UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.15 Estudiantat matriculat total en estudis de grau per estudis i edat

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en estudis de grau segons l'estudi en que estan matricula i la seva edat.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS figura com a estudiant a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat.

                                       
  CENTRES PROPIS  
   
  CENTRE CODI GRAU NOM DEL GRAU EDAT  
  <18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >=30 Promig  
  200 FME GRAU00000126 Grau en Matemàtiques 2 54 54 54 47 39 10 5 3 1     1 3 20,46  
  205 ESEIAAT 31015 Fase inicial comú 1 138 98 59 45 15 22 16 10 9 6 5 4 21 20,86  
  205 ESEIAAT GRAU00000307 Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals   34 20 17 20 18 11 18 3 6 5   1 6 21,61  
  205 ESEIAAT GRAU00000308 Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil     3 9 9 10 4 7 2 2   1   1 22,77  
  205 ESEIAAT GRAU00000309 Grau en Enginyeria elèctrica     2 7 15 10 14 12 10 12 3 5 8 15 25,30  
  205 ESEIAAT GRAU00000310 Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica     23 27 51 37 24 20 24 7 8 8 6 13 23,15  
  205 ESEIAAT GRAU00000311 Grau en Enginyeria mecànica     16 45 58 54 39 17 9 10 8 4 7 23 23,25  
  205 ESEIAAT GRAU00000312 Grau en Enginyeria química     12 8 32 17 7 5 4 2 1 1   5 22,62  
  205 ESEIAAT GRAU00000402 Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials 1 56 56 62 69 26 5 6       1   5 20,34  
  205 ESEIAAT GRAU00000404 Grau en Enginyeria en vehicles aeroespacials 1 59 60 54 55 37 13 7 7 1   1 1 1 20,35  
  205 ESEIAAT GRAU00000428 Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte 1 56 48 60 54 33 21 10 3 1     1 8 20,71  
  205 ESEIAAT GRAU00000442 Grau en Enginyeria en tecnologies industrials 2 135 106 115 141 107 65 20 15 5 6 5 1 7 20,75  
  210 ETSAB GRAU00000393 Grau en Arquitectura           132 177 139 70 39 23 17 16 84 25,54  
  210 ETSAB GRAU00000521 Grau en Estudis d'arquitectura   246 216 249 239 134 90 63 47 23 12 15 9 46 21,28  
  230 ETSETB GRAU00000305 Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals           9 16 7 3 1 2 1 1   23,65  
  230 ETSETB GRAU00000306 Grau en Enginyeria de sistemes electrònics           5 10 4   6 2 1 1   24,24  
  230 ETSETB GRAU00000450 Grau en Ciències i tecnologies de telecomunicació           9 3 3 1 1         22,94  
  230 ETSETB GRAU00000451 Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació           18 10 13 4 2 2 2   4 24,56  
  230 ETSETB GRAU00000454 Grau en Enginyeria telemàtica         1 7 12 3 3 2   1   1 23,60  
  230 ETSETB GRAU00000465 Grau en Enginyeria física   57 55 50 50 19   1     1       19,70  
  230 ETSETB GRAU00000549 Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació   251 203 173 207 96 25 19 10 6 9 4 2 12 20,24  
  240 ETSEIB GRAU00000365 Grau en Enginyeria química         5 14 5     2   1     22,52  
  240 ETSEIB GRAU00000403 Grau en Enginyeria en tecnologies industrials 3 411 403 377 421 282 113 51 30 12 7 3 3 11 20,37  
  250 ETSECCPB GRAU00000395 Grau en Enginyeria civil 2 75 63 72 97 46 32 13 5 2 4 1 1 8 20,81  
  250 ETSECCPB GRAU00000440 Grau en Enginyeria d'obres públiques 1 14 17 23 32 34 22 35 11 20 7 9 4 25 23,93  
  250 ETSECCPB GRAU00000441 Grau en Enginyeria geològica     5 9 6 2 8 9 6 2 2 1 2 1 23,02  
  270 FIB GRAU00000407 Grau en Enginyeria informàtica 2 314 312 307 246 193 128 66 39 38 27 21 6 29 20,92  
  270 FIB GRAU00000617 Ciència i Enginyeria de Dades   51 5 6           1       1 18,77  
  280 FNB GRAU00000401 Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval   40 38 40 56 44 33 20 12 7 4   1 15 21,91  
  280 FNB GRAU00000409 Grau en Tecnologies marines   8 17 24 24 11 22 12 10 12 11 2 1 12 23,05  
  280 FNB GRAU00000410 Grau en Nàutica i transport marítim   24 41 40 33 36 15 10 9 9 3 1   21 22,45  
  290 ETSAV GRAU00000394 Grau en Arquitectura           33 30 34 21 13 11 18 7 7 24,97  
  290 ETSAV GRAU00000522 Grau en Estudis d'arquitectura   85 75 93 84 31 39 30 15 12 13 15 7 40 22,11  
  295 EEBE GRAU00000212 Grau en Enginyeria biomèdica 2 50 43 51 51 20 11 2   2     2 2 20,19  
  295 EEBE GRAU00000213 Grau en Enginyeria de l'energia   54 46 49 53 14 14 6 4   1 2 1 6 20,49  
  295 EEBE GRAU00000313 Grau en Enginyeria elèctrica   25 30 50 56 43 46 40 23 8 13 4 6 26 23,14  
  295 EEBE GRAU00000314 Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica 1 107 87 98 85 66 38 12 12 4 7 5 6 22 21,13  
  295 EEBE GRAU00000315 Grau en Enginyeria mecànica   151 144 167 157 106 77 33 23 16 22 4 3 23 21,11  
  295 EEBE GRAU00000399 Grau en Enginyeria de materials   22 27 31 21 12 7 4 2   1 1   1 20,41  
  295 EEBE GRAU00000591 Grau en Enginyeria química   86 75 85 70 53 49 18 7 8 5 7 6 15 21,27  
  300 EETAC 31076 Fase inicial comú (estudis telecomunicació)  1 52 34 22 13 10 7 6 4 3 3     3 20,20  
  300 EETAC 31085 Doble tiulació Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria Telemàtica o Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació   43 33 23 1 1                 18,85  
  300 EETAC GRAU00000295 Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació     9 27 27 26 35 21 26 22 7 4 7 12 23,70  
  300 EETAC GRAU00000296 Grau en Enginyeria telemàtica     17 8 14 12 10 13 11 3 2 3 4 8 23,41  
  300 EETAC GRAU00000396 Grau en Enginyeria d'aeronavegació         45 43 22 8 3 4     1 2 22,36  
  300 EETAC GRAU00000397 Grau en Enginyeria d'aeroports         2 12 7 6 3 1 1 1     23,24  
  300 EETAC GRAU00000550 Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials   106 95 108 53 24 6 2 2 2 3 1 1 1 19,74  
  310 EPSEB GRAU00000207 Grau en Ciències i tecnologies de l'edificació         5 3 4 6 4 5 3 6 3 20 28,83  
  310 EPSEB GRAU00000405 Grau en Enginyeria geomàtica i topografia             1 1           19 37,43  
  310 EPSEB GRAU00000566 Grau en Arquitectura tècnica i edificació   34 35 59 58 60 73 60 56 48 30 23 29 128 25,57  
  310 EPSEB GRAU00000585 Grau en Enginyeria en Geoinformació i geomàtica     1 3 3 2 1 4 4 4 1 4 1 9 27,19  
  330 EPSEM 31020 Fase inicial comú (Pla 2016)   54 22 4 10 9 7 3 2 6 1 1   1 20,06  
  330 EPSEM 31071 Fase inicial comú (Pla 2013)         1       2           23,67  
  330 EPSEM GRAU00000297 Grau en Enginyeria elèctrica       1 3 3 1 4 2 2   1 1 3 25,90  
  330 EPSEM GRAU00000298 Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica     9 8 14 6 8 6 6 3 3 2 5 10 24,26  
  330 EPSEM GRAU00000299 Grau en Enginyeria mecànica     24 27 28 23 15 9 8 9 13 6 7 19 23,84  
  330 EPSEM GRAU00000300 Grau en Enginyeria química     5 10 14 9 6 4 3   3     1 22,05  
  330 EPSEM GRAU00000400 Grau en Enginyeria de sistemes TIC   35 27 25 24 12 5 6 5 2 6 1 3 3 20,99  
  330 EPSEM GRAU00000480 Grau en Enginyeria de recursos energètics i miners               5     1     3 28,33  
  330 EPSEM GRAU00000586 Grau en Enginyeria minera   4 4 2 8 1 2 1 1         19 29,48  
  330 EPSEM GRAU00000618 Enginyeria d'Automoció   45 7 5 3 1 1   1         1 18,84  
  340 EPSEVG 31021 Fase inicial comú   72 23 26 12 12 11 5 2   3 1   9 20,59  
  340 EPSEVG GRAU00000227 Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte   56 73 61 83 56 40 20 19 12 10 6 3 8 21,42  
  340 EPSEVG GRAU00000301 Grau en Enginyeria elèctrica     3 6 9 5 5 6 5 5 2 4 8 19 27,57  
  340 EPSEVG GRAU00000302 Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica     13 20 11 15 20 10 15 8 4 4 2 11 23,83  
  340 EPSEVG GRAU00000303 Grau en Enginyeria mecànica     20 43 52 53 47 33 29 25 17 12 10 39 24,16  
  340 EPSEVG GRAU00000408 Grau en Enginyeria informàtica   22 33 26 34 11 10 10 7 5 5 4 1 10 22,01  
  370 FOOT GRAU00000214 Grau en Òptica i optometria   42 57 66 54 47 25 23 16 4 7 2 3 42 22,76  
  390 ESAB GRAU00000208 Grau en Enginyeria agrícola   14 18 18 21 21 18 10 11 7   4 1 11 22,99  
  390 ESAB GRAU00000209 Grau en Enginyeria alimentària   29 17 30 26 28 14 11 7 6 3   1 11 22,20  
  390 ESAB GRAU00000210 Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge 1 8 10 15 14 12 13 8 3 3 3 2 1 19 24,22  
  390 ESAB GRAU00000304 Grau en Enginyeria de sistemes biològics   40 26 32 42 31 15 14 13 2 6 2 3 3 21,32  
  TOTAL CENTRES PROPIS     21 3.259 3.015 3.186 3.274 2.420 1.696 1.105 727 495 363 261 210 964 22,80  
                                       
                                       
  CENTRES ADSCRITS                                    
                                       
  CENTRE CODI GRAU NOM DEL GRAU EDAT  
  <18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >=30 Promig  
  801 EUNCET GRAU00000211 Grau en Administració i direcció d'empreses   24 26 38 35 22 25 23 19 2 6 7 6 46 24,28  
  801 EUNCET GRAU00000502 Grau en Màrqueting i comunicació digital   35 47 46 43 28 28 12 11 6 3 3 2 12 21,68  
  802 EAE GRAU00000294 Grau en Administració i direcció d'empreses 1 64 72 97 92 73 41 25 19 12 6 6 5 12 21,39  
  802 EAE GRAU00000616 Màrqueting i Comunicació Digital   20 4 8 4 3 6 1             19,74  
  804 CITM GRAU00000065 Grau en Multimèdia   29 39 28 39 21 18 9 6 3 1 2   2 20,85  
  804 CITM GRAU00000293 Grau en Fotografia i creació digital         5 2 5 5 1 2 3 1   3 25,37  
  804 CITM GRAU00000501 Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs   45 49 47 33 18 7 4 5     2 1 3 20,22  
  804 CITM GRAU00000624 Disseny, Animació i Art Digital   23 7 7 3   6               19,30  
  860 EEI GRAU00000316 Grau en Enginyeria química   19 13 9 6 5 7 3 2   2 5 3 10 22,81  
  860 EEI GRAU00000466 Grau en Enginyeria en organització industrial     12 17 10 7 10 12 5 2   2   13 23,93  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS     1 259 269 297 270 179 153 94 68 27 21 28 17 101 21,96  
  Dades a maig de 2018