UPC    Acreditació de les titulacions
1.2.1 Estudiantat matriculat total en estudis de cicles per gènere i estudi

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en estudis de 1r i 2n cicles segons el gènere i l'estudi en que estan matriculat.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017
Notes metodològiques: A partir del curs 2017-2018 ja no hi ha matrícula d'estudiants de Cicle.

                         
  Centre Estudis de 1r i 2n cicles 2014-2015 2015-2016 2016-2017  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Llic. de Matemàtiques  -  2  2  -  -  -  -  -  -  
  205 ESEIAAT Eng. Industrial  57  240  297  19  73  92  3  13  16  
  Eng. Aeronàutica  20  81  101  2  10  12  1  -  1  
  210 ETSAB Arquitectura  441  383  824  235  199  434  188  197  385  
  230 ETSETB Eng. de Telecomunicació  59  203  262  22  83  105  3  20  23  
  240 ETSEIB Eng. Industrial  120  462  582  33  155  188  4  27  31  
  Eng. Química  31  47  78  6  10  16  3  5  8  
  250 ETSECCPB Eng. de Camins, Canals i Ports  53  198  251  16  88  104  1  10  11  
  Enginyeria Geològica  8  17  25  -  4  4  1  1  2  
  270 FIB Eng. Informàtica  7  111  118  1  31  32  -  5  5  
  290 ETSAV Arquitectura  193  201  394  115  130  245  61  83  144  
  TOTAL 1r i 2n CICLES  989  1.945  2.934  449  783  1.232  265  361  626  
  (*) Durant el curs 2015-2016 els centres 220 ETSEIAT i 320 EET s'han fusionat creant el centre 205 ESEIAAT                      
                         
  Dobles Titulacions CFIS 2014-2015 2015-2016 2016-2017  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  162 CFIS Enginyeria de Camins, Canals i Ports - Enginyeria Industrial  -  1  1  -  1  1  -  -  -  
  Enginyeria de Camins, Canals i Ports - Llic. de Matemàtiques  -  -  -  1  -  1  -  -  -  
  Enginyeria de Camins, Canals i Ports - Grau en Matemàtiques  -  2  2  -  -  -  -  -  -  
  Enginyeria de Telecomunicació - Enginyeria Industrial  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Enginyeria de Telecomunicació - Enginyeria Informàtica  -  1  1  -  -  -  -  -  -  
  Enginyeria de Telecomunicació - Llic. de Matemàtiques  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Enginyeria Industrial - Enginyeria Informàtica  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Enginyeria Industrial - Llic. de Matemàtiques  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Enginyeria Informàtica - Llic. de Matemàtiques  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Enginyeria Industrial - Grau en Matemàtiques  -  -  -  -  1  1  -  -  -  
  Enginyeria Informàtica - Grau en Matemàtiques  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  TOTAL 1r i 2n CICLES  -  4  4  1  2  3  -  -  -  
  L'estudiantat del CFIS d'aquesta taula, també està inclós a la taula d'estudis de 1r i 2n cicles a cadascuna de les titulacions individuals              
                         
                         
                         
  Centre Estudis de 2n cicle 2014-2015 2015-2016 2016-2017  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Llic. de Ciències i Tecn. Estadístiques  7  7  14  -  -  -  -  -  -  
  205 ESEIAAT Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial  -  10  10  -  4  4  -  1  1  
  Eng. en Organització Industrial  31  84  115  9  27  36  6  10  16  
  230 ETSETB Eng. en Electrònica  8  39  47  3  12  15  1  5  6  
  240 ETSEIB Eng. en Organització Industrial  6  15  21  -  2  2  -  -  -  
  Eng. de Materials  8  18  26  -  1  1  -  -  -  
  280 FNB Llic. de Nàutica i Transport Marítim  7  26  33  2  7  9  5  27  32  
  Llic. de Màquines Navals  4  16  20  1  -  1  3  14  17  
  300 EETAC Eng. de Telecomunicació (2n cicle)  2  8  10  1  2  3  1  6  7  
  310 EPSEB Eng. en Organització Industrial, orientat a l'edificació  9  20  29  -  -  -  -  -  -  
  330 EPSEM Eng. de Mines  3  2  5  1  1  2  2  1  3  
  340 EPSEVG Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial  -  14  14  2  4  6  -  -  -  
  TOTAL 2n CICLE  85  259  344  19  60  79  18  64  82  
                         
                         
  Centre Estudis de 1r cicle 2014-2015 2015-2016 2016-2017  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  200 FME Dipl. d'Estadística  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  250 ETSECCPB Eng. Tècn. d'Obres Públiques, especialitat en Construccions Civils  7  19  26  -  -  -  -  -  -  
  Eng. Tècn. d'Obres Públiques, especialitat en Hidrologia  -  1  1  -  -  -  -  -  -  
  Eng. Tècn. d'Obres Públiques, especialitat en Transports i Serveis Urbans  -  3  3  -  -  -  -  -  -  
  270 FIB Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió  5  22  27  -  -  -  -  -  -  
  Eng. Tècn. en Informàtica de Sistemes  1  20  21  -  -  -  -  -  -  
  280 FNB Dipl. de Màquines Navals  3  17  20  -  -  -  -  -  -  
  Dipl. de Navegació Marítima  1  9  10  -  -  -  -  -  -  
  Eng. Tècn. Naval en Propulsió i Serveis del Vaixell  10  34  44  -  -  -  -  -  -  
  300 EETAC Eng. Tècn. de Telec., en Sist. de Telecomunicació  -  9  9  -  -  -  -  -  -  
  Eng. Tècn. de Telec., en Telemàtica  1  16  17  -  -  -  -  -  -  
  Eng. Tècn. Aeronàutica, en Aeronavegació  -  5  5  -  -  -  -  -  -  
  310 EPSEB Arquitectura Tècnica                              6  22  28  -  -  -  -  -  -  
  Eng. Tecn. en Topografia  2  16  18  -  -  -  -  -  -  
  320 ETT Eng. Tècn. Industrial, espec. en Tèxtil  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Mecànica  1  6  7  -  -  -  -  -  -  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial  1  1  2  -  -  -  -  -  -  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial  1  16  17  -  -  -  -  -  -  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electricitat  -  9  9  -  -  -  -  -  -  
  Eng. Tècn. Telecomunicacio, esp, So i Imatge  1  3  4  -  -  -  -  -  -  
  330 EPSEM Eng. Tècn. Industrial, espec. en Mecànica  -  3  3  -  -  -  -  -  -  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial  -  3  3  -  -  -  -  -  -  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial  -  1  1  -  -  -  -  -  -  
  Eng. Tècn. de Mines, espec. en Explotació de Mines  -  2  2  -  -  -  -  -  -  
  Eng. Tècn. de Telec., espec. en Sistemes Electrònics  1  4  5  -  -  -  -  -  -  
  340 EPSEVG Eng. Tècn. en Informatica de Gestió  6  42  48  -  -  -  -  -  -  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Mecànica  5  37  42  -  -  -  -  -  -  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electricitat  -  7  7  -  -  -  -  -  -  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial  3  1  4  -  -  -  -  -  -  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial  3  13  16  -  -  -  -  -  -  
  Eng. Tècn. de Telec., espec. en Sistemes Electrònics  4  46  50  -  -  -  -  -  -  
  370 FOOT Dipl. d'Òptica i Optometria (presencial)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Dipl. d'Òptica i Optometria (semipresencial)  -  2  2  -  -  -  -  -  -  
  390 ESAB Eng. Tècn. Agrícola, espec. en Indústries Agràries i Alimentàries  -  1  1  -  -  -  -  -  -  
  Eng. Tècn. Agrícola, espec. en Explotacions Agropecuàries  1  1  2  -  -  -  -  -  -  
  Eng. Tècn. Agrícola, espec. en Hortofructicultura i Jardineria  1  2  3  -  -  -  -  -  -  
  TOTAL 1r CICLE  64  393  457  -  -  -  -  -  -  
                         
                     
                         
  TOTAL ESTUDIS 1r i 2n CICLES. CENTRES PROPIS 989 1.945 2.934 449 783 1.232 265 361 626  
  TOTAL ESTUDIS 2n CICLE. CENTRES PROPIS 85 259 344 19 60 79 18 64 82  
  TOTAL ESTUDIS 1r CICLE. CENTRES PROPIS 64 393 457  -  -  -  -  -  -  
  TOTAL CENTRES PROPIS UPC 1.138 2.597 3.735 468 843 1.311 283 425 708  
                         
Centres adscrits
                         
  Centre Estudis de 1r cicle 2014-2015 2015-2016 2016-2017  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  801 EUNCET Dipl. en Ciències Empresarials  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  Eng. Tècn. en Informatica de Gestió  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  802 EAE Dipl. de Ciències Empresarials  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  820 EUETIB Eng. Tècn. Industrial, espec. en Mecànica  -  7  7  -  -  -  -  -  -  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electricitat  -  4  4  -  -  -  -  -  -  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial  -  1  1  -  -  -  -  -  -  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial  -  13  13  -  -  -  -  -  -  
  840 EUPMT Eng. Tècn. de Telec., espec. en Telemàtica  -  2  2  -  -  -  -  -  -  
  Eng. Tècn. en Informàtica de Gestió  -  7  7  -  -  -  -  -  -  
  Eng. Tècn. Industrial, espec. en Electrònica Industrial  -  1  1  -  -  -  -  -  -  
  860 EEI Eng. Tècn. Industrial, espec. en Química Industrial  8  7  15  -  -  -  -  -  -  
  TOTAL 1r CICLE  8  42  50  -  -  -  -  -  -  
                         
                         
  TOTAL CENTRES PROPIS 1.138 2.597 3.735 468 843 1.311 283 425 708  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS 8 42 50  -  -  -  -  -  -  
  TOTAL UPC   1.146 2.639 3.785 468 843 1.311 283 425 708  
                         
  Les dades dels cus 2015-2016 correspon a la matricula del 1er quadrimestre                    
  Dades a desembre 2017