Doble grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials / Enginyeria de sistemes de telecomunicació - Enginyeria telemàtica (agrupació de simultaneïtat)Grau en Enginyeria de Sistemes AeroespacialsGrau en Enginyeria de Sistemes de TelecomunicacióGrau en Enginyeria Fase Inicial Comú (Sist. Telecomunicació i Eng. Telemàtica)Grau en Enginyeria TelemàticaMàster en Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació ( MASTEAM )Màster en Ciència i Tecnologia AeroespacialsMàster en Ciència i tecnologia aeroespacials (Pla 2015)Master in Applications and Technologies for Unmanned Aircraft Systems (Drons) TOTAL CENTRE
Oferta de places  2022-2023 40120-120-3530-30 375
2021-2022 40120-120-3530-30 375
2020-2021 40120-120-35-3030 375
2019-2020 40120-120-30-3030 370
2018-2019 40120-120-30-3030 370
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2022-2023 60155-78-1715-20 345
2021-2022 56149-50-1419-18 306
2020-2021 56138-58-33-1621 322
2019-2020 66146-53-48-3322 368
2018-2019 51126-75-57-3622 367
Estudiantat NOU  2022-2023 411262582864-7 299
2021-2022 4312381259412-10 334
2020-2021 461261994228-710 332
2019-2020 4312829761829-88 339
2018-2019 5012628761222-1210 336
Estudiantat TOTAL  2022-2023 10468021617814612938 1356
2021-2022 9469125119215417121014 1435
2020-2021 5969431013918433-1712 1448
2019-2020 7863329310515346-238 1339
2018-2019 795612878814738-2812 1240
Estudiantat TITULAT  2021-2022 -9951-217559 197
2020-2021 -9641-2416-76 190
2019-2020 -8029-1817-135 162
2018-2019 -4432-1416-109 125
2017-2018 --44-2522-1910 120
Taxa d'abandonament  2021-2022 -24,1%46,3%-44,4%0%-25%30%
2020-2021 -24,3%37%-34,4%17,2%-8,3%12,5%
2019-2020 -27,4%57,4%-54,5%18,2%-7,7%20%
2018-2019 --47%-51,5%0%-16%0%
2017-2018 --42,2%-44,4%0%-36,4%-
Taxa de graduació  2021-2022 -37%16,7%-22,2%75%-75%60%
2020-2021 -49,6%17,6%-28,1%55,2%-83,3%87,5%
2019-2020 -50,4%14,2%-5,7%68,2%-69,2%80%
2018-2019 --8,8%-24,2%73,9%-76%84,6%
2017-2018 --20,5%-25%66,7%-45,4%-
Taxa d'eficiència  2021-2022 -85,6%86,2%-82,8%93,3%97,4%98,9%100%
2020-2021 -87,4%85,5%-86,2%91,4%-97,7%92,3%
2019-2020 -91,6%79,3%-90,4%93,9%-95,5%100%
2018-2019 -97,2%77,1%-83,5%92%-93,4%100%
2017-2018 --77,4%-82%97,4%-96,9%100%

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2021-2022 9541327 139
2020-2021 9041332 139
2019-2020 9341428 139
2018-2019 9341023 130
2017-2018 9141117 123
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2021-2022 7301252-7-373 139
2020-2021 633134416-423 139
2019-2020 532124917-411 139
2018-2019 6331247-8-321 130
2017-2018 6321345-8-262 123
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2020-2021 30 8
2019-2020 27 23
2018-2019 35 25
2017-2018 25 32
2016-2017 21 33