UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.1 Distribució del PDI Professorat per gènere, categoria i unitat d'adscripció

Descripció: Districució del PDI Professorat segons la seva categoria, el gènere i unitat d'adscripció. També figuren dades globals sobre el la seva dedicació, nacionalitat i el percentatge de PDI Doctor
Font: Servei de Personal , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2015
Notes metodològiques: Professorat Docent i Investigador en situació activa el 31 de desembre. Inclou tot el PDI, amb independència del capítol de finançament i catalogació de la seva plaça.

                                                       
  Unitat Catedràtic universitari Titular univesitari Catedràtic Escola Universitària Titular Escola Universitària Agregat Ajudant Col·laborador permanent Catedràtic contractat Associat Emèrit Lector Visitant Total   
  D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H  
  210 ETSAB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  2  
  220 ETSEIAT  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  
  230 ETSETB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  
  240 ETSEIB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  
  250 ETSECCPB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  7  -  -  -  -  -  -  11  
  320 EET  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  2  -  -  -  -  -  -  3  
  340 EPSEVG  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  3  -  -  -  -  -  -  4  
  410 ICE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  3  -  -  -  -  -  -  7  
  420 INTEXTER  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  460 INTE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  701 AC  -  13  5  27  -  -  1  -  7  17  -  -  2  4  -  -  2  12  -  -  -  2  -  -  92  
  702 CEM  2  4  2  6  -  2  -  -  5  6  -  -  1  -  -  1  9  13  -  -  1  -  -  -  52  
  703 CA  -  1  2  10  -  -  -  2  -  -  -  -  -  1  -  -  4  9  -  -  -  -  -  -  29  
  705 CA II  -    2  2  -  -  2  9  1  1  -  -  2  2  -  -  7  23  -  -  -  -  -  -  51  
  707 ESAII  1  4  2  16  -  1  -  2  4  10  -  -  1  10  -  -  1  18  -  1  -  1  -  -  72  
  709 EE    1  1  18  -  2  -  10  -  11  -  -  -  6  -  -  2  10  -  -  -  3  -  -  64  
  710 EEL    10  5  58  -  2  -  10  2  14  -  -  1  7  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  110  
  712 EM    2  3  4  -  1  -  3  5  6  -  -  2  10  -  -  7  39  -  1  1  -  -  -  84  
  713 EQ  1  11  14  8  1  9  3  1  10  13  -  -  2  2  -  2  -  3  -  -  -  -  -  -  80  
  714 ETP  1  3  1  2  -  2  2  -  1  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  14  
  715 EIO  3  2  7  12  -  -  -  -  2  3  -  -  1  1  -  -  11  7  -  1  -  1  -  -  51  
  717 EGE    1    6  -  -  1  15  -  -  -  -  2  7  -  -  8  29  -  -  -  -  -  -  69  
  718 EGA I    1  2  9  -  -  2  3  1  1  -  -  -  4  -  -  7  12  -  -  -  1  -  -  43  
  719 EGA II        1  -  -  1  5  -  -  -  -  1  2  -  -  1  4  -  -  -  -  -  -  15  
  723 CS  3  11  9  31  -  -  2  3  7  11  -  -  7  10  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  97  
  724 MMT    4  1  10  -  -  -  -  1  3  -  -  1  1  -  -  2  9  -  -  -  -  -  -  32  
  727 MA III          -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  729 MF    2  2  9  -  1  -  -  -  3  -  -  -  1  -  -  5  14  -  -  -  1  -  -  38  
  731 OO  1  2  8  7  1  2  14  5  1  1  -  -  -  -  -  -  3  2  -  -  -  -  -  -  47  
  732 OE    4  5  11  1  2  3  4  1  8  5  -  6  4  -  -  41  101  -  2  1  2  -  -  201  
  735 PA    3  1  7  -  -  2  7  3  7  -  -  -  -  -  -  24  61  -  -  1  2  -  -  118  
  736 PE      3    -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  1  -  -  -  -  -  -  9  
  737 RMEE    1  1  3  -  1  1  -  2  5  1  1  -  2  -  -  1  36  -  -  -  1  -  -  56  
  739 TSC  2  32  13  44  -  2  -  3  2  10  -  -  1  4  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  115  
  740 UOT  1  6  1  9  -  -  -  -  -  2  -  -  -  1  -  -  12  23  -  1  -  1  -  -  57  
  742 CEN        6  -  -  -  2  1  3  -  -  -  4  -  -  1  15  -  -  -  -  -  -  32  
  744 ENTEL    5  3  18  -  -  -  5  2  9  -  -  4  4  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  52  
  745 EAB    2  2  5  3  6  -  -  5  6  -  -  6  8  -  1  1  3  1  -  -  -  -  -  49  
  747 ESSI    2  3  2  -  -  -  2  3  5  -  -  1  -  -  -  -  4  -  -  -  -  -  -  22  
  748 FIS  1  10  21  38  -  4  -  6  9  29  -  2  -  2  -  1  7  30  -  1  1  1  1  4  168  
  749 MAT  1  19  31  68  1  2  7  5  17  24  -  -  2  2  -  1  -  3  -  -  3  -  -  -  186  
  750 EMIT      7  10  3  1  2  5  -  4  -  -  3  1  -  1  -  17  -  -  -  1  -  -  55  
  751 ECA  2  40  7  19  1  5  2  7  9  19  -  -  3  4  -  3  11  63  -  -  1  6  -  -  202  
  753 TA    11  3  12  -  -  1  8  2  -  -  -  1  1  1  -  15  41  -  2  1  1  -  -  100  
  758 EPC    1  1  6  -  -  -  -  4  2  -  -  -  3  -  -  7  30  -  -  -  1  -  -  55  
  930 CTVG          -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
  Total 19 208 168 495 11 45 49 122 107 236 6 3 50 108 1 11 204 654 1 10 10 28 1 5 2552  
  Personal a 31 de desembre de 2015                                                
Distribució del PDI segons gènere Distribució del PDI segons nacionalitat PDI Doctor PDI no Doctor Distribució del PDI segons vinculació Distribució del PDI segons dedicació
Homes Dones Estrangers Nacionals 1644 908 Funcionari Laboral Temps complet Temps parcial
1925 627 94 2458 1117 1435 1658 894