UPC    Acreditació de les titulacions
Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)

Grau en Enginyeria BiomèdicaGrau en Enginyeria de l'EnergiaGrau en Enginyeria de MaterialsGrau en Enginyeria ElèctricaGrau en Enginyeria Electrònica Industrial i AutomàticaGrau en Enginyeria MecànicaGrau en Enginyeria Química (Pla 2016)Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) (Pla 2014)Màster en Ciència i Enginyeria Avançada de MaterialsMaster's degree in Chemical Engineering (Pla 2019)Master's degree in Interdisciplinary and Innovative Engineering TOTAL CENTRE
Oferta de places  2022-2023 55704080135235100-306060 865
2021-2022 5570408013523510015306060 880
2020-2021 5065409012522512015306060 880
2019-2020 5065409012522512015305060 870
2018-2019 5065409012522512015--- 730
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2022-2023 100854368162327109-284342 1007
2021-2022 709517941542551020194833 887
2020-2021 7296275718524387ND213138 857
2019-2020 6793345115624978-284634 836
2018-2019 6764388615926911128--- 822
Estudiantat NOU  2022-2023 668052103150252104-121516 850
2021-2022 677747941532541121132915 862
2020-2021 6576481001562391237102319 866
2019-2020 5470479712623112114162416 816
2018-2019 5869409813623312316--- 773
Estudiantat TOTAL  2022-2023 2563231563346181.008406-294834 3212
2021-2022 2432981513346219914296275632 3188
2020-2021 23127915134160495444126255234 3138
2019-2020 23125514434057790043631182716 2975
2018-2019 22225513335258489946338--- 2946
Estudiantat TITULAT  2021-2022 4133122910011555871810 428
2020-2021 484318461001406017102211 515
2019-2020 58282354971477512--- 494
2018-2019 42461245961367117--- 465
2017-2018 5849126681174868--- 534
Taxa d'abandonament  2021-2022 21,4%27,3%41,2%54,9%21%36,2%53,3%0%18,8%0%31,2%
2020-2021 10,4%26,8%45,7%53,5%22,8%34,6%47,1%29,4%---
2019-2020 20,4%26,4%57,8%35,9%19,3%24,5%-10,5%---
2018-2019 14,3%21,9%55,1%47,8%27,9%23,5%-12,5%---
2017-2018 17,2%24,3%71,1%54,1%29,7%24,8%-50%---
Taxa de graduació  2021-2022 73,2%34,8%23,5%18,3%50,4%35,7%23,4%100%62,5%83,3%68,8%
2020-2021 87,5%46,4%31,4%28,2%58,8%41,5%33,7%64,7%---
2019-2020 69,4%54,7%24,4%29,4%54,4%46,9%-84,2%---
2018-2019 82,1%56,2%22,4%32,2%43,2%50,7%-75%---
2017-2018 74,1%62,9%20%28,4%42%53,9%-50%---
Taxa d'eficiència  2021-2022 95,4%87,5%89,1%86%88,4%86,5%82,1%97,3%95,2%99,4%100%
2020-2021 92,6%90,2%83,2%83,9%87,8%85,7%82,5%94,6%99,2%98,9%99,6%
2019-2020 95,2%94,2%88,3%86%87,3%86,9%87,4%94,6%---
2018-2019 94,5%91,4%86,8%90%90,2%86,7%88,3%95,9%---
2017-2018 94,4%90,6%84,8%86,5%86,6%87%84,3%94,8%---

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2021-2022 125154497 281
2020-2021 1291851105 303
2019-2020 123173698 274
2018-2019 121194087 267
2017-2018 120203291 263
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Col·laborador Permanent Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2021-2022 17177-6363012912 281
2020-2021 162472624321479 303
2019-2020 161782565361259 274
2018-2019 151982534391198 267
2017-2018 141982503441203 263
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2020-2021 86 68
2019-2020 144 122
2018-2019 167 103
2017-2018 185 118
2016-2017 151 149
  • Nota: En relació al càlcul del PDI en 1a assignació, a partir del curs 2020/21 la vinculació del professorat als centres docents es calcula segons l'acord CG/2019/04/43 de Consell de Govern

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç