UPC    Acreditació de les titulacions
3.2.3 Selecció del Personal d'Administració i Serveis

Descripció: Concursos de selecció de Personal d'Administració i Serveis per a les diferents categories professionals. Relació de places convocades, persones presentades i si la plaça va ser coberta o va quedar vacant.
Font: Servei de Desenvolupament Professional
Període de referència: 2017

  OPOSICIONES DE PERSONAL FUNCIONARI  
   
  ESCALA TORN PLACES CONVOCADES PRESENTATS GUANYADOR/A  
  Tècnica de Gestió A1 Promoció interna 10 31 10  
   
                   
  CONCURSOS DE PERSONAL FUNCIONARI  
                   
  Concursos de personal funcionari de promoció horitzontal
                   
                   
  NOM DE LA PLAÇA DESTINACIÓ ESCALA NIVELL PERFIL GENÈRIC PRESENTATS GUANYADOR/A  
  Cap Area Gestió Acadèmica 183 UTGAAB A1A2 24 Cap 2 nivell 1  2  1  
  Cap Area Gestió Acadèmica 185 UTGAASC A1A2 22 Cap 2 nivell 3  -  -  
  Cap Unitat Relacions Externes i Suport Institucional  171 UTGAC A1A2 24 Cap 2 nivell 2  2  1  
  Tècnic/a  171 UTGAC A2C1 20 TG nivell 2  -  -  
  Tècnic/a  171 UTGAC A2C1 20 TG nivell 3  6  1  
  Cap UTG Campus Manresa  174 UTGM A1A2 24 Cap 1B nivell 2  1  1  
  Tècnic/a  174 UTGM A1A2 22 TG nivell 1  -  -  
  Tècnic/a d'Administració 181 UTGCBL A1A2 22 TG nivell 20  -  -  
  Responsable Unitat Gestió de PAS i becaris  001 SP A1A2 24 Cap 2 nivell 1  2  -  
  Tècnic/a 171 UTGAC A1A2 22 TG nivell 2  1  1  
  Tècnic/a d'Administració 174 UTGM A2C1 20 TG nivell 3  2  1  
  Tècnic/a d'Administració 182 UTGVG A2C1 20 TG nivell 3  2  1  
  Tècnic/a d'Administració 188 UTGAEB A2C1 20 TG nivell 3  2  1  
  Cap Unitat de Grau  183 UTGAAB A1A2 24 Cap 2 nivell 2  1  1  
  Cap Unitat de Recursos i Serveis  192 UTGCT A1A2 24 Cap 2 nivell 2      
  Tècnic/a en Comunicació  041 SC A1 22 TG nivell 1  -  -  
  Cap Area Gestió Acadèmica 185 UTGAASC A1A2 22 Cap 2 nivell 3  -  -  
  Responsable Unitat Gestió de PAS i becaris  001 SP A1A2 24 Cap 2 nivell 1  3  1  
  Tècnic/a  007 SGA A1A2 22 TG nivell 1 1  1  
  Tècnic/a d'Administració 183 UTGAAB A2C1 20 TG nivell3  1  1  
  Tècnic/a  007 SGA A1A2 22 TG nivell 2  -  -  
  Tècnic/a d'Administració  052 GPAQ A2C1 20 TG Nivell 3  4  1  
  Tècnic/a  270 FIB A1A2 22 TG nivell 2   -  -  
  Tècnic/a d'Administració  001 SP A1A2 22 TG nivell 2  -  -  
  Tècnic/a d'Administració  051 SDO A2C1 20 TG nivell 3  3  1  
  Tècnic/a d' Administració 001 SP A2C1 20 TG nivell 3  3  1  
  Tècnic/a d' Administració 001 SP A2C1 20 TG nivell 3   3  1  
  Tècnic/a d' Administració 033 SPA A2C1 20 TG nivell 3  1  1  
  Tècnic/a d' Administració 033 SPA A2C1 20 TG nivell 3  1  1  
  Cap UTG Ambit Edificació de Barcelona 188 UTGAEB A1A2 24 Cap 1B nivell 2  5  1  
  Tècnic/a d'Administració 173 UTGAM  A2C1 20 TG nivell 3  2  1  
  Tècnic/a d' Administració 185 UTGAASC A2C1 20 TG nivell 3  4  1  
  Tècnic/a d' Administració 194 UTGCDB A2C1 20 TG nivell 3    7  1  
  Tècnic/a d' Administració 194 UTGCDB A2C1 20 TG nivell 3    4  1  
  Tècnic/a   052 GPAQ A1A2 22 TG nivell 1    -  -  
  Tècnic/a d' Administració 111 GRI A2C1 20 TG nivell 3    -  -  
  Tècnic/a d'Administració  111 GRI A2C1 20 TG Nivell 3  2  1  
  Tècnic/a  007 GGA A2A1 22 TG nivell 2    -  -  
  Cap Area Suport Institucional i Relacions Externes 189 UTGAEB A1A2 22 Cap 2 nivell 3    2  1  
  Tècnic/a d' Administració 1714 UTGAC A2C1 20 TG nivell 2    3  1  
  Tècnic/a  194 UTGADB A1A2 22 TG nivell 2     -  -  
  Tècnic/a d' Administració 001 SP A2C1 20 TG nivell 3    2  1  
  NOMBRE TOTAL DE PLACES: 42  71 27  
                   
                   
  Concursos de personal funcionari de trasllat per mèrits i capacitats                
                   
                   
  NOM DE LA PLAÇA DESTINACIÓ ESCALA NIVELL PERFIL GENÈRIC PRESENTATS GUANYADOR/A  
  Administratiu/-va 133 CTT SGE C1C2 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  1  -  
  Administratiu/-va 181 UTGCBL C1C2 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  1  1  
  Administratiu/-va 183 UTGAAB C1C2 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  1  1  
  Administratiu/-va 188 UTGAEIB C1C2 16 Tècnic/a de Suport nivell 2  -  -  
  Administratiu/-va 270 FIB C1C2 16 Tècnic/a de Suport nivell 2  -  -  
  Administratiu/-va 230 ETSETB C1C2 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  3  1  
  Administratiu/-va 270 FIB C1C2 16 Tècnic/a de Suport nivell 2  -  -  
  Administratiu/-va 133 CTTSGE C1C2 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  -  -  
  Administratiu/-va 171 UTGAC C1C2 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  2  1  
  Administratiu/-va 172 UTGAN C1C2 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  1  1  
  Administratiu/-va 182 UTGCVG C1C2 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  1  1  
  Administratiu/-va 188 UTGAEIB C1C2 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  -  -  
  Administratiu/-va 188 UTGAEIB C1C2 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  1  1  
  Administratiu/-va 188 UTGAEIB C1C2 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  2  1  
  Administratiu/-va 001 SP C1C2 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  -  -  
  Administratiu/-va 111 GRI C1C2 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  1  -  
  Administratiu/-va 230 ETSETB C1C2 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  1  1  
  Administratiu/-va 181 UTGCBL C1C2 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  1  1  
  Administratiu/-va 188 UTGAEIB C1C2 16 Tècnic/a de Suport nivell 2  1  1  
  Administratiu/-va 189 UTGAEB C1C2 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  1  1  
  Administratiu/-va 183 UTGCBL C1C2 18 Tècnic/a de Suport nivell 1  1  1  
  Administratiu/-va 001 SP C1C2 16   Tècnic/a de Suport nivell 2  -  -  
  Administratiu/-va 007 SGA C1C2 18 Tècnic/a de Suport nivell 1    3  1  
  Administratiu/-va 026 SSG C1C2 18 Tècnic/a de Suport nivell 1    -  -  
  Administratiu/-va 026 SSG C1C2 16 Tècnic/a de Suport nivell 2  -  -  
  Administratiu/-va 132 GPE C1C2 18 Tècnic/a de Suport nivell 1    -  -  
  Administratiu/-va 171 UTGAC C1C2 16 Tècnic/a de Suport nivell 2  -  -  
  Administratiu/-va 171 UTGAC C1C2 16   Tècnic/a de Suport nivell 2  -  -  
  Administratiu/-va 183 UTGAAV C1C2 18 Tècnic/a de Suport nivell 1    1  1  
  Administratiu/-va 188 UTGAEIB C1C2 18 Tècnic/a de Suport nivell 1    -  -  
  Administratiu/-va 194 UTGCDB C1C2 16 Tècnic/a de Suport nivell 2    3  1  
  Administratiu/-va 230 ETSETB C1C2 18   Tècnic/a de Suport nivell 1  1  1  
  Administratiu/-va 739 TSC C1C2 18 Tècnic/a de Suport nivell 1    1  1  
  Administratiu/-va 007 SGA C1C2 18   Tècnic/a de Suport nivell 1  1  1  
  Administratiu/-va 007 SGA C1C2 16 Tècnic/a de Suport nivell 2    -  -  
  Administratiu/-va 192 UTGCT C1C2 18   Tècnic/a de Suport nivell 1  2  1  
  Administratiu/-va 185 UTGAASC C1C2 16 Tècnic/a de Suport nivell 2    -  -  
  Administratiu/-va 188 UTGAEIB C1C2 18 Tècnic/a de Suport nivell 1    1  1  
  Administratiu/-va 194 UTGCDB C1C2 18 Tècnic/a de Suport nivell 1    -  -  
  Administratiu/-va 701 AC C1C2 16 Tecnic/a de Suport nivell 2    -  -  
  NOMBRE TOTAL DE PLACES: 40  32  21  
                   
                   
                   
  Concursos per proveir interinament places de personal funcionari                
                   
  NOM DE LA PLAÇA DESTINACIÓ PRESENTATS GUANYADOR/A    
  Tècnic/a Staff. Escala A1 063 Serveis Jurídics     47 1      
  Tècnic/a Staff. Escala A1 057 Àrea d'Economia     8 1      
  Tècnic/a Staff. Escala A1 063 Serveis Jurídics     44 1      
  Tècnic/a d'Innovació. Escala A1 152 SSRI     4 1      
  Tècnic/a. Escala A2 052 GPAQ     16 1      
  Tècnic/a  d'Administració. Escala A2 192 UTGCT 21  1    
  NOMBRE TOTAL DE PLACES: 6 140 6    
                   
                   
                   
  CONCURSOS DE PERSONAL LABORAL FIX  
                   
  Grup I                
                   
  NOM PLAÇA DESTINACIÓ PRESENTATS GUANYADOR/A  
  Trasllat Promoció Lliure Trasllat Promoció Lliure o extern  
  Tècnic/a Superior en IC 171 UTGACamins 0 8 0 0 1 0  
  Cap Serveis Tècnis de Laboratori 192 UTGCT 1 4 0 0 1 0  
  Ewaponable SIC 043 SDDSTIC 13 4 0 1 0 0  
  TOTAL NOMBRE PLACES :  3  14  16  -  1  2  -  
                   
                   
                   
  Grup II                
                   
  NOM PLAÇA DESTINACIÓ PRESENTATS GUANYADOR/A  
  Trasllat Promoció Lliure Trasllat Promoció Lliure o extern  
  Cap de Manteniment i Obres 182 UTGCVG 3 6 0 0 1 0  
  Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions 183 UTGAAB 4 2 0 1 0 0  
  Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions 192 UTGCT 2 3 1 1 0 0  
  Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions 192 UTGCT 2 2 0 1 0 0  
  Suport Tècnic en IC 173 UTGAM 0 1 0 0 1 0  
  Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions 189 UTGAEB 0 1 0 0 1 0  
  Tècnic/a de Taller i Laboratori 171 UTGAC 0 1 0 0 1 0  
  Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions 183 UTGAAB 0 3 0 0 0 0  
  Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions 192 UTGCT 0 0 0 0 0 0  
  Suport Tècnic en IC 192 UTGCT 0 0 0 0 0 0  
  Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions 194 UTGCDB 0 1 0 0 0 0  
  Tècnic/a de Talleri i Laboratori 192 UTGCT 0 1 0 0 1 0  
  Tècnic/a de Talleri i Laboratori 184 UTGCM 0 1 0 0 1 0  
  TOTAL NOMBRE PLACES :  13  11  22  -  3  6  -  
                   
                   
  Grup III                
                   
  NOM PLAÇA DESTINACIÓ PRESENTATS GUANYADOR/A  
  Trasllat Promoció Lliure Trasllat Promoció Lliure o extern  
  Encarregat de Manteniment 188 UTGEIB 2 0 0 1 0 0  
  Tècnic/a de Taller i Laboratori 194 UTGCDB 0 0 0 0 0 0  
  Encarregat/da de Manteniment 102 SI 1 0 0 1 0 0  
  Responsable Serveis de Recepció 185 UTGAASC 1 2 0 0 1 0  
  Suport Tècnic en IC 701 AC 0 0 0 0 0 0  
  Encarregat/da de Manteniment 160 CCCN 1 0 0 0 0 0  
  Encarregat/da de Manteniment 192 UTGCT 1 0 0 1 0 0  
  Responsable Serveis de Recepció 172 UTGAN 0 3 0 0 1 0  
  Responsable Recepció de Tarda 160 CCN 0 5 0 0 1 0  
  Responsable Recepció de Tarda 160 CCN 0 5 0 0 1 0  
  Responsable Recepció de Tarda 185 UTGAASC 0 1 0 0 1 0  
  TOTAL NOMBRE PLACES: 11  6  16  -  3  5  -  
                   
                   
                   
CONCURSOS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL   
                   
  Grup I                
                   
  NOM PLAÇA DESTINACIÓ PRESENTATS LLIURE O EXTERN  GUANYADOR/A LLIURE O EXTERN  
  Tècnic/a  001 SP  6 1  
  TOTAL NOMBRE PLACES GRUP I: 1 6 1  
                   
                   
  Grup II                
                   
  NOM PLAÇA DESTINACIÓ PRESENTATS LLIURE O EXTERN GUANYADOR/A LLIURE O EXTERN  
  Tècnic/a de Taller i Laboratori 188 UTGAEIB 2 1  
  Tècnic/a de Taler i Laboratori 188 UTGAEIB 3  1  
  Tècnic/a de Taller i Laboratori 188 UTGAEIB   4    1    
  Tècnic/a de Taller i Laboratori  188 UTGAEIB   2    1    
  Tècnic/a en Informàtica i Comunicacins 188 UTGAEIB   5    1    
  Tècnic/a 041 SC   22    1    
  Tècnic/a de Taller i Laboratori 184 UTGCM   4    1    
  Tècnic/a de Taller i Laboratori 171 UTGAC   3    1    
  Suport en Informàtica i Comunicacions 160 CCN 3  1  
  TOTAL NOMBRE PLACES GRUP II: 9 48 9  
                   
                   
  Grup III                
                   
  NOM PLAÇA DESTINACIÓ PRESENTATS LLIURE O EXTERN GUANYADOR/A LLIURE O EXTERN  
  Tècnic/a Suport en Biblioteca 520 SBPA 106 1  
  Tècnic/a Suport en Biblioteca 520 SBPA   111   1    
  Suport en Informàtica i Comunicacions 230 ETSET 8   1    
  Tècnic/a de Taller i Laboratori 188 UTGAEIB   2   1    
  Tècnic/a de Taller i Laboratori 192 UTGCT   7   1    
  Tècnic/a de Taller i Laboratori 739 TSC   5   1    
  Operador en Informàtica i Comunicacions 172 UTGAN   8   1    
  Tècnic/a de Taller i Laboratori   171  UTGAC  6 1  
  TOTAL NOMBRE PLACES GRUP III: 6 253 6  
  Dades a 31 de desembre de 2017