Grau en Òptica i Optometria (Pla 2020)Màster en Optometria i Ciències de la Visió (Pla 2012) TOTAL CENTRE
Oferta de places  2021-2022 9030 120
2020-2021 9027 117
2019-2020 -27 27
2018-2019 -27 27
2017-2018 -27 27
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2021-2022 10439 143
2020-2021 7833 111
2019-2020 -30 30
2018-2019 -49 49
2017-2018 -46 46
Estudiantat NOU  2021-2022 9030 120
2020-2021 8726 113
2019-2020 -24 24
2018-2019 -29 29
2017-2018 -27 27
Estudiantat TOTAL  2021-2022 17342 215
2020-2021 10045 145
2019-2020 -47 47
2018-2019 -51 51
2017-2018 -42 42
Estudiantat TITULAT  2020-2021 -28 28
2019-2020 -27 27
2018-2019 -27 27
2017-2018 -13 13
2016-2017 -23 23
Taxa d'abandonament  2020-2021 -8,3%
2019-2020 -3,4%
2018-2019 -0%
2017-2018 -0%
2016-2017 -0%
Taxa de graduació  2020-2021 -83,3%
2019-2020 -82,8%
2018-2019 -70,4%
2017-2018 -56,5%
2016-2017 -91,7%
Taxa d'eficiència  2020-2021 -98,9%
2019-2020 -98,7%
2018-2019 -98%
2017-2018 -99,6%
2016-2017 -98,2%

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2021-2022 288510 51
2020-2021 268914 57
2019-2020 309911 59
2018-2019 341027 53
2017-2018 371156 59
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2021-2022 317293215- 51
2020-2021 3161103123- 57
2019-2020 3162133220- 59
2018-2019 420214319- 53
2017-2018 4203173111- 59
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2020-2021 0 1
2019-2020 1 10
2018-2019 7 7
2017-2018 11 8
2016-2017 5 10