UPC    Acreditació de les titulacions
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

Grau en Ciència i Enginyeria de DadesGrau en Enginyeria InformàticaErasmus Mundus in Big Data Management and AnalyticsErasmus Mundus Master in Distributed ComputingErasmus Mundus Master in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI)Erasmus Mundus Master's degree in Data Mining & Knowledge ManagementMàster en ComputacióMàster en Enginyeria InformàticaMàster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Eensenyament d'IdiomesMàster en Intel·ligència Artificial (Pla 2009)Màster en Intel·ligència artificial (Pla 2012)Màster en Tecnologies de la InformacióMaster's degree in Innovation and Research in Informatics (MIRI) TOTAL CENTRE
Oferta de places  2020-2021 50400-----40120-50-80 740
2019-2020 5040030----4090-50-80 740
2018-2019 5040030----4090-50-80 740
2017-2018 50400-----4090-50-80 710
2016-2017 -400--24--5080-50-80 684
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2020-2021 113746-----52ND-155-100 1166
2019-2020 100582-----58--137-147 1024
2018-2019 865750----730-252-150 1136
2017-2018 83535-----82--141-114 955
2016-2017 -551-----53--81-97 782
Estudiantat NOU  2020-2021 67408-----19124-41-64 723
2019-2020 6241031----18123-35-77 756
2018-2019 6441634----20121-42-63 760
2017-2018 64411-----2490-38-67 694
2016-2017 -418-----2584-36-63 626
Estudiantat TOTAL  2020-2021 2241.802-----46169-84-152 2477
2019-2020 1641.78633----43156-87-166 2435
2018-2019 1121.76836----52147-81-164 2360
2017-2018 641.73030----51109-84-147 2215
2016-2017 -1.713--9--46106-79-127 2080
Estudiantat TITULAT  2019-2020 -22316----10110-37-59 455
2018-2019 -257-----23108-24-56 468
2017-2018 -229--3--780-34-35 388
2016-2017 -234-18--1287-29-37 408
2015-2016 -197-165-1165-13136 335
Taxa d'abandonament  2019-2020 -30,6%92,6%----33,3%1,6%-18,4%-10,4%
2018-2019 -35,9%-----20,8%0%-5,7%-17,5%
2017-2018 -42,1%-----0%0%-11,9%-29,5%
2016-2017 -42,6%-----40,9%4%-8,7%-14%
2015-2016 -46,8%-----5,9%--0%-19%
Taxa de graduació  2019-2020 -36,1%0%----54,2%97,5%-71%-70,2%
2018-2019 -37,2%-----62,5%95,6%-82,9%-63,5%
2017-2018 -29,6%-----62,5%95,2%-76,2%-52,5%
2016-2017 -28,1%-----40,9%94,6%-65,2%-72,1%
2015-2016 -23,1%-----52,9%--87,5%-64,3%
Taxa d'eficiència  2019-2020 -88,4%100%----88,9%98,3%-96,8%-94,1%
2018-2019 -88,1%-----87,6%99,1%-94%-96,7%
2017-2018 -88,7%--100%--87%99,5%-94,8%-94,2%
2016-2017 -86,2%-----97,6%98,8%-95,9%-97,9%
2015-2016 -87,9%-----87,8%98,4%-100%-95,5%

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2019-2020 16962342 240
2018-2019 17361633 228
2017-2018 17271429 222
2016-2017 17581519 217
2015-2016 17891324 224
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2019-2020 2783174629-632 240
2018-2019 2984174729-472 228
2017-2018 2886174629-412 222
2016-2017 27891749-10-331 217
2015-2016 28922847-10-352 224
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2019-2020 122 58
2018-2019 130 68
2017-2018 148 70
2016-2017 123 61
2015-2016 124 64

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç