UPC    Acreditació de les titulacions
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)

Grau en Estudis d'ArquitecturaMàster en ArquitecturaMàster en Intervenció Sostenible en el Medi Construït TOTAL CENTRE
Oferta de places  2022-2023 11010040 250
2021-2022 11010040 250
2020-2021 10010030 230
2019-2020 10010030 230
2018-2019 10010030 230
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2022-2023 23015258 440
2021-2022 21114147 399
2020-2021 17016037 367
2019-2020 19914542 386
2018-2019 12510872 305
Estudiantat NOU  2022-2023 1108119 210
2021-2022 11010537 252
2020-2021 10210518 225
2019-2020 10412120 245
2018-2019 1047825 207
Estudiantat TOTAL  2022-2023 61213436 782
2021-2022 60317644 823
2020-2021 63017519 824
2019-2020 61415421 789
2018-2019 59610226 724
Estudiantat TITULAT  2021-2022 8810323 214
2020-2021 11711310 240
2019-2020 778920 186
2018-2019 486322 133
2017-2018 447918 141
Taxa d'abandonament  2021-2022 20,4%3,8%16,7%
2020-2021 24,6%1,6%0%
2019-2020 27,7%5,1%12%
2018-2019 -0%0%
2017-2018 -0%0%
Taxa de graduació  2021-2022 51%89,5%77,8%
2020-2021 50,9%96,7%95%
2019-2020 42,9%92,3%88%
2018-2019 -89,7%90,5%
2017-2018 -96,5%96,6%
Taxa d'eficiència  2021-2022 93,2%95,9%97,9%
2020-2021 93,6%97,8%100%
2019-2020 93,7%95,7%100%
2018-2019 -98,4%100%
2017-2018 -97,2%100%

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2021-2022 16-1952 87
2020-2021 2112155 98
2019-2020 2012052 93
2018-2019 2011853 92
2017-2018 2321849 92
Catedràtics universitat Titulars universitat Titulars escoles universitàries Agregat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2021-2022 1816--665 87
2020-2021 3928--706 98
2019-2020 31026--684 93
2018-2019 41025--683 92
2017-2018 51235--652 92
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2020-2021 31 19
2019-2020 106 59
2018-2019 116 62
2017-2018 105 55
2016-2017 115 77
  • Nota: En relació al càlcul del PDI en 1a assignació, a partir del curs 2020/21 la vinculació del professorat als centres docents es calcula segons l'acord CG/2019/04/43 de Consell de Govern

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç