UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.15 Estudiantat matriculat total en estudis de grau per estudis i edat

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en estudis de grau segons l'estudi en que estan matricula i la seva edat.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2020-2021
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS figura com a estudiant a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat.

                                     
  CENTRES PROPIS  
  CENTRE NOM DEL GRAU EDAT  
  <18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >=30 Promig  
  200 FME Matemàtiques 2 53 59 57 53 36 7 7 3 3 1     1 20,30  
  205 ESEIAAT Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil / Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química (agrupació)   170 86 54 30 36 14 17 6 7 7 5 1 15 20,50  
  Enginyeria de sistemes audiovisuals   35 29 28 34 10 7 8 9 2 4 1   5 21,00  
  Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil     2 7 18 10 5 2     1     2 22,30  
  Enginyeria elèctrica     7 14 32 31 17 12 7 3 4 1 1 10 23,10  
  Enginyeria electrònica industrial i automàtica     19 53 42 36 24 17 5 6 4 6 3 13 22,70  
  Enginyeria mecànica     22 47 47 51 30 12 6 6 3 4 2 17 22,60  
  Enginyeria química     5 14 13 25 8 7 3 2 1 3   3 23,00  
  Enginyeria en tecnologies aeroespacials 2 53 63 58 52 14 6 1 2 3       3 20,00  
  Enginyeria en vehicles aeroespacials 2 54 59 59 55 18 7 7 1 3   1   4 20,20  
  Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte   58 45 63 61 28 20 6 3 1 3 1   1 20,40  
  Enginyeria en tecnologies industrials 1 157 149 115 99 73 58 33 16 6 6 2 3 7 20,50  
  210 ETSAB Arquitectura                 1 1   2   8 38,20  
  Estudis d'arquitectura   248 269 226 233 192 235 143 88 58 39 25 13 85 22,10  
  230 ETSETB Enginyeria de sistemes de telecomunicació                           1 35,00  
  Enginyeria física 4 49 44 41 57 18 5 1       1   1 19,90  
  Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació   167 159 158 180 105 60 39 17 11 2 4 3 15 20,70  
  Enginyeria electrònica de telecomunicació   50 33 41 2 1             1 1 19,40  
  240 ETSEIB Enginyeria en tecnologies industrials 1 388 353 340 336 277 140 79 22 13 9 9 3 15 20,60  
  Tecnologies industrials i anàlisi econòmica   56 54 36 3         1         19,00  
  250 ETSECCPB Enginyeria civil     60 55 73 33 29 18 6 5 2 2   8 21,70  
  Enginyeria d'obres públiques     8 11 4 12 14 15 4 7 11 3 5 7 24,50  
  Enginyeria geològica           1 1 2   3   2   2 26,60  
  Ciències i tecnologies del mar   47 47 38 18 10 1 2             19,40  
  Tecnologies de camins, canals i ports   32 2   1 2 1     1         18,70  
  Enginyeria ambiental   37 6 2 2 3 1     1       1 19,10  
  Enginyeria civil   67 39 37 15 14 4 6 6 4 3 1 2 5 20,40  
  270 FIB Enginyeria informàtica 4 337 316 327 283 219 138 63 30 26 11 11 7 30 20,80  
  Ciència i Enginyeria de Dades 3 59 55 53 42 5 5             2 19,60  
  280 FNB Enginyeria en sistemes i tecnologia naval   34 52 59 55 29 20 19 8 8 8 3 1 9 21,50  
  Tecnologies marines   13 14 35 21 10 14 9 7 8 8 1 7 11 22,80  
  Nàutica i transport marítim   29 20 37 35 32 21 14 7 7 4 3 4 17 22,60  
  290 ETSAV Arquitectura                 4 2 1 1   3 27,20  
  Estudis d'arquitectura   86 98 84 74 71 76 42 13 10 16 10 3 35 22,10  
  295 EEBE Enginyeria biomèdica   49 52 47 46 13 9 3 1       1 1 20,00  
  Enginyeria de l'energia   62 48 45 51 25 17 6 2 5 1 1 3 2 20,40  
  Enginyeria elèctrica   42 37 42 46 38 35 18 19 16 14 9 3 13 22,40  
  Enginyeria electrònica industrial i automàtica   109 77 101 105 63 44 20 14 11 6 2 6 14 21,00  
  Enginyeria mecànica   161 168 175 146 111 66 29 20 10 12 2 4 18 20,80  
  Enginyeria de materials   25 29 20 29 13 13 5 4 3 2   1 1 20,70  
  Enginyeria química 1 73 76 75 65 43 37 15 12 8 9 3 4 7 21,00  
  300 EETAC Enginyeria de sistemes de telecomunicació / Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet) (agrupació)   59 50 26 24 10 4 3   3   1   5 20,00  
  Enginyeria de sistemes aeroespacials / Enginyeria de sistemes de telecomunicació - Enginyeria telemàtica (agrupació de simultaneïtat)   41 36 43 15 5 6               19,50  
  Enginyeria de sistemes de telecomunicació     10 29 30 48 30 17 10 14 6 9 3 8 23,10  
  Enginyeria telemàtica     6 12 32 25 12 6 10 1 2 8 2 4 22,90  
  Enginyeria d'aeronavegació                 1 2 2       26,20  
  Enginyeria de sistemes aeroespacials   104 106 91 108 94 49 18 12 3 1 1 3 7 20,70  
  310 EPSEB Arquitectura tècnica i edificació   59 69 69 57 40 59 43 24 28 13 16 9 80 24,10  
  Enginyeria en Geoinformació i geomàtica   24 11 5 2 2 5 1   1   5 1 6 21,70  
  330 EPSEM Enginyeries electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química (agrupació)   55 54 26 18 16 7 3 4 3 4 2   4 20,30  
  Enginyeria elèctrica               1           1 30,00  
  Enginyeria electrònica industrial i automàtica     8 10 15 10 4 7 4 7 5     9 23,60  
  Enginyeria mecànica     25 33 29 29 15 12 6 5 6 3 6 16 23,20  
  Enginyeria química     15 9 11 9 3 3 3 1 2 2   1 21,60  
  Enginyeria química                           1 34,00  
  Enginyeria de sistemes TIC   43 24 27 26 14 6 3 4 1 7     3 20,60  
  Enginyeria en organització industrial             1               23,00  
  Enginyeria minera   1 6 8 6 1 1 4   1 2     5 24,00  
  Enginyeria d'Automoció   43 48 46 47 9 7 4 5         2 20,30  
  340 EPSEVG Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica (agrupació)   81 53 22 21 14 7 10 3 2     1 9 20,40  
  Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte   69 68 78 66 57 40 28 12 14 5 2 3 6 21,10  
  Enginyeria elèctrica     1 5 3 4 6 3 2       1 10 26,30  
  Enginyeria electrònica industrial i automàtica     11 14 13 20 15 9 6 7 3 6 2 11 24,20  
  Enginyeria mecànica     18 32 52 34 40 22 14 10 11 6 7 16 23,40  
  Enginyeria informàtica   46 25 37 20 23 22 18 5 8 3 2 1 9 21,60  
  370 FOOT Òptica i optometria     47 49 45 34 23 12 15 4 6 4 2 13 22,30  
  Òptica i optometria (Pla 2020)   44 17 12 7 2 5 6 1 3     2 2 20,10  
  390 EEABB Enginyeria agrícola           4 3 1 3 1 1 1 1 3 28,00  
  Enginyeria alimentària   27 29 18 30 21 17 7 6 3 5     8 21,70  
  Enginyeria agroambiental i del paisatge           3 2   1   3   2   25,10  
  Enginyeria de sistemes biològics   34 36 34 43 14 12 8 6 3   1 2 6 20,90  
  Enginyeria de ciències agronòmiques 1 21 14 20 16 20 9 10 3 10 2 3 1 12 23,00  
  Grau en Paisatgisme   10 7 7 8 3 4   3 1 1 1   8 23,40  
  TOTAL CENTRES PROPIS   21 3.561 3.455 3.416 3.202 2.273 1.603 936 509 397 282 192 130 658 22,52  
                                     
                                     
  CENTRES ADSCRITS                                  
  CENTRE NOM DEL GRAU EDAT  
  <18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >=30 Promig  
  801 EUNCET Administració i direcció d'empreses   56 58 65 56 39 26 18 13 10 6 9   32 22,50  
  Màrqueting i comunicació digital   53 87 87 83 57 34 23 17 16 4 3 4 8 21,20  
  Ciències i tecnologies aplicades a l'esport i al fitnes   15 27 44 21 15 13 4 7 4 1     2 20,90  
  802 EAE Administració i direcció d'empreses   48 65 85 104 61 52 38 30 12 5 4 6 6 21,50  
  Màrqueting i comunicació digital   23 28 33 42 20 20 14 10 7 1   1 1 21,20  
  804 CITM Multimèdia   21 29 35 39 15 5 9 4 3 2 1   1 20,80  
  Disseny i desenvolupament de videojocs   38 53 49 55 38 23 10 8 2   2   2 20,70  
  Disseny, Animació i Art Digital   27 34 42 11 8 6 2   3 1       19,90  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS   0 281 381 440 411 253 179 118 89 57 20 19 11 52 21,09  
  Dades actualitzades a gener de 2021