UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.2 Estudiantat matriculat total en estudis de doctorat per gènere i programa

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en programes de doctorat segons l'àmbit, el programa on està matriculat i el gènere
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2018-2019

                         
  Unitat Nom programa 2016-2017 2017-2018 2018-2019  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  1. ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                    
  753 TA Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient  8  9 17  5  9 14  5  6 11  
  752 RA Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny  5  2 7  -  - 0  -  - 0  
  753 TA Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica  15  17 32  17  16 33  10  11 21  
  752 RA Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents  7  14 21  11  16 27  11  16 27  
  735 PA Doctorat en Projectes Arquitectònics  22  28 50  22  29 51  19  23 42  
  753 TA Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme  31  40 71  36  40 76  37  41 78  
  756 THATC Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura  23  22 45  21  19 40  16  16 32  
  740 UOT Doctorat en Urbanisme  22  21 43  20  22 42  18  19 37  
  TOTAL    133  153  286  132  151  283  116  132  248  
  2. CIÈNCIES                    
  748 FIS Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial  3  17 20  5  25 30  7  27 34  
  731 OO Doctorat en Enginyeria Òptica  5  17 22  7  14 21  12  13 25  
  715 EIO Doctorat en Estadística i Investigació Operativa  18  16 34  18  20 38  18  19 37  
  748 FIS Doctorat en Física Computacional i Aplicada  8  41 49  13  39 52  16  36 52  
  893 ICFO Doctorat en Fotònica  34  91 125  39  95 134  37  94 131  
  200 FME Doctorat en Matemàtica Aplicada  23  32 55  22  35 57  24  39 63  
  745 EAB Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia  15  16 31  14  15 29  13  13 26  
  893 ICFO Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  3  11 14  3  10 13  -  -  -  
  TOTAL    109  241  350  121  253  374  127  241  368  
  3. ENGINYERIA CIVIL                    
  751 DECA Doctorat en Anàlisi Estructural  2  29 31  2  25 27  2  17 19  
  751 DECA Doctorat en Ciències del Mar  30  18 48  26  24 50  23  17 40  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria Ambiental  23  33 56  23  33 56  18  26 44  
  250 ETSECCPB Doctorat en Enginyeria Civil  14  57 71  14  52 66  14  59 73  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria de la Construcció  19  43 62  20  55 75  20  48 68  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria del Terreny  31  58 89  27  58 85  22  48 70  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport  3  11 14  3  13 16  1  10 11  
  742 CEN Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval  2  21 23  4  20 24  4  18 22  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural  2  20 22  1  17 18  1  18 19  
  751 DECA Erasmus Mundus Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED)  2  6 8  2  6 8  1  7 8  
  TOTAL    128  296  424  122  303  425  106  268  374  
  4. ENGINYERIA INDUSTRIAL                    
  732 OE Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses  33  66 99  36  55 91  36  37 73  
  440 IOC Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió  14  74 88  13  67 80  11  68 79  
  732 OE Doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions  -  3 3  1  3 4  1  4 5  
  702 CMEM Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials  14  19 33  18  26 44  19  23 42  
  707 ESAII Doctorat en Enginyeria Biomèdica  19  21 40  19  20 39  13  15 28  
  713 EQ Doctorat en Enginyeria de Processos Químics  16  18 34  22  25 47  25  24 49  
  717 EGE Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes  4  9 13  1  - 1  -  -  -  
  709 EE Doctorat en Enginyeria Elèctrica  6  49 55  6  53 59  6  40 46  
  729 MF Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluïds i Aeronàutica  8  50 58  11  55 66  10  53 63  
  460 INTE Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants  7  16 23  6  20 26  5  15 20  
  724 MMT Doctorat en Enginyeria Tèrmica  -  30 30  2  27 29  2  20 22  
  714 ETP Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera  4  3 7  4  6 10  7  7 14  
  713 EQ Doctorat en Polímers i Biopolímers  16  16 32  14  19 33  10  18 28  
  741 EMRN Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient  7  20 27  8  18 26  5  18 23  
  709 EE Docorat en Sistemes d'Energia Elèctrica  1  12 13  -  9 9    6 6  
  480 IS.UPC Doctorat en Sostenibilitat  41  53 94  46  53 99  45  49 94  
  702 CMEM Erasmus mundus Joint European Doctoral Programme in Advanced Materials Science and Engineering  3  3 6  3  3 6  1  1 2  
  460 INTE Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services  1  1 2  2  2 4  1  1 2  
  TOTAL    194  463  657  212  461  673  197  399  596  
  5. ENGINYERIA DE LES TIC                    
  701 AC Doctorat en Arquitectura de Computadors  20  102 122  16  109 125  12  80 92  
  200 FME Doctorat en Bioinformàtica  -  - 0  -  1 1  1  3 4  
  723 CS Doctorat en Computació  4  31 35  7  29 36  6  27 33  
  710 EEL Doctorat en Enginyeria Electrònica  11  77 88  11  60 71  6  59 65  
  744 ENTEL Doctorat en Enginyeria Telemàtica  9  41 50  9  44 53  8  47 55  
  723 CS Doctorat en Intel·ligència Artificial  8  19 27  7  25 32  5  28 33  
  739 TSC Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions  14  82 96  18  87 105  21  91 112  
  340 EPSEVG Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments  1  - 1  2  1 3  2  - 2  
  701 AC Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing  1  8 9  1  2 3  1  1 2  
  747 ESSI Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI  1  11 12  2  11 13  1  8 9  
  TOTAL    69  371  440  73  369  442  63  344  407  
  TOTAL UPC    633  1.524  2.157  660  1.537  2.197  609  1.384  1.993  
  Dades a Gener de 2019