UPC    Acreditació de les titulacions
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)

Grau en Arquitectura Tècnica i EdificacióGrau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica Màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'EdificacióMàster en Construcció Avançada en l'Edificació (Pla 2014)Màster en Gestió de l'EdificacióMàster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals TOTAL CENTRE
Oferta de places  2022-2023 1504030303030 310
2021-2022 1404030303030 300
2020-2021 1404030303030 300
2019-2020 14040-303030 270
2018-2019 14040-303030 270
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2022-2023 2012317488737 413
2021-2022 1571516366041 325
2020-2021 1091325537845 323
2019-2020 826-667254 280
2018-2019 870-719665 319
Estudiantat NOU  2022-2023 1604111312934 306
2021-2022 1493911274029 295
2020-2021 1484011172829 273
2019-2020 14419-242321 231
2018-2019 141--282519 213
Estudiantat TOTAL  2022-2023 68910013587060 990
2021-2022 6398420456961 918
2020-2021 5966311425356 821
2019-2020 67736-524940 854
2018-2019 66226-505246 836
Estudiantat TITULAT  2021-2022 51117151823 125
2020-2021 5231222313 114
2019-2020 1735-222214 236
2018-2019 15311-192020 223
2017-2018 1535-332817 236
Taxa d'abandonament  2021-2022 35,8%-9,1%4,2%4,4%9,5%
2020-2021 31,4%50%-0%8%15,8%
2019-2020 36,5%--4,8%0%16,7%
2018-2019 ---2,6%9,1%5,6%
2017-2018 ---0%11,1%-
Taxa de graduació  2021-2022 20,8%-90,9%87,5%87%76,2%
2020-2021 32,6%33,3%-82,1%88%52,6%
2019-2020 30,2%--81%95,6%70,8%
2018-2019 ---84,2%81,8%88,9%
2017-2018 ---78,6%77,8%-
Taxa d'eficiència  2021-2022 96,9%95,2%100%100%99,7%98,6%
2020-2021 98,3%91,8%100%99,2%98,8%98,5%
2019-2020 90,8%93,9%-98,8%98,8%92,1%
2018-2019 91,4%97%-97,7%100%95,2%
2017-2018 92,9%98%-99,8%99,6%93,3%

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2021-2022 31152565 136
2020-2021 31142369 137
2019-2020 35212660 142
2018-2019 34242062 140
2017-2018 34282064 146
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2021-2022 2121121117-873 136
2020-2021 1151119-8-92- 137
2019-2020 1162181018-86- 142
2018-2019 115221919-82- 140
2017-2018 1162249-10-84- 146
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2020-2021 21 2
2019-2020 52 4
2018-2019 77 7
2017-2018 65 17
2016-2017 37 24
  • Nota: En relació al càlcul del PDI en 1a assignació, a partir del curs 2020/21 la vinculació del professorat als centres docents es calcula segons l'acord CG/2019/04/43 de Consell de Govern

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç