UPC    Acreditació de les titulacions
0.1.2 Departaments

Descripció: Relació dels departaments de la UPC
Període de referència: 2022-2023

     
  CODI SIGLES NOM  
  701 AC Departament d'Arquitectura de Computadors  
  702 CEM Departament de Ciència i Enginyeria dels Materials  
  707 ESAII Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial  
  709 DEE Departament d'Enginyeria Elèctrica  
  710 EEL Departament d'Enginyeria Electrònica  
  712 EM Departament d'Enginyeria Mecànica  
  713 EQ Departament d'Enginyeria Química  
  715 EIO Departament d'Estadística i Investigació Operativa  
  717 DEGD Departament d’Enginyeria Gràfica i de Disseny  
  723 CS Departament de Ciències de la Computació  
  724 MMT Departament de Màquines i Motors Tèrmics  
  729 MF Departament de Mecànica de Fluids  
  731 OO Departament d'Òptica i Optometria  
  732 OE Departament d'Organització d'Empreses  
  735 PA Departament de Projectes Arquitectònics  
  737 RMEE Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria  
  739 TSC Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions  
  740 UOT Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori  
  742 CEN Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques  
  744 ENTEL Departament d'Enginyeria Telemàtica  
  745 DEAB Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia  
  747 ESSI Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació  
  748 FIS Departament de Física  
  749 MAT Departament de Matemàtiques  
  750 EMIT Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC  
  751 DECA Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental  
  752 RA Departament de Representació Arquitectònica  
  753 TA Departament de Tecnologia de l'Arquitectura  
  756 THATC Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació  
  758 EPC Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció  
  Dades a juliol de 2022