UPC    Acreditació de les titulacions
1.3.10 Estudiantat matriculat en estudis de màsters universitaris segons la titulació d'accés als estudis

Descripció: Relació del nombre d'estudiants de màsters universitaris matriculats i distribuïts segons la titulació d'accés als estudis
Període de referència: 2017-2018

               
  Estudiantat de màster universitari segons la titulació de procedència  
  L'arxiu Excel conté el detall de les dades de la titulació de procedència per Centre          
               
               
               
      Titulació de procedència Total  
  Àmbit Màster UPC Resta d'Universitats Estatals Universitats Estrangeres  
  200 FME Master In Advanced Mathematics and Mathematical Engineering 55,0% 32,5% 12,5%  40  
  Màster Universitari en Estadística i Investigació Operativa 13,1% 63,1% 23,8%  84  
  205 ESEIAAT Màster Universitari en Enginyeria d'Organització 83,3% 10,7% 6,0%  168  
  Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial 48,1% 27,8% 24,1%  54  
  Màster Universitari en Enginyeria Industrial 93,6% 6,4% 0,0%  295  
  Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica 96,4% 3,6% 0,0%  166  
  Màster Universitari en Enginyeria espacial i aeronàutica  0,0% 10,0% 90,0%  10  
  Màster Universitari en Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria  17,2% 17,2% 65,5%  29  
  Màster Universitari en Enginyeria Tèxtil i paperera 30,0% 40,0% 30,0%  10  
  210 ETSAB Màster Universitari en Tecnologia a l'Arquitectura 0,0% 0,0% 100,0%  1  
  Màster Universitari en Urbanisme 0,0% 0,0% 100,0%  1  
  Màster Universitari en Arquitectura 62,5% 37,5% 0,0%  48  
  Màster Universitari en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch) 11,0% 4,0% 85,0%  200  
  Màster Universitari en Paisatgisme 26,1% 13,0% 60,9%  46  
  Màster Universitari en Estudis avançats en disseny-Barcelona 21,4% 14,3% 64,3%  28  
  230 ETSETB Màster Universitari Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica I Biofotònica 0,0% 0,0% 100,0%  6  
  Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació 62,1% 20,0% 17,9%  140  
  Màster Universitari en Enginyeria Electrònica 52,6% 19,7% 27,6%  76  
  Màster Universitari en Fotònica 32,0% 44,0% 24,0%  25  
  240 ETSEIB Màster Universitari en Enginyeria d'automoció 55,7% 37,7% 6,6%  61  
  Màster Universitari en Automàtica i Robòtica 52,6% 36,8% 10,5%  76  
  Màster Universitari en Enginyeria d'Organització 77,9% 16,2% 5,9%  68  
  Màster Universitari en Enginyeria Nuclear 32,0% 16,0% 52,0%  25  
  Màster Universitari en Enginyeria Industrial 87,8% 11,6% 0,6%  707  
  Màster Universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitatat 53,8% 10,3% 35,9%  39  
  250 ETSECCPB Màster Universitari en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica 100,0% 0,0% 0,0%  1  
  Erasmus Mundus Master in Hydroinformatics And Water Management 0,0% 0,0% 100,0%  11  
  Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports 90,2% 5,9% 3,9%  254  
  Màster Universitari en Mètodes Numèrics en Enginyeria 44,4% 14,8% 40,7%  27  
  Màster Universitari en Enginyeria Geològica i de Mines 33,3% 66,7% 0,0%  3  
  Erasmus Mundus Master in Computational Mechanics 6,7% 0,0% 93,3%  15  
  Màster Universitari en Enginyeria Ambiental 9,1% 56,8% 34,1%  44  
  Màster Universitari en Enginyeria del Terreny 11,9% 20,3% 67,8%  59  
  Màster Universitari en Enginyeria Estructural i de la Construcció 16,3% 5,1% 78,6%  98  
  270 FIB Màster Universitari en Enginyeria Informàtica 41,0% 17,9% 41,0%  39  
  Màster Universitari en Innovació I Recerca en Informàtica 51,1% 18,0% 30,8%  133  
  Màster Universitari en Intel·ligència Artificial 23,5% 24,7% 51,8%  85  
  Erasmus Mundus in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI) 0,0% 0,0% 100,0%  3  
  Màster Universitari en Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes 72,7% 27,3% 0,0%  99  
  280 FNB Màster  Universitari en Enginyeria Marina 77,8% 0,0% 22,2%  9  
  Màster Universitari en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim 92,9% 0,0% 7,1%  14  
  Màster Universitari en Enginyeria naval i oceànica 92,7% 7,3% 0,0%  41  
  290 ETSAV Màster Universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït 10,0% 15,0% 75,0%  20  
  Màster Universitari en Arquitectura 71,6% 28,4% 0,0%  81  
  295 EEBE Màster Universitari en Enginyeria Química 55,6% 42,9% 1,6%  63  
  Màster Universitari en Ciència i Enginyeria de Materials 59,3% 18,5% 22,2%  27  
  Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) 6,7% 0,0% 93,3%  15  
  300 EETAC Màster Universitari en Enginyeria I Gestió de les Telecomunicacions 75,0% 0,0% 25,0%  4  
  Màster Universitari en Ciència I Tecnologia Aeroespacial 24,2% 27,3% 48,5%  33  
  Master in Applied Telecommunications and Engineering Management (MASTEAM) 25,7% 5,7% 68,6%  35  
  Màster Universitari en Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (DRONS) 61,5% 0,0% 38,5%  13  
  310 EPSEB Màster Universitari en Enginyeria d'Edificació 1,7% 8,3% 90,0%  60  
  Màster Universitari en Gestió d'Edificació 7,5% 5,7% 86,8%  53  
  Màster Universitari en Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals 25,5% 38,3% 36,2%  47  
  330 EPSEM Màster Universitari en Enginyeria de Mines 74,2% 9,7% 16,1%  31  
  Màster Universitari en Enginyeria de Recursos Naturals 56,3% 12,5% 31,3%  16  
  340 EPSEVG Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics I Electrònica Industrial 55,2% 6,9% 37,9%  29  
  370 FOOT Màster Universitari en Optometria I Ciències de la Visió 73,8% 21,4% 4,8%  42  
  390 ESAB Màster Universitari en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocesos 42,9% 28,6% 28,6%  14  
  480 IS.UPC Màster Universitari en Ciència I Tecnologia de la Sostenibilitat 26,9% 34,6% 38,5%  26  
  801 EUNCET Màster Universitari en Administració i direcció d'empreses 8,5% 8,5% 83,0%  47  
  Màster Universitari en Direcció de màrqueting 12,5% 12,5% 75,0%  16  
  802 EAE Màster Universitari en Direcció de màrqueting 0,7% 8,7% 90,7%  150  
  Màster Universitari en Administració i direcció d'empreses 3,0% 3,8% 93,2%  132  
  Màster Universitari en Direcció dels recursos humans i del talent 1,1% 23,0% 75,9%  87  
  860 EEI Màster Universitari en Enginyeria del Cuir 44,4% 11,1% 44,4%  18  
  TOTAL 54,6% 15,7% 29,7%  4.397  
  Dades a gener 2018