UPC    Acreditació de les titulacions
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)

Grau en ArquitecturaGrau en Estudis d'ArquitecturaMàster en ArquitecturaMàster en Intervenció Sostenible en el Medi Construït TOTAL CENTRE
Oferta de places  2017-2018 -12010030 250
2016-2017 -12010030 250
2015-2016 -12012030 270
2014-2015 -60-30 90
2013-2014 120--- 120
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2017-2018 -13210379 314
2016-2017 -10111788 306
2015-2016 -1197475 268
2014-2015 -118-43 161
2013-2014 124--- 124
Estudiantat NOU  2017-2018 -1296723 219
2016-2017 -1118629 226
2015-2016 -1162727 170
2014-2015 -116-19 135
2013-2014 127--- 127
Estudiantat TOTAL  2017-2018 17453910424 841
2016-2017 22147510530 831
2015-2016 2624162728 733
2014-2015 317287-19 623
2013-2014 473--- 473
Estudiantat TITULAT  2017-2018 ---- 0
2016-2017 16586123 158
2016-2017 16586123 158
2015-2016 455523 87
2014-2015 -3-18 21
Taxa d'abandonament  2016-2017 31%-11,1%7,4%
2015-2016 ---0%
2014-2015 ----
2013-2014 ----
2012-2013 ----
Taxa de graduació  2016-2017 53,5%-85,2%92,6%
2015-2016 ---94,7%
2014-2015 ----
2013-2014 ----
2012-2013 ----
Taxa d'eficiència  2016-2017 95,6%97,4%99,9%100%
2015-2016 99,5%98,8%100%100%
2014-2015 ---100%
2013-2014 ----
2012-2013 ----

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2017-2018 2321849 92
2016-2017 2961648 99
2015-2016 3071051 98
2014-2015 357653 101
2013-2014 358754 104
Catedràtics universitat Titulars universitat Titulars escoles universitàries Agregat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2017-2018 51235--652 92
2016-2017 61397--621 98
2015-2016 61597--592 98
2014-2015 718971455- 101
2013-2014 81910516532 104
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2016-2017 115 77
2015-2016 110 79
2014-2015 123 54
2013-2014 74 77
2012-2013 91 91

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç