UPC    Acreditació de les titulacions
Ja estan disponibles les dades preliminars de les taxes de graduació, eficiència i abandonament del curs 2017-2018.
Les podreu trobar als quadres de comandament de Grau i Màster.

Principals indicadors

Estructura
(curs 2018-19)
Els estudis
(curs 2017-18)
20
Centres docents
30
Departaments
4
Instituts universitaris de recerca
207
Grups de recerca
65
Estudis de Grau
73
Màsters Universitaris
6
Màsters Erasmus Mundus
49
Programes de Doctorat
Estudiantat
(curs 2017-18)
Titulats
(curs 2016-17)
21.005
Estudiantat de cicles i graus
4.539
Estudiantat de màster universitari
2.189
Estudiantat de doctorat
4.678
Estudiantat participant en convenis de cooperació educativa
4.570
Titulats de cicles
Titulats de graus
2.089
Titulats de màster universitari
356
Tesis llegides
26%
titulats amb una estada a l'estranger
Recerca i transferència dels resultats
(any 2017)
301
Tesis dirigides a la UPC
2.297
Publicacions científiques
130
Premis
17
Concursos d'Arquitectura
52
Patents registrades
26
Empreses de Base Tecnològica participades
(3 noves)
807
Nous convenis i projectes de recerca
2 spin-off i 8 start-up
Creació d'empreses
Personal
(any 2017)
Informació pressupostària
2.684
Personal Docent i Investigador
1.497
Personal d'Administració i Serveis
879
Personal Investigador (PDI i PAS)
63%
PDI Doctor
282.706.086€
Pressupost any 2018
319.478.919€
Pressupost liquidat d'ingressos any 2017
497.485,59 m2
Superfície construïda any 2017
61.453.191€
Ingressos per projectes R+D+I any 2017
Projecció internacional
(curs 2017-18)
Centres Adscrits(1)
-
2.997
Estudiantat de mobilitat Outgoing
Estudiantat de mobilitat Incoming
13
Xarxes internacionals
708
Acords d'intercanvi d'estudiants amb institucions d'educació
58
Projectes de cooperació internacional al desenvolupament
4
Centres
7
Estudis de grau
6
Màsters universitaris
1.784
Estudiantat de Grau (17-18)
638
Estudiantat de Màster (17-18)
226
Titulats de Grau (16-17)
379
Titulats de Màster (16-17)

Consideracions:
(1) La informació dels centres adscrits no està inclosa a la resta d'apartats.