UPC    Acreditació de les titulacions
5.18 Desenvolupament Sostenible

Descripció: Consum de recursos per període, tipus, campus i superfície.
Font: Gabinet d'Innovació i Comunitat
Període de referència: 2013

  A) CONSUM DE RECURSOS      
                                 
           
  PERÍODE ENERGIA ELECTRICITAT (1) GAS CO2 AIGUA        
  kWh totals kWh totals kWh totals Tn CO2 totals m3 totals        
  Any 2008 61.098.151 43.178.349 17.919.802 17.500 106.838        
  Any 2009 60.297.466 44.983.995 15.313.471 16.700 96.926        
  Any 2010 65.687.417 46.739.560 18.947.857 13.500 85.400        
  Any 2011   57.490.261   45.073.090   12.417.171   14.500   100.400        
  Any 2012  45.108.417 31.354.841 13.753.576 10.916 87.831        
  Any 2013   43.240.856   29.958.214 13.282.642   10.456   85.688        
  (1) A partir de l'any 2012 no s'inclou el consum del BSC        
                                 
                                 
  Consum de recursos per campus i per superfície         
  Any 2013        
           
       
  CAMPUS ENERGIA ELECTRICITAT GAS kWh CO2 AIGUA m3        
  kWh totals kWh/m2 kWh totals kWh/m2 kWh totals kWh/m2 Tn CO2 totals Kg
CO2/m2
m3 totals m3/m2        
  NORD (Barcelona) (1) 18.689.842 143 15.194.834 116,25 3.495.008 26,74 4.704 35,98 35.156 0,27        
  SUD (Barcelona) 9.334.103 98 6.257.045 65,74 3.077.058 32,33 2.240 23,53 21.716 0,23        
  NÀUTICA (Barcelona) 234.456 53 149.086 33,63 85.370 19,26 56 12,54 877 0,20        
  BAIX LLOBREGAT 2.853.563 72 2.108.097 53,25 745.466 18,83 701 17,70 7.309 0,18        
  TERRASSA 7.241.000 101 4.017.356 55,87 3.223.644 44,83 1.669 23,21 11.463 0,16        
  VALLÈS 1.896.939 187 408.656 40,27 1.488.283 146,67 384 37,89 3.476 0,34        
  VILANOVA 1.272.962 78 873.146 53,53 399.816 24,51 307 18,83 2.836 0,17        
  MANRESA 1.717.991 162 949.994 89,74 767.997 72,54 396 37,38 2.855 0,27        
  TOTAL UPC 43.240.856 114,88 29.958.214 79,59 13.282.642 35,29 10.456 27,78 85.688 0,23        
  1) No s'inclou el consum del BSC        
  Disponible més informació a http://www.upc.edu/sirena/