UPC    Acreditació de les titulacions
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)

Grau en enginyeria de Tecnologies i Serveis de TelecomunicacióGrau en Enginyeria Electrònica de TelecomunicacióGrau en Enginyeria Física Master's degree in CybersecurityErasmus Mundus en FotònicaErasmus Mundus master's degree in Bio and Pharmaceutical Materials ScienceMàster en Enginyeria de TelecomunicacióMàster en Enginyeria Electrònica (Pla 2022)Màster en Fotònica (Pla 2013)Master's degree in Advanced Telecommunication TechnologiesMaster's degree in Engineering Physics TOTAL CENTRE
Oferta de places  2022-2023 22050404025258060356030 665
2021-2022 220504040252580-356030 605
2020-2021 22050403025-80-356030 570
2019-2020 2205040---90-353030 495
2018-2019 2205040---90-35-- 435
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2022-2023 204619453007979418020 711
2021-2022 1568011256ND-53-524918 576
2020-2021 156659064ND-56-428722 582
2019-2020 1716493---65-528436 565
2018-2019 2226786---135-42-- 552
Estudiantat NOU  2022-2023 231566240426524426548 603
2021-2022 22255514061534-32487 510
2020-2021 2225657221-35-255411 483
2019-2020 2245251---35-253812 437
2018-2019 2345553---100-25-- 467
Estudiantat TOTAL  2022-2023 772191222534271011092910111 1620
2021-2022 8391722204971587-3810413 1544
2020-2021 931131227227-101-309612 1557
2019-2020 96693230---147-306512 1543
2018-2019 1.01755240---211-28-- 1551
Estudiantat TITULAT  2021-2022 1622046296-32-33479 384
2020-2021 177-51135-46-22315 350
2019-2020 174-49---73-222610 354
2018-2019 155-50---57-21-- 283
2017-2018 81-41---46-20-- 188
Taxa d'abandonament  2021-2022 43,5%-11,5%0%--17,1%-4%13%18,2%
2020-2021 43,4%-5,3%---27%-4%2,6%8,3%
2019-2020 44,6%-20%---8,6%-8%--
2018-2019 --19,6%---13,3%-0%--
2017-2018 --14,3%---14,1%-0%--
Taxa de graduació  2021-2022 39,6%-86,9%90,9%--60%-88%63%81,8%
2020-2021 38,6%-84,2%---67%-88%68,4%91,7%
2019-2020 34,4%-74,6%---68,6%-84%--
2018-2019 --76,1%---69,3%-90,9%--
2017-2018 --78,6%---75%-95,8%--
Taxa d'eficiència  2021-2022 87,1%99%93,3%96,4%99,2%-97,2%-99,1%96,1%96,3%
2020-2021 87%-94,2%100%96,3%-93%-98,4%96,2%100%
2019-2020 89,6%-94,4%---95,6%-96,4%92,2%98,4%
2018-2019 93,6%-92%---93,2%-100%--
2017-2018 97,8%-98,1%---96,2%-98,8%--

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2021-2022 172366 187
2020-2021 1783119 201
2019-2020 183333 192
2018-2019 185333 194
2017-2018 191322 198
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2021-2022 5596-218-4-93 187
2020-2021 52100132212-173 201
2019-2020 58104-218-4-51 192
2018-2019 51115-216-4-51 194
2017-2018 52117-318-4-31 198
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2020-2021 52 75
2019-2020 95 120
2018-2019 100 85
2017-2018 98 108
2016-2017 98 93
  • Nota: En relació al càlcul del PDI en 1a assignació, a partir del curs 2020/21 la vinculació del professorat als centres docents es calcula segons l'acord CG/2019/04/43 de Consell de Govern

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç