UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.2 Estudiantat matriculat total en estudis de doctorat per gènere i programa

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en programes de doctorat segons l'àmbit, el programa on està matriculat i el gènere
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017

                         
  Unitat Nom programa 2014-2015 2015-2016 2016-2017  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  1. ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                    
  735 PA Doctorat en Projectes Arquitectònics  58  94 152  40  67 107  22  28 50  
  740 UOT Doctorat en Urbanisme  15  18 33  26  15 41  22  21 43  
  752 RA Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny  15  17 32  10  8 18  5  2 7  
  752 RA Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents  2  1  3  2  9  11  7  14 21  
  753 TA Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient  18  13 31  14  9 23  8  9 17  
  753 TA Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica  20  25 45  20  19 39  15  17 32  
  753 TA Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme  20  40 60  21  36 57  31  40 71  
  756 THATC Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura  28  32 60  24  26 50  23  22 45  
  TOTAL    176 240 416 157 189 346 133 153 286  
  2. CIÈNCIES                    
  200 FME Doctorat en Matemàtica Aplicada  18  29 47  16  28 44  23  32 55  
  715 EIO Doctorat en Estadística i Investigació Operativa  13  16 29  18  14 32  18  16 34  
  731 OO Doctorat en Enginyeria Òptica  7  19 26  6  17 23  5  17 22  
  745 EAB Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia  19  14 33  15  14 29  15  16 31  
  748 FIS Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial  1  16 17  2  16 18  3  17 20  
  748 FIS Doctorat en Física Computacional i Aplicada  15  46 61  13  39 52  8  41 49  
  893 ICFO Doctorat en Fotònica  21  68 89  27  79 106  34  91 125  
  893 ICFO Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  8  9 17  5  12 17  3  11 14  
  TOTAL   102 217 319 102 219 321 109 241 350  
  3. ENGINYERIA CIVIL                    
  250 ETSECCPB Doctorat en Enginyeria Civil  14  54 68  13  57 70  14  57 71  
  742 CEN Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval  1  15 16  3  23 26  2  21 23  
  751 DECA Doctorat en Anàlisi Estructural  5  48 53  3  40 43  2  29 31  
  751 DECA Doctorat en Ciències del Mar  30  16 46  32  18 50  30  18 48  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria Ambiental  21  29 50  16  26 42  23  33 56  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria de la Construcció  17  41 58  18  41 59  19  43 62  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria del Terreny  29  48 77  32  61 93  31  58 89  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport  3  19 22  4  22 26  3  11 14  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural  2  19 21  2  17 19  2  20 22  
  751 DECA Erasmus Mundus Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED)  1  - 1  1  6 7  2  6 8  
  TOTAL    123  289  412  124  311  435  128  296  424  
  4. ENGINYERIA INDUSTRIAL                    
  440 IOC Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió  12  72 84  12  74 86  14  74 88  
  460 INTE Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services  -  1 1  1  2 3  1  1 2  
  480 IS.UPC Doctorat en Sostenibilitat  43  45 88  43  54 97  41  53 94  
  702 CMEM Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials  11  26 37  13  23 36  14  19 33  
  702 CMEM Erasmus mundus Joint European Doctoral Programme in Advanced Materials Science and Engineering  5  2 7  5  2 7  3  3 6  
  707 ESAII Doctorat en Enginyeria Biomèdica  14  28 42  18  30 48  19  21 40  
  709 EE Doctorat en Enginyeria Elèctrica  7  59 66  7  52 59  6  49 55  
  709 EE Docorat en Sistemes d'Energia Elèctrica  1  9 10  1  12 13  1  12 13  
  713 EQ Doctorat en Enginyeria de Processos Químics  19  23 42  18  25 43  16  18 34  
  713 EQ Doctorat en Polímers i Biopolímers  21  6 27  16  14 30  16  16 32  
  714 ETP Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera  6  4 10  4  4 8  4  3 7  
  460 INTE Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants  7  20 27  5  21 26  7  16 23  
  724 MMT Doctorat en Enginyeria Tèrmica  1  25 26    21 21  -  30 30  
  729 MF Doctorat en Mecànica, Fluïds i Aeronàutica  14  50 64  12  51 63  8  50 58  
  732 OE Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses  46  96 142  43  68 111  33  66 99  
  732 OE Doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions     0     0  -  3 3  
  717 EGE Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes  21  45 66  16  35 51  4  9 13  
  741 EMRN Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient  8  18 26  8  22 30  7  20 27  
  TOTAL    236  529  765  222  510  732  194  463  657  
  5. ENGINYERIA DE LES TIC                    
  340 EPSEVG Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments  2  6 8  3  1 4  1  - 1  
  701 AC Doctorat en Arquitectura de Computadors  22  98 120  23  110 133  20  102 122  
  701 AC Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing  1  6 7  1  9 10  1  8 9  
  710 EEL Doctorat en Enginyeria Electrònica  9  95 104  10  93 103  11  77 88  
  723 CS Doctorat en Computació  6  34 40  8  33 41  4  31 35  
  723 CS Doctorat en Intel·ligència Artificial  9  29 38  10  28 38  8  19 27  
  739 TSC Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions  21  84 105  19  87 106  14  82 96  
  744 ENTEL Doctorat en Enginyeria Telemàtica  6  30 36  8  32 40  9  41 50  
  747 ESSI Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI  -  8 8  -  13 13  1  11 12  
  TOTAL    76  390  466  82  406  488  69  371  440  
  TOTAL UPC    713  1.665  2.378  687  1.635  2.322  633  1.524  2.157  
  Dades a juny de cada curs