UPC    Acreditació de les titulacions
4.1.2 Pla de noves construccions

Descripció: Relació d'edificis acabats i en curs amb el desglòs de l'import total en import de l'edifici i import de les instal·lacions.
Font: Servei de Contractació Administrativa i Compres , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2015

       
  EDIFICIS Import  
  EDIFICIS EN CURS  
  CB01 Edificis B i J del Campus Besos o Llevant(Z.Forum)  53.435,94  
  CB02 Edificis C i I Campus Besòs o Llevant (Zona Forum)  ETSEIB  10.000,00  
  CB02 Edificis C i I Campus Besòs o Llevant (Zona Forum)  ETSEIB Instals.  8.000,00  
  CB07 Edifici A del Campus Besòs (Nova seu Escola Industrial)  23.962.421,56  
  CB10 Edifici C del Campus Besos o Llevant (Z. Forum) ETSEIB  7.238.860,38  
  CB11 Edifici I del Campus Besos o Llevant (Z. Forum) ETSEIB  8.443.863,43  
  CN00 CESSIÓ GRATUÏTA DE TERRENY DEL C.NORD A L'AJUN.BCN  (1.457.339,48)  
  OG Instal·lació xarxa WiFi C. Sud  11.196,06  
  OGCB OBRES GRALS. CAMPUS BESOS o LLEVANT (ZONA FORUM)  6.420.146,28  
  OGCC Instal·lació xarxa Wifi C. Castelldefels  11.196,06  
  OGCN Instal·lació xarxa WiFi C. Nord  11.196,06  
  OGCT Instal·lació xarxa WiFi C. Terrassa  11.196,06  
  OGVG Instal·lació xarxa WiFi C. Vilanova  11.196,06  
  PMTR PMTR: Edifici RDIT  23.974,34  
  XCB Xarxa de fibra òptica del Campus del Besòs  365.776,05  
  TOTAL PLA DE NOVES CONSTRUCCIONS  45.125.118,80