UPC    Acreditació de les titulacions
5.4 Biblioteques

Descripció: Relació de les activitats de les biblioteques de la UPC amb dades sobre usuaris potencials, visitants, mitjana d'hores d'obertura setmanal, préstecs, increment dels fons, documents subministrats i documents obtinguts, com una evolució dels principals indicadors referents als serveis bibliotecaris de la UPC
Font: Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Període de referència: 2016

                   
    2016  
  Biblioteca Usuaris potencials (1) Visitants presencials Mitjana d'hores d'obertura setmanal Préstecs de documents (2) Préstecs d'equipaments (3) Monografies paper Revistes paper  
  160 Campus Nord 5.141 304.206 68,33 11.379 36.985 108.834 3.626  
  170 Campus Terrassa 4.047 152.005 66,55 7.555 16.795 54.087 1.398  
  181 Campus Baix Llobregat 1.836 106.979 50,06 4.682 7.927 46.097 1.871  
  200 FME 394 42.647 49,62 2.896 4.034 17.281 235  
  210 ETSAB 2.809 120.412 52,81 26.888 1.695 68.912 1.411  
  240 ETSEIB 3.365 183.820 57,85 7.647 42.914 64.371 2.305  
  280 FNB 683 42.068 44,33 1.557 4.103 15.357 467  
  290 ETSAV 959 58.574 50,26 7.504 3.657 36.448 694  
  310 EPSEB 947 43.691 50,43 4.756 8.880 38.813 528  
  330 Campus Universitari de Manresa (4) 648 87.149 55,36 7.041 7.340 30.860 381  
  340 EPSEVG 1.373 66.893 52,33 2.183 2.604 39.893 453  
  820 EEBE 3.038 206.896 56,91 5.111 5.183 21.439 250  
  860 EEI 1.747 24.075 47,50 1.125 51 8.384 93  
  SUBTOTAL 26.987 1.439.415 54,03 90.324 142.168 550.776 13.712  
  ALTRES 24.503 (5) -- -- 63.694 (6) -- 122.386 (7) 5.831 (7)  
  TOTAL 51.490 1.439.415 54,03 154.018 142.168 673.162 19.543  
  (1) Inclou estudiantat de grau, cicles i màster                
  (2) Són els préstecs fets presencialment des de cada biblioteca              
  (3) Inclou els préstecs d'ordinadors portàtils, sales de treball en grup i altres equipaments            
  (4) La Biblioteca del Campus de Manresa dóna servei a l'EPSEM i a la Fundació Universitària del Bages (FUB)          
  (5) Inclou PAS, PDI, estudiants de doctorat, de centres adscrits i altres usuaris externs registrats a la base de dades del Servei de Biblioteques        
  (6) Inclou les renovacions fetes directament per l'usuari al web així com el préstec de documents dipositats a departaments, instituts i Serveis Generals de Biblioteques      
  (7) Inclou els fons incorporats al Catàleg que estan dipositats a departaments, instituts i Serveis Generals de Biblioteques          
                   
                   
                   
  EVOLUCIÓ INDICADORS BIBLIOTEQUES  
    2013 2014 2015 2016  
  Visitants 1.791.005 1.719.483 1.501.315 1.439.415  
  Consultes al Catàleg de les biblioteques de la UPC 1.682.155 1.570.349 1.721.271 1.886.471  
  Consultes al web del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius (1) 1.377.143 1.427.157 1.386.448 1.676.316  
  Consultes a FUTUR, el portal de la Producció Científica dels Investigadors de la UPC -- 326.164 506.021 610.577  
  Nombre d'activitats revisades al Descriptor de la Recerca i l'Activitat Acadèmica de la UPC.DRAC 8.231 7.992 7.247 9.692  
  Recursos d'informació electrònics de pagament o amb llicència (llibres, revistes i bases de dades) 27.654 30.161 38.952 40.420  
  Consultes a recursos electrònics de pagament o amb llicència 527.379 559.315 459.682 450.874  
  Arxius descarregats a recursos electrònics de pagament o amb llicència 803.974 1.017.154 964.567 764.663  
  Préstecs de documents 230.228 210.134 193.825 154.018  
  Préstecs d'ordinadors portàtils, sales de treball en grup i altres equipaments 136.231 158.384 163.573 142.168  
  Assistents a cursos de formació 8.666 9.824 9.751 8.077  
  Hores de formació d'usuaris  623 753 499 643  
  (1) Pàgines visitades a http://bibliotecnica.upc.edu i altres webs del Servei