UPC    Acreditació de les titulacions
5.10 Web de la UPC

Descripció: Principals indicadors relacionats amb el serveis web Institucionals.
Font: Servei de Comunicació
Període de referència: 2019-2020

         
         
  SERVEIS WEB INSTITUCIONALS  
  Web institucional (1)    
    Visites/sessions 2.173.062  
  Pàgines vistes 5.009.390  
  Accessos segons l'origen:    
  Accessos des de la UPC 13.76%  
  Des de Catalunya 47.89%  
  Des de la resta de l'Estat espanyol 26.93%  
  Altres 25.18%  
  Webs creades amb GenWeb 29 d'un total de 440  
  Nombre de webs  upc.edu 619  
  Cercador (2) 31.813 cerques úniques  
  Directori 309.828 sessions  
  tv.upc.edu 47.221 sessions  
  Youtube 469.603 reproduccions  6.890 subscriptors  
  APPS UPC     
    Iphone 192.676 sessions (26.68%)  
  Android 529.304 sessions (73.32%)  
  (1) Aquestes dades corresponen a les pàgines del web institucional que fan referència a la institució i els estudis
(2) Nombre de vegades que els usuaris han fet cerques al vostre lloc, s'exclouen les cerques repetides durant una mateixa visita