UPC    Acreditació de les titulacions
0.2.2 Estudis de màsters universitaris

Descripció: Relació dels estudis de màster universitàris ofertats per la UPC segons el centre docent on s'imparteixen. Per a cada estudi de màster universitari s'indica l'any d'inici, si es tracta d'un màster interuniversitar, un màster erasmus mundus o bé està impartit en anglès.
Període de referència: 2022-2023

                   
  MÀSTER MÀSTER INTERUNIVERSITARI MÀSTER
ANGLÈS
MÀSTER ERASMUS MUNDUS CRÈDITS TOTALS  CRÈDITS OBLIGATORIS  CRÈDITS OPTATIUS  CRÈDITS TFM  
  FACULTAT DE MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA (200 FME)          
  Màster universitari en Estadística i Investigació Operativa INT (UPC) - - 90 10 50 30  
  Master's degree in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering - SI - 60 0 45 15  
  Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, especialitat Matemàtiques INT (UAB) - - 60 40 14 6  
  ESCOLA SUPERIOR D'ENGINYERIES INDUSTRIAL, AEROESPACIAL I AUDIOVISUAL DE TERRASSA (205 ESEIAAT)          
  Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica - - - 120 65 43 12  
  Master's degree in Space and Aeronautical Engineering - SI - 60 15 31 14  
  Màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial (MUESAEI) - - - 90 35 40 15  
  Màster universitari en Enginyeria Industrial - - - 120 65 43 12  
  Màster universitari en Enginyeria d'Organització (modalitats semipresencial) - - - 120 90 18 12  
  Màster universitari en Tecnologia Paperera i Gràfica - - - 60 30 12 18  
  Màster universitari en Disseny i Tecnologia Tèxtils - - - 60 30 12 18  
  Màster universitari en Recerca en Enginyeria Mecànica - - - 90 39 33 18  
  Master's degree in Technology and Engineering Management - SI - 90 30 30 30  
  ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA DE BARCELONA (210 ETSAB)          
  Màster universitari en Arquitectura  - - - 60 20 10 30  
  Màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona (MBArch) - - - 60 15 30 15  
  Màster universitari en Paisatgisme - - - 120 86 19 15  
  Màster universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona INT (UPC) - - 60 15 30 15  
  Màster universitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania INT (UB) - - 90 40 35 15  
  ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ DE BARCELONA (230 ETSETB)          
  Erasmus Mundus Bio & Pharmaceutical Materials Science European Master (Biopham) - - SI 120 64 26 30  
  Master's degree in Quantum Science and Technology INT (UB) - - 60 21 15 24  
  Master's Engineering Physics - SI - 60 23 20 17  
  Master's degree in Photonics INT (UPC) SI - 60 20 24 16  
  Erasmus Mundus Master's degree in Photonics - SI SI 120 60 30 30  
  Màster's degree in Computer Vision (semipresencial) INT (UAB) SI - 60 ND ND ND  
  Master's degree in Electronic Engineering - SI - 120 45 45 30  
  Master's degree in Telecommunication Engineering - SI - 120 45 45 30  
  Master's degree in Cybersecurity - SI - 60 30 18 12  
  Master's degree in Advanced Telecommunication Technologies - SI - 60 15 33 12  
  ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA INDUSTRIAL DE BARCELONA (240 ETSEIB)          
  Master's degree in Automatic Control and Robotics - SI - 120 67,5 40,5 12  
  Màster universitari en Enginyeria d'Automoció - - - 120 69 39 12  
  Màster universitari en Enginyeria Biomèdica INT (UB) - - 60 10 40 10  
  Màster universitari en Enginyeria de l'Energia - - - 120 40 50 30  
  Màster universitari en Enginyeria Industrial - - - 120 65 43 12  
  Màster universitari en Enginyeria d'Organització - - - 120 90 18 12  
  Màster universitari en Neuroenginyeria i Rehabilitació INT (UPC) - - 90 78   12  
  Màster universitari en Ciència de Dades Biomèdiques / Biomedical Data Science INT (URV) SI - 120 60 42 18  
  Master's degree in Nuclear Engineering - SI - 90 61,5 13,5 15  
  Master's degree in Thermal Engineering - - - 60 20 10 30  
  Master's degree in Electric Power Systems and Drives - - - 60 15 30 15  
  Master's degree in Nuclear Engineering - - - 90 61,5 13,5 15  
  Erasmus Mundus Master in Decentralised Smart Energy Systems (DENSYS) - SI SI 120 73 17 30  
  Erasmus Mundus Master in Dyamics of Renewables-based Power Systems (DREAM) - SI SI 120 ND ND ND  
  ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS DE BARCELONA (250 ETSECCPB)          
  Master's degree in Urban Mobility - SI - 120 30 60 30  
  Màster universitari en Oceanografia i Gestió del Medi Marí INT (UB) - - 60 ND ND ND  
  Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports - - - 120 60 35 25  
  Màster universitari en Enginyeria Estructural i de la Construcció - - - 90 22,5 37,5 30  
  Màster universitari en Enginyeria del Terreny  - - - 120 35 55 30  
  Erasmus Mundus European Master in Hydroinformatics And Water Management (EuroAquae+) - SI SI 120 90 0 30  
  Erasmus Mundus Master's degree in Flood Risk Management - SI SI 120 80 10 30  
  Master's degree in Numerical Methods for Engineering - SI - 120 75 15 30  
  Master's degree in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions (SAHC) INT (UPC) SI - 60 39 0 21  
  Màster universitari en Enginyeria Ambiental - - - 120 70 20 30  
  Erasmus Mundus Master in Science in Coastal and Marine Engineering and Management (CoMEM) - SI SI 120 23 67 30  
  FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA (270 FIB)          
  Màster universitari en Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica INT (UB) - - 60 ND ND ND  
  Master's degree in Pure and Applied Logic INT (UB) SI - 90 ND ND ND  
  Master's degree in Artificial Intelligence INT (UPC) SI - 90 30 42 18  
  Màster universitari en Enginyeria Informàtica - - - 90 45 15 30  
  Master's degree in Innovation and Research in Informatics (MIRI) - SI - 120 30 60 30  
  Master's degree in Data Science - - - 120 54 36 30  
  Erasmus Mundus Master in Big Data Management and Analytics-BDMA - SI SI 120 60 30 30  
  Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat Tecnologia - - - 60 54 0 6  
  Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat Tecnologia Industrial (Presencial i semipresencial) - - - 60 54 0 6  
  FACULTAT DE NÀUTICA DE BARCELONA (280 FNB)          
  Master Universitari en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines (semipresencial) - - - 90 78 0 12  
  Màster Universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim (semipresencial) - - - 90 78 0 12  
  Màster Universitari en Enginyeria Naval i Oceànica - - - 120 65 40 15  
  ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA DEL VALLÈS (290 ETSAV)          
  Màster en Arquitectura - - - 60 20 10 30  
  Màster universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït - - - 60 45 0 15  
  ESCOLA D'ENGINYERIA DE BARCELONA EST (295 EEBE)          
  Erasmus Mundus in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) - - SI 120 20 70 30  
  Màster universitari en Ciència i Enginyeria Avançada de Materials - - - 120 48 42 30  
  Master's degree in Interdisciplinary & Innovative Enginnering - - - 120 60 30 30  
  Master's degree in Chemical Engineering - SI - 120 66 36 18  
  ESCOLA D'ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ I AEROESPACIAL DE CASTELLDEFELS (300 EETAC)          
  Master's degree in Aerospace Science and Technology - SI - 90 30 30 30  
  Master's degree in Applied Telecommunications and Engineering Management (MASTEAM) - SI - 60 15 33 12  
  Master's degree in Applications and Technologies for Unmanned Aircraft Systems (DRONES) - SI - 60 30 0 30  
  ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D'EDIFICACIÓ DE BARCELONA (310 EPSEB)          
  Màster universitari en Construcció Avançada en Edificació - - - 90 30 40 20  
  Màster universitari en Gestió de l'Edificació - - - 90 40 35 15  
  Màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació - - - 60 45 0 15  
  Màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals INT (UPC) - - 90 81 0 9  
  ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE MANRESA (330 EPSEM)          
  Màster universitari en Enginyeria de Mines - - - 90 60 15 15  
  Màster universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals (presencial i semipresencial) - - - 60 30 15 15  
  ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ (340 EPSEVG)          
  Màster universitari en Enginyeria en Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial (MUESAEI) - - - 90 25 50 15  
  FACULTAT D'ÒPTICA I OPTOMETRIA DE TERRASSA (370 FOOT)          
  Màster universitari en Optometria i Ciències de la Visió - - - 60 48   12  
  ESCOLA SUPERIOR D'AGRICULTURA DE BARCELONA (390 ESAB)          
  Màster universitari en Aqüicultura INT (UB) - - 60 30   30  
  Màster en Enginyeria Agronòmica INT (UDL) - - 90 66 12 12  
  Màster Universitari en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos (KET4FOOD+BIO) - - - 60 40 0 20  
  INSTITUT UNIVERSITARI DE RECERCA EN CIÈNCIA I TECNOLOGIES DE LA SOSTENIBILITAT (480 ISUPC)          
  Màster universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat - - - 120 45 45 30  
  CENTRE UNIVERSITARI EUNCET (801 EUNCET)          
  Màster universitari en Administració i Direcció d'Empreses (semipresencial) - - - 60 20 25 15  
  Màster universitari en Direcció i Màrqueting (semipresencial) - - - 60 20 25 15  
  ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES (802 EAE)          
  Màster universitari en Administració i Direcció d'Empreses - - - 60 20 25 15  
  Màster universitari en Direcció i Màrqueting - - - 60 20 25 15  
  Màster de Recursos Humans i Talent - - - 60 45 0 15  
  Dades a juliol de 2022