UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.6 Crèdits matriculats en estudis de màsters universitaris i Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) per estudi

Descripció: Relació del nombre de crèdits matriculats de màsters universitaris per estudi. Es distingeixen els matriculats per 1a, 2a , 3a i 4a vegada o més, el percentatge de crèdits repetits, les diferents tipologies de crèdits i l'estudiantat equivalent a temps complet
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2020-2021

                       
  Centre Estudis Matrícula ordinària Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Reconeguts EETC (1)  
  200 FME Màster Universitari en Estadística i Investigació Operativa  4.157,5  3.912,5  215,0  25,0  5,0 5,9% 80,0 69,3  
  Màster Universitari en Matemàtica Avançada i Enginyeria Matemàtica  1.903,0  1.873,0  30,0  -  - 1,6%  - 31,7  
  205 ESEIAAT Màster Universitari en Disseny i tecnologia tèxtils  610,0  610,0  -  -  - 0,0% 0,0 10,2  
  Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica  12.447,5  12.352,0  71,5  24,0  - 0,8% 532,0 207,5  
  Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  2.068,0  2.003,0  65,0  -  - 3,1% 30,0 34,5  
  Màster Universitari en Enginyeria d'Organització  4.802,0  4.644,0  116,0  32,0  10,0 3,3% 340,0 80,0  
  Màster Universitari en Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering  665,0  637,0  28,0  -  - 4,2% 0,0 11,1  
  Màster Universitari en Enginyeria Industrial  12.293,0  11.809,5  364,0  97,0  22,5 3,9%  325,5 204,9  
  Màster Universitari en Enginyeria tèxtil i paperera  60,0  60,0  -  -  -  -  - 1,0  
  Màster Universitari en Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management  1.140,0  1.132,5  7,5  -  -  0,0 0,0 19,0  
  Màster Universitari en Tecnologia paperera i gràfica  573,0  573,0  -  -  -  - 9,0 9,6  
  210 ETSAB Màster Universitari en Arquitectura  7.801,0  7.529,0  242,0  30,0  - 3,5%  18,0 130,0  
  Màster Universitari en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)  7.120,0  6.705,0  385,0  30,0  - 5,8% 145,0 118,7  
  Màster Universitari en Estudis avançats en disseny-Barcelona  2.635,0  2.500,0  135,0  -  - 5,1%  - 43,9  
  Màster Universitari en Paisatgisme  2.358,5  2.283,5  75,0  -  - 3,2%  6,0 39,3  
  230 ETSETB Màster Universitari en Cybersecurity  1.241,0  1.241,0  -  -  - 0,0% 0,0 20,7  
  Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació  4.522,5  4.232,5  255,0  20,0  15,0 6,4% 0,0 75,4  
  Màster Universitari en Enginyeria Electrònica  4.379,5  4.012,0  267,5  75,0  25,0 8,4% 25,0 73,0  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica  212,0  212,0  -  -  - 0,0%  4,0 3,5  
  Màster Universitari en Física per a l'enginyeria  470,0  470,0  -  -  - 0,0% 0,0 7,8  
  Màster Universitari en Fotònica  1.513,0  1.497,0  16,0  -  - 1,1%  - 25,2  
  Màster Universitari en Tecnologies avançades de telecomunicació  2.747,0  2.698,0  44,0  5,0  - 1,8%  128,0 45,8  
  240 ETSEIB Màster Universitari en Automàtica i Robòtica  2.258,0  2.120,0  117,0  16,5  4,5 6,1% 0,0 37,6  
  Màster Universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat  1.022,0  967,0  50,0  5,0  - 5,4% 0,0 17,0  
  Màster Universitari en Enginyeria d'Automoció (Pla 2012)  172,5  148,5  12,0  -  12,0 13,9% 37,0 2,9  
  Màster Universitari en Enginyeria d'Automoció (Pla 2019)  2.338,5  2.332,5  6,0  -  - 0,3% 12,0 39,0  
  Màster Universitari en Enginyeria de l'energia  5.630,0  5.524,0  106,0  -  - 1,9% 0,0 93,8  
  Màster Universitari en Enginyeria d'Organització  1.370,5  1.277,5  66,0  19,5  7,5 6,8% 0,0 22,8  
  Màster Universitari en Enginyeria Industrial  33.845,0  32.910,5  765,0  118,5  51,0 2,8% 194,0 564,1  
  Màster Universitari en Enginyeria Nuclear/Nuclear Engineering   569,5  562,0  7,5  -  - 1,3%  - 9,5  
  Màster Universitari en Neuroenginyeria i rehabilitació  1.243,5  1.243,5  -  -  - 0,0%  - 20,7  
  250 ETSECCPB Màster Universitari en Enginyeria Ambiental  3.140,0  3.075,0  60,0  5,0  - 2,1% 5,0 52,3  
  Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports  7.803,5  7.511,5  211,0  56,0  25,0 3,7% 0,0 130,1  
  Màster Universitari en Enginyeria del Terreny  1.655,0  1.585,0  70,0  -  - 4,2% 0,0 27,6  
  Màster Universitari en Enginyeria Estructural i de la Construcció  3.577,5  3.511,5  11,0  40,0  15,0 1,8%  16,0 59,6  
  Erasmus Mundus master's degree in Flood Risk Management  620,0  620,0  -  -  - 0,0%  - 10,3  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Hidroinformàtica i Gestió de l'Aigua  250,0  250,0  -  -  - 0,0%  - 4,2  
  Màster Universitari en Mètodes Numèrics en Enginyeria  2.105,0  1.985,0  115,0  5,0  - 5,7% 75,0 35,1  
    Màster Universitari en Urban Mobility  600,0  600,0  -  -  - 0,0% 0,0 10,0  
  270 FIB Màster Universitari en Enginyeria Informàtica  1.681,5  1.543,5  108,0  18,0  12,0 8,2% 12,0 28,0  
  Màster Universitari en Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes  7.576,0  7.482,0  88,0  6,0  - 1,2%  - 126,3  
  Màster Universitari en Innovació i Recerca en Informàtica (MIRI)  6.718,0  6.347,0  323,0  30,0  18,0 5,5% 99,0 112,0  
  Màster Universitari en Intel·ligència Artificial  3.491,0  3.403,5  41,5  41,0  5,0 2,5% 24,0 58,2  
  280 FNB Màster Universitari en Enginyeria Naval i Oceànica  2.505,5  2.366,5  114,0  25,0  - 5,5%  40,0 41,8  
  Màster Universitari en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines  417,0  382,0  35,0  -  - 8,4%  60,0 7,0  
  Màster Universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim   1.476,5  1.429,5  41,0  6,0  - 3,2%  - 24,6  
  290 ETSAV Màster Universitari en Arquitectura  6.576,0  6.366,0  150,0  60,0  - 3,2%  6,0 109,6  
  Màster Universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït  600,0  600,0  -  -  -  -  - 10,0  
  295 EEBE Màster Universitari en Ciència i enginyeria avançada de materials  1.320,0  1.320,0  -  -  - 0,0% 0,0 22,0  
  Màster Universitari en Ciència i enginyeria de materials  24,0  24,0  -  -  - 0,0% 0,0 0,4  
  Màster Universitari en Enginyeria interdisciplinària i innovadora  1.902,0  1.896,0  6,0  -  - 0,3% 0,0 31,7  
  Màster Universitari en Enginyeria química (Pla 2012)  118,5  48,0  31,5  33,0  6,0 59,5% 0,0 2,0  
  Màster Universitari en Enginyeria química (Pla 2019)  2.773,5  2.773,5  -  -  - 0,0% 138,0 46,2  
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)  982,0  952,0  30,0  -  - 3,1% 198,0 16,4  
  300 EETAC Màster Universitari en Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació ( MASTEAM )  735,0  696,0  18,0  15,0  6,0 5,3% 0,0 12,3  
  Màster Universitari en Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (DRONS)  423,0  393,0  30,0  -  -  0,1 0,0 7,1  
  Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Aeroespacial  740,0  725,0  10,0  -  5,0 2,0%  - 12,3  
  310 EPSEB Màster Universitari en Construcció Avançada en l'Edificació  1.691,0  1.686,0  5,0  -  - 0,3%  - 28,2  
  Màster Universitari en Diagnosi i tècniques d'intervenció en l'edificació  475,0  475,0  -  -  - 0,0%  - 7,9  
  Màster Universitari en Gestió de l'Edificació  2.285,0  2.260,0  25,0  -  - 1,1%  - 38,1  
  Màster Universitari en Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals  2.120,0  2.068,0  52,0  -  - 2,5%  - 35,3  
  330 EPSEM Màster Universitari en Enginyeria de Mines  610,0  600,0  10,0  -  - 1,6% 5,0 10,2  
  Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals (Pla 2009)  15,0  -  -  -  15,0 100,0%  - 0,3  
  Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals (Pla 2015)  800,0  800,0  -  -  - 0,0%  - 13,3  
  340 EPSEVG Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  950,0  940,0  10,0  -  - 1,1%  - 15,8  
  370 FOOT Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió  1.602,0  1.590,0  12,0  -  - 0,7% 39,0 26,7  
  390 EEABB Màster Universitari en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocesos  560,0  555,0  -  -  5,0 0,9%  - 9,3  
  480 IS.UPC Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de La Sostenibilitat  2.040,0  1.980,0  60,0  -  - 2,9% 0,0 34,0  
  801 EUNCET Màster Universitari en Administració i direcció d'empreses  1.398,0  1.398,0  -  -  - 0,0%  30,0 23,3  
  Màster Universitari en Direcció de màrqueting  1.122,0  1.122,0  -  -  -  -  60,0 18,7  
  802 EAE Màster Universitari en Administració i direcció d'empreses/Bussiness Administration and Management  9.805,0  9.720,0  85,0  -  -  0,0  - 163,4  
  Màster Universitari en Direcció de màrqueting/Marketing Management  8.920,0  8.880,0  35,0  5,0  -  0,0  - 148,7  
  Màster Universitari en Direcció dels recursos humans i del talent  2.945,0  2.940,0  5,0  -  -  0,0  - 49,1  
  TOTAL  221.316,5  214.971,5  5.238,0  842,5  264,5 2,9% 2.692,5 3.688,6  
  (1) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals. En el primer quadrimestre només es tenen compte els crèdits de tardor.  
  Dades actualitzades a març de 2021