UPC    Acreditació de les titulacions
Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)

Grau en Enginyeria BiomèdicaGrau en Enginyeria de l'EnergiaGrau en Enginyeria de MaterialsGrau en Enginyeria ElèctricaGrau en Enginyeria Electrònica Industrial i AutomàticaGrau en Enginyeria MecànicaGrau en Enginyeria Química (Pla 2009)Grau en Enginyeria Química (Pla 2016)Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) (Pla 2014)Màster en Ciència i Enginyeria Avançada de MaterialsMàster en Ciència i Enginyeria de Materials (Pla 2014)Màster en Enginyeria Química (Pla 2012)Master's degree in Chemical Engineering (Pla 2019)Master's degree in Interdisciplinary and Innovative Engineering TOTAL CENTRE
Oferta de places  2021-2022 55704080135235-1001530--6060 880
2020-2021 50654090125225-1201530--6060 880
2019-2020 50654090125225-1201530--5060 870
2018-2019 50654090125225-12015-3050-- 810
2017-2018 506540100125215-12015-3050-- 810
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2021-2022 70951794154255-102019--4833 887
2020-2021 72962757185243-87ND21--3138 857
2019-2020 67933451156249-78-28--4634 836
2018-2019 67643886159269-11128-2936-- 887
2017-2018 62773679149255-93--3545-- 831
Estudiantat NOU  2021-2022 68784692157254-112-13--2915 864
2020-2021 657648100156239-123710--2319 866
2019-2020 54704797126231-1211416--2416 816
2018-2019 58694098136233-12316-1923-- 815
2017-2018 637043105136225-12817-1222-- 821
Estudiantat TOTAL  2021-2022 241296149327614978-426525115632 3151
2020-2021 231279151341604954-44126252105234 3150
2019-2020 231255144340577900-436311819302716 3024
2018-2019 222255133352584899-46338-3257-- 3035
2017-2018 236251129370550929-50529-2867-- 3094
Estudiantat TITULAT  2020-2021 48431846100140-6017102102211 527
2019-2020 5828235497147-7512-1519-- 528
2018-2019 4246124596136-7117-620-- 491
2017-2018 5849126681174-868-1126-- 571
2016-2017 5553165790194-566-826-- 561
Taxa d'abandonament  2020-2021 10,4%26,8%45,7%53,5%22,8%34,6%-47,1%29,4%-22,2%13%--
2019-2020 20,4%26,4%57,8%35,9%19,3%24,5%44%-10,5%-25%18,2%--
2018-2019 14,3%21,9%55,1%47,8%27,9%23,5%48,1%-12,5%-21,4%10,7%--
2017-2018 17,2%24,3%71,1%54,1%29,7%24,8%38,3%-50%-31,2%13,9%--
2016-2017 17%23,8%62,2%44,8%29,4%29,2%43,3%---47,6%7,9%--
Taxa de graduació  2020-2021 87,5%46,4%31,4%28,2%58,8%41,5%-33,7%64,7%-72,2%78,3%--
2019-2020 69,4%54,7%24,4%29,4%54,4%46,9%24%-84,2%-50%63,6%--
2018-2019 82,1%56,2%22,4%32,2%43,2%50,7%28,8%-75%-64,3%75%--
2017-2018 74,1%62,9%20%28,4%42%53,9%43,3%-50%-62,5%69,4%--
2016-2017 68,1%58,7%24,4%25,7%43,4%43%26,9%---42,9%57,9%--
Taxa d'eficiència  2020-2021 92,6%90,2%83,2%83,9%87,8%85,7%-82,5%94,6%99,2%88,9%84,3%98,9%99,6%
2019-2020 95,2%94,2%88,3%86%87,3%86,9%-87,4%94,6%-93,4%95%--
2018-2019 94,5%91,4%86,8%90%90,2%86,7%-88,3%95,9%-96,8%96,4%--
2017-2018 94,4%90,6%84,8%86,5%86,6%87%-84,3%94,8%-97,7%95,9%--
2016-2017 93,6%92,4%73%86,4%88,5%85,7%-82,4%--100%99,2%--

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2021-2022 125154497 281
2020-2021 1291851105 303
2019-2020 123173698 274
2018-2019 121194087 267
2017-2018 120203291 263
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Col·laborador Permanent Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2021-2022 17177-6363012912 281
2020-2021 162472624321479 303
2019-2020 161782565361259 274
2018-2019 151982534391198 267
2017-2018 141982503441203 263
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2020-2021 86 68
2019-2020 144 122
2018-2019 167 103
2017-2018 185 118
2016-2017 151 149
  • Nota: En relació al càlcul del PDI en 1a assignació, a partir del curs 2020/21 la vinculació del professorat als centres docents es calcula segons l'acord CG/2019/04/43 de Consell de Govern

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç