UPC    Acreditació de les titulacions
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

Grau en Ciència i Enginyeria de DadesGrau en Enginyeria InformàticaGrau en Intel·ligència ArtificialErasmus Mundus in Big Data Management and AnalyticsErasmus Mundus Master in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI)Màster en Ciència de DadesMàster en Enginyeria InformàticaMàster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Eensenyament d'IdiomesMàster en Intel·ligència artificial (Pla 2012)Master's degree in Innovation and Research in Informatics (MIRI) TOTAL CENTRE
Oferta de places  2021-2022 5040050--40401205060 810
2020-2021 50400----401205080 740
2019-2020 50400-30--40905080 740
2018-2019 50400-30--40905080 740
2017-2018 50400----40905080 710
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2021-2022 113725222--7438025960 1491
2020-2021 113746----52ND155100 1166
2019-2020 100582----58-137147 1024
2018-2019 86575-0--730252150 1136
2017-2018 83535----82-141114 955
Estudiantat NOU  2021-2022 6540952--36161224334 777
2020-2021 67407----191244164 722
2019-2020 62410-31--181193577 752
2018-2019 64416-34--201214263 760
2017-2018 64411----24903867 694
Estudiantat TOTAL  2021-2022 2391.81352--363617087118 2551
2020-2021 2241.848----4616984152 2523
2019-2020 1641.786-66--4315687166 2468
2018-2019 1121.768-36--5214781164 2360
2017-2018 641.730-30--5110984147 2215
Estudiantat TITULAT  2019-2020 -229-16--101103759 461
2018-2019 -257----231082456 468
2017-2018 -229--3-7803435 388
2016-2017 -234--8-12872937 407
2015-2016 -197--6-11651336 328
Taxa d'abandonament  2019-2020 -30,4%-92,6%--33,3%1,6%18,4%10,4%
2018-2019 -35,9%----20,8%0%5,7%17,5%
2017-2018 -42,1%----0%0%11,9%29,5%
2016-2017 -42,6%----40,9%4%8,7%14%
2015-2016 -46,8%----5,9%-0%19%
Taxa de graduació  2019-2020 -37,5%-0%--54,2%97,5%71%70,2%
2018-2019 -37,2%----62,5%95,6%82,9%63,5%
2017-2018 -29,6%----62,5%95,2%76,2%52,5%
2016-2017 -28,1%----40,9%94,6%65,2%72,1%
2015-2016 -23,1%----52,9%-87,5%64,3%
Taxa d'eficiència  2019-2020 -88,2%-100%--88,9%98,3%96,8%94,1%
2018-2019 -88,1%----87,6%99,1%94%96,7%
2017-2018 -88,7%--100%-87%99,5%94,8%94,2%
2016-2017 -86,2%----97,6%98,8%95,9%97,9%
2015-2016 -87,9%----87,8%98,4%100%95,5%

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2020-2021 15562852 241
2019-2020 16962342 240
2018-2019 17361633 228
2017-2018 17271429 222
2016-2017 17581519 217
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2020-2021 2774164517-773 241
2019-2020 2783174629-632 240
2018-2019 2984174729-472 228
2017-2018 2886174629-412 222
2016-2017 27891749-10-331 217
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2019-2020 122 58
2018-2019 130 68
2017-2018 148 70
2016-2017 123 61
2015-2016 124 64
  • Nota: En relació al càlcul del PDI en 1a assignació, a partir del curs 2020/21 la vinculació del professorat als centres docents es calcula segons l'acord CG/2019/04/43 de Consell de Govern

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç