UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.4 Activitats organitzades per l'ICE per al Personal Docent i Investigador

Descripció: Activitats de l'ICE (Institut de Ciències de l'Educació) per al personal docent i investigador. Inclou programes de formació i d'aprenentatge.
Font: Institut de Ciències de l'Educació
Període de referència: 2021

               
   2021-22   
   PROGRAMES DE FORMACIÓ   Nombre d'accions formatives   Nombre de participants   Hores de formació impartides   Hores totals de formació rebudes   
  Programa de Postgrau: Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM)                                       46                                     647                                     488                                           5.309  
  Formació d'Acollida                                           1                                       31                                         3                                               93  
  Formació continuada per a la docència                                       15                                     297                                     115                                           1.436  
  Formació en Atenea i recursos TIC                                         3                                       40                                       28                                             360  
  Formació en anglès per a la docència                                       14                                     134                                     123                                           1.202  
  Formació en recerca i transferència de resultats                                       45                                     733                                     132                                           2.295  
  Formació en direcció i coordinació                                         4                                       59                                       33                                             464  
  Formació en extensió universitària                                       20                                     285                                       79                                           1.023  
  Formació en prevenció de riscos laborals, desfibril.ladors i autoprotecció                                         8                                       22                                       29                                             118  
   Total Formació                                      156                                   2.248                                   1.030                                         12.300  
   Dades extretes en data  06/07/2022             
               
   ACTUACIONS D'INNOVACIÓ DOCENT I MILLORA DELS PROCESSOS D'APRENENTATGE A LA UPC 2021-2022   
   ACTUACIONS   DADES/INDICADORS   
   Projectes iniciativa ICE   Col·laboració amb l’associació Red de Docencia Universitaria (RED-U). Participació en el projecte "Programa Campus MDAD Liderazgo para el cambio educativo en las universidades"   
   Consolidació del programa de doctorat en Educació en Enginyeria, Ciències i Tecnologia de la UPC (Acord CG 1112.2018) i acreditat per part de l'AQU   
   Organització del Congrés Internacional Technological Ecosiystems for Enhancing Multiculturality (TEEM 2021), celebrat a la UPC del 27 al 29 d'octubre    
   Des del curs 2021-22 l'ICE forma part del consorci d'universitats que organitza el Fòrum Internacional d'Educació i Tecnologia (FIET)   
   Suport a projectes institucionals   Enfortiment i consolidació de relacions amb els centres i departaments de la UPC. Enllaços ICE als equips directius dels centres docents.   
   Participació al Jurat del 25è Premi del Consell Social a la Qualitat en la Docència Universitària.   
   Consolidació del projecte “Contextualització de les Matemàtiques” i "Contextualització de la Física"  per millorar l’aprenentatge d'aquestes matèries   
   Seguiment de la Convocatòria de projectes a la Innovacio Docent 2021 aprovada pel Consell de Govern.   
   Participació i col·laboració activa de ICE en el projecte UNITE.  L’ICE participa en el Working Package sobre Teaching & Learning Academy i en el Working Package sobre Virtual Campus
En el marc de l’aliança UNITE! (University Network for Innovation, Technology and Engineering), l’ICE col·labora en el disseny i posada en marxa del Metacampus UNITE! (M4U), una eina per connectar digitalment les 7 universitats de l’aliança.
 
   XII Simposi del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI 2022), en col·laboració amb totes les universitats públiques, sota el paraigües de l’ACUP.    
   Participació en el Programa AQUÍ STEAM de la UPC   
   Difusió de projectes de millora de la docència   Realització de jornades d'intercanvi docent conjuntament amb els centres i departaments de la UPC   
   Menció especial específica a la trajectòria de l'ICE atorgada pel Consell Social de la UPC.
El lliurament de la menció es va fer durant l'acte d'inauguració oficial del curs acadèmic 2021/22 de la UPC celebrat el passat 4 d'octubre 2022. 
 
   Donar resposta a demandes de les unitats acadèmiques de col·laboració per a activitats específiques relacionades amb temes d'ensenyament-aprenentatge i d'innovació docent   
   Recull d'informació de grups d'innovació docent i de projectes d'innovació docent que es realitzen
a la universitat (facilitar i compartir el coneixement de PDI implicat) 
 
   Jornada de presentació dels projectes d'Innovació Docent corresponents a la convocatòria d'ajuts de 2019, celebrada el 11/5/22   
  Converses docents: Celebrant els 50 anys de l'Institut de Ciències de l'Educació, s'inicien aquesta sèrie de programes Podcast en àudio i vídeo, amb converses en la temàtica de la formació dels enginyer@s i professions científico-tecnològiques. Un espai de diàleg  centrat en la formació de formadors a la UPC, les noves formes docents, la innovació educativa i la recerca en Engineering Education  
   5ª Promoció del Postgrau de docència STEM
Lliurament de diplomes de la 5ª promoció del Postgrau d’Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM), titulació amb la Fundació Politècnica de Catalunya. 
 
  Postgrau de Mestratge en Processos Innovadors a l’Aprenentatge, en el que l’Institut de Ciències de l’Educació de la UPC hi col·labora. Aquest mestratge és un programa de postgrau de la Universidad de Guadalajara (Mèxic). La col·laboració de l’ICE forma part d’una aposta per la internacionalització de l’institut  
   Participació i Aliances amb Empreses i Institucions  Membre Institucional de la Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs  (SEFI)
 El 50è congrés anual de la European Society for Engineering Education (SEFI) es farà a la UPC al setembre de 2022. Així ha estat aprovat pel Board of Directors de l’associació i la UPC
 
    Membre institucional de la Red Estatal de Docencia Universitaria  (RED-U)  
    Membre institucional de l'Associació de Barcelona per a l'Estudi i Aprenentatge de les Matemàtiques (ABEAM)  
    Membre individual de l'American Society for Engineering Education  (ASEE)  i Membre institucional de l'IEEE Education Society  
    Membre institucional dels comitès organitzador, executiu i científic del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI)  
    Membre individual en la Comissió pedagògica del pràcticum del màster de secundària al Departament d’Educació  
   Entorn de secundària  Coordinació del grup de treball de l’especialitat del màster de secundària de Tecnologia i FP del Grup de millora del Màster de secundària organitzat pel Departament d’Universitats  
  Membre individual del Programa de millora del Màster de secundària promogut per la Direcció General d’Universitats  
  Formació del professorat de FP i Secundària
Com cada curs l’ICE ha portat a terme activitats de formació per al professorat de Formació Professional i de Secundària emmarcades dins del Pla de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
 
  En el marc del Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària, l'ICE en coordina principalment la gestió del PDI adscrit a la Unitat i la gestió del pràcticum i el TFM, així mateix es dona suport a la coordinació geneal del màster.  
               
           
               
   2021-2022   
   EINES I RECURSOS TIC PER A LA DOCENCIA (Dades corresponents al període 1/9/2021 - 30/6/2022)   
   ACTUACIONS    DESCRIPCIÓ    
   INDICADORS TIC ATENEA   
   Dades d'ús     Mitjana de sessions mensuals: 1.392.162    
   Actuacions de suport al professorat en el seu ús    1.138 intervencions de suport    
   MILLORES ATENEA (MINERVA)   
   Declaració d'Accessibilitat del campus virtual ATENEA   S'ha incorporat la pàgina que declara el nivell d'accessibilitat del campus virtual.   
   Necessitats de Suport Educatiu   En un curs amb estudiants amb necesitats de suport educatiu s'hi afegeix un avís informatiu d'aquesta situació al bloc "Info Assignatura". Aquesta informació està sincronitzada amb PRISMA indicant la data de la darrera incorporació.    
   Dipòsit de material docent a UPCommons (APRÈN) des d'ATENEA  S'ha afegit la funcionalitat d'incorporar continguts docents a UPCommons directament de d'ATENEA.
El procés és molt simple i permet que, de manera ràpida, el PDI pugui compartir a UPCommons els arxius que prèviament ha incorporat a les seves assignatures.
 
   Notificacions d'actualitzacions de notes a l'APP de l'estudiant   L'estudiant rep al seu dispositiu mòbil notificacions dels canvis que els professors vagin fent a les notes publicades a ATENEA.   
   Saps què?    S'ha incorporat al portal de serveistic d'ATENEA una pàgina web com a punt de referència pel professorat que conté tots els canals de suport respecte a ATENEA (Punt ATENEA, cursos de formació ICE, documentació d'ajuda, FAQS, ...)   
   Generació en PDF de qüestionaris  S'ha dissenyat i creat un nou plugin de moodle que genera versions de qüestionaris d'ATENEA en PDF.   
   Privacitat de les fotos entre els estudiants d'una aula virtual ATENEA   L'estudiant ja no pot veure les fotos de la resta d'estudiants del seu grup dins d'una assignatura d'ATENEA en compliment de la RGPD   
   Canvi en la nomenclatura dels cursos d'ATENEA   S'ha millorat la nomenclatura dels cursos que es mostra a ATENEA per tal de facilitar la identificació i millorar la navegació/búsqueda dels cursos   
   Progrés de la compleció d'activitats   S'ha incorporat el bloc de progrés de compleció per tal d'ajudar a l'estudiant a visibilitzar el percentatge de progrés del curs (activitats completades i recursos llegits)   
   Bloc d'accessibilitat   S'ha incorporat el bloc d'accessibilitat per canviar la visualització de l'interfície per adaptarse a les necessitats de l'usuari.   
   Sketch plugin   S'ha incorporat a l'editor d'ATENEA la opció de poder afegir dibuixos i escrits fets a mà mijantans dispositius tàctils com tauletes o smartphones.    
   Estudi d'incorporació de vídeos de Zonavídeo a ATENEA.    S'ha provat juntament amb el servei de biblioteques el plugin Pumukit per integrar el vídeos de Zonavídeo a ATENEA. S'està valorant la seva implementació per part del servei de biblioteques.   
   Enllaç directe a autories de fitxers  S'ha revisat la informació que es donava al professor quan es penja un fitxer a ATENEA posant un enllaç directe a les autories.  
   Espai de documentació tècnica per als interlocutors TIC (gestors) d'ATENEA   S'ha creat l'espai al portal de serveistic d'ATENEA disponible per als interlocutors i s'ha elaborat la guia de documentació tècnica sobre el funcionament de la sincronització entre PRISMA i ATENEA.   
   Pla pilot PAB-ICE curs 2021/22  Durant el curs 2021/22  es va iniciar el pla pilot PAB-ICE per assessorar i orientar al professorat en la millora de la visualització dels continguts d’un curs d’Atenea, mitjançant les eines de què disposa Moodle. Han format part de les biblioteques de l'EPSEVG, EPSEB, Campus de Terrassa, Campus del Baix llobregat i Campus Universitari de Manresa  
   Punt ATENEA (Biblioteques-ICE)  És un nou servei ofert des de les biblioteques de la UPC, en coordinació amb l'ICE, per donar al professorat suport de proximitat per estructurar i dissenyar cursos al campus virtual ATENEA (moodle).S'ha obert el servei al professorat de les biblioteques del pla pilot.  
   Guia de Bones Pràctiques per ajudar a dissenyar i estructurar cursos a ATENEA  Fruit del pla pilot PAB-ICE s'ha creat una guia ràpida per ajudar al professorat a dissenyar i estructurar cursos a ATENEA  
   Curs mostrari Bones Pràctiques d'ATENEA  S'ha creat un curs a ATENEA com a mostrari dels diferents recursos de moodle per millorar el disseny i l'estructuració dels cursos d'ATENEA   
       
   LISA (Laboratori d'Innovació i Suport Audiovisual de la UPC)   
   Producció audiovisual LISA    Produccions audiovisuals UPC realitzades: 34    
   Temàtiques de les produccions realitzades    Videos docents    
    Videos de Recerca    
    Sostenibiltat UPC    
    Sessions informatives    
    Contextualització de la Física    
    Contextualització de les Matemàtiques