UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.2 Estudiantat matriculat total en estudis de doctorat per gènere i programa

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en programes de doctorat segons l'àmbit, el programa on està matriculat i el gènere
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2019-2020

                           
  Unitat Nom programa Tipus Estudiant* 2017-2018 2018-2019 2019-2020  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  1. ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                      
  753 TA Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient EEES  4  6 10 3 4 7 4 3 7  
  753 TA Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient Pre-EEES  1  3 4 2 2 4   1 1  
  753 TA Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica EEES  12  11 23 9 6 15 7 7 14  
  753 TA Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica Pre-EEES  5  5 10 3 5 8 3 4 7  
  752 RA Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents EEES  5  10 15 7 14 21 7 12 19  
  752 RA Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents Pre-EEES  6  6 12 5 5 10 4 4 8  
  735 PA Doctorat en Projectes Arquitectònics EEES  17  26 43 17 24 41 12 22 34  
  735 PA Doctorat en Projectes Arquitectònics Pre-EEES  5  3 8 3 2 5 3 2 5  
  753 TA Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme EEES  25  25 50 29 30 59 24 28 52  
  753 TA Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme Pre-EEES  11  15 26 11 14 25 8 14 22  
  756 THATC Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura EEES  11  12 23 8 11 19 9 12 21  
  756 THATC Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura Pre-EEES  10  7 17 8 9 17 3 7 10  
  740 UOT Doctorat en Urbanisme EEES  16  16 32 14 14 28 11 14 25  
  740 UOT Doctorat en Urbanisme Pre-EEES  4  6 10 4 7 11 4 5 9  
  TOTAL EEES     90 106 196 87 103 190 74 98 172  
  TOTAL PRE-EEES     42 45 87 36 44 80 25 37 62  
  TOTAL ÀMBIT      132  151  283 123 147 270 99 135 234  
                           
  2. CIÈNCIES                      
  748 FIS Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial EEES  4  21 25 6 29 35 5 29 34  
  748 FIS Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial Pre-EEES  1  4 5 1 2 3 1 2 3  
  731 OO Doctorat en Enginyeria Òptica EEES  6  11 17 13 14 27 14 13 27  
  731 OO Doctorat en Enginyeria Òptica Pre-EEES  1  3 4 1 2 3     0  
  715 EIO Doctorat en Estadística i Investigació Operativa EEES  16  14 30 17 15 32 13 17 30  
  715 EIO Doctorat en Estadística i Investigació Operativa Pre-EEES  2  6 8 2 4 6 1 5 6  
  748 FIS Doctorat en Física Computacional i Aplicada EEES  11  30 41 14 31 45 12 26 38  
  748 FIS Doctorat en Física Computacional i Aplicada Pre-EEES  2  9 11 2 8 10 2 5 7  
  893 ICFO Doctorat en Fotònica EEES  38  88 126 44 100 144 39 90 129  
  893 ICFO Doctorat en Fotònica Pre-EEES  1  7 8   1 1     0  
  200 FME Doctorat en Matemàtica Aplicada EEES  20  34 54 23 42 65 21 40 61  
  200 FME Doctorat en Matemàtica Aplicada Pre-EEES  2  1 3 1 1 2 1 1 2  
  745 EAB Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia EEES  9  11 20 10 11 21 12 10 22  
  745 EAB Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia Pre-EEES  5  4 9 3 3 6 1 2 3  
  893 ICFO Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics EEES  3  10 13 1 1 2     0  
  TOTAL EEES      107  219  326 128 243 371 116 225 341  
  TOTAL PRE-EEES      14  34  48 10 21 31 6 15 21  
  TOTAL ÀMBIT      121  253  374 138 264 402 122 240 362  
                           
  3. ENGINYERIA CIVIL                      
  751 DECA Doctorat en Anàlisi Estructural EEES  2  16 18 2 13 15 3 15 18  
  751 DECA Doctorat en Anàlisi Estructural Pre-EEES  -  9 9   7 7   6 6  
  751 DECA Doctorat en Ciències del Mar EEES  21  18 39 20 21 41 20 19 39  
  751 DECA Doctorat en Ciències del Mar Pre-EEES  5  6 11 6 3 9 4 2 6  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria Ambiental EEES  22  30 52 21 29 50 21 29 50  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria Ambiental Pre-EEES  1  3 4   2 2   1 1  
  250 ETSECCPB Doctorat en Enginyeria Civil EEES  12  42 54 17 59 76 14 61 75  
  250 ETSECCPB Doctorat en Enginyeria Civil Pre-EEES  2  11 13 2 8 10 1 5 6  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria de la Construcció EEES  16  45 61 21 43 64 16 41 57  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria de la Construcció Pre-EEES  4  10 14 2 8 10 1 7 8  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria del Terreny EEES  21  42 63 20 38 58 18 32 50  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria del Terreny Pre-EEES  6  16 22 6 13 19 3 10 13  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport EEES  2  7 9 1 6 7 1 4 5  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport Pre-EEES  1  6 7   6 6   3 3  
  742 CEN Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval EEES  4  19 23 4 15 19 4 17 21  
  742 CEN Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval Pre-EEES  -  1 1   3 3   3 3  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural EEES  1  8 9 1 13 14 1 15 16  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural Pre-EEES  -  9 9   8 8 1 6 7  
  751 DECA Erasmus Mundus Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED) EEES  2  6 8 1 12 13 1 9 10  
  TOTAL EEES      103  233  336 108 249 357 99 242 341  
  TOTAL PRE-EEES      19  71  90 16 58 74 10 43 53  
  TOTAL ÀMBIT      122  304  426 124 307 431 109 285 394  
                           
  4. ENGINYERIA INDUSTRIAL                      
  732 OE Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses EEES  22  33 55 29 27 56 20 21 41  
  732 OE Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses Pre-EEES  14  23 37 13 17 30 9 7 16  
  440 IOC Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió EEES  11  48 59 10 66 76 12 64 76  
  440 IOC Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió Pre-EEES  2  20 22 2 14 16 1 7 8  
  732 OE Doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions EEES  1  3 4 1 6 7 2 5 7  
  702 CMEM Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials EEES  17  23 40 20 24 44 19 21 40  
  707 ESAII Doctorat en Enginyeria Biomèdica EEES  17  17 34 15 17 32 18 16 34  
  713 EQ Doctorat en Enginyeria de Processos Químics EEES  22  22 44 25 23 48 21 21 42  
  713 EQ Doctorat en Enginyeria de Processos Químics Pre-EEES  -  3 3   2 2   2 2  
  717 EGE Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes Pre-EEES  1  -  1              
  709 EE Doctorat en Enginyeria Elèctrica EEES  5  41 46 5 41 46 7 38 45  
  709 EE Doctorat en Enginyeria Elèctrica Pre-EEES  1  12 13 1 7 8   3 3  
  729 MF Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluïds i Aeronàutica EEES  8  40 48 7 44 51 10 42 52  
  729 MF Doctorat en Enginyeria Mecànica, Fluïds i Aeronàutica Pre-EEES  3  16 19 3 15 18 1 7 8  
  460 INTE Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants EEES  5  19  24 5 16 21 5 16 21  
  460 INTE Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants Pre-EEES  1  1  2 1 1 2   1 1  
  724 MMT Doctorat en Enginyeria Tèrmica EEES  2  20  22 2 16 18 2 10 12  
  724 MMT Doctorat en Enginyeria Tèrmica Pre-EEES  -  7  7   5 5   2 2  
  714 ETP Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera EEES  3  4  7 8 6 14 9 5 14  
  714 ETP Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera Pre-EEES  1  2  3   2 2   1 1  
  713 EQ Doctorat en Polímers i Biopolímers EEES  12  19  31 11 22 33 11 18 29  
  713 EQ Doctorat en Polímers i Biopolímers Pre-EEES  2  -  2 1 1 2   1 1  
  741 EMRN Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient EEES  6  12  18 5 12 17 4 12 16  
  741 EMRN Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient Pre-EEES  2  6  8 1 6 7 1 4 5  
  709 EE Docorat en Sistemes d'Energia Elèctrica EEES  -  9  9   7 7   11 11  
  480 IS.UPC Doctorat en Sostenibilitat EEES  33  40  73 43 42 85 45 36 81  
  480 IS.UPC Doctorat en Sostenibilitat Pre-EEES  13  14  27 7 14 21 8 9 17  
  702 CMEM Erasmus mundus Joint European Doctoral Programme in Advanced Materials Science and Engineering EEES  3  3  6 2 2 4   1 1  
  460 INTE Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services EEES  2  2  4 1 2 3 2 2 4  
  TOTAL EEES      169  355  524  189  373  562  187  339  526  
  TOTAL PRE-EEES      40  104  144  29  84  113  20  44  64  
  TOTAL ÀMBIT      209  459  668 218 457 675 207 383 590  
                         
  5. ENGINYERIA DE LES TIC                      
  701 AC Doctorat en Arquitectura de Computadors EEES  14  100  114 14 90 104 12 71 83  
  701 AC Doctorat en Arquitectura de Computadors Pre-EEES  2  10  12   3 3     0  
  200 FME Doctorat en Bioinformàtica EEES  -  1  1 1 3 4 3 9 12  
  723 CS Doctorat en Computació EEES  7  23  30 6 23 29 4 20 24  
  723 CS Doctorat en Computació Pre-EEES  -  6  6   4 4   4 4  
  710 EEL Doctorat en Enginyeria Electrònica EEES  10  49  59 6 51 57 9 47 56  
  710 EEL Doctorat en Enginyeria Electrònica Pre-EEES  1  13  14   10 10   7 7  
  744 ENTEL Doctorat en Enginyeria Telemàtica EEES  7  30  37 7 36 43 9 30 39  
  744 ENTEL Doctorat en Enginyeria Telemàtica Pre-EEES  2  14  16 1 12 13 1 6 7  
  723 CS Doctorat en Intel·ligència Artificial EEES  4  17  21 5 23 28 4 22 26  
  723 CS Doctorat en Intel·ligència Artificial Pre-EEES  3  8  11 2 6 8   6 6  
  739 TSC Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions EEES  18  63  81 23 78 101 19 64 83  
  739 TSC Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions Pre-EEES  1  24  25   17 17   13 13  
  340 EPSEVG Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments EEES  2  1  3 2 1 3     0  
  701 AC Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing EEES  1  3  4 1 1 2 1   1  
  747 ESSI Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI EEES  2  11  13 1 9 10 1 9 10  
  TOTAL EEES      65  298  363 66 315 381 62 272 334  
  TOTAL PRE-EEES      9  75  84  3  52  55  1  36  37  
  TOTAL ÀMBIT      74  373  447 69 367 436 63 308 371  
                         
  TOTAL UPC EEES      534  1.211  1.745 578 1283 1861 538 1176 1714  
  TOTAL UPC PRE-EEES      124  329  453 94 259 353 62 175 237  
  TOTAL UPC      658  1.540  2.198 672 1542 2214 600 1351 1951  
  Dades a Gener de 2020                      
  (*) EEES estudiantat que s'han matriculat en un programa de doctorat adaptat a l'espai europeu d'educació superior; PRE-EEES estudiantat que havia iniciat els seus estudis en el programa anterior a l'adaptació als EEES