UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.10 Estudiantat de nou ingrés en estudis de màsters universitaris segons la titulació d'accés als estudis

Descripció: Relació del nombre d'estudiants de màsters universitaris de nou ingrés distribuïts segons la titulació d'accés als estudis
Període de referència: 2015-2016

Aquesta informació estarà disponible properament.