UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.3 Avalució del PDI

Descripció: Avaluació del PDI en els àmbits de docència, recerca i gestió així com els resultats obtinguts a l'avaluació del règim de dedicació del professorat
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2014

                       
  AVALUACIÓ MÈRITS ADDICIONALS DEL PROFESSORAT  Convocatòria  
  2010 2011 2012 2013 2014  
  Mèrits addicionals de docència Trams amb Menció d'Especial Qualitat 82 83 88 76 70  
  Trams amb una valoració final de A (molt favorable) 246 261 261 267 226  
  Trams amb una valoració final de B (favorable) 129 109 106 108 93  
  Trams amb una valoració final de C (correcte) 4 - 2 - -  
  Trams amb una valoració final de D (desfavorable) 2 4 3 10 4  
  Mèrits addicionals de gestió Sol·licituds que han assolit el 4t tram 13 10 14 3 10  
  Sol·licituds que han assolit el 3r tram 14 13 10 11 13  
  Sol·licituds que han assolit el 2n tram 17 10 10 12 25  
  Sol·licituds que han assolit el 1r tram 25 17 20 24 30  
  Mèrits addicionals de recerca Trams reconeguts (PDI_L) 73 78 72 61 68  
  Trams reconeguts (PDI_F) 86 134 127 146 pendent resolució  
                       
                       
  AVALUACIÓ MÈRITS BÀSICS DEL PROFESSORAT  Convocatòria  
  2010 2011 2012 2013 2014  
  Mèrits bàsics de docència Trams avaluats favorablement 357 350 362 376 302  
  Trams avaluats desfavorablement 1 2 - 3 5  
  Mèrits bàsics de recerca Trams avaluats favorablement (PDI_F) 127 151 168 109 99  
  Trams avaluats favorablement (PDI_L) 73 78 72 61 68  
                       
                       
  AVALUACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DEL PROFESSORAT  
   
  CONVOCATÒRIA 2012  
   
        Recerca  
        A B C D Total   
  Docència A 41,0% 14,2% 8,1% 5,3% 68,5%  
  B 11,6% 4,9% 3,9% 3,9% 24,3%  
  C 1,6% 1,5% 0,9% 1,1% 5,0%  
  D 0,5% 0,4% 0,4% 0,8% 2,1%  
  Total  54,7% 20,9% 13,3% 11,1% 100,0%  
   
  CONVOCATÒRIA 2013  
   
        Recerca  
        A B C D Total   
  Docència A 41,7% 14,4% 8,1% 5,6% 69,8%  
  B 12,1% 4,7% 4,2% 3,8% 24,9%  
  C 1,0% 1,0% 0,5% 0,8% 3,2%  
  D 0,4% 0,4% 0,6% 0,7% 2,1%  
  Total  55,2% 20,4% 13,5% 10,9% 100,0%  
   
  CONVOCATÒRIA 2014  
   
        Recerca  
        A B C D Total   
  Docència A 42,5% 14,9% 7,8% 5,0% 70,1%  
  B 12,5% 4,5% 4,3% 3,4% 24,8%  
  C 1,2% 0,9% 0,9% 0,6% 3,5%  
  D 0,6% 0,2% 0,2% 0,7% 1,6%  
  Total  56,8% 20,4% 13,2% 9,7% 100%