45,61 91,7% 44,8% 20,7%  
  Enginyeria Mecànica 215 41,40% 34,88% 4,65% 10,23% 8,84% 86,07% 87,73% 44,91 91,4% 26,8% 40,2%  
  Enginyeria Química 70 30,00% 34,29% 12,86% 10,00% 12,86% 84,33% 86,45% 44,15 94,6% 40,2% 19,7%  
  840 EUPMT Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 41 70,73% 12,20% 2,44% 2,44% 12,20% 83,23% 86,12% 44,03 99,3% 19,6% 41,2%  
  Enginyeria Mecànica 86,27% 88,68% 45,10 96,9% 44,4% 31,4%  
  Enginyeria Informàtica 34 35,29% 26,47% 14,71% 14,71% 8,82% 83,67% 89,10% 37,52 99,4% - -  
  Mitjans Audiovisuals 168 89,88% 4,76% 2,98% 1,79% 0,60% 91,56% 92,54% 52,99 97,5% 65,2% 18,8%  
  860 EEI Enginyeria en Organització Industrial 53 41,51 11,32 7,55 5,66 33,96 92,92% 93,75% 36,65 - - -  
  Enginyeria Química 76,88% 82,55% 39,18 90,1% 15,6% 57,8%