UPC    Acreditació de les titulacions
5.2 Qualitat de les unitats (Escola de Doctorat)

Descripció: Resultats de les activitas relacionades amb el procés d'acreditació i de seguiment de les titulacions
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2020-2021

  5.2 Qualitat de les unitats (Escola de Doctorat)                            
                                 
  Programes de Doctorat acreditats                            
  Per a més informació, cliqueu aquí per consultar l'apartat "Resultat de les avaluacions de les titulacions"                    
                                 
                                 
  Àmbit Programes de Doctorat Acreditats AQU Catalunya  
  Valoració per estàndard Resultat
global
 
  Programa Formatiu Informació pública  SGIQ Professorat  Serveis i Recursos Resultats  
  Arquitectura, Urbanisme i Edificació Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient S'assoleix amb condicions (1) S'assoleix amb condicions (1) No s'assoleix (1) En progrés vers l'excel·lència S'assoleix S'assoleix Favorable  
  Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica S'assoleix S'assoleix amb condicions (1) No s'assoleix (1) En progrés vers l'excel·lència S'assoleix S'assoleix Favorable  
  Doctorat en Projectes Arquitectònics S'assoleix S'assoleix amb condicions (1) No s'assoleix (1) En progrés vers l'excel·lència S'assoleix S'assoleix Favorable  
  Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable  
  Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix S'assoleix Favorable  
  Doctorat en Urbanisme S'assoleix amb condicions (1) S'assoleix amb condicions (1) No s'assoleix (1) En progrés vers l'excel·lència S'assoleix En progrés vers l'excel·lència Excel·lent  
  Ciències Doctorat en Estadística i Investigació Operativa S'assoleix amb condicions (1) S'assoleix No s'assoleix (1) En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència S'assoleix Favorable  
  Doctorat en Fotònica En progrés vers l'excel·lència S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència Excel·lent  
  Doctorat en Matemàtica Aplicada S'assoleix amb condicions (1) S'assoleix No s'assoleix (1) En progrés vers l'excel·lència S'assoleix S'assoleix Favorable  
  Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia S'assoleix S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix En progrés vers l'excel·lència Excel·lent  
  Enginyeria Civil i Ambiental Doctorat en Anàlisi Estructural S'assoleix S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix En progrés vers l'excel·lència Excel·lent  
  Doctorat en Ciències del Mar S'assoleix S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència Excel·lent  
  Doctorat en Enginyeria Ambiental S'assoleix S'assoleix amb condicions (1) No s'assoleix (1) En progrés vers l'excel·lència S'assoleix En progrés vers l'excel·lència Excel·lent  
  Doctorat en Enginyeria Civil S'assoleix S'assoleix amb condicions (1) No s'assoleix (1) En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència Excel·lent  
  Doctorat en Enginyeria de la Construcció S'assoleix S'assoleix amb condicions (1) No s'assoleix (1) En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència Excel·lent  
  Doctorat en Enginyeria del Terreny S'assoleix S'assoleix amb condicions (1) No s'assoleix (1) En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència Excel·lent  
  Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural S'assoleix S'assoleix amb condicions (1) No s'assoleix (1) En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència Excel·lent  
  Doctorat en Sostenibilitat S'assoleix S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix En progrés vers l'excel·lència Excel·lent  
  Enginyeria de les TIC Doctorat en Arquitectura de Computadors S'assoleix S'assoleix amb condicions (1) No s'assoleix (1) En progrés vers l'excel·lència S'assoleix En progrés vers l'excel·lència Excel·lent  
  Doctorat en Computació S'assoleix S'assoleix amb condicions (1) No s'assoleix (1) En progrés vers l'excel·lència S'assoleix En progrés vers l'excel·lència Excel·lent  
  Doctorat en Intel·ligència Artificial En progrés vers l'excel·lència S'assoleix amb condicions (1) No s'assoleix (1) En progrés vers l'excel·lència S'assoleix En progrés vers l'excel·lència Excel·lent  
  Enginyeria Industrial Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials S'assoleix amb condicions (1) S'assoleix amb condicions (1) No s'assoleix (1) En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència Excel·lent  
  Doctorat en Enginyeria Biomèdica S'assoleix S'assoleix No s'assoleix (1) En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència Excel·lent  
  Doctorat en Enginyeria de Processos Químics S'assoleix amb condicions (1) S'assoleix amb condicions (1) No s'assoleix (1) En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència Excel·lent  
  Doctorat en Enginyeria Elèctrica S'assoleix S'assoleix amb condicions (1) No s'assoleix (1) S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència Favorable  
  Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants S'assoleix S'assoleix amb condicions (1) No s'assoleix (1) En progrés vers l'excel·lència S'assoleix S'assoleix Favorable  
  Doctorat en Enginyeria Tèrmica En progrés vers l'excel·lència S'assoleix amb condicions (1) No s'assoleix (1) S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència Favorable  
  Doctorat en Polímers i Biopolímers S'assoleix amb condicions (1) S'assoleix amb condicions (1) No s'assoleix (1) En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència En progrés vers l'excel·lència Excel·lent  
  Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió S'assoleix S'assoleix S'assoleix En progrés vers l'excel·lència S'assoleix En progrés vers l'excel·lència Excel·lent  
  Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient S'assoleix amb condicions S'assoleix amb condicions (1) No s'assoleix (1) S'assoleix S'assoleix S'assoleix amb condicions Favorable  
   
      Valoracions:                      
        Acreditat en progrés vers l'excel·lència  
        S'assoleix  
        S'assoleix amb condicions  
      No s'assoleix No s'assoleix  
       
       
     
  (1) Valoració millorada en el procés de seguiment posterior a l'acreditació