UPC    Acreditació de les titulacions
5.14 Prevenció de riscos laborals

Descripció: Informació sobre les principals accions realitzades en matèria de riscos laborals: revisions mèdiques realitzades al personal UPC, tasques d'assessorament tècnic, normatives i procediments o plans d'emergència entre d'altres
Font: Servei de Prevenció de Riscos Laborals
Període de referència: 2016-2017

 
Revisions mèdiques   Visites mèdiques
  2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
Revisions mèdiques inicials 149 144 116 112 189 222
Revisions mèdiques periòdiques 1333 1225 1197 980 920 975 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015-2016 2016-2017
Total revisions mèdiques 1482 1369 1313 1092 1109 1197 visita per reincorporació per llarga absència 3 14 16 12 22
                  visita per protecció de la maternitat 6 7 2 5 4  
visita per protecció de la lactància 1 0 2 0 1
visita per motius de salut 8 27 32 33 36
Total visites 18 48 52 50 63
         
             
             
ACCIDENTS LABORALS   COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS
Accidents laborals 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16   2016-17
Propi del lloc de treball 6 3 9 13 6
No propi del lloc de treball 0 3 1 2 2   2015-2016 2016-2017
In mission   1 0 1 0 5 Projectes de recerca
(personal UPC en empreses externes)
37 27
In itinere   12 16 19 24 17 Projectes de recerca (personal extern en UPC) 2 6
Contractació de serveis a empreses externes 4 57
                 
  FORMACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS Edicions Assistents  
  Formació bàsica en PRL de 8 hores adreçades a personal TIC, personal d’administració i caps d’unitats 12 104  
  Formació específica en PRL d’1,5 hores adreçades al personal TIC 8 116  
  Formació en prevenció de riscos laborals en el marc dels convenis universitat-empresa de 4 hores 7 53  
  Formació ús del DESA de 8 hores, adreçada a PDI i PAS 7 43  
  Formació de reciclatge en l'ús del DESA de 4 hores, adreçada a PDI i PAS 3 23  
   
  IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS  
  Informes d'identificació i avaluació de riscos laborals en matèria de seguretat, higiene i ergonomia 62  
   
  PROCEDIMENTS DE GESTIÓ 7  
  Procediment d’avaluació de riscos laborals de la UPC en les especialitats preventives de seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia.  
  Procediment d’avaluació de riscos psicosocials del PAS de la UPC.  
  Procediments del programa d’ajuda per a la coordinació d’activitats empresarials:
- Projectes de recerca i transferència de tecnologia
- Contractació de serveis a empreses externes
- Entitats vinculades de recerca – Adscripció de PDI de la UPC
 
  Procediment d’investigació d’accidents de treball amb baixa.  
  Procediment d’investigació d’emergències.  
   
  Dades a 31 de maig de 2017