UPC    Acreditació de les titulacions
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)

Grau en ArquitecturaGrau en Estudis d'ArquitecturaMàster en ArquitecturaMàster en Intervenció Sostenible en el Medi Construït TOTAL CENTRE
Oferta de places  2021-2022 -11010040 250
2020-2021 -10010030 230
2019-2020 -10010030 230
2018-2019 -10010030 230
2017-2018 -12010030 250
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2021-2022 -21114147 399
2020-2021 -17016037 367
2019-2020 -19914542 386
2018-2019 -12510872 305
2017-2018 -13210379 314
Estudiantat NOU  2021-2022 ---- 0
2020-2021 -1029610 208
2019-2020 -10412120 245
2018-2019 -1047825 207
2017-2018 -1306821 219
Estudiantat TOTAL  2021-2022 ---- 0
2020-2021 1063016010 810
2019-2020 5461415421 843
2018-2019 11959610226 843
2017-2018 17454110521 841
Estudiantat TITULAT  2019-2020 40778920 226
2018-2019 61486322 194
2017-2018 41447918 182
2016-2017 16586629 169
2015-2016 455523 87
Taxa d'abandonament  2019-2020 28,9%27,7%5,1%12%
2018-2019 22,1%-0%0%
2017-2018 21%-0%0%
2016-2017 30,2%-11,1%7,4%
2015-2016 ---0%
Taxa de graduació  2019-2020 55,4%42,9%92,3%88%
2018-2019 52,9%-89,7%90,5%
2017-2018 42%-96,5%96,6%
2016-2017 54,3%-85,2%92,6%
2015-2016 ---94,7%
Taxa d'eficiència  2019-2020 88,9%93,7%95,7%100%
2018-2019 91,6%-98,4%100%
2017-2018 92,8%-97,2%100%
2016-2017 95,7%-99,9%100%
2015-2016 99,5%-100%100%

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2019-2020 2012052 93
2018-2019 2011853 92
2017-2018 2321849 92
2016-2017 2961648 99
2015-2016 3071051 98
Catedràtics universitat Titulars universitat Titulars escoles universitàries Agregat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2019-2020 31026--684 93
2018-2019 41025--683 92
2017-2018 51235--652 92
2016-2017 61397--622 99
2015-2016 61597--592 98
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2019-2020 106 59
2018-2019 116 62
2017-2018 105 55
2016-2017 115 77
2015-2016 110 79

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç