UPC    Acreditació de les titulacions
5.14 Prevenció de riscos laborals

Descripció: Informació sobre les principals accions realitzades en matèria de riscos laborals: revisions mèdiques realitzades al personal UPC, tasques d'assessorament tècnic, normatives i procediments o plans d'emergència entre d'altres
Font: Servei de Prevenció de Riscos Laborals
Període de referència: 2013-2014

REVISIONS MÈDIQUES VISITES MÈDIQUES
  2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14           2011-12 2012-13 2013-14                                      
Revisions mèdiques inicials 285 409 413 149 144 116   visita per reincorporació per llarga absència 3 14 16      
Revisions mèdiques periòdiques 1076 1094 1363 1333 1225 1197   visita per protecció de la maternitat 6 7 2      
Total revisions mèdiques 1361 1503 1776 1482 1369 1313   visita per protecció de la lactància 1 0 2      
              visita per motius de salut 8 27 32      
              Total visites 18 48 52      
                                   
                                   
AVALUACIONS DE RISC ASSESSORAMENTS TÈCNICS DOCUMENTATS
Tipus d'avaluació Nre. Avaluacions
Especialitat
Nre.
 Informes
Avaluació de riscos psicosocials a l’FNB 1 Informes ergonòmics 18
Avaluacions específiques individuals per embaràs 2 Informes de seguretat 2
Avaluacions específiques individuals per lactància natural 1 Notes de prevenció 3
Avaluacions específiques individuals per reincorporació per llarga absència 7    
Avaluacions específiques individuals per motius de salut 16    
   
ASSESSORAMENTS INVESTIGACIÓ D'ACCIDENTS
Especialitat Nre. Assessoraments   Accidents laborals Nre. Accidents                                                
Seguretat en el treball 7   Accidents en el lloc de treball 11                                                
Ergonomia 4   Accidents fora del lloc de treball prodiïts en territori UPC 3                                                
Emergències 2
PROMOCIÓ DE LA SALUT PLANS D'EMERGÈNCIA
  Participants Manuals de criteris tècnics per a instal·lacions d’emergència
Campanya de vacunació antigripal 237 Criteris per a la senyalització d’emergència 
UPC Cardio (consultes de salut cardiovascular) 272 Criteris per a l’enllumenat d’emergència
Criteris per als recorreguts d’evacuació
ALTRA DOCUMENTACIÓ EN PREVENCIÓ Criteris per a la megafonia per comunicació d’emergència
       
Pla de prevenció de riscos laborals Investigació d’emergències 
Planificació de l’activitat preventiva        
Memòria 1996-2013: Fets i xifres Organització per a la resposta en cas d’emergència
Plans Autoprotecció als edificis de la UPC. Bases per a la gestió de la resposta en
cas d’emergència
NORMES, INSTRUCCIONS, RECOMANACIONS I PROCEDIMENTS Organització de la resposta en cas d’emergència
       
Normes de seguretat     1 Risc radiològic en emergències
Normes higièniques     3 Recollida d’informació per a les guies ràpides d’actuació en cas d’emergència
Procediments segurs de treball     10
FORMACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS (CAE)
Formació   Nre. Edicions Nre hores/edició Assistents Programa d'ajuda per a la coordinació d'activitats empresarials (PACAE)
Formació bàsica en PRL, adreçada al PAS 15 9 139 S’ha treballat en l’ampliació del PACAE per abordar la situació en la qual personal
d’altres empreses o institucions fa activitats de recerca i transferència
Convenis universitat-empresa, adreçada a PDI 1 4 8
           
Formació ús DESA, adreçada a PDI i PAS 30 8 206 Convenis Universitat-Empresa
Assessoraments personal UPC en empreses externes
Sessió informativa lipoatròfia semicircular 1 1 40 Assessoraments personal extern a la UPC
Reunions amb entitats per establir acords de coordinació 
    Assessoraments a entitats del grup UPC
Coordinació amb empreses amb activitat a la UPC
Assessorament en matèria de coordinació
Implantació de procediments de treball
Dades a 30 de juny de 2014