UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.3 Avalució del PDI

Descripció: Avaluació del PDI en els àmbits de docència, recerca i gestió així com els resultats obtinguts a l'avaluació del règim de dedicació del professorat
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2016

                       
  AVALUACIÓ MÈRITS ADDICIONALS DEL PROFESSORAT  Convocatòria  
  2012 2013 2014 2015 2016  
  Mèrits addicionals de docència Trams amb Menció d'Especial Qualitat 88 76 70 74 88  
  Trams amb una valoració final de A (molt favorable) 261 267 226 225 200  
  Trams amb una valoració final de B (favorable) 106 108 93 83 154  
  Trams amb una valoració final de C (correcte) 2 - - - -  
  Trams amb una valoració final de D (desfavorable) 3 10 4 8 11  
  Mèrits addicionals de gestió Sol·licituds que han assolit el 4t tram 14 3 10 7 11  
  Sol·licituds que han assolit el 3r tram 10 11 13 18 9  
  Sol·licituds que han assolit el 2n tram 10 12 25 17 13  
  Sol·licituds que han assolit el 1r tram 20 24 30 24 21  
  Mèrits addicionals de recerca Trams reconeguts (PDI_L) 72 61 68 73 91  
  Trams reconeguts (PDI_F) 127 146 99 89 101  
                       
                       
  AVALUACIÓ MÈRITS BÀSICS DEL PROFESSORAT  Convocatòria  
  2012 2013 2014 2015 2016  
  Mèrits bàsics de docència Trams avaluats favorablement 362 376 302 292 422  
  Trams avaluats desfavorablement - 3 5 - 4  
  Mèrits bàsics de recerca Trams avaluats favorablement (PDI_L) 72 61 68 73 91  
  Trams avaluats favorablement (PDI_F) 168 109 99 90 110  
                       
                       
  AVALUACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DEL PROFESSORAT  
   
  CONVOCATÒRIA 2013  
   
        Recerca  
        A B C D Total   
  Docència A 41,7% 14,4% 8,1% 5,6% 69,8%  
  B 12,1% 4,7% 4,2% 3,8% 24,9%  
  C 1,0% 1,0% 0,5% 0,8% 3,2%  
  D 0,4% 0,4% 0,6% 0,7% 2,1%  
  Total  55,2% 20,4% 13,5% 10,9% 100,0%  
   
  CONVOCATÒRIA 2014  
   
        Recerca  
        A B C D Total   
  Docència A 42,5% 14,9% 7,8% 5,0% 70,1%  
  B 12,5% 4,5% 4,3% 3,4% 24,8%  
  C 1,2% 0,9% 0,9% 0,6% 3,5%  
  D 0,6% 0,2% 0,2% 0,7% 1,6%  
  Total  56,8% 20,4% 13,2% 9,7% 100%  
   
  CONVOCATÒRIA 2015  
   
        Recerca  
        A B C D Total   
  Docència A 44,0% 14,0% 8,8% 4,1% 70,9%  
  B 12,9% 4,6% 3,3% 3,7% 24,5%  
  C 1,4% 0,4% 0,4% 0,8% 3,0%  
  D 0,4% 0,1% 0,5% 0,6% 1,6%  
  Total  58,7% 19,1% 13,0% 9,2% 100,0%  
   
  CONVOCATÒRIA 2016  
   
        Recerca  
        A B C D Total   
  Docència A 45,9% 12,6% 8,4% 4,7% 71,6%  
  B 11,8% 4,1% 3,8% 3,3% 23,0%  
  C 0,7% 0,3% 0,3% 0,8% 2,1%  
  D 0,9% 0,5% 0,9% 1,0% 3,3%  
  Total  59,3% 17,5% 13,4% 9,8% 100,0%