UPC    Acreditació de les titulacions
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)

Grau en Arquitectura Tècnica i EdificacióGrau en Ciència i Tecnologia de l'EdificacióGrau en Enginyeria en Geoinformació i GeomàticaGrau en Enginyeria Geomàtica i TopografiaMàster en Construcció Avançada en l'Edificació (Pla 2014)Màster en EdificacióMàster en Gestió de l'EdificacióMàster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals TOTAL CENTRE
Oferta de places  2017-2018 140---30-3030 230
2016-2017 155-40-30-3030 285
2015-2016 170--4030-30- 270
2014-2015 -225-4030--- 295
2013-2014 -300-50-45-- 395
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2017-2018 85---86-10465 340
2016-2017 84-8-78-8540 295
2015-2016 80--874-43- 205
2014-2015 -91-1383--- 187
2013-2014 -104-11-61-- 176
Estudiantat NOU  2017-2018 127---21-2323 194
2016-2017 104-7-38-3318 200
2015-2016 113--928-18- 168
2014-2015 -124-1630--- 170
2013-2014 -182-17-28-- 227
Estudiantat TOTAL  2017-2018 69359372161-5450 975
2016-2017 72014640236714982 1128
2015-2016 800314-76582718- 1293
2014-2015 -1.329-1183037-- 1514
2013-2014 -1.628-131-49-- 1808
Estudiantat TITULAT  2016-2017 1815-142111322 257
2015-2016 23119-262930-- 335
2014-2015 -302-37-31-- 370
2013-2014 -310-19-12-- 341
2012-2013 -351-9-9-- 369
Taxa d'abandonament  2016-2017 -35,8%-66,7%0%---
2015-2016 -36,8%-59,3%-10,7%--
2014-2015 -41%-37,9%----
2013-2014 -28,4%---50%--
2012-2013 -----24,5%--
Taxa de graduació  2016-2017 -20%-6,1%100%---
2015-2016 -28,3%-30,2%-78,6%--
2014-2015 -30,4%-38,8%----
2013-2014 -42,5%---36,4%--
2012-2013 -----34%--
Taxa d'eficiència  2016-2017 95,4%73,7%-80,5%99,5%100%100%99,1%
2015-2016 98,3%81,4%-87,1%99,8%97,5%--
2014-2015 -89,3%-93,6%-98,6%--
2013-2014 -88,5%-99,1%-99,3%--
2012-2013 -95,7%---92,6%--

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2017-2018 34282064 146
2016-2017 37301866 151
2015-2016 37321466 149
2014-2015 36341269 151
2013-2014 34401473 161
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2017-2018 116224910-84- 146
2016-2017 -162281011-84- 151
2015-2016 -183298111781 149
2014-2015 -183307123771 151
2013-2014 -153385134812 161
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2016-2017 37 24
2015-2016 39 33
2014-2015 31 68
2013-2014 40 66
2012-2013 33 33

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç