UPC    Acreditació de les titulacions
5.15 Alumni

Descripció: Informació referent al nombre de socis i serveis ofertats per l'UPC Alumni.
Font: Gabinet d'Innovació i Comunitat
Període de referència: 2017

       
  MEMBRES UPC ALUMNI (1)  
  Bàsics 58.200  
  Premium 3.050  
  Protectors  100  
  TOTAL 61.350  
  (1) Dades acumulades des de l'inici de l'activitat  
       
       
       
  BORSA DE TREBALL  
  Nombre total ofertes de treball 2.495  
  Nombre total de llocs de treball 5.016  
       
       
       
  SERVEI DE CARRERES  
  Nombre de processos d'orientació 2.250  
  Nombre d’activitats de grup programades 140  
  Nombre d'assistents d'activitats de grup d'orientació 2.325  
       
       
       
  PRÉSTECS UPC ALUMNI  
  Nombre de donants 10  
  Import donacions 27.000 €  
  Nombre d’estudiants beneficiaris 2