UPC    Acreditació de les titulacions
Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB)

Grau en Enginyeria AlimentàriaGrau en Enginyeria de ciències agronòmiquesGrau en Enginyeria de Sistemes BiològicsGrau en PaisatgismeMàster en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos TOTAL CENTRE
Oferta de places  2022-2023 5060505020 230
2021-2022 5060505020 230
2020-2021 5060505020 230
2019-2020 5060505020 230
2018-2019 506050-20 180
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2022-2023 4029613220 182
2021-2022 222852419 152
2020-2021 2131351917 123
2019-2020 1631311814 110
2018-2019 363043-14 123
Estudiantat NOU  2022-2023 7563675414 273
2021-2022 5664595310 242
2020-2021 5244583410 198
2019-2020 464454227 173
2018-2019 496553-9 176
Estudiantat TOTAL  2022-2023 18817322212419 726
2021-2022 1741732119614 668
2020-2021 1761492075412 598
2019-2020 1761161942313 522
2018-2019 18286210-14 492
Estudiantat TITULAT  2021-2022 232433-5 85
2020-2021 301329-9 81
2019-2020 31-30-9 70
2018-2019 31-34-7 72
2017-2018 33-37-9 79
Taxa d'abandonament  2021-2022 22,6%-41,8%-0%
2020-2021 31,2%-56,9%-28,6%
2019-2020 45,4%-55,6%-11,1%
2018-2019 50%-31,7%-0%
2017-2018 35,1%-31,9%-0%
Taxa de graduació  2021-2022 54,8%-47,3%-80%
2020-2021 50%-25,5%-71,4%
2019-2020 36,4%-33,3%-88,9%
2018-2019 31,2%-45%-75%
2017-2018 47,4%-31,9%-80%
Taxa d'eficiència  2021-2022 90,4%97,2%92,8%-100%
2020-2021 92,2%98,1%92,9%-100%
2019-2020 90%-87,8%-97,3%
2018-2019 85,6%-86,3%-100%
2017-2018 91,4%-91,9%-100%

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2021-2022 3462015 75
2020-2021 3771715 76
2019-2020 3861511 70
2018-2019 4261110 69
2017-2018 437107 67
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2021-2022 195-12112-305 75
2020-2021 286114112-293 76
2019-2020 1108-12112-233 70
2018-2019 3118-12113-192 69
2017-2018 3109-13114-152 67
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2020-2021 7 1
2019-2020 10 10
2018-2019 5 6
2017-2018 15 18
2016-2017 11 13
  • Nota: En relació al càlcul del PDI en 1a assignació, a partir del curs 2020/21 la vinculació del professorat als centres docents es calcula segons l'acord CG/2019/04/43 de Consell de Govern

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç