UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.5 Selecció del Personal Docent i Investigador

Descripció: Relació de les diferents convocatòres de selecció de Personal Docent i Investigador del darrer any i distribució de les places per categories.
Font: Servei de Personal
Període de referència: 2021

                   
  Resolució de la convocatòria Cos (funcionari) Categoria (laboral) Total places convocades  
  Catedràtic/a
d'Universitat
Professor/a Titular
d'Universitat
Catedràtic/a Contractat/da Professorat Agregat Professorat Lector Professorat Associat (concurs)  
-  Resolució núm. 673/2021 de 17 de maig   -  5  -  -  -  -  5  
   Resolució núm. 1416/2021 de 9 de novembre   -  1  -  -  -  -  1  
   Resolució núm. 1567/2021 de 13 de desembre   -  1  -  -  -  -  1  
   Resolució núm  386/2021 de 24 de març   -  -  -  3  -  -  3  
   Resolució núm. 452/2021 del 12 d'abril   -  -  -  9  -  -  9  
   Resolució núm. 1495/2021 de 22 de novembre   -  -  -  12  -  -  12  
   Resolució núm. 1534/2021 de 30 de novembre   -  -  -  1  -  -  1  
   Resolució núm. 467/2021 de 12 d'abril   -  -  -  -  35  -  35  
   Resolució núm. 289/2021, d'1 de març (SH)   -  -  -  -  17  -  17  
  TOTAL  -  7  -  25  52  -  136  
   
   
  Resolució de la convocatòria  borses associats Disciplines convocades Candidats que han
superat el procès *
 
   Resolució núm. 1622/2021 de 20 de desembre,   175  307  
   TOTAL   175  307  
  * un mateix candidat pot estar en vàries borses  
  Dades a 31/12/2021