UPC    Acreditació de les titulacions
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)

Grau en Ciències i Tecnologies de TelecomunicacióGrau en Enginyeria de Sistemes AudiovisualsGrau en Enginyeria de Sistemes de TelecomunicacióGrau en Enginyeria de Sistemes ElectrònicsGrau en enginyeria de Tecnologies i Serveis de TelecomunicacióGrau en Enginyeria electrònica de telecomunicacióGrau en Enginyeria Fase Inicial ComúGrau en Enginyeria FísicaGrau en Enginyeria TelemàticaEuropean Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and BiophotonicsEuropean Master of Research on Information and Communication Technologies (MERIT)Màster en Enginyeria de TelecomunicacióMàster en Enginyeria Electrònica (Pla 2009)Màster en Enginyeria Electrònica (Pla 2013)Màster en Fotònica (Pla 2009)Màster en Fotònica (Pla 2013)Master of Science in Information and Communication Technologies (MINT) TOTAL CENTRE
Oferta de places  2018-2019 ----22050-40---90-60-35- 495
2017-2018 ----300--40---90-60-35- 525
2016-2017 ----300--40-25-90-60-35- 550
2015-2016 ----300--40-25-90-60-35- 550
2014-2015 ------30040-251090-60-35- 560
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2018-2019 ----22267-86---135-72-42- 624
2017-2018 ----295--103---124-84-44- 650
2016-2017 ----305--62---100-63-41- 571
2015-2016 ----269--101---123-70-47- 610
2014-2015 ------348106---117-65-44- 680
Estudiantat NOU  2018-2019 ----23355-53-2-100-37-25- 505
2017-2018 ----313--62-6-70-40-22- 513
2016-2017 --21409--4824-75-35-24- 600
2015-2016 1019255546--44154-61-26-28- 783
2014-2015 2110157--3214614-650-29-24- 543
Estudiantat TOTAL  2018-2019 451731.01655-24056-211-97-28- 1687
2017-2018 184057291.018--2353110-166-90-25- 1719
2016-2017 707412357845--2165741156-77-27- 1707
2015-2016 173127215105561-11420711246117560-312 1839
2014-2015 260141242154--3241951347247033492287 1670
Estudiantat TITULAT  2017-2018 1334402481--41245-46-17-20- 345
2016-2017 44345627---4521-146-19-21- 314
2015-2016 66356025---3826342679-272 328
2014-2015 47241419---231771683112225 236
2013-2014 171866----6111216-1257 116
Taxa d'abandonament  2017-2018 37,9%33,9%30,9%68,4%---14,3%37,6%100%-14,1%-15,4%-0%-
2016-2017 51,6%45,8%46,2%63,6%---19,6%62,1%-16,7%10%0%24,1%-7,1%0%
2015-2016 44,9%49,1%56,6%70,4%---29,8%77,3%--31,2%-25,9%-8,3%0%
2014-2015 24,5%22%50%56,1%----76,5%-11,1%-32%--3,3%25%
2013-2014 -52,2%-76,2%------0%-28,6%-20%-50%
Taxa de graduació  2017-2018 27,2%47,5%38,2%17,3%---78,6%30,6%0%-75%-46,2%-95,8%-
2016-2017 31,9%20,8%31,2%12,5%---80,4%12,1%-83,3%78%100%55,2%-85,7%100%
2015-2016 35,7%33,3%16,9%11,1%---66,7%8%--50%-22,2%-91,7%100%
2014-2015 42,6%48%14,7%17,1%----8,8%-83,3%-28%--90%50%
2013-2014 -31,8%-20%-----ND100%-35,7%-76%-16,7%
Taxa d'eficiència  2017-2018 89,5%82,3%82,8%79,9%97,8%--98,1%82,1%94,6%-96,2%-96,7%-98,8%-
2016-2017 87,8%86,5%89,9%84,5%---97,6%83,3%-96,4%96,2%-93,5%-100%-
2015-2016 90,8%90,3%90,7%88,4%---98,9%87,8%-94,1%98,2%94,5%98,2%-99,8%94,1%
2014-2015 92,9%91%91,5%93,8%---99,5%89,3%-95,5%98,4%91,6%100%88,9%100%87%
2013-2014 99,1%92,5%95,7%92%----97,6%ND94,6%100%97,5%-88,9%100%98,6%

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2018-2019 185333 194
2017-2018 191322 198
2016-2017 1963-4 203
2015-2016 197522 206
2014-2015 195552 207
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2018-2019 51115-2164-51 194
2017-2018 52117-3184-31 198
2016-2017 5212313155-4- 203
2015-2016 5312215156-31 206
2014-2015 5412115127-52 207
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2017-2018 98 108
2016-2017 98 93
2015-2016 106 91
2014-2015 79 87
2013-2014 76 108

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PDI es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció del PAS es poden consultar al següent enllaç

Els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants es poden consultar al següent enllaç