UPC    Acreditació de les titulacions
Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)

Doble grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials / Enginyeria de sistemes de telecomunicació - Enginyeria telemàtica (agrupació de simultaneïtat)Grau en Enginyeria de Sistemes AeroespacialsGrau en Enginyeria de Sistemes de TelecomunicacióGrau en Enginyeria Fase Inicial Comú (Sist. Telecomunicació i Eng. Telemàtica)Grau en Enginyeria TelemàticaMàster en Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació ( MASTEAM )Màster en Ciència i Tecnologia AeroespacialsMàster en Ciència i tecnologia aeroespacials (Pla 2015)Master in Applications and Technologies for Unmanned Aircraft Systems (Drons) TOTAL CENTRE
Oferta de places  2021-2022 40120-120-3530-30 375
2020-2021 40120-120-35-3030 375
2019-2020 40120-120-30-3030 370
2018-2019 40120-120-30-3030 370
2017-2018 40120-120-30-3030 370
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2021-2022 56149-50-1419-18 306
2020-2021 56138-58-33-1621 322
2019-2020 66146-53-48-3322 368
2018-2019 51126-75-57-3622 367
2017-2018 60128-71-53-3629 377
Estudiantat NOU  2021-2022 4112111043210-10 292
2020-2021 461261994228-710 332
2019-2020 4312829761829-88 339
2018-2019 5012628761222-1210 336
2017-2018 4712922812423-1313 352
Estudiantat TOTAL  2021-2022 10666322618813513101012 1363
2020-2021 5969431013918433-1712 1448
2019-2020 7863329310515346-238 1339
2018-2019 795612878814738-2812 1240
2017-2018 8142427710612543-3713 1106
Estudiantat TITULAT  2020-2021 -9641-2416-76 190
2019-2020 -8029-1817-135 162
2018-2019 -4432-1416-109 125
2017-2018 --44-2522-1910 120
2016-2017 --44-3420-5- 103
Taxa d'abandonament  2020-2021 -24,3%37%-34,4%17,2%-8,3%12,5%
2019-2020 -27,4%57,4%-54,5%18,2%-7,7%20%
2018-2019 --47%-51,5%0%-16%0%
2017-2018 --42,2%-44,4%0%-36,4%-
2016-2017 --52,6%-56,2%15,4%---
Taxa de graduació  2020-2021 -49,6%17,6%-28,1%55,2%-83,3%87,5%
2019-2020 -50,4%14,2%-5,7%68,2%-69,2%80%
2018-2019 --8,8%-24,2%73,9%-76%84,6%
2017-2018 --20,5%-25%66,7%-45,4%-
2016-2017 --10,5%-12,3%50%---
Taxa d'eficiència  2020-2021 -87,4%85,5%-86,2%91,4%-97,7%92,3%
2019-2020 -91,6%79,3%-90,4%93,9%-95,5%100%
2018-2019 -97,2%77,1%-83,5%92%-93,4%100%
2017-2018 --77,4%-82%97,4%-96,9%100%
2016-2017 --81,1%-88,4%99,4%-100%-

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2021-2022 9541327 139
2020-2021 9041332 139
2019-2020 9341428 139
2018-2019 9341023 130
2017-2018 9141117 123
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2021-2022 7301252-7-373 139
2020-2021 633134416-423 139
2019-2020 532124917-411 139
2018-2019 6331247-8-321 130
2017-2018 6321345-8-262 123
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2020-2021 30 8
2019-2020 27 23
2018-2019 35 25
2017-2018 25 32
2016-2017 21 33
  • Nota: En relació al càlcul del PDI en 1a assignació, a partir del curs 2020/21 la vinculació del professorat als centres docents es calcula segons l'acord CG/2019/04/43 de Consell de Govern

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç