Grau en enginyeria de Tecnologies i Serveis de TelecomunicacióGrau en Enginyeria Electrònica de TelecomunicacióGrau en Enginyeria Física Master's degree in CybersecurityMàster en Enginyeria de TelecomunicacióMàster en Enginyeria Electrònica (Pla 2013)Màster en Fotònica (Pla 2013)Master's degree in Advanced Telecommunication TechnologiesMaster's degree in Engineering Physics TOTAL CENTRE
Oferta de places  2021-2022 2205040408060356030 615
2020-2021 2205040308060356030 605
2019-2020 2205040-9060353030 555
2018-2019 2205040-906035-- 495
2017-2018 300-40-906035-- 525
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2021-2022 15680112565342524918 618
2020-2021 1566590645669428722 651
2019-2020 1716493-6556528436 621
2018-2019 2226786-1357242-- 624
2017-2018 295-103-1248444-- 650
Estudiantat NOU  2021-2022 223565141273132376 504
2020-2021 2225657223543255411 525
2019-2020 2245251-3536253812 473
2018-2019 2345553-1003725-- 504
2017-2018 313-62-704022-- 507
Estudiantat TOTAL  2021-2022 8321722164977104378610 1583
2020-2021 93113122722101110309612 1660
2019-2020 96693230-14796306512 1639
2018-2019 1.01755240-2119728-- 1648
2017-2018 1.018-235-1669025-- 1534
Estudiantat TITULAT  2020-2021 177-5113462622315 371
2019-2020 174-49-7321222610 375
2018-2019 155-50-572121-- 304
2017-2018 81-41-461720-- 205
2016-2017 --46-471924-- 136
Taxa d'abandonament  2020-2021 43,4%-5,3%-27%22,2%4%2,6%8,3%
2019-2020 44,6%-20%-8,6%22,5%8%--
2018-2019 --19,6%-13,3%25,7%0%--
2017-2018 --14,3%-14,1%15,4%0%--
2016-2017 --19,6%-10%24,1%7,1%--
Taxa de graduació  2020-2021 38,6%-84,2%-67%50%88%68,4%91,7%
2019-2020 34,4%-74,6%-68,6%42,5%84%--
2018-2019 --76,1%-69,3%42,9%90,9%--
2017-2018 --78,6%-75%46,2%95,8%--
2016-2017 --80,4%-78%55,2%85,7%--
Taxa d'eficiència  2020-2021 87%-94,2%100%93%94,4%98,4%96,2%100%
2019-2020 89,6%-94,4%-95,6%91,5%96,4%92,2%98,4%
2018-2019 93,6%-92%-93,2%95,6%100%--
2017-2018 97,8%-98,1%-96,2%96,7%98,8%--
2016-2017 --96,7%-96,2%93,5%100%--

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2021-2022 172366 187
2020-2021 1783119 201
2019-2020 183333 192
2018-2019 185333 194
2017-2018 191322 198
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2021-2022 5596-218-4-93 187
2020-2021 52100132212-173 201
2019-2020 58104-218-4-51 192
2018-2019 51115-216-4-51 194
2017-2018 52117-318-4-31 198
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2020-2021 52 75
2019-2020 95 120
2018-2019 100 85
2017-2018 98 108
2016-2017 98 93