UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.10 Estudiantat matriculat en estudis de màsters universitaris segons la titulació d'accés als estudis

Descripció: Relació del nombre d'estudiants de màsters universitaris matriculats i distribuïts segons la titulació d'accés als estudis
Període de referència: 2017-2018

               
               
      Titulació de procedència Total  
  Àmbit Màster UPC Resta d'Universitats Estatals Universitats Estrangeres  
  200 FME Master In Advanced Mathematics and Mathematical Engineering 53,5% 30,2% 16,3%  43  
  Màster Universitari en Estadística i Investigació Operativa 14,8% 62,5% 22,7%  88  
  205 ESEIAAT Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica 96,8% 3,2% 0,0%  185  
  Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial 50,7% 20,9% 28,4%  67  
  Màster Universitari en Enginyeria d'Organització 85,1% 9,3% 5,7%  194  
  Màster Universitari en Enginyeria espacial i aeronàutica  0,0% 23,1% 76,9%  13  
  Màster Universitari en Enginyeria Industrial 93,5% 6,2% 0,3%  341  
  Màster Universitari en Enginyeria Tèxtil i paperera 30,0% 40,0% 30,0%  10  
  Màster Universitari en Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria  15,2% 15,2% 69,7%  33  
  210 ETSAB Màster Universitari en Arquitectura 61,2% 38,8% 0,0%  49  
  Màster Universitari en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch) 10,9% 4,0% 85,1%  201  
  Màster Universitari en Estudis avançats en disseny-Barcelona 21,4% 14,3% 64,3%  28  
  Màster Universitari en Paisatgisme 24,5% 16,3% 59,2%  49  
  Màster Universitari en Tecnologia a l'Arquitectura 0,0% 0,0% 100,0%  1  
  Màster Universitari en Urbanisme 41,7% 0,0% 58,3%  12  
  230 ETSETB Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació 60,4% 18,3% 21,3%  164  
  Màster Universitari en Enginyeria Electrònica 51,1% 21,1% 27,8%  90  
  Màster Universitari Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica I Biofotònica 0,0% 14,3% 85,7%  7  
  Màster Universitari en Fotònica 32,0% 44,0% 24,0%  25  
  240 ETSEIB Màster Universitari en Automàtica i Robòtica 51,3% 37,5% 11,3%  80  
  Màster Universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitatat 55,0% 10,0% 35,0%  40  
  Màster Universitari en Enginyeria d'automoció 53,1% 40,6% 6,3%  64  
  Màster Universitari en Enginyeria d'Organització 76,4% 18,1% 5,6%  72  
  Màster Universitari en Enginyeria de l'Energia 30,3% 12,7% 57,0%  142  
  Màster Universitari en Enginyeria Industrial 88,0% 11,5% 0,5%  828  
  Màster Universitari en Enginyeria Nuclear 37,0% 14,8% 48,1%  27  
  250 ETSECCPB Màster Universitari en Enginyeria Ambiental 19,6% 49,0% 31,4%  51  
  Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports 90,6% 5,9% 3,5%  256  
  Màster Universitari en Enginyeria del Terreny 10,8% 18,5% 70,8%  65  
  Màster Universitari en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica 100,0% 0,0% 0,0%  1  
  Màster Universitari en Enginyeria Estructural i de la Construcció 14,8% 4,3% 80,9%  115  
  Màster Universitari en Enginyeria Geològica i de Mines 33,3% 66,7% 0,0%  3  
  Erasmus Mundus Master in Computational Mechanics 6,7% 0,0% 93,3%  15  
  Erasmus Mundus in Coastal and Marine Engineering and Management (COMEM) 0,0% 0,0% 100,0%  3  
  Erasmus Mundus Master in Hydroinformatics And Water Management 0,0% 0,0% 100,0%  11  
  Màster Universitari en Mètodes Numèrics en Enginyeria 46,4% 14,3% 39,3%  28  
  270 FIB Màster Universitari en Enginyeria Informàtica 43,1% 15,7% 41,2%  51  
  Erasmus Mundus in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI) 0,0% 0,0% 100,0%  3  
  Màster Universitari en Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes 71,3% 28,7% 0,0%  108  
  Màster Universitari en Innovació I Recerca en Informàtica (MIRI) 51,4% 17,4% 31,3%  144  
  Màster Universitari en Intel·ligència Artificial 23,3% 25,6% 51,2%  86  
  280 FNB Màster  Universitari en Enginyeria Marina 80,0% 0,0% 20,0%  10  
  Màster Universitari en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim 83,3% 5,6% 11,1%  18  
  Màster Universitari en Enginyeria naval i oceànica 92,7% 7,3% 0,0%  41  
  290 ETSAV Màster Universitari en Arquitectura 71,2% 28,8% 0,0%  104  
  Màster Universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït 12,5% 20,8% 66,7%  24  
  295 EEBE Màster Universitari en Ciència i Enginyeria de Materials 57,1% 21,4% 21,4%  28  
  Màster Universitari en Enginyeria Química 56,7% 41,8% 1,5%  67  
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) 10,0% 20,0% 70,0%  20  
  300 EETAC Master in Applied Telecommunications and Engineering Management (MASTEAM) 23,8% 4,8% 71,4%  42  
  Màster Universitari en Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (DRONS) 61,5% 0,0% 38,5%  13  
  Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Aeroespacial 28,9% 28,9% 42,1%  38  
  Màster Universitari en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions 75,0% 0,0% 25,0%  4  
  310 EPSEB Màster Universitari en Enginyeria d'Edificació 1,6% 9,8% 88,5%  61  
  Màster Universitari en Gestió d'Edificació 7,4% 5,6% 87,0%  54  
  Màster Universitari en Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals 30,0% 36,0% 34,0%  50  
  330 EPSEM Màster Universitari en Enginyeria de Mines 75,0% 7,5% 17,5%  40  
  Màster Universitari en Enginyeria de Recursos Naturals 55,6% 16,7% 27,8%  18  
  340 EPSEVG Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics I Electrònica Industrial 58,6% 3,4% 37,9%  29  
  370 FOOT Màster Universitari en Optometria I Ciències de la Visió 73,8% 21,4% 4,8%  42  
  390 ESAB Màster Universitari en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocesos 46,7% 26,7% 26,7%  15  
  480 IS.UPC Màster Universitari en Ciència I Tecnologia de la Sostenibilitat 25,0% 32,1% 42,9%  28  
  801 EUNCET Màster Universitari en Administració i direcció d'empreses 8,5% 8,5% 83,0%  47  
  Màster Universitari en Direcció de màrqueting 12,5% 12,5% 75,0%  16  
  802 EAE Màster Universitari en Administració i direcció d'empreses 2,3% 2,9% 94,8%  173  
  Màster Universitari en Direcció de màrqueting 0,7% 8,5% 90,8%  293  
  Màster Universitari en Direcció dels recursos humans i del talent 1,1% 24,4% 74,4%  90  
  860 EEI Màster Universitari en Enginyeria del Cuir 42,1% 15,8% 42,1%  19  
  TOTAL        5.177  
  Dades a abril 2018