UPC    Acreditació de les titulacions

Principals indicadors

Estructura
(curs 2015-16)
Els estudis
(curs 2015-16)
17
Centres docents
41
Departaments
4
Instituts universitaris de recerca
208
Grups de recerca
49
Estudis de Grau
55
Màsters Universitaris
7
Màsters Erasmus Mundus
48
Programes de Doctorat
Estudiantat
(curs 2014-15)
Titulats
(curs 2013-14)
22.463
Estudiantat de cicles i graus
2.945
Estudiantat de màster universitari
2.378
Estudiantat de doctorat
3.845
Estudiantat participant en convenis de cooperació educativa
3733
Titulats de cicles i graus
810
Titulats de màster universitari
350
Tesis llegides
31,5%
titulats amb una estada a l'estranger
Recerca i transferència dels resultats
(any 2014)
338
Tesis dirigides a la UPC
2.654
Publicacions científiques
138
Premis
65
Patents registrades
24
Empreses de Base Tecnològica participades
(9 noves)
50.318.740€
Ingressos per projectes R+D+I
1.051
Nous convenis i projectes de recerca
809
Serveis científics i tècnics adreçats a l'empresa
Personal
(any 2014)
Informació pressupostària
2.502
Personal Docent i Investigador
1.446
Personal d'Administració i Serveis
885
Personal Investigador (PDI i PAS)
66%
PDI Doctor
310.504.629€
Pressupost any 2015
325.658.817€
Pressupost liquidat d'ingressos any 2014
451.112,83 m2
Superfície construïda any 2014
3.807.950€
Ingressos per patrocini any 2014
Projecció internacional
(curs 2014-15)
Centres Adscrits(1)
(curs 2014-15)
2.670
Estudiantat participant en programes de mobilitat
11
Xarxes internacionals
323
Convenis de cooperació acadèmica amb institucions internacionals
42
Projectes de cooperació internacional al desenvolupament
5
Centres
14
Estudis de grau
2
Màsters universitaris
4.979
Estudiantat
685
Titulats (2013-14)

Consideracions:
(1) La informació dels centres adscrits no està inclosa a la resta d'apartats.