UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.6 Crèdits matriculats en estudis de màsters universitaris i Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) per estudi

Descripció: Relació del nombre de crèdits matriculats de màsters universitaris per estudi. Es distingeixen els matriculats per 1a, 2a , 3a i 4a vegada o més, el percentatge de crèdits repetits, les diferents tipologies de crèdits i l'estudiantat equivalent a temps complet
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2021-2022

  CENTRES PROPIS                  
  Centre Estudis Matrícula ordinària Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Reconeguts EETC (1)  
  200 FME Màster Universitari en Estadística i Investigació Operativa  4.235,5  3.890,5  300,0  30,0  15,0 8,1% 137,5 70,6  
  Màster Universitari en Matemàtica Avançada i Enginyeria Matemàtica  2.089,0  2.036,5  52,5  -  - 2,5%  12,0 34,8  
  205 ESEIAAT Màster Universitari en Disseny i tecnologia tèxtils  1.257,0  1.257,0  -  -  - 0,0% 12,0 21,0  
  Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica  13.188,5  13.017,0  120,5  22,0  29,0 1,3% 185,0 219,8  
  Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  2.399,0  2.349,0  50,0  -  - 2,1% 12,0 40,0  
  Màster Universitari en Enginyeria d'Organització  4.909,5  4.632,5  214,0  24,0  39,0 5,6% 265,0 81,8  
  Màster Universitari en Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering  574,0  555,0  19,0  -  - 3,3% 10,0 9,6  
  Màster Universitari en Enginyeria Industrial  12.022,5  11.288,5  583,5  91,5  59,0 6,1%  285,0 200,4  
  Màster Universitari en Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management  1.672,5  1.665,0  7,5  -  -  0,0 0,0 27,9  
  Màster Universitari en Recerca en enginyeria mecànica  497,5  497,5  -  -  -  - 15,0 8,3  
  Màster Universitari en Tecnologia paperera i gràfica  552,0  552,0  -  -  -  - 24,0 9,2  
  210 ETSAB Màster Universitari en Arquitectura  13.335,0  12.598,0  677,0  60,0  - 5,5%  52,0 222,3  
  Màster Universitari en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch)  8.540,0  8.010,0  455,0  75,0  - 6,2% 35,0 142,3  
  Màster Universitari en Estudis avançats en disseny-Barcelona  2.810,0  2.655,0  105,0  50,0  - 5,5%  - 46,8  
  Màster Universitari en Paisatgisme  2.381,0  2.296,0  85,0  -  - 3,6%  12,0 39,7  
  230 ETSETB Màster Universitari en Cybersecurity  2.123,0  2.059,0  64,0  -  - 3,0% 0,0 35,4  
  Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació  3.983,5  3.688,5  190,0  55,0  50,0 7,4% 0,0 66,4  
  Màster Universitari en Enginyeria Electrònica  4.197,0  3.852,0  225,0  70,0  50,0 8,2% 95,0 70,0  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica  312,0  312,0  -  -  - 0,0%  - 5,2  
  Màster Universitari en Física per a l'enginyeria  562,0  520,0  42,0  -  - 7,5% 0,0 9,4  
  Màster Universitari en Fotònica  1.907,0  1.878,0  29,0  -  - 1,5%  - 31,8  
  Màster Universitari en Tecnologies avançades de telecomunicació  3.125,5  3.011,5  114,0  -  - 3,6%  25,0 52,1  
  240 ETSEIB Màster Universitari en Automàtica i Robòtica  3.276,0  3.165,0  88,5  10,5  12,0 3,4% 115,5 54,6  
  Màster Universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat  367,0  352,0  15,0  -  - 4,1% 0,0 6,1  
  Màster Universitari en Enginyeria d'Automoció (Pla 2012)  57,0  45,0  12,0  -  - 21,1% 0,0 1,0  
  Màster Universitari en Enginyeria d'Automoció (Pla 2019)  2.796,0  2.724,0  72,0  -  - 2,6% 24,0 46,6  
  Màster Universitari en Enginyeria de l'energia  6.704,5  6.539,5  105,0  60,0  - 2,5% 72,5 111,7  
  Màster Universitari en Enginyeria d'Organització  1.938,0  1.855,5  51,0  24,0  7,5 4,3% 77,0 32,3  
  Màster Universitari en Enginyeria Industrial  36.426,5  35.081,0  1.089,0  192,0  64,5 3,7% 368,0 607,1  
  Màster Universitari en Enginyeria Nuclear/Nuclear Engineering   789,0  774,0  15,0  -  - 1,9%  15,0 13,2  
  Màster Universitari en Enginyeria tèrmica  120,0  120,0  -  -  -    - 2,0  
    Erasmus Mundus en Sistemes Descentralitzats d’Energia intel·ligents (DENSYS)  154,0  154,0  -  -  -    - 2,6  
    Màster Universitari en Neuroenginyeria i rehabilitació  2.314,5  2.308,5  6,0  -  - 0,3%  - 38,6  
    Màster Universitari en Sistemes i accionaments elèctrics  330,0  330,0  -  -  -    - 5,5  
  250 ETSECCPB Màster Universitari en Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques  42,0  42,0  -  -  -   0,0 0,7  
  Màster Universitari en Enginyeria Ambiental  2.192,0  2.127,0  50,0  10,0  5,0 3,0% 0,0 36,5  
  Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports  9.160,5  8.883,5  277,0  -  - 3,0% 64,5 152,7  
  Màster Universitari en Enginyeria del Terreny  2.520,5  2.380,5  110,0  30,0  - 5,6% 40,0 42,0  
  Màster Universitari en Enginyeria Estructural i de la Construcció  4.306,5  4.173,0  98,5  30,0  5,0 3,1%  52,0 71,8  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Hidroinformàtica i Gestió de l'Aigua  24,0  24,0  -  -  - 0,0%  - 0,4  
