UPC    Acreditació de les titulacions
Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT)

Grau en Òptica i Optometria (Pla 2009)Grau en Òptica i Optometria (Pla 2020)Màster en Optometria i Ciències de la Visió (Pla 2012) TOTAL CENTRE
Oferta de places  2021-2022 -9030 120
2020-2021 -9027 117
2019-2020 90-27 117
2018-2019 90-27 117
2017-2018 90-27 117
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2021-2022 -10439 143
2020-2021 -7833 111
2019-2020 80-30 110
2018-2019 94-49 143
2017-2018 94-46 140
Estudiantat NOU  2021-2022 -9030 120
2020-2021 -8726 113
2019-2020 93-24 117
2018-2019 89-29 118
2017-2018 85-27 112
Estudiantat TOTAL  2021-2022 17617342 391
2020-2021 25710045 402
2019-2020 363-47 410
2018-2019 386-51 437
2017-2018 388-42 430
Estudiantat TITULAT  2019-2020 74-27 101
2018-2019 87-27 114
2017-2018 67-13 80
2016-2017 79-23 102
2015-2016 76-20 96
Taxa d'abandonament  2019-2020 30,8%-3,4%
2018-2019 29,9%-0%
2017-2018 27,4%-0%
2016-2017 33,6%-0%
2015-2016 24,1%-7,1%
Taxa de graduació  2019-2020 59,6%-82,8%
2018-2019 53,6%-70,4%
2017-2018 54%-56,5%
2016-2017 49,1%-91,7%
2015-2016 67,1%-71,4%
Taxa d'eficiència  2019-2020 91,4%-98,7%
2018-2019 88,2%-98%
2017-2018 89,9%-99,6%
2016-2017 90,6%-98,2%
2015-2016 88,6%-100%

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2020-2021 268914 57
2019-2020 309911 59
2018-2019 341027 53
2017-2018 371156 59
2016-2017 371414 56
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2020-2021 3161103123- 57
2019-2020 3162133220- 59
2018-2019 420214319- 53
2017-2018 4203173111- 59
2016-2017 417521315- 56
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2019-2020 1 10
2018-2019 7 7
2017-2018 11 8
2016-2017 5 10
2015-2016 4 8
  • Nota: En relació al càlcul del PDI en 1a assignació, a partir del curs 2020/21 la vinculació del professorat als centres docents es calcula segons l'acord CG/2019/04/43 de Consell de Govern

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç