Grau en Ciències i Tecnologies de TelecomunicacióGrau en Enginyeria de Sistemes AudiovisualsGrau en Enginyeria de Sistemes de TelecomunicacióGrau en Enginyeria de Sistemes ElectrònicsGrau en enginyeria de Tecnologies i Serveis de TelecomunicacióGrau en Enginyeria Electrònica de TelecomunicacióGrau en Enginyeria FísicaGrau en Enginyeria Telemàtica Master's degree in CybersecurityEuropean Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and BiophotonicsMàster en Enginyeria de TelecomunicacióMàster en Enginyeria Electrònica (Pla 2013)Màster en Fotònica (Pla 2013)Master's degree in Advanced Telecommunication TechnologiesMaster's degree in Engineering Physics TOTAL CENTRE
Oferta de places  2021-2022 ----2205040-40258060356030 640
2020-2021 ----2205040-30-8060356030 605
2019-2020 ----2205040---9060353030 555
2018-2019 ----2205040---906035-- 495
2017-2018 ----300-40---906035-- 525
Demanda en 1a preferència (graus) o Preinscripció (màsters)  2021-2022 ----15680112-5605342524918 618
2020-2021 ----1566590-64-5669428722 651
2019-2020 ----1716493---6556528436 621
2018-2019 ----2226786---1357242-- 624
2017-2018 ----295-103---1248444-- 650
Estudiantat NOU  2021-2022 ----2235651-415273132376 509
2020-2021 ----2225657-2223543255411 527
2019-2020 ----2245251---3536253812 473
2018-2019 ----2345553--11003725-- 505
2017-2018 ----313-62--6704022-- 513
Estudiantat TOTAL  2021-2022 ----832172216-49677104378610 1589
2020-2021 --2-931131227-227101110309612 1669
2019-2020 21102966932303--14796306512 1657
2018-2019 451931.017552405-62119728-- 1690
2017-2018 184057291.018-23531-101669025-- 1719
Estudiantat TITULAT  2020-2021 --1-177-51-132452622315 373
2019-2020 1-62174-492--7321222610 386
2018-2019 2381155-502-5572121-- 325
2017-2018 1334402481-4124-5461720-- 345
2016-2017 44345628--4621-1471924-- 320
Taxa d'abandonament  2020-2021 ----43,4%-5,3%--100%27%21,6%4%2,6%8,3%
2019-2020 ----44,6%-20%--16,7%8,6%22,5%8%--
2018-2019 -99,4%----19,6%99,4%-25%13,3%25,7%0%--
2017-2018 37,9%33,9%30,9%68,4%--14,3%37,6%-100%14,1%15,4%0%--
2016-2017 34,6%37,5%27,4%60,7%--19,6%59%--10%24,1%7,1%--
Taxa de graduació  2020-2021 ----38,6%-84,2%--0%66%51,4%88%68,4%91,7%
2019-2020 ----34,4%-74,6%--83,3%68,6%42,5%84%--
2018-2019 -0,6%----76,1%0%-75%69,3%42,9%90,9%--
2017-2018 27,2%47,5%38,2%17,3%--78,6%30,6%-0%75%46,2%95,8%--
2016-2017 40,7%33,3%45,2%13,1%--80,4%11,5%--78%55,2%85,7%--
Taxa d'eficiència  2020-2021 --99,6%-87%-94,2%-100%100%92,9%94,4%98,4%96,2%100%
2019-2020 64,3%-68,7%54,9%89,6%-94,4%72,6%--95,6%91,5%96,4%92,2%98,4%
2018-2019 81%80%77,6%64,5%93,6%-92%66,6%-99,7%93,2%95,6%100%--
2017-2018 89,5%82,3%82,8%79,9%97,8%-98,1%82,1%-94,6%96,2%96,7%98,8%--
2016-2017 87,4%86,4%89,8%83,4%--96,7%83%--96,2%93,5%100%--

PDI Permanent Doctor PDI Permanent No Doctor PDI No Permanent Doctor PDI No Permanent No Doctor  TOTAL
Composició PDI en 1ª assignació 2021-2022 172366 187
2020-2021 1783119 201
2019-2020 183333 192
2018-2019 185333 194
2017-2018 191322 198
Catedràtics universitat Titulars universitat Catedràtics escoles universitàries Titulars escoles universitàries Agregat Catedràtic contractat Col·laborador Permanent Ajudant Associat Altres  TOTAL
PDI en 1ª assignació 2021-2022 5596-218-4-93 187
2020-2021 52100132212-173 201
2019-2020 58104-218-4-51 192
2018-2019 51115-216-4-51 194
2017-2018 52117-318-4-31 198
Incoming  Outgoing 
Estudiantat de mobilitat 2020-2021 52 75
2019-2020 95 120
2018-2019 100 85
2017-2018 98 108
2016-2017 98 93