UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.15 Estudiantat matriculat total en estudis de grau per estudis i edat

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en estudis de grau segons l'estudi en que estan matricula i la seva edat.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS figura com a estudiant a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat.

                                       
  CENTRES PROPIS  
   
  CENTRE CODI GRAU NOM DEL GRAU EDAT  
  <18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >=30 Promig  
  200 FME GRAU00000126 Grau en Matemàtiques 2 51 53 54 46 32 9 4 2 1     1 4 20,46  
  205 ESEIAAT 31015 Fase inicial comú 1 138 102 62 48 16 24 16 11 10 6 5 6 23 20,97  
  205 ESEIAAT GRAU00000307 Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals   33 20 17 20 18 10 17 3 5 5 1   6 21,57  
  205 ESEIAAT GRAU00000308 Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil     3 6 9 9 4 7 2 2   1   1 22,98  
  205 ESEIAAT GRAU00000309 Grau en Enginyeria elèctrica     2 5 14 7 10 12 9 8 2 5 7 14 25,48  
  205 ESEIAAT GRAU00000310 Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica     21 22 49 35 20 18 22 7 8 7 5 13 23,22  
  205 ESEIAAT GRAU00000311 Grau en Enginyeria mecànica     16 37 54 51 37 17 8 10 6 3 7 21 23,22  
  205 ESEIAAT GRAU00000312 Grau en Enginyeria química     10 8 31 17 7 5 4 2 1 1   3 22,40  
  205 ESEIAAT GRAU00000402 Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials 1 58 56 63 69 23 5 5       1   5 20,29  
  205 ESEIAAT GRAU00000404 Grau en Enginyeria en vehicles aeroespacials 1 58 60 54 55 36 12 7 6 1   1 1 1 20,33  
  205 ESEIAAT GRAU00000428 Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte 1 58 49 58 54 31 19 8 2       1 8 20,61  
  205 ESEIAAT GRAU00000442 Grau en Enginyeria en tecnologies industrials 2 132 106 115 141 106 65 21 14 5 6 4 1 6 20,72  
  210 ETSAB GRAU00000393 Grau en Arquitectura           131 177 138 69 38 23 14 14 66 25,09  
  210 ETSAB GRAU00000521 Grau en Estudis d'arquitectura   249 215 248 241 134 92 62 48 22 12 15 9 46 21,25  
  230 ETSETB GRAU00000305 Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals           9 16 7 2 1 2 1 1   23,62  
  230 ETSETB GRAU00000306 Grau en Enginyeria de sistemes electrònics           4 8 4   5 2 1 1   24,36  
  230 ETSETB GRAU00000450 Grau en Ciències i tecnologies de telecomunicació           9 2 3 1 1         22,94  
  230 ETSETB GRAU00000451 Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació           16 10 11 4 1 1 2   4 24,61  
  230 ETSETB GRAU00000454 Grau en Enginyeria telemàtica         1 7 12 3 3 2   1   1 23,60  
  230 ETSETB GRAU00000465 Grau en Enginyeria física   55 53 49 50 14   1     1       19,67  
  230 ETSETB GRAU00000549 Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació   252 204 173 206 96 25 18 9 6 9 4 2 12 20,23  
  240 ETSEIB GRAU00000365 Grau en Enginyeria química         5 14 5   1 1   1     22,48  
  240 ETSEIB GRAU00000403 Grau en Enginyeria en tecnologies industrials 3 411 404 376 421 270 107 44 24 12 5 3 3 9 20,30  
  250 ETSECCPB GRAU00000395 Grau en Enginyeria civil 2 77 62 71 97 45 27 13 4 1 4 1 1 8 20,76  
  250 ETSECCPB GRAU00000440 Grau en Enginyeria d'obres públiques 1 14 16 22 32 32 21 30 10 20 6 8 4 23 23,79  
  250 ETSECCPB GRAU00000441 Grau en Enginyeria geològica     5 9 6 2 8 7 6 1 1 1 1 1 22,71  
  270 FIB GRAU00000407 Grau en Enginyeria informàtica 3 315 312 306 244 188 126 64 39 34 24 18 6 26 20,85  
  270 FIB GRAU00000617 Ciència i Enginyeria de Dades   45 2 6           1       1 18,84  
  280 FNB GRAU00000401 Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval   39 37 36 56 41 31 18 10 6 2   1 13 21,76  
  280 FNB GRAU00000409 Grau en Tecnologies marines   8 17 24 25 11 18 10 5 11 7 2 2 11 22,79  
  280 FNB GRAU00000410 Grau en Nàutica i transport marítim   25 40 41 31 28 10 9 8 6 3 1   20 22,22  
  290 ETSAV GRAU00000394 Grau en Arquitectura           31 30 36 21 13 11 18 8 6 24,89  
  290 ETSAV GRAU00000522 Grau en Estudis d'arquitectura   76 74 87 80 31 39 27 13 10 12 10 4 27 21,66  
  295 EEBE GRAU00000212 Grau en Enginyeria biomèdica 2 50 44 51 51 19 10 2   1     2 2 20,14  
  295 EEBE GRAU00000213 Grau en Enginyeria de l'energia   55 46 48 53 14 14 6 3   1 1 1 5 20,40  
  295 EEBE GRAU00000313 Grau en Enginyeria elèctrica   25 30 50 56 42 42 39 22 8 12 3 6 23 22,96  
  295 EEBE GRAU00000314 Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica 1 107 87 98 85 63 37 11 10 4 7 4 6 19 21,02  
  295 EEBE GRAU00000315 Grau en Enginyeria mecànica   150 144 167 157 105 71 32 22 15 21 5 2 21 21,06  
  295 EEBE GRAU00000399 Grau en Enginyeria de materials   22 26 31 21 12 7 4 2   1 1   1 20,42  
  295 EEBE GRAU00000591 Grau en Enginyeria química   87 74 85 69 53 46 18 7 6 5 7 6 13 21,20  
  300 EETAC 31076 Fase inicial comú (estudis telecomunicació)  1 52 43 20 15 10 7 5 3 2 3     2 19,97  
  300 EETAC 31085 Doble tiulació Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria Telemàtica o Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació   43 32 30 1 1               1 19,07  
  300 EETAC GRAU00000295 Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació     3 21 25 22 34 20 21 19 5 4 7 11 23,87  
  300 EETAC GRAU00000296 Grau en Enginyeria telemàtica     8 7 11 8 8 12 9 3 1 3 3 8 23,95  
  300 EETAC GRAU00000396 Grau en Enginyeria d'aeronavegació         45 38 22 7 2 4     1 1 22,23  
  300 EETAC GRAU00000397 Grau en Enginyeria d'aeroports         1 12 7 6 2 1 1 1     23,26  
  300 EETAC GRAU00000550 Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials   107 97 101 52 22 5 2 3 2 2 1 1   19,66  
  310 EPSEB GRAU00000207 Grau en Ciències i tecnologies de l'edificació         5 5 5 8 5 5 1 10 5 21 28,34  
  310 EPSEB GRAU00000405 Grau en Enginyeria geomàtica i topografia             1 1           8 36,80  
  310 EPSEB GRAU00000566 Grau en Arquitectura tècnica i edificació   35 28 55 57 58 65 55 50 45 29 16 27 100 25,19  
  310 EPSEB GRAU00000585 Grau en Enginyeria en Geoinformació i geomàtica     1 3 3 2   4 4 4 1 4 1 8 27,03  
  330 EPSEM 31020 Fase inicial comú (Pla 2016)   53 58 10 16 12 7 3 2 7 3 3 3 7 20,85  
  330 EPSEM 31071 Fase inicial comú (Pla 2013)       1 1       2           22,75  
  330 EPSEM GRAU00000297 Grau en Enginyeria elèctrica       1 3 3 1 4   1   1   3 25,82  
  330 EPSEM GRAU00000298 Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica       7 12 5 5 6 5 1 3 1 4 9 24,93  
  330 EPSEM GRAU00000299 Grau en Enginyeria mecànica     1 19 23 19 13 7 8 8 11 5 5 14 24,36  
  330 EPSEM GRAU00000300 Grau en Enginyeria química       10 13 8 6 3 3   3       22,07  
  330 EPSEM GRAU00000400 Grau en Enginyeria de sistemes TIC   35 27 25 24 12 5 6 5 2 6 1 3 3 20,99  
  330 EPSEM GRAU00000480 Grau en Enginyeria de recursos energètics i miners               4           2 27,17  
  330 EPSEM GRAU00000586 Grau en Enginyeria minera   4 4 2 8 1 2 1 1         21 30,61  
  330 EPSEM GRAU00000618 Enginyeria d'Automoció   45 7 5 3 1 1   1         1 18,84  
  340 EPSEVG 31021 Fase inicial comú   71 29 38 13 12 12 7 3   2 1 1 9 20,60  
  340 EPSEVG GRAU00000227 Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte   55 73 60 81 51 35 18 16 10 9 6 3 9 21,38  
  340 EPSEVG GRAU00000301 Grau en Enginyeria elèctrica     3 4 9 5 4 5 5 4 2 4 6 16 27,30  
  340 EPSEVG GRAU00000302 Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica     8 16 11 13 17 10 14 8 4 4 1 9 24,07  
  340 EPSEVG GRAU00000303 Grau en Enginyeria mecànica     15 32 49 51 40 27 26 24 15 10 8 30 24,02  
  340 EPSEVG GRAU00000408 Grau en Enginyeria informàtica   22 33 26 34 11 9 9 6 4 4 4 1 9 21,81  
  370 FOOT GRAU00000214 Grau en Òptica i optometria   45 56 65 54 47 25 21 14 4 7 2 3 40 22,68  
  390 ESAB GRAU00000208 Grau en Enginyeria agrícola   15 18 18 20 20 16 9 10 7   4 1 7 22,52  
  390 ESAB GRAU00000209 Grau en Enginyeria alimentària   29 16 28 26 25 12 10 5 5 3   1 9 21,97  
  390 ESAB GRAU00000210 Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge 1 8 10 15 14 10 12 7 2 3 3 2 1 14 23,69  
  390 ESAB GRAU00000304 Grau en Enginyeria de sistemes biològics   40 26 32 41 29 13 11 13 2 5   3 3 21,17  
  TOTAL CENTRES PROPIS     22 3249 2986 3130 3247 2315 1602 1042 666 452 329 238 198 838 22,73  
                                       
                                       
  CENTRES ADSCRITS                                    
                                       
  CENTRE CODI GRAU NOM DEL GRAU EDAT  
  <18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >=30 Promig  
  801 EUNCET GRAU00000211 Grau en Administració i direcció d'empreses   5 21 35 32 22 23 21 18 1 3 7 5 45 24,93  
  801 EUNCET GRAU00000502 Grau en Màrqueting i comunicació digital   2 35 42 38 17 24 11 11 5 3 3 2 11 22,36  
  802 EAE GRAU00000294 Grau en Administració i direcció d'empreses   15 57 88 85 70 38 24 17 9 5 5 4 11 21,78  
  802 EAE GRAU00000616 Màrqueting i Comunicació Digital   7 2 2 4 2 3               20,05  
  804 CITM GRAU00000065 Grau en Multimèdia   29 39 27 39 20 16 9 6 3 1 2   2 20,82  
  804 CITM GRAU00000293 Grau en Fotografia i creació digital         5 2 4 4 1 1 3 1   2 24,96  
  804 CITM GRAU00000501 Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs   43 49 47 33 18 7 4 5     3 1 3 20,28  
  804 CITM GRAU00000624 Disseny, Animació i Art Digital   22 6 7 3   6               19,34  
  860 EEI GRAU00000316 Grau en Enginyeria química   19 11 9 6 5 5 2 2   2 5 3 8 22,61  
  860 EEI GRAU00000466 Grau en Enginyeria en organització industrial     12 17 10 7 9 9 4 1   2   10 23,51  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS     0 142 232 274 255 163 135 84 64 20 17 28 15 92 22,06  
  Dades a desembre 2017