Grau en Ciència i Enginyeria de DadesGrau en Enginyeria InformàticaGrau en Intel·ligència ArtificialMàster en Ciència de DadesMàster en Enginyeria InformàticaMàster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'IdiomesMàster en Intel·ligència artificial (Pla 2012)Master's degree in Innovation and Research in Informatics (MIRI) TOTAL CENTRE
Oferta de places  2022-2023 504005040401205060 810
2021-2022 504005040401205060 810
2020-2021 50400--401205080 740
2019-2020 50400--40905080 710
2018-2019 50400--40905080 710
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2022-2023 134742146995716225081 1671
2021-2022 1137252227438025960 1491
2020-2021 113746--52ND155100 1166
2019-2020 100582--58-137147 1024
2018-2019 86575--730252150 1136
Estudiantat NOU  2022-2023 614245544281214641 820
2021-2022 654075236231224341 789
2020-2021 67407--191104163 707
2019-2020 62410--181193577 721
2018-2019 64416--201214263 726
Estudiantat TOTAL  2022-2023 2551.833103765516792121 2702
2021-2022 2421.84252364617191132 2612
2020-2021 2241.848--4615285153 2508
2019-2020 1641.786--4315687166 2402
2018-2019 1131.767--5214781164 2324
Estudiantat TITULAT  2021-2022 38313--111143542 553
2020-2021 36296--171043337 523
2019-2020 -229--101103759 445
2018-2019 -257--231082456 468
2017-2018 -229--7803435 385
Taxa d'abandonament  2021-2022 27,1%28,1%--16,7%1,8%2,9%19,5%
2020-2021 -28,2%--15%2,5%11,9%14,3%
2019-2020 -30,4%--33,3%1,6%18,4%10,4%
2018-2019 -35,9%--20,8%0%5,7%17,5%
2017-2018 -42,1%--0%0%11,9%29,5%
Taxa de graduació  2021-2022 66,1%49%--66,7%91,8%88,6%48%
2020-2021 -41,6%--60%91,6%78,6%73%
2019-2020 -37,5%--54,2%97,5%71%70,2%
2018-2019 -37,2%--62,5%95,6%82,9%63,5%
2017-2018 -29,6%--62,5%95,2%76,2%52,5%
Taxa d'eficiència  2021-2022 97,1%88,6%--92,3%99,6%96,3%96,5%
2020-2021 98,8%88,1%--87,1%99,5%95,3%96%
2019-2020 -88,2%--88,9%98,3%96,8%94,1%
2018-2019 -88,1%--87,6%99,1%94%96,7%
2017-2018 -88,7%--87%99,5%94,8%94,2%

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2021-2022 16052550 240
2020-2021 15562852 241
2019-2020 16962342 240
2018-2019 17361633 228
2017-2018 17271429 222
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2021-2022 2675-64837-741 240
2020-2021 2774164517-773 241
2019-2020 2783174629-632 240
2018-2019 2984174729-472 228
2017-2018 2886174629-412 222
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2020-2021 53 45
2019-2020 122 58
2018-2019 130 68
2017-2018 148 70
2016-2017 123 61