UPC    Acreditació de les titulacions
Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB)

Grau en Enginyeria AgrícolaGrau en Enginyeria Agroambiental i del PaisatgeGrau en Enginyeria AlimentàriaGrau en Enginyeria de ciències agronòmiquesGrau en Enginyeria de Sistemes BiològicsGrau en PaisatgismeMàster en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos TOTAL CENTRE
Oferta de places  2021-2022 --5060505020 230
2020-2021 --5060505020 230
2019-2020 --5060505020 230
2018-2019 --506050-20 180
2017-2018 505050-50-20 220
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2021-2022 --222852419 152
2020-2021 --2131351917 123
2019-2020 --1631311814 110
2018-2019 --363043-14 123
2017-2018 252437-55-24 165
Estudiantat NOU  2021-2022 --566357536 235
2020-2021 --5243583410 197
2019-2020 --464454227 173
2018-2019 --498453-9 195
2017-2018 332646-60-12 177
Estudiantat TOTAL  2021-2022 44172166207969 658
2020-2021 20161751492065412 632
2019-2020 45341761161942313 601
2018-2019 766118287210-14 630
2017-2018 153111182-230-15 691
Estudiantat TITULAT  2019-2020 191731-30-9 106
2018-2019 232431-34-7 119
2017-2018 281533-37-9 122
2016-2017 151426-39-10 104
2015-2016 231937-27-7 113
Taxa d'abandonament  2019-2020 34,8%57,1%45,4%-55,6%-11,1%
2018-2019 38,1%52,5%50%-31,7%-0%
2017-2018 42,1%49,1%35,1%-31,9%-0%
2016-2017 46%51,1%40%-32,1%-0%
2015-2016 44,8%44,4%48,6%-34,3%--
Taxa de graduació  2019-2020 47,8%19%36,4%-33,3%-88,9%
2018-2019 38,1%30%31,2%-45%-75%
2017-2018 22,8%12,7%47,4%-31,9%-80%
2016-2017 22%14,9%36%-32,1%-85,7%
2015-2016 34,5%28,6%27,8%-25,4%--
Taxa d'eficiència  2019-2020 91,8%87%90%-87,8%-97,3%
2018-2019 91,4%88,2%85,6%-86,3%-100%
2017-2018 90%90,8%91,4%-91,9%-100%
2016-2017 93,8%86%88,6%-89%-100%
2015-2016 91,1%87,6%93,4%-91,3%-100%

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2020-2021 3771715 76
2019-2020 3861511 70
2018-2019 4261110 69
2017-2018 437107 67
2016-2017 4571010 72
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2020-2021 286114112-293 76
2019-2020 1108-12112-233 70
2018-2019 3118-12113-192 69
2017-2018 3109-13114-152 67
2016-2017 4109-14114-191 72
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2019-2020 10 10
2018-2019 5 6
2017-2018 15 18
2016-2017 11 13
2015-2016 16 6
  • Nota: En relació al càlcul del PDI en 1a assignació, a partir del curs 2020/21 la vinculació del professorat als centres docents es calcula segons l'acord CG/2019/04/43 de Consell de Govern

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç