UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.15 Estudiantat matriculat total en estudis de grau per estudis i edat

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en estudis de grau segons l'estudi en que estan matricula i la seva edat.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS figura com a estudiant a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat.

                                       
  CENTRES PROPIS  
   
  CENTRE CODI GRAU NOM DEL GRAU EDAT  
  <18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >=30 Promig  
  200 FME GRAU00000126 Grau en Matemàtiques 4 53 59 50 45 35 8 2 1 1 1   1 5 20,46  
  205 ESEIAAT 31015 Fase inicial comú   143 95 50 34 35 14 15 17 11 12 7 5 24 21,16  
  205 ESEIAAT GRAU00000307 Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals   19 18 17 20 13 23 7 7 4   2 1 8 21,99  
  205 ESEIAAT GRAU00000308 Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil     1 2 9 3 5 6 1   1     2 24,03  
  205 ESEIAAT GRAU00000309 Grau en Enginyeria elèctrica     4 12 6 15 10 11 11 2 8 8 4 13 24,99  
  205 ESEIAAT GRAU00000310 Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica     12 42 35 28 21 20 13 10 8 8 3 20 23,51  
  205 ESEIAAT GRAU00000311 Grau en Enginyeria mecànica     17 37 41 29 17 13 11 8 5 8 8 17 23,51  
  205 ESEIAAT GRAU00000312 Grau en Enginyeria química     6 25 16 11 9 4 3 1 1     4 22,38  
  205 ESEIAAT GRAU00000402 Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials 1 56 63 65 53 19 9     1       5 20,24  
  205 ESEIAAT GRAU00000404 Grau en Enginyeria en vehicles aeroespacials   56 53 56 57 35 16 11 2   1     1 20,35  
  205 ESEIAAT GRAU00000428 Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte   51 56 53 41 26 10 3 2   1 1   11 20,65  
  205 ESEIAAT GRAU00000442 Grau en Enginyeria en tecnologies industrials   148 131 151 138 127 36 25 8 12 9 1 2 3 20,53  
  210 ETSAB GRAU00000393 Grau en Arquitectura         172 206 190 149 66 34 22 24 17 67 24,07  
  210 ETSAB GRAU00000521 Grau en Estudis d'arquitectura 2 228 258 249 98 64 68 41 20 10 7 9 7 26 20,55  
  230 ETSETB GRAU00000305 Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals         16 26 16 4 3 2 2 1   1 22,70  
  230 ETSETB GRAU00000306 Grau en Enginyeria de sistemes electrònics         11 15 9 4 8 4 4 2     23,37  
  230 ETSETB GRAU00000450 Grau en Ciències i tecnologies de telecomunicació       1 21 19 9 9 6 3         22,50  
  230 ETSETB GRAU00000451 Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació         41 29 23 8 3 6 4 2 1 6 23,20  
  230 ETSETB GRAU00000454 Grau en Enginyeria telemàtica       1 11 19 10 7 2 1 3   1 1 22,96  
  230 ETSETB GRAU00000465 Grau en Enginyeria física 2 52 49 53 41 15 1     1         19,63  
  230 ETSETB GRAU00000549 Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació 1 245 182 225 89 31 16 7 10 5 5 5 4 8 19,82  
  240 ETSEIB GRAU00000365 Grau en Enginyeria química       5 21 29 7 2 4   1     1 22,10  
  240 ETSEIB GRAU00000403 Grau en Enginyeria en tecnologies industrials   409 409 424 374 269 106 56 18 9 5 5 3 10 20,29  
  250 ETSECCPB GRAU00000395 Grau en Enginyeria civil 2 65 75 98 73 74 34 11 4 4 1 2 2 7 20,83  
  250 ETSECCPB GRAU00000440 Grau en Enginyeria d'obres públiques   13 19 33 34 31 43 22 28 13 13 4 6 22 23,55  
  250 ETSECCPB GRAU00000441 Grau en Enginyeria geològica   13 10 8 3 9 9 8 4 4 2 1   1 21,69  
  270 FIB GRAU00000407 Grau en Enginyeria informàtica 2 333 322 246 235 204 107 69 49 38 33 11 2 40 20,94  
  280 FNB GRAU00000401 Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval   35 35 50 42 37 21 17 5 7 5 1 1 11 21,61  
  280 FNB GRAU00000409 Grau en Tecnologies marines   16 26 22 7 14 10 8 9 7 4 2 5 13 22,90  
  280 FNB GRAU00000410 Grau en Nàutica i transport marítim   35 36 32 47 25 9 10 11 3 3 2 3 21 22,51  
  290 ETSAV GRAU00000394 Grau en Arquitectura         39 33 45 26 17 14 24 9 2 9 24,12  
  290 ETSAV GRAU00000522 Grau en Estudis d'arquitectura 1 66 84 79 29 38 50 21 15 11 18 5 3 22 21,69  
  295 EEBE GRAU00000212 Grau en Enginyeria biomèdica   45 49 50 46 28 11 3 2 1 1 2 1 2 20,37  
  295 EEBE GRAU00000213 Grau en Enginyeria de l'energia   45 51 52 46 30 12 6   2 2 1 2 4 20,58  
  295 EEBE GRAU00000313 Grau en Enginyeria elèctrica   38 46 50 38 56 46 30 9 10 9 9 4 26 22,57  
  295 EEBE GRAU00000314 Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica 2 93 96 84 86 69 27 20 9 11 7 8 9 21 21,42  
  295 EEBE GRAU00000315 Grau en Enginyeria mecànica   138 162 159 157 133 65 32 27 30 12 7 2 32 21,30  
  295 EEBE GRAU00000317 Grau en Enginyeria química     76 66 54 53 26 10 5 5 8 3 1 10 21,61  
  295 EEBE GRAU00000399 Grau en Enginyeria de materials   25 32 19 16 12 6 5 1 1 1       20,12  
  295 EEBE GRAU00000591 Grau en Enginyeria química   71 13 5 3 5 6 1 1   1 3   2 19,45  
  300 EETAC 31076 Fase inicial comú (estudis telecomunicació)    43 35 21 15 7 7 7 3 4       1 20,05  
  300 EETAC 31085 Doble tiulació Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria Telemàtica o Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació   34 38 3 1               1 1 18,95  
  300 EETAC GRAU00000295 Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació     4 16 25 44 24 29 34 10 8 7 2 12 23,76  
  300 EETAC GRAU00000296 Grau en Enginyeria telemàtica     2 11 10 17 16 12 9 6 7 6 3 10 24,39  
  300 EETAC GRAU00000396 Grau en Enginyeria d'aeronavegació       62 67 56 25 8 7     1 3 1 21,61  
  300 EETAC GRAU00000397 Grau en Enginyeria d'aeroports       1 16 15 15 3 2 2 1 1 2   22,72  
  300 EETAC GRAU00000550 Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials   99 101 36 17 2 2 2 2 2 3       19,17  
  310 EPSEB GRAU00000207 Grau en Ciències i tecnologies de l'edificació       6 10 11 16 12 20 13 16 16 8 30 27,03  
  310 EPSEB GRAU00000405 Grau en Enginyeria geomàtica i topografia         1 2 3 1 1 3 1     8 29,30  
  310 EPSEB GRAU00000566 Grau en Arquitectura tècnica i edificació 1 20 40 45 50 77 73 61 51 37 27 35 22 94 25,20  
  310 EPSEB GRAU00000585 Grau en Enginyeria en Geoinformació i geomàtica   1 4 3 2 1 4 3 5 1 4 1 2 6 25,46  
  330 EPSEM 31020 Fase inicial comú (Pla 2016)   53 2 14 2 5 1 1 3 3 1 3 1 1 19,99  
  330 EPSEM 31071 Fase inicial comú (Pla 2013)     23 15 5 5 2 3 2 4   2 2 4 22,55  
  330 EPSEM GRAU00000297 Grau en Enginyeria elèctrica     1 2 6 2 3 2 4 1 1 1   6 25,79  
  330 EPSEM GRAU00000298 Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica     6 8 6 10 8 8 2 2 2 3 1 7 23,98  
  330 EPSEM GRAU00000299 Grau en Enginyeria mecànica     10 18 31 21 13 15 10 12 7 8 4 15 24,23  
  330 EPSEM GRAU00000300 Grau en Enginyeria química     8 11 15 13 10 3   3       2 21,77  
  330 EPSEM GRAU00000400 Grau en Enginyeria de sistemes TIC   29 24 21 21 10 8 5 3 6 1 3 1 3 21,14  
  330 EPSEM GRAU00000480 Grau en Enginyeria de recursos energètics i miners         5 1 6 4   2 1   1 4 25,17  
  330 EPSEM GRAU00000586 Grau en Enginyeria minera   5 2 8 1 1   1 2         6 23,38  
  340 EPSEVG 31021 Fase inicial comú   41 53 20 16 13 7 2 5 5 2 1 2 6 20,70  
  340 EPSEVG GRAU00000227 Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte   69 58 82 73 56 33 17 16 13 6 5 2 7 21,15  
  340 EPSEVG GRAU00000301 Grau en Enginyeria elèctrica   3 1 6 6 6 7 9 4 3 5 7 1 22 27,15  
  340 EPSEVG GRAU00000302 Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica   4 8 10 17 17 13 21 8 6 4 1 4 11 23,99  
  340 EPSEVG GRAU00000303 Grau en Enginyeria mecànica   5 16 36 54 57 41 31 25 20 17 9 10 29 23,78  
  340 EPSEVG GRAU00000408 Grau en Enginyeria informàtica   33 23 31 11 12 13 9 7 9 4 3 1 10 22,02  
  340 EPSEVG GRAU00000452 Grau en Enginyeria de sistemes electrònics             1   1           24,00  
  370 FOOT GRAU00000214 Grau en Òptica i optometria   51 65 50 71 41 34 16 5 10 6 7 7 42 22,81  
  390 ESAB GRAU00000208 Grau en Enginyeria agrícola   18 19 19 20 21 10 12 7 1 3 3 2 5 21,95  
  390 ESAB GRAU00000209 Grau en Enginyeria alimentària   17 26 24 34 20 21 11 9 3 2 2 2 11 22,32  
  390 ESAB GRAU00000210 Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge   9 16 15 14 13 12 7 5 3 2 1 4 15 23,90  
  390 ESAB GRAU00000304 Grau en Enginyeria de sistemes biològics   29 39 40 37 27 22 17 4 8 2 2 1 4 21,33  
  TOTAL CENTRES PROPIS     18 3054 3169 3205 3004 2532 1610 1035 668 478 377 281 189 849 21,66  
                                       
                                       
  CENTRES ADSCRITS                                    
                                       
  CENTRE CODI GRAU NOM DEL GRAU EDAT  
  <18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >=30 Promig  
  801 EUNCET GRAU00000211 Grau en Administració i direcció d'empreses   13 25 29 28 31 32 23 6 7 17 11 13 59 25,37  
  801 EUNCET GRAU00000502 Grau en Màrqueting i comunicació digital   34 41 39 14 27 11 10 3 4 4 2 5 9 21,59  
  802 EAE GRAU00000294 Grau en Administració i direcció d'empreses   61 83 85 98 62 55 29 23 7 9 7 6 8 21,41  
  804 CITM GRAU00000065 Grau en Multimèdia   32 29 35 29 26 14 13 7 3 5     4 21,18  
  804 CITM GRAU00000293 Grau en Fotografia i creació digital       5 10 7 8 2 2 2 1     6 24,79  
  804 CITM GRAU00000501 Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs 1 52 49 33 14 14 3 4 2   2 1 1 1 19,81  
  860 EEI 31068 Fase inicial comú   29 7 2 1 3 1 1   2 2   1 1 19,94  
  860 EEI GRAU00000316 Grau en Enginyeria química     5 5 6 7 6 1 1 1 4 2 1 11 25,24  
  860 EEI GRAU00000466 Grau en Enginyeria en organització industrial     12 9 7 8 11 7 3 1 2 1 2 12 24,73  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS     1 221 251 242 207 185 141 90 47 27 46 24 29 111 22,2633  
  Dades a desembre 2016