Grau en Enginyeria AlimentàriaGrau en Enginyeria de ciències agronòmiquesGrau en Enginyeria de Sistemes BiològicsGrau en PaisatgismeMàster en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos TOTAL CENTRE
Oferta de places  2022-2023 5060505020 230
2021-2022 5060505020 230
2020-2021 5060505020 230
2019-2020 5060505020 230
2018-2019 506050-20 180
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2022-2023 4029613220 182
2021-2022 222852419 152
2020-2021 2131351917 123
2019-2020 1631311814 110
2018-2019 363043-14 123
Estudiantat NOU  2022-2023 7563675414 273
2021-2022 5664595310 242
2020-2021 5244583410 198
2019-2020 464454227 173
2018-2019 496553-9 176
Estudiantat TOTAL  2022-2023 18817322212419 726
2021-2022 1741732119614 668
2020-2021 1761492075412 598
2019-2020 1761161942313 522
2018-2019 18286210-14 492
Estudiantat TITULAT  2021-2022 232433-5 85
2020-2021 301329-9 81
2019-2020 31-30-9 70
2018-2019 31-34-7 72
2017-2018 33-37-9 79
Taxa d'abandonament  2021-2022 22,6%-41,8%-0%
2020-2021 31,2%-56,9%-28,6%
2019-2020 45,4%-55,6%-11,1%
2018-2019 50%-31,7%-0%
2017-2018 35,1%-31,9%-0%
Taxa de graduació  2021-2022 54,8%-47,3%-80%
2020-2021 50%-25,5%-71,4%
2019-2020 36,4%-33,3%-88,9%
2018-2019 31,2%-45%-75%
2017-2018 47,4%-31,9%-80%
Taxa d'eficiència  2021-2022 90,4%97,2%92,8%-100%
2020-2021 92,2%98,1%92,9%-100%
2019-2020 90%-87,8%-97,3%
2018-2019 85,6%-86,3%-100%
2017-2018 91,4%-91,9%-100%

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2021-2022 3462015 75
2020-2021 3771715 76
2019-2020 3861511 70
2018-2019 4261110 69
2017-2018 437107 67
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2021-2022 195-12112-305 75
2020-2021 286114112-293 76
2019-2020 1108-12112-233 70
2018-2019 3118-12113-192 69
2017-2018 3109-13114-152 67
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2020-2021 7 1
2019-2020 10 10
2018-2019 5 6
2017-2018 15 18
2016-2017 11 13