UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.6 Distribució del Professorat equivalent a temps complet

Descripció: Distribució del Professorat equivalent a temps complet segons els centres docents on imparteixen la seva docència classificat segons el gènere, edat, nacionalitat i categoria profesional. 1 PDI ETC equival a 72 punts PAD anuals amb plena dedicació. Un professor o una professora pot impartir docència a més d'un centre docent.
Font: Servei de Personal , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2018-2019

   Curs 2018-2019                                  
                                     
  CENTRE Total PDI ETC Gènere Edat
(promig)
Nacionalitat Categoria Professional  
  Dones Homes Espanyola Estrangera  Catedràtic/a  d'Universitat Catedràtic/a d'Escola Universitària Titular d'Universitat Titular d'Escola Universitària  Catedràtic/a Contractat/da Agregat/da Professor/a Associat/da Professor/a Col·laborador/a Professor/a Lector/a Visitant  
  162 CFIS 5,69 1,30 4,39 53,66 5,65 0,04 1,02   3,55     1,12          
  200 FME 39,11 10,98 28,13 51,85 36,36 2,75 5,92 0,03 17,34 0,17 0,10 10,08 3,39 1,97 0,11    
  205 ESEIAAT 313,09 71,80 241,29 47,56 299,34 13,75 11,19 5,92 72,01 17,77 0,99 61,08 101,39 35,31 5,83 1,61  
  210 ETSAB 249,86 76,96 172,90 50,15 237,30 12,57 17,58 1,00 37,00 15,44 0,62 20,98 139,45 8,43 9,37    
  230 ETSETB 181,42 36,02 145,40 52,92 178,05 3,37 38,11 0,64 107,41 3,57 0,46 24,92 4,00 2,32      
  240 ETSEIB 260,21 64,84 195,37 48,21 253,29 6,92 21,02 0,71 93,02 0,37 0,45 47,25 76,30 14,54 5,90 0,65  
  250 ETSECCPB 152,04 29,90 122,13 50,15 141,28 10,75 29,89 5,35 27,46 2,07 4,00 36,48 35,02 6,87 3,16 1,74  
  270 FIB 201,86 52,74 149,12 51,38 195,92 5,94 23,82 1,39 79,49 8,98 0,94 42,66 32,54 11,97 0,08    
  280 FNB 54,65 7,15 47,50 49,86 51,17 3,48 1,33   11,80 2,78   11,00 18,96 6,84 1,94    
  290 ETSAV 82,91 22,14 60,77 48,68 81,54 1,37 3,00   11,14 2,95   10,79 53,73   1,30    
  295 EEBE 242,07 52,12 189,96 47,73 232,04 10,03 10,56 7,52 24,46 5,82 2,08 54,04 74,64 57,11 5,84    
  300 EETAC 115,16 26,26 88,90 46,58 107,41 7,75 6,72 0,69 33,53 4,20 0,04 40,43 17,71 8,64 1,35 1,85  
  310 EPSEB 99,32 33,36 65,96 50,92 96,80 2,52 1,31 0,82 13,63 22,34   7,93 41,77 11,51      
  330 EPSEM 83,96 22,70 61,26 48,71 83,36 0,60 2,02 4,34 28,74 6,80 1,09 8,85 25,95 5,57 0,60    
  340 EPSEVG 124,65 31,05 93,60 50,94 121,79 2,86 0,99 5,05 31,11 33,65   12,70 30,69 10,46      
  370 FOOT 49,22 28,48 20,73 52,13 48,60 0,61 2,79 0,80 16,82 19,82 0,84 3,55 4,58        
  390 EEABB 54,66 24,13 30,53 50,63 53,63 1,03 2,76 7,91 7,09 0,21 0,69 14,24 9,90 11,81   0,06  
  Total centre propis 2.309,88 590,63 1.713,56 49,9 2.217,88 86,31 179,01 42,17 612,05 146,91 12,30 406,99 670,03 193,33 35,48 5,92