Grau en Ciències i Tecnologies de TelecomunicacióGrau en Enginyeria de Sistemes AudiovisualsGrau en Enginyeria de Sistemes de TelecomunicacióGrau en Enginyeria de Sistemes ElectrònicsGrau en enginyeria de Tecnologies i Serveis de TelecomunicacióGrau en Enginyeria Electrònica de TelecomunicacióGrau en Enginyeria Fase Inicial ComúGrau en Enginyeria FísicaGrau en Enginyeria Telemàtica Master's degree in CybersecurityEuropean Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and BiophotonicsEuropean Master of Research on Information and Communication Technologies (MERIT)Màster en Enginyeria de TelecomunicacióMàster en Enginyeria Electrònica (Pla 2009)Màster en Enginyeria Electrònica (Pla 2013)Màster en Fotònica (Pla 2009)Màster en Fotònica (Pla 2013)Master of Science in Information and Communication Technologies (MINT)Master's degree in Advanced Telecommunication TechnologiesMaster's degree in Engineering Physics TOTAL CENTRE
Oferta de places  2021-2022 ----22050-40------------ 310
2020-2021 ----22050-40-30--80-60-35-6030 605
2019-2020 ----22050-40----90-60-35-3030 555
2018-2019 ----22050-40----90-60-35--- 495
2017-2018 ----300--40----90-60-35--- 525
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2021-2022 ----15680-112------------ 348
2020-2021 ----15665-90-64--56-69-42-8722 651
2019-2020 ----17164-93----65-56-52-8436 621
2018-2019 ----22267-86----135-72-42--- 624
2017-2018 ----295--103----124-84-44--- 650
Estudiantat NOU  2021-2022 -------------------- 0
2020-2021 ----22256-57-224-35-43-25-5411 529
2019-2020 ----22452-51----35-36-25-3812 473
2018-2019 ----23455-53--1-100-37-25--- 505
2017-2018 ----313--62--6-70-40-22--- 513
Estudiantat TOTAL  2021-2022 -------------------- 0
2020-2021 --2-929131-227-224-101-109-30-9612 1663
2019-2020 2110296693-2303---147-96-30-6512 1657
2018-2019 451931.01755-2405-6-211-97-28--- 1690
2017-2018 184057291.018--23531-10-166-90-25--- 1719
Estudiantat TITULAT  2019-2020 1-62174--492---73-21-22-2610 386
2018-2019 2381155--502-5-57-21-21--- 325
2017-2018 1334402481--4124-5-46-17-20--- 345
2016-2017 44345628---4621-1247-19-24--- 322
2015-2016 66356025---3826-342679-272-- 328
Taxa d'abandonament  2019-2020 ----44,6%--20%--16,7%-8,6%-22,5%-8%---
2018-2019 -99,4%-----19,6%99,4%-25%-13,3%-25,7%-0%---
2017-2018 37,9%33,9%30,9%68,4%---14,3%37,6%-100%-14,1%-15,4%-0%---
2016-2017 34,6%37,5%27,4%60,7%---19,6%59%--16,7%10%0%24,1%-7,1%0%--
2015-2016 44,9%49,1%56,6%70,4%---29,8%77,3%---31,2%-25,9%-8,3%0%--
Taxa de graduació  2019-2020 ----34,4%--74,6%--83,3%-68,6%-42,5%-84%---
2018-2019 -0,6%-----76,1%0%-75%-69,3%-42,9%-90,9%---
2017-2018 27,2%47,5%38,2%17,3%---78,6%30,6%-0%-75%-46,2%-95,8%---
2016-2017 40,7%33,3%45,2%13,1%---80,4%11,5%--83,3%78%100%55,2%-85,7%100%--
2015-2016 35,7%33,3%16,9%11,1%---66,7%8%---50%-22,2%-91,7%100%--
Taxa d'eficiència  2019-2020 64,3%-68,7%54,9%89,6%--94,4%72,6%---95,6%-91,5%-96,4%-92,2%98,4%
2018-2019 81%80%77,6%64,5%93,6%--92%66,6%-99,7%-93,2%-95,6%-100%---
2017-2018 89,5%82,3%82,8%79,9%97,8%--98,1%82,1%-94,6%-96,2%-96,7%-98,8%---
2016-2017 87,4%86,4%89,8%83,4%---96,7%83%--96,4%96,2%-93,5%-100%---
2015-2016 90,8%90,3%90,7%88,4%---98,9%87,8%--94,1%98,2%94,5%98,2%-99,8%94,1%--

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2019-2020 183333 192
2018-2019 185333 194
2017-2018 191322 198
2016-2017 1963-4 203
2015-2016 197522 206
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2019-2020 58104-2184-51 192
2018-2019 51115-2164-51 194
2017-2018 52117-3184-31 198
2016-2017 5212313155-4- 203
2015-2016 5312215156-31 206
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2019-2020 95 120
2018-2019 100 85
2017-2018 98 108
2016-2017 98 93
2015-2016 106 91