  Màster Universitari en Mètodes Numèrics en Enginyeria  1.530,0  1.415,0  35,0  75,0  5,0 7,5% 40,0 25,5  
  Màster Universitari en Urban Mobility  299,0  279,0  20,0  -  - 6,7% 0,0 5,0  
  270 FIB Màster Universitari en Ciència de dades  1.850,0  1.850,0  -  -  - 0,0% 0,0 30,8  
  Màster Universitari en Enginyeria Informàtica  1.680,0  1.542,0  114,0  6,0  18,0   22,0 28,0  
  Erasmus Mundus in Big data management and analytics (BDMA)  26,0  26,0  -  -  -   0,0 0,4  
  Màster Universitari en Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes  7.513,0  7.426,0  69,0  6,0  12,0 1,2%  - 125,2  
  Màster Universitari en Innovació i Recerca en Informàtica (MIRI)  5.558,0  5.222,0  240,0  78,0  18,0 6,0% 96,5 92,6  
  Màster Universitari en Intel·ligència Artificial  3.807,0  3.682,5  83,5  36,0  5,0 3,3% 39,5 63,5  
  280 FNB Màster Universitari en Enginyeria Naval i Oceànica  2.503,5  2.438,5  65,0  -  - 2,6%  5,0 41,7  
  Màster Universitari en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines  515,0  495,0  15,0  5,0  - 3,9%  - 8,6  
  Màster Universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim   1.600,0  1.439,0  161,0  -  - 10,1%  5,0 26,7  
  290 ETSAV Màster Universitari en Arquitectura  7.672,0  7.557,0  85,0  -  30,0 1,5%  10,0 127,9  
  Màster Universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït  2.570,0  2.480,0  90,0  -  -  0,0  - 42,8  
  295 EEBE Màster Universitari en Ciència i enginyeria avançada de materials  1.368,0  1.326,0  42,0  -  - 3,1% 78,0 22,8  
  Màster Universitari en Ciència i enginyeria de materials  36,0  -  36,0  -  - 100,0% 0,0 0,6  
  Màster Universitari en Enginyeria interdisciplinària i innovadora  1.656,0  1.644,0  12,0  -  - 0,7% 0,0 27,6  
  Màster Universitari en Enginyeria química (Pla 2012)  12,0  -  12,0  -  - 100,0% 0,0 0,2  
  Màster Universitari en Enginyeria química (Pla 2019)  2.934,0  2.904,0  30,0  -  - 1,0% 0,0 48,9  
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)  305,0  300,0  5,0  -  - 1,6% 0,0 5,1  
  300 EETAC Màster Universitari en Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació ( MASTEAM )  393,0  366,0  24,0  3,0  - 6,9% 0,0 6,6  
  Màster Universitari en Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (DRONS)  660,0  660,0  -  -  -  - 0,0 11,0  
  Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Aeroespacial (Pla 2015)  295,0  280,0  15,0  -  - 5,1%  - 4,9  
  Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Aeroespacial (Pla 2021)  642,0  642,0  -  -  -    - 10,7  
  310 EPSEB Màster Universitari en Construcció Avançada en l'Edificació  2.095,0  2.070,0  25,0  -  - 1,2%  - 34,9  
  Màster Universitari en Diagnosi i tècniques d'intervenció en l'edificació  750,0  750,0  -  -  - 0,0%  - 12,5  
  Màster Universitari en Gestió de l'Edificació  3.110,0  3.075,0  35,0  -  - 1,1%  - 51,8  
  Màster Universitari en Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals  2.221,0  2.156,0  65,0  -  - 2,9%  - 37,0  
  330 EPSEM Màster Universitari en Enginyeria de Mines  1.246,5  1.206,5  40,0  -  - 3,2% 50,0 20,8  
    Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals (Pla 2015)  1.090,0  1.090,0  -  -  - 0,0%  - 18,2  
  340 EPSEVG Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial  1.410,0  1.385,0  25,0  -  - 1,8%  5,0 23,5  
  370 FOOT Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió  1.714,0  1.690,0  24,0  -  - 1,4% 84,0 28,6  
  390 EEABB Màster Universitari en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocesos  415,0  415,0  -  -  - 0,0%  35,0 6,9  
  480 IS.UPC Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de La Sostenibilitat  2.520,0  2.425,0  95,0  -  - 3,8% 0,0 42,0  
  TOTAL CENTRES PROPIS  222.187,0  213.935,5  6.784,5  1.043,0  424,0 3,7% 2.475,0 3.703,1  
                       
                       
  CENTRES ADSCRITS                  
  Centre Nom de la titulació Matrícula ordinària Matrícula per 1a vegada Matrícula per 2a vegada Matrícula per 3a vegada Matrícula per 4a vegada o més % crèdits repetits Reconeguts EETC  
  801 EUNCET Màster Universitari en Administració i direcció d'empreses  4.500,0  4.495,0  5,0  -  - 0,1%  110,0 75,0  
  Màster Universitari en Direcció de màrqueting  4.789,0  4.789,0  -  -  -  -  35,0 79,8  
  802 EAE Màster Universitari en Administració i direcció d'empreses/Bussiness Administration and Management  13.515,0  13.500,0  15,0  -  -  0,0  - 225,3  
  Màster Universitari en Direcció de màrqueting/Marketing Management  14.115,0  14.100,0  10,0  5,0  -  0,0  - 235,3  
  Màster Universitari en Direcció dels recursos humans i del talent  6.840,0  6.840,0  -  -  -  -  - 114,0  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS  43.759,0  43.724,0  30,0  5,0  - 0,1% 145,0 729,3  
  (1) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals.   
  Dades actualitzades a maig de 2022