UPC    Acreditació de les titulacions
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

Grau en Ciència i Enginyeria de DadesGrau en Enginyeria InformàticaErasmus Mundus in Big Data Management and AnalyticsErasmus Mundus Master in Distributed ComputingErasmus Mundus Master in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI)Erasmus Mundus Master's degree in Data Mining & Knowledge ManagementMàster en ComputacióMàster en Enginyeria InformàticaMàster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Eensenyament d'IdiomesMàster en Intel·ligència Artificial (Pla 2009)Màster en Intel·ligència artificial (Pla 2012)Màster en Tecnologies de la InformacióMaster's degree in Innovation and Research in Informatics (MIRI) TOTAL CENTRE
Oferta de places  2018-2019 50400--30--4090-50-80 740
2017-2018 50400-----4090-50-80 710
2016-2017 -400--24--5080-50-80 684
2015-2016 -400--24--5080-50-80 684
2014-2015 -400-242420-10080-50-80 778
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2018-2019 115643--0--730-252-150 1233
2017-2018 83535-----82--141-114 955
2016-2017 -551-----53--81-97 782
2015-2016 -617-----73209-105-109 1113
2014-2015 -574-----72225-82-85 1038
Estudiantat NOU  2018-2019 54394-----15109-42-55 669
2017-2018 58405-----2489-37-67 680
2016-2017 -418-----2584-36-63 626
2015-2016 -423---5-1674-42-61 621
2014-2015 -394-46--2271-23-43 563
Estudiantat TOTAL  2018-2019 1131.733-----44135-79-156 2260
2017-2018 641.728--3--51108-86-144 2184
2016-2017 -1.713--9--46106-79-127 2080
2015-2016 -1.653-175-3891-65-121 1981
2014-2015 -1.575-1013624783-44295 1877
Estudiantat TITULAT  2017-2018 -225--3--880-33-35 384
2016-2017 -229--8--1187-29-33 397
2015-2016 -197-165-1165-13136 335
2014-2015 -164-466-962-15226 294
2013-2014 -118-412714-81477 182
Taxa d'abandonament  2017-2018 -42,4%-----0%0%-11,9%-29,5%
2016-2017 -42,9%-----40,9%4%-8,7%-14%
2015-2016 -46,8%-----5,9%--0%-19%
2014-2015 -54,6%----------12,5%
2013-2014 ------20%--26,5%-30%-
Taxa de graduació  2017-2018 -27,8%-----62,5%95,2%-71,4%-52,5%
2016-2017 -28,4%-----40,9%94,6%-65,2%-72,1%
2015-2016 -23,1%-----52,9%--87,5%-64,3%
2014-2015 -16,5%----------50%
2013-2014 ---NDNDND60%--50%-40%-
Taxa d'eficiència  2017-2018 -89,7%--100%--86,3%99,5%-95,3%-94,8%
2016-2017 -87,4%-----97,6%98,8%-95,9%-97,9%
2015-2016 -87,9%-----87,8%98,4%-100%-95,5%
2014-2015 -93,6%-----98,6%--97,5%83,6%96%
2013-2014 -95%-NDNDND100%88,9%-87,6%97,8%89,7%98,5%

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2017-2018 17271429 222
2016-2017 17581519 217
2015-2016 17891324 224
2014-2015 183101317 223
2013-2014 182101819 229
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2017-2018 2886174629-412 222
2016-2017 27891749-10-331 217
2015-2016 28922847-10-352 224
2014-2015 29953943-14-264 223
2013-2014 30983937-153268 229
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2017-2018 148 70
2016-2017 123 61
2015-2016 124 64
2014-2015 106 35
2013-2014 84 49

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç