UPC    Acreditació de les titulacions
Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT)

Grau en Òptica i Optometria (Pla 2020)Màster en Optimetria i Ciències de la Visió (Pla 2022)Màster en Optometria i Ciències de la Visió (Pla 2012) TOTAL CENTRE
Oferta de places  2022-2023 9030- 120
2021-2022 90-30 120
2020-2021 90-27 117
2019-2020 --27 27
2018-2019 --27 27
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2022-2023 10736- 143
2021-2022 104-39 143
2020-2021 78-33 111
2019-2020 --30 30
2018-2019 --49 49
Estudiantat NOU  2022-2023 9130- 121
2021-2022 90-30 120
2020-2021 87-26 113
2019-2020 --24 24
2018-2019 --29 29
Estudiantat TOTAL  2022-2023 2303017 277
2021-2022 174-46 220
2020-2021 100-45 145
2019-2020 --47 47
2018-2019 --51 51
Estudiantat TITULAT  2021-2022 --27 27
2020-2021 --28 28
2019-2020 --27 27
2018-2019 --27 27
2017-2018 --13 13
Taxa d'abandonament  2021-2022 --3,8%
2020-2021 --8,3%
2019-2020 --3,4%
2018-2019 --0%
2017-2018 --0%
Taxa de graduació  2021-2022 --92,3%
2020-2021 --83,3%
2019-2020 --82,8%
2018-2019 --70,4%
2017-2018 --56,5%
Taxa d'eficiència  2021-2022 --97,8%
2020-2021 --98,9%
2019-2020 --98,7%
2018-2019 --98%
2017-2018 --99,6%

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2021-2022 288510 51
2020-2021 268914 57
2019-2020 309911 59
2018-2019 341027 53
2017-2018 371156 59
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2021-2022 317293215- 51
2020-2021 3161103123- 57
2019-2020 3162133220- 59
2018-2019 420214319- 53
2017-2018 4203173111- 59
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2020-2021 0 1
2019-2020 1 10
2018-2019 7 7
2017-2018 11 8
2016-2017 5 10
  • Nota: En relació al càlcul del PDI en 1a assignació, a partir del curs 2020/21 la vinculació del professorat als centres docents es calcula segons l'acord CG/2019/04/43 de Consell de Govern

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç