UPC    Acreditació de les titulacions

Principals indicadors

Estructura
(curs 2016-17)
Els estudis
(curs 2015-16)
17
Centres docents
33
Departaments
4
Instituts universitaris de recerca
205
Grups de recerca
60
Estudis de Grau
54
Màsters Universitaris
7
Màsters Erasmus Mundus
49
Programes de Doctorat
Estudiantat
(curs 2015-16)
Titulats
(curs 2014-15)
20.268
Estudiantat de cicles i graus
3.653
Estudiantat de màster universitari
2.322
Estudiantat de doctorat
4.325
Estudiantat participant en convenis de cooperació educativa
4.829
Titulats de cicles i graus
892
Titulats de màster universitari
355
Tesis llegides
22%
titulats amb una estada a l'estranger
Recerca i transferència dels resultats
(any 2015)
362
Tesis dirigides a la UPC
2.673
Publicacions científiques
157
Premis
30
Concursos d'Arquitectura
47
Patents registrades
26
Empreses de Base Tecnològica participades
(3 noves)
979
Nous convenis i projectes de recerca
808
Serveis científics i tècnics adreçats a l'empresa
Personal
(any 2015)
Informació pressupostària
2.552
Personal Docent i Investigador
1.432
Personal d'Administració i Serveis
863
Personal Investigador (PDI i PAS)
64%
PDI Doctor
274.848.375€
Pressupost any 2016
339.187.957€
Pressupost liquidat d'ingressos any 2015
451.112,83 m2
Superfície construïda any 2015
62.507.381€
Ingressos per projectes R+D+I any 2015
Projecció internacional
(curs 2014-15)
Centres Adscrits(1)
-
2.726
Estudiantat participant en programes de mobilitat
12
Xarxes internacionals
752
Acords d'intercanvi d'estudiants amb institucions d'educació
60
Projectes de cooperació internacional al desenvolupament
4
Centres
7
Estudis de grau
4
Màsters universitaris
4.441
Estudiantat (2015-16)
801
Titulats (2014-15)

Consideracions:
(1) La informació dels centres adscrits no està inclosa a la resta d'apartats.