Grau en ArquitecturaGrau en Estudis d'ArquitecturaMàster en ArquitecturaMàster en Intervenció Sostenible en el Medi Construït TOTAL CENTRE
Oferta de places  2021-2022 -11010040 250
2020-2021 -10010030 230
2019-2020 -10010030 230
2018-2019 -10010030 230
2017-2018 -12010030 250
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2021-2022 -21114147 399
2020-2021 -17016037 367
2019-2020 -19914542 386
2018-2019 -12510872 305
2017-2018 -13210379 314
Estudiantat NOU  2021-2022 -1107636 222
2020-2021 -1029610 208
2019-2020 -10412120 245
2018-2019 -1047825 207
2017-2018 -1306821 219
Estudiantat TOTAL  2021-2022 -59912743 769
2020-2021 1063016010 810
2019-2020 5461415421 843
2018-2019 11959610226 843
2017-2018 17454110521 841
Estudiantat TITULAT  2019-2020 40778920 226
2018-2019 61486322 194
2017-2018 41447918 182
2016-2017 16586629 169
2015-2016 455523 87
Taxa d'abandonament  2019-2020 28,9%27,7%5,1%12%
2018-2019 22,1%-0%0%
2017-2018 21%-0%0%
2016-2017 30,2%-11,1%7,4%
2015-2016 ---0%
Taxa de graduació  2019-2020 55,4%42,9%92,3%88%
2018-2019 52,9%-89,7%90,5%
2017-2018 42%-96,5%96,6%
2016-2017 54,3%-85,2%92,6%
2015-2016 ---94,7%
Taxa d'eficiència  2019-2020 88,9%93,7%95,7%100%
2018-2019 91,6%-98,4%100%
2017-2018 92,8%-97,2%100%
2016-2017 95,7%-99,9%100%
2015-2016 99,5%-100%100%

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2020-2021 2112155 98
2019-2020 2012052 93
2018-2019 2011853 92
2017-2018 2321849 92
2016-2017 2961648 99
Catedràtics universitat Titulars universitat Titulars escoles universitàries Agregat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2020-2021 3928--706 98
2019-2020 31026--684 93
2018-2019 41025--683 92
2017-2018 51235--652 92
2016-2017 61397--622 99
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2019-2020 106 59
2018-2019 116 62
2017-2018 105 55
2016-2017 115 77
2015-2016 110 79