UPC    Acreditació de les titulacions
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)

Grau en Arquitectura Tècnica i EdificacióGrau en Ciència i Tecnologia de l'EdificacióGrau en Enginyeria en Geoinformació i GeomàticaGrau en Enginyeria Geomàtica i Topografia Màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'EdificacióMàster en Construcció Avançada en l'Edificació (Pla 2014)Màster en EdificacióMàster en Gestió de l'EdificacióMàster universitari en Enginyeria Cartogràfica i GeogràficaMàster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals TOTAL CENTRE
Oferta de places  2021-2022 140-40-3030-30-30 300
2020-2021 140-40-3030-30-30 300
2019-2020 140-40--30-303030 300
2018-2019 140-40--30-30-30 270
2017-2018 140----30-30-30 230
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2021-2022 157-15-1636-60-41 325
2020-2021 109-13-2553-78-45 323
2019-2020 82-6--66-72754 287
2018-2019 87-0--71-96-65 319
2017-2018 85----86-104-65 340
Estudiantat NOU  2021-2022 148-39-1127-40-25 290
2020-2021 147-40-1117-28-29 272
2019-2020 144-19--24-23-21 231
2018-2019 141----28-25-19 213
2017-2018 127----21-23-24 195
Estudiantat TOTAL  2021-2022 614-82-1844-68-57 883
2020-2021 596-63-1142-53-56 821
2019-2020 6773436--52-49-40 888
2018-2019 66228264-50-52-46 868
2017-2018 708553720-61-54-51 986
Estudiantat TITULAT  2020-2021 52-3-122-23-13 114
2019-2020 173215--22-22-14 257
2018-2019 1535113-19-20-20 231
2017-2018 1536518-33-28-17 260
2016-2017 1815-14-21113-22 257
Taxa d'abandonament  2020-2021 31,4%-50%--0%-8%-15,8%
2019-2020 36,5%--62,5%-4,8%-0%-16,7%
2018-2019 -34,8%-62,5%-2,6%-9,1%-5,6%
2017-2018 -34,7%-38,1%-0%-11,1%--
2016-2017 -38,5%-65,4%-0%----
Taxa de graduació  2020-2021 32,6%-33,3%--82,1%-88%-52,6%
2019-2020 30,2%--12,5%-81%-95,6%-70,8%
2018-2019 -18,3%-18,8%-84,2%-81,8%-88,9%
2017-2018 -9,5%-19%-78,6%-77,8%--
2016-2017 -21,6%-15,4%-100%----
Taxa d'eficiència  2020-2021 98,3%-91,8%-100%99,2%-98,8%-98,5%
2019-2020 90,8%84,5%93,9%--98,8%-98,8%-92,1%
2018-2019 91,4%85,6%97%81,6%-97,7%-100%-95,2%
2017-2018 92,9%75,6%98%85%-99,8%-99,6%-93,3%
2016-2017 95,1%73,7%-80,7%-99,5%100%100%-99,1%

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2021-2022 31152565 136
2020-2021 31142369 137
2019-2020 35212660 142
2018-2019 34242062 140
2017-2018 34282064 146
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2021-2022 2121121117-873 136
2020-2021 1151119-8-92- 137
2019-2020 1162181018-86- 142
2018-2019 115221919-82- 140
2017-2018 1162249-10-84- 146
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2020-2021 21 2
2019-2020 52 4
2018-2019 77 7
2017-2018 65 17
2016-2017 37 24
  • Nota: En relació al càlcul del PDI en 1a assignació, a partir del curs 2020/21 la vinculació del professorat als centres docents es calcula segons l'acord CG/2019/04/43 de Consell de Govern

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç