UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.5 Selecció del Personal Docent i Investigador

Descripció: Relació de les diferents convocatòres de selecció de Personal Docent i Investigador del darrer any i distribució de les places per categories.
Font: Servei de Personal
Període de referència: 2020

                   
  Resolució de la convocatòria Cos (funcionari) Categoria (laboral) Total places convocades  
  Catedràtic/a
d'Universitat
Professor/a Titular
d'Universitat
Catedràtic/a Contractat/da Professorat Agregat Professorat Lector Professorat Associat (concurs)  
-  Resolució núm. 1000/2020 de 2 de juliol   18  -  -   -   -   -  18  
   Resolució núm. 1119/2020 de 28 de juliol   -   -  -   -   24  -  24  
   Resolució núm. 1118/2020 de 28 de juliol   -   -  -   1  -   -  1  
   Resolució núm. 1002/2020 de 2 de juliol   -   -  -   11  -   -  11  
   Resolució núm. 1001/2020 de 2 de juliol   -   -  9  -   -   -  9  
   Resolució núm. 1156/2020 de 30 de juliol   -   -  -   -   7  -  7  
   Resolució núm. 619/2020 de 15 d'abril   -   -   -   1  -   .   -   
   Resolució núm. 1157/2020 de 30 de juliol   -   -  -   1  -   -  1  
  TOTAL  18  -  9  14  31  -  72  
   
   
  Resolució de la convocatòria  borses associats Disciplines convocades Candidats que han
superat el procès *
 
   Resolució núm. 13/2020 de 9 de gener,   151  308  
   Resolució núm. 1742/2020 de 23 de desembre   133  237  
   TOTAL   284  545  
  * un mateix candidat pot estar en vàries borses  
   
  Dades a 31/12/2020