UPC    Acreditació de les titulacions
5.2 Qualitat de les unitats (Escola de Doctorat)

Descripció: Resultats de les activitas relacionades amb el procés d'acreditació i de seguiment de les titulacions
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2018-2019

Unitat acadèmica Programes de Doctorat acreditats (2018) Resultat acreditació
Escola de Doctorat ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ
Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient Favorable
Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica Favorable
Doctorat en Projectes Arquitectònics Favorable
Doctorat en Urbanisme Favorable
CIÈNCIES
Doctorat en Estadística i Investigació Operativa Favorable
Doctorat en Matemàtica Aplicada Favorable
ENGINYERIA CIVIL
Doctorat en Enginyeria Ambiental Favorable
Doctorat en Enginyeria Civil Favorable
Doctorat en Enginyeria de la Construcció Favorable
Doctorat en Enginyeria del Terreny Favorable
Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural Favorable
ENGINYERIA DE LES TIC
Doctorat en Arquitectura de Computadors Favorable
Doctorat en Computació Favorable
Doctorat en Intel·ligència Artificial Favorable
ENGINYERIA INDUSTRIAL
Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials Favorable
Doctorat en Enginyeria Biomèdica Favorable
Doctorat en Enginyeria de Processos Químics Favorable
Doctorat en Enginyeria Elèctrica Favorable
Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants Favorable
Doctorat en Enginyeria Tèrmica Favorable
Doctorat en Polímers i Biopolímers Favorable
Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient Favorable