UPC    Acreditació de les titulacions
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)

Grau en Estudis d'ArquitecturaMàster en ArquitecturaMàster en Intervenció Sostenible en el Medi Construït TOTAL CENTRE
Oferta de places  2021-2022 11010040 250
2020-2021 10010030 230
2019-2020 10010030 230
2018-2019 10010030 230
2017-2018 12010030 250
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2021-2022 21114147 399
2020-2021 17016037 367
2019-2020 19914542 386
2018-2019 12510872 305
2017-2018 13210379 314
Estudiantat NOU  2021-2022 1107636 222
2020-2021 10210518 225
2019-2020 10412120 245
2018-2019 1047825 207
2017-2018 1306821 219
Estudiantat TOTAL  2021-2022 59912743 769
2020-2021 63017519 824
2019-2020 61415421 789
2018-2019 59610226 724
2017-2018 54110521 667
Estudiantat TITULAT  2020-2021 11711310 240
2019-2020 778920 186
2018-2019 486322 133
2017-2018 447918 141
2016-2017 586629 153
Taxa d'abandonament  2020-2021 24,6%1,6%0%
2019-2020 27,7%5,1%12%
2018-2019 -0%0%
2017-2018 -0%0%
2016-2017 -11,1%7,4%
Taxa de graduació  2020-2021 50,9%96,7%95%
2019-2020 42,9%92,3%88%
2018-2019 -89,7%90,5%
2017-2018 -96,5%96,6%
2016-2017 -85,2%92,6%
Taxa d'eficiència  2020-2021 93,6%97,8%100%
2019-2020 93,7%95,7%100%
2018-2019 -98,4%100%
2017-2018 -97,2%100%
2016-2017 -99,9%100%

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2021-2022 16-1952 87
2020-2021 2112155 98
2019-2020 2012052 93
2018-2019 2011853 92
2017-2018 2321849 92
Catedràtics universitat Titulars universitat Titulars escoles universitàries Agregat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2021-2022 1816--665 87
2020-2021 3928--706 98
2019-2020 31026--684 93
2018-2019 41025--683 92
2017-2018 51235--652 92
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2020-2021 31 19
2019-2020 106 59
2018-2019 116 62
2017-2018 105 55
2016-2017 115 77
  • Nota: En relació al càlcul del PDI en 1a assignació, a partir del curs 2020/21 la vinculació del professorat als centres docents es calcula segons l'acord CG/2019/04/43 de Consell de Govern

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç