UPC    Acreditació de les titulacions
3.2.4 Formació per al Personal d'Administració i Serveis

Descripció: Relació de les activitats formatives, tant internes com externes, desagregades per eix (veure Pla de formació), nombre d'edicions, nombre d'assistents i hores de durada de l'activitat formativa.
Font: Servei de Desenvolupament Professional
Període de referència: 2020

           
           
  ACCIONS FORMATIVES INTERNES EDICIONS ASSISTENTS HORES TOTALS PER ACCIÓ FORMATIVA  
           
  EIX 0. RESPONSABILITAT SOCIAL UNIVERSITÀRIA  
  Introducció als Objectius de Desenvolupament Sostenible. Què fem a la UPC i què pots fer tu? 9 42 4  
  Inventari d’emissions de CO2 a la UPC. Calcula la petjada de carboni de la teva unitat 1 6 12  
  TOTAL 10 48 16  
           
  EIX 1. DOCÈNCIA  
  Gestió acadèmica bàsica 2 27 14  
  TOTAL 2 27 14  
           
  EIX 2. RECERCA  
  Ciència Oberta i portals UPC de recerca 1 36 3  
  Tècniques bàsiques de soldadura manual amb fil d’estany 1 18 4  
  Gestió de projectes de recerca per a biblioteques 1 26 3  
  Gestió i comptabilització enfocada a la justificacio 1 8 2  
  Comptabilitat al Servei de Gestió Econòmica de la Recerca i la Innovació 1 9 4  
  Nova eina Gestió de Requeriments 3 51 2  
  TOTAL 8 148 18  
           
  EIX 3. DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES PERSONALS  
  Reunions de treball efectives i eficaces: Direcció de reunions 1 9 12  
  Reunions de treball efectives i eficaces: transformar les reunions en trobades útils 1 13 12  
  Presentacions amb storytelling 4 57 16  
  TOTAL 6 79 40  
           
  EIX 4. GESTIÓ I QUALITAT  
  Introducció als principis i pràctiques de la gestió de projectes 1 19 9  
  Iniciació a la gestió econòmica de capítol 2 2 43 18  
  Iniciació a la gestió econòmica de recerca 3 46 18  
  Iniciació a la gestió del Servei de Personal 1 13 8  
  TOTAL 7 121 53  
           
  EIX 5. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ  
  Introducció a l'eina: òrgans de Govern 2.0 1 24 6  
  TOTAL 1 24 6  
           
  EIX 6. CONEIXEMENT I ÚS DE LES LLENGÜES  
  Fluency at your workplace (B2.1-C1.1) 1 8 18  
  Taller de llengua catalana: gramàtica, puntuació, estil i actualitzacions. 1 53 30  
  Taller de llengua catalana: gramàtica, puntuació, estil i actualitzacions. MÒDUL 1 1 7 10  
  Taller de llengua catalana: gramàtica, puntuació, estil i actualitzacions. MÒDUL 2 1 1 10  
  Taller de llengua catalana: gramàtica, puntuació, estil i actualitzacions. MÒDUL 3 1 1 10  
  B1.2/B2.2- Estratègies gramaticals en anglès 2 9 18  
  Eines i recursos per a la correcció i la traducció automàtica de textos 1 12 8  
  A1.1/A1.2 – Anglès inicial. Nivell 1 3 16 45  
  How to learn and practice English by yourself: strategies & tips, tools & resources 1 82 8  
How to learn and practice English by yourself: strategies & tips, tools & resources. Mòdul 1 1 9 2
How to learn and practice English by yourself: strategies & tips, tools & resources. Mòdul 2 1 4 2
How to learn and practice English by yourself: strategies & tips, tools & resources. Mòdul 3 1 6 2
How to learn and practice English by yourself: strategies & tips, tools & resources. Mòdul 4 1 3 2
  B2/C1 - Brush up your English! 5 43 18  
  A1.2/A2.1 – Anglès inicial. Nivell 2 2 7 45  
  A2.1/A2.2 – Anglès inicial. Nivell 3 5 26 45  
  Taller d’anglès inicial: l’atenció a l’usuari, nocions bàsiques 20 61 20  
  Mòduls virtuals “work in English”: B1- Dealing with the públic 1 20 25  
  Mòduls virtuals “work in English”: B1- Writing 2 9 25  
  Mòduls virtuals “work in English”: B2- Writing 1 4 25  
  Mòduls virtuals “work in English”: B2- Making presentations 1 1 25  
  Mòduls virtuals “work in English”: B2- Meetiings 1 7 25  
  Mòduls virtuals “work in English”: B2- Dealing with the public 2 25 25  
  Learnlight live: autoaprenentatge i conversa en anglès 1 103 26  
  TOTAL 57 517 469  
           
  EIX 7. SEGURETAT I SALUT LABORAL  
  Formació específica en Prevenció de riscos Laborals L i T 1 14 9  
  Reciclatge en l’ús de desfibril•ladors externs automàtics (DEA) 1 8 4  
  Formació específica en Prevenció de riscos Laborals: personal de biblioteques 4 65 1,5  
  Formació bàsica en Prevenció de Riscos Laborals 1 9 9  
  Formació general d’autoprotecció 2020 9 223 2  
  Formació específica per als equips d’intervenció, comunicacions i caps d’emergència del Pla d’autoprotecció i simulacre 2020 8 85 2  
  TOTAL 24 404 27,5  
           
  EIX 8. MARC LEGISLATIU I NORMATIU  
  Llei orgànica de protecció de dades: Estic protegint bé les dades de caràcter personal? 2 47 4  
  Procediment administratiu i règim jurídic del sector públic 1 67 6,75  
  Administració electrònica a la UPC: què fem i com ho fem 1 27 4  
  Marc normatiu general de les universitats públiques: PAS laboral 2020 1 101 2,5  
  TOTAL 5 242 17,25  
  TOTAL ACCIONS FORMATIVES INTERNES 120 1610 660,75  
  Si no s'indica res les activitats són específiques per al Lloc de Treball. Dades a 22 de febrer de 2021