UPC    Acreditació de les titulacions
3.2.4 Formació per al Personal d'Administració i Serveis

Descripció: Relació de les activitats formatives, tant internes com externes, desagregades per eix (veure Pla de formació), nombre d'edicions, nombre d'assistents i hores de durada de l'activitat formativa.
Font: Servei de Desenvolupament Professional
Període de referència: 2021

           
  ACCIONS FORMATIVES INTERNES EDICIONS ASSISTENTS HORES TOTALS PER ACCIÓ FORMATIVA  
           
  EIX 0. RESPONSABILITAT SOCIAL UNIVERSITÀRIA  
  Gestió de la interculturalitat 1 7 9  
  Calcula les emissions de CO2 de la teva unitat 1 5 10  
  Escalfament global i Estratègia d’Acció Climàtica UPC 2030 1 8 2  
  Introducció als Objectius de Desenvolupament Sostenible 1 2 4  
  SIRENA. Quins és el consum d’energia i aigua del meu campus i com podem reduir-lo? 1 20 4  
  Taller Salut Mental a la Universitat tracte a les problemàtiques i trastorns 1 13 2  
  TOTAL 6 55 31  
           
  EIX 1. DOCÈNCIA  
  Infografies 3.0: Activa’t per generar comunicacions visuals corporatives visuals i impactants 1 15 18  
  Gestió acadèmica bàsica 2 13 14  
  TOTAL 3 28 32  
           
  EIX 2. RECERCA  
  Producció científica, reputació i posicionament de la UPC en els rànquings universitaris 1 30 4  
  Manipulació de gasos tècnics i líquids criogènics 2 30 3  
  Gasos associats a la soldadura 1 17 4  
  Iniciació a Arduino 1 10 20  
  Arduino avançat i les seves shields 1 9 20  
  Soldadura elèctrica, TIG i MAG 1 10 35  
  TOTAL 7 106 86  
           
  EIX 3. DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES PERSONALS  
  Presentacions amb storytelling 6 80 16  
  Comunicació escrita 2 33 14  
  Com millorar les teves comunicacions en públic. 2 44 14  
  Com donar i rebre feedback 2 40 14  
  Redacció de respostes a queixes i suggeriments dels usuaris: PAS àmbit de recepción 2 21 12  
  Coordinació i treball d'equips híbrids (remot i presencial) 1 15 16  
  Tècniques per entrenar el pensament estratègic 2 32 12  
  Gestió de les emocions davant situacions excepcionals 4 48 12  
  Gestió del canvi i resiliència 1 21 14  
  Gestió efectiva del temps 2 56 14  
  Reunions de treball efectives i eficaces: transformar les reunions en trobades útils 3 40 12  
  TOTAL 27 430 150  
           
  EIX 4. GESTIÓ I QUALITAT  
  Aprèn a analitzar i tractar les teves dades 1 13 26  
  Iniciació a la gestió econòmica capítol 2 2 29 18  
  Iniciació a la gestió econòmica de recerca 4 31 18  
  Introducció al treball col·laboratiu 1 19 26,5  
  Introducció als principis i les pràctiques de la gestió per projectes 1 15 6  
  TOTAL 9 107 94,5  
           
  EIX 5. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ  
  Bases de dades: consultes, formularis i informes amb Ms Access 1 14 22  
  Fulls de càlcul: fórmules, gràfics i taules amb Ms Excel 1 14 22  
  Atrévete con Excel 2 55 6  
  Recursos avançats per editar i millorar els textos en format word. Nivell Bàsic 1 15 6  
  Eines per a la comunicació audiovisual: OBS Studio, OpenShot, Canva i GIMP 1 21 30  
  Taller pràctic ITL 4 2 25 16  
  Taller de bones pràctiques en ciberseguretat 1 30 4  
  TOTAL 1 174 4  
           
  EIX 6. CONEIXEMENT I ÚS DE LES LLENGÜES  
  A1.1/A1.2 – Anglès inicial. Nivell 2 2 14 60  
  A1.1/A1.2 – Anglès inicial. Nivell 3 2 8 60  
  A1.1/A1.2 – Anglès inicial. Nivell 4 2 11 60  
  B1.1 - Anglès intermedi. Nivell 1 1 9 60  
  B1.2 - Anglès intermedi. Nivell 2 1 9 60  
  B2.1 - Anglès intermedi. Nivell 3 1 8 60  
  B2.2 - Anglès intermedi. Nivell 4 1 8 60  
  Preparació examen oficial: First Certificate in English 1 4 55  
  Preparació examen oficial: Certificate in Advanced English 1 5 55  
  B1/B2 - Mòduls virtuals "work in english" 1 34 20  
  Learnlight live: autoaprenentatge i conversa en anglès 1 8 40  
  C1 - Perfeccionament i millora de les competències lingüístiques en anglès. Nivell 1 2 18 45  
  C2 - Perfeccionament i millora de les competències lingüístiques en anglès. Nivell 2 1 5 45  
  B1.2/C1.1 - English listening skills 1 4 18  
  B1.2/B2.2 - Estretègies gramaticals en anglès. Nivell 2 1 6 18  
  Taller de llengua catalana 11 14 30  
  Taller de gramàtica catalana 1 11 3  
  Taller de pronoms febles 1 12 3  
  Eines i recursos per a la traducció i la redacció multilingüe 1 20 10  
  TOTAL 33 208 762  
           
  EIX 7. SEGURETAT I SALUT LABORAL  
  Formació general d’autoprotecció 2021 5 33 2,5  
  Formació específica per als equips d’intervenció, comunicacions i caps d’emergència del Pla d’autoprotecció i simulacre 2020 8 62 2  
  TOTAL 13 95 4,5  
           
  EIX 8. MARC LEGISLATIU I NORMATIU  
  Llei orgànica de protecció de dades: Estic protegint bé les dades de caràcter personal? 3 54 4  
  Administració electrònica a la UPC: què fem i còm ho fem? 11 275 4  
  La tramitació interadministrativa (EACAT) i la notificació electrònica al ciutadà (eNotifica). 3 109 4  
  TOTAL 17 438 12  
  TOTAL ACCIONS FORMATIVES INTERNES 116 1641 1176  
  Si no s'indica res les activitats són específiques per al Lloc de Treball. Dades a 15 de març de 2022