UPC    Acreditació de les titulacions
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

Grau en Ciència i Enginyeria de DadesGrau en Enginyeria InformàticaGrau en Intel·ligència ArtificialMàster en Ciència de DadesMàster en Enginyeria InformàticaMàster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'IdiomesMàster en Intel·ligència artificial (Pla 2012)Master's degree in Innovation and Research in Informatics (MIRI) TOTAL CENTRE
Oferta de places  2022-2023 504005040401205060 810
2021-2022 504005040401205060 810
2020-2021 50400--401205080 740
2019-2020 50400--40905080 710
2018-2019 50400--40905080 710
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2022-2023 134742146995716225081 1671
2021-2022 1137252227438025960 1491
2020-2021 113746--52ND155100 1166
2019-2020 100582--58-137147 1024
2018-2019 86575--730252150 1136
Estudiantat NOU  2022-2023 614245544281214641 820
2021-2022 654075236231224341 789
2020-2021 67407--191104163 707
2019-2020 62410--181193577 721
2018-2019 64416--201214263 726
Estudiantat TOTAL  2022-2023 2551.833103765516792121 2702
2021-2022 2421.84252364617191132 2612
2020-2021 2241.848--4615285153 2508
2019-2020 1641.786--4315687166 2402
2018-2019 1131.767--5214781164 2324
Estudiantat TITULAT  2021-2022 38313--111143542 553
2020-2021 36296--171043337 523
2019-2020 -229--101103759 445
2018-2019 -257--231082456 468
2017-2018 -229--7803435 385
Taxa d'abandonament  2021-2022 27,1%28,1%--16,7%1,8%2,9%19,5%
2020-2021 -28,2%--15%2,5%11,9%14,3%
2019-2020 -30,4%--33,3%1,6%18,4%10,4%
2018-2019 -35,9%--20,8%0%5,7%17,5%
2017-2018 -42,1%--0%0%11,9%29,5%
Taxa de graduació  2021-2022 66,1%49%--66,7%91,8%88,6%48%
2020-2021 -41,6%--60%91,6%78,6%73%
2019-2020 -37,5%--54,2%97,5%71%70,2%
2018-2019 -37,2%--62,5%95,6%82,9%63,5%
2017-2018 -29,6%--62,5%95,2%76,2%52,5%
Taxa d'eficiència  2021-2022 97,1%88,6%--92,3%99,6%96,3%96,5%
2020-2021 98,8%88,1%--87,1%99,5%95,3%96%
2019-2020 -88,2%--88,9%98,3%96,8%94,1%
2018-2019 -88,1%--87,6%99,1%94%96,7%
2017-2018 -88,7%--87%99,5%94,8%94,2%

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2021-2022 16052550 240
2020-2021 15562852 241
2019-2020 16962342 240
2018-2019 17361633 228
2017-2018 17271429 222
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2021-2022 2675-64837-741 240
2020-2021 2774164517-773 241
2019-2020 2783174629-632 240
2018-2019 2984174729-472 228
2017-2018 2886174629-412 222
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2020-2021 53 45
2019-2020 122 58
2018-2019 130 68
2017-2018 148 70
2016-2017 123 61
  • Nota: En relació al càlcul del PDI en 1a assignació, a partir del curs 2020/21 la vinculació del professorat als centres docents es calcula segons l'acord CG/2019/04/43 de Consell de Govern

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç