Grau en Enginyeria BiomèdicaGrau en Enginyeria de l'EnergiaGrau en Enginyeria de MaterialsGrau en Enginyeria ElèctricaGrau en Enginyeria Electrònica Industrial i AutomàticaGrau en Enginyeria MecànicaGrau en Enginyeria Química (Pla 2016)Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) (Pla 2014)Màster en Ciència i Enginyeria Avançada de MaterialsMaster's degree in Chemical Engineering (Pla 2019)Master's degree in Interdisciplinary and Innovative Engineering TOTAL CENTRE
Oferta de places  2021-2022 5570408013523510015306060 880
2020-2021 5065409012522512015306060 880
2019-2020 5065409012522512015305060 870
2018-2019 5065409012522512015--- 730
2017-2018 50654010012521512015--- 730
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2021-2022 709517941542551020194833 887
2020-2021 7296275718524387ND213138 857
2019-2020 6793345115624978-284634 836
2018-2019 6764388615926911128--- 822
2017-2018 6277367914925593---- 751
Estudiantat NOU  2021-2022 68784692157254112-132915 864
2020-2021 6576481001562391237102319 866
2019-2020 5470479712623112114162416 816
2018-2019 5869409813623312316--- 773
2017-2018 63704310513622512817--- 787
Estudiantat TOTAL  2021-2022 2412961493276149784265255632 3149
2020-2021 23127915134160495444126255234 3138
2019-2020 23125514434057790043631182716 2975
2018-2019 22225513335258489946338--- 2946
2017-2018 23625112937055092950529--- 2999
Estudiantat TITULAT  2020-2021 484318461001406017102211 515
2019-2020 58282354971477512--- 494
2018-2019 42461245961367117--- 465
2017-2018 5849126681174868--- 534
2016-2017 5553165790194566--- 527
Taxa d'abandonament  2020-2021 10,4%26,8%45,7%53,5%22,8%34,6%47,1%29,4%---
2019-2020 20,4%26,4%57,8%35,9%19,3%24,5%-10,5%---
2018-2019 14,3%21,9%55,1%47,8%27,9%23,5%-12,5%---
2017-2018 17,2%24,3%71,1%54,1%29,7%24,8%-50%---
2016-2017 17%23,8%62,2%44,8%29,4%29,2%-----
Taxa de graduació  2020-2021 87,5%46,4%31,4%28,2%58,8%41,5%33,7%64,7%---
2019-2020 69,4%54,7%24,4%29,4%54,4%46,9%-84,2%---
2018-2019 82,1%56,2%22,4%32,2%43,2%50,7%-75%---
2017-2018 74,1%62,9%20%28,4%42%53,9%-50%---
2016-2017 68,1%58,7%24,4%25,7%43,4%43%-----
Taxa d'eficiència  2020-2021 92,6%90,2%83,2%83,9%87,8%85,7%82,5%94,6%99,2%98,9%99,6%
2019-2020 95,2%94,2%88,3%86%87,3%86,9%87,4%94,6%---
2018-2019 94,5%91,4%86,8%90%90,2%86,7%88,3%95,9%---
2017-2018 94,4%90,6%84,8%86,5%86,6%87%84,3%94,8%---
2016-2017 93,6%92,4%73%86,4%88,5%85,7%82,4%----

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2021-2022 125154497 281
2020-2021 1291851105 303
2019-2020 123173698 274
2018-2019 121194087 267
2017-2018 120203291 263
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Col·laborador Permanent Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2021-2022 17177-6363012912 281
2020-2021 162472624321479 303
2019-2020 161782565361259 274
2018-2019 151982534391198 267
2017-2018 141982503441203 263
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2020-2021 86 68
2019-2020 144 122
2018-2019 167 103
2017-2018 185 118
2016-2017 151 149