UPC    Acreditació de les titulacions
Novetats a 03/05/2019. Ja estan disponibles les dades de la matrícula de nou ingrés i total de grau, així com les de
nou ingrés i total de màster. També els crèdits ordinaris i EETC de grau i de màster del curs 2018-2019 QM1 i QM2.
També teniu disponible les dades en el quadre de comandament de Grau i Màster.

Principals indicadors

Estructura
(curs 2018-19)
Els estudis
(curs 2018-19)
17
Centres docents propis
30
Departaments
4
Instituts universitaris de recerca
207
Grups de recerca
61
Estudis de Grau
66
Màsters Universitaris
5
Màsters Erasmus Mundus
51
Programes de Doctorat
Estudiantat
(curs 2017-18)
Titulats
(curs 2017-18)
21.005
Estudiantat de graus
4.539
Estudiantat de màster universitari
2.189
Estudiantat de doctorat
4.678
Estudiantat participant en convenis de cooperació educativa
3.264
Titulats de graus
1.697
Titulats de màster universitari
292
Tesis llegides
28,8%
titulats amb una estada a l'estranger
Recerca i transferència dels resultats
(any 2017)
301
Tesis dirigides a la UPC
2.297
Publicacions científiques
130
Premis
17
Concursos d'Arquitectura
52
Patents registrades
26
Empreses de Base Tecnològica participades
(3 noves)
807
Nous convenis i projectes de recerca
2 spin-off i 8 start-up
Creació d'empreses
Personal
(any 2017)
Informació pressupostària
2.684
Personal Docent i Investigador
1.497
Personal d'Administració i Serveis
879
Personal Investigador (PDI i PAS)
63%
PDI Doctor
282.706.086€
Pressupost any 2018
319.478.919€
Pressupost liquidat d'ingressos any 2017
497.485,59 m2
Superfície construïda any 2017
61.453.191€
Ingressos per projectes R+D+I any 2017
Projecció internacional
(curs 2017-18)
Centres Adscrits(1)
(curs 2018-19)
2.997
Estudiantat de mobilitat Outgoing
Estudiantat de mobilitat Incoming
13
Xarxes internacionals
708
Acords d'intercanvi d'estudiants amb institucions d'educació
58
Projectes de cooperació internacional al desenvolupament
3
Centres
9
Estudis de grau
5
Màsters universitaris
1.784
Estudiantat de Grau (17-18)
638
Estudiantat de Màster (17-18)
220
Titulats de Grau (17-18)
60 provisional
Titulats de Màster (17-18)

Consideracions:
(1) La informació dels centres adscrits no està inclosa a la resta d'apartats.