UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.6 Distribució del Professorat equivalent a temps complet

Descripció: Distribució del Professorat equivalent a temps complet segons els centres docents on imparteixen la seva docència classificat segons el gènere, edat, nacionalitat i categoria profesional. 1 PDI ETC equival a 72 punts PAD anuals amb plena dedicació. Un professor o una professora pot impartir docència a més d'un centre docent.
Font: Servei de Personal , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2016-2017

   Curs 2016-2017                                  
                                     
  CENTRE Total PDI ETC Gènere Edat
(promig)
Nacionalitat Categoria Professional  
  Dones Homes Espanyola Estrangera  Catedràtic/a  d'Universitat Catedràtic/a d'Escola Universitària Titular d'Universitat Titular d'Escola Universitària  Catedràtic/a Contractat/da Agregat/da Professor/a Associat/da Professor/a Col·laborador/a Professor/a Lector/a Visitant  
  162 CFIS 4,85 1,17 3,68 54,22 4,81 0,04 1,12   3,14     0,59          
  200 FME 39,47 10,86 28,61 51,17 36,86 2,61 7,70 0,03 17,22   0,03 9,88 2,26 2,35      
  205 ESEIAAT 319,78 71,78 247,99 48,26 311,12 8,65 14,83 8,53 80,54 30,98 0,79 64,89 75,78 34,94 5,13 3,38  
  210 ETSAB 232,99 64,30 168,69 51,99 224,09 8,90 18,11   51,98 17,73 1,15 19,09 109,98 9,46 5,49    
  230 ETSETB 202,74 37,37 165,37 51,77 199,72 3,02 43,61 0,89 124,81 3,37 0,30 23,13 2,11 4,51      
  240 ETSEIB 272,96 67,34 205,63 48,13 267,14 5,82 24,62 0,49 105,46 0,92 0,49 45,62 70,70 19,95 4,71    
  250 ETSECCPB 180,65 30,12 150,53 50,41 166,18 14,47 38,46 7,21 33,87 3,73 5,09 42,75 36,63 7,81 3,56 1,55  
  270 FIB 187,65 49,91 137,74 50,35 182,75 4,90 20,48 1,07 79,37 10,08   45,67 20,77 10,19 0,01    
  280 FNB 58,55 9,18 49,37 48,41 55,21 3,34 1,35 0,95 11,36 4,40   10,93 21,74 6,69 1,13    
  290 ETSAV 88,55 16,90 71,65 51,52 88,06 0,48 5,54   14,30 11,34   8,15 46,27   2,95    
  295 EEBE 228,11 49,65 178,46 47,33 220,23 7,88 10,03 9,92 27,35 6,00 1,82 50,35 56,56 62,96 3,12    
  300 EETAC 115,01 24,57 90,44 46,56 109,65 5,36 6,88 1,85 32,83 8,33   40,05 13,14 10,62 0,04 1,27  
  310 EPSEB 124,21 38,15 86,06 50,20 121,45 2,76 0,51 1,15 15,59 36,71   9,60 45,25 15,40      
  330 EPSEM 88,73 27,14 61,59 49,35 88,73   0,09 4,44 31,21 14,63 1,32 9,57 18,02 9,45      
  340 EPSEVG 126,87 30,35 96,53 50,13 124,78 2,09 1,11 6,35 28,53 38,85   12,11 27,34 12,58      
  370 FOOT 51,23 29,72 21,50 53,89 50,59 0,64 2,34 2,23 14,82 24,98 0,89 3,62 2,35        
  390 ESAB 58,74 24,02 34,73 51,97 58,28 0,46 4,84 8,13 8,80 0,23 0,89 15,06 6,35 14,45      
  Total centre propis 2.381,09 581,36 1.794,89 50,1 2.304,85 71,39 200,49 53,24 678,06 212,29 12,76 410,46 555,23 221,38 26,14 6,20