UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.1 Distribució del PDI Professorat per gènere, categoria i unitat d'adscripció

Descripció: Districució del PDI Professorat segons la seva categoria, el gènere i unitat d'adscripció. També figuren dades globals sobre el la seva dedicació, nacionalitat i el percentatge de PDI Doctor
Font: Servei de PAS , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2014
Notes metodològiques: Professorat Docent i Investigador en situació activa el 31 de desembre. Inclou tot el PDI, amb independència del capítol de finançament i catalogació de la seva plaça.

                                                     
  Unitat Catedràtic universitari Titular univesitari Catedràtic Escola Universitària Titular Escola Universitària Agregat Ajudant Associat Catedràtic contractat Col·laborador permanent Emèrit Lector Visitant Total  
  D H D H D H D H D H D H D H D H D H H D H D H  
  210 ETSAB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  
  220 ETSEIAT  -  -  -  -  -  -  -  1  1  1  -  1  1  10  -  -  -  -  -  -  1  1  2  19  
  230 ETSETB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  240 ETSEIB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  250 ETSECCPB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  8  -  -  -  -  -  -  -  -  -  11  
  300 EETAC  -  -  -  -  -  -  -  1  1  -  -  1  3  10  -  -  -  -  -  -  1  -  2  19  
  320 EET  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
  340 EPSEVG  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  
  410 ICE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  8  
  420 INTEXTER  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  
  460 INTE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
  701 AC  -  13  6  27  -  -  1  -  3  16  -  -  2  11  -  -  6  5  -  -  4  -  -  94  
  702 CEM  2  6  2  6  -  2  -  1  4  5  -  -  7  12  -  1  2  -  -  1  1  -  -  52  
  703 CA  -  2  2  10  -  -  -  2  -  -  -  1  4  5  -  -  -  1  -  -  -  -  -  27  
  704 CA I  -  8  1  6  -  -  -  4  2  -  1  2  11  26  1  -  1  1  1  -  -  -  -  65  
  705 CA II  -  -  2  2  -  -  2  10  1  1  -  2  7  20  -  -  2  2  -  -  -  -  -  51  
  706 EC  -  7  2  4  -  -  -  -  6  3  -  -  5  25  -  -  -  -  -  1  2  -  1  56  
  707 ESAII  1  4  2  17  -  1  -  3  4  8  -  -  1  17  -  -  1  12  -  -  1  -  -  72  
  708 ETCG  -  10  1  8  -  2  2  5  2  4  -  -  1  1  -  -  2  1  -  -  -  -  -  39  
  709 EE  -  1  1  18  -  2  -  10  -  11  -  1  1  10  -  -  -  5  -  -  3  -  -  63  
  710 EEL  -  11  5  60  -  2  -  11  2  11  -  1  -  -  -  -  1  10  1  -  1  -  -  116  
  711 EHMA  -  5  -  3  -  -  -  1  1  5  -  -  1  5  -  2  -  -  -  -  1  -  -  24  
  712 EM  -  3  3  4  -  2  -  3  4  4  -  -  7  31  -  -  3  11  -  1  1  -  -  77  
  713 EQ  1  11  14  8  1  9  3  1  10  10  -  -  -  1  -  2  2  2  -  -  3  -  -  78  
  714 ETP  1  3  1  2  -  2  2  -  1  -  -  -  2  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  15  
  715 EIO  3  2  6  12  -  -  -  -  2  1  -  -  7  5  -  -  1  3  -  -  1  -  -  43  
  716 EA  -  4  2  6  -  -  1  4  -  -  -  1  3  13  -  -  -  -  -  -  -  -  -  34  
  717 EGE  -  1  -  6  -  -  1  15  -  -  -  -  4  19  -  -  2  7  -  -  -  -  -  55  
  718 EGA I  -  1  2  10  -  -  2  3  -  1  -  2  7  9  -  -  1  4  -  -  1  -  -  43  
  719 EGA II  -  -  -  1  -  -  1  5  -  -  -  -  1  4  -  -  1  2  -  -  -  -  -  15  
  720 FA  -  4  10  11  -  1  1  1  2  10  -  3  -  2  -  1  1  1  -  -  1  -  -  49  
  721 FEN  1  7  12  28  -  3  -  5  4  12  1  -  1  1  -  -  -  1  1  2  3  -  -  82  
  722 ITT  -  5  1  -  1  -  -  2  1  2  1  2  3  20  -  -  -  3  -  -  2  -  -  43  
  723 CS  3  11  10  31  -  -  2  3  7  10  -  -  -  2  -  -  7  11  -  -  1  -  -  98  
  724 MMT  -  4  1  11  -  -  -  1  1  4  -  -  2  6  -  -  1  2  -  -  -  -  -  33  
  725 MA I  1  6  8  18  -  -  -  -  8  7  -  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  50  
  726 MA II  -  6  10  20  -  -  2  3  2  2  -  -  -  1  -  -  1  -  -  -  -  -  -  47  
  727 MA III  2  4  8  14  1  4  3  2  5  8  -  -  2  8  -  2  3  2  -  3  3  -  -  74  
  729 MF  -  2  2  9  -  1  -  -  -  3  -  1  3  12  -  -  -  1  -  -  1  -  -  35  
  731 OO  1  2  7  7  1  2  15  5  1  1  -  -  3  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  47  
  732 OE  -  4  6  11  1  2  3  4  1  5  5  1  40  104  -  -  5  5  -  1  2  -  -  200  
  735 PA  -  3  1  11  -  -  2  7  1  6  -  1  21  60  -  -  -  -  -  3  3  -  -  119  
  736 PE  -  1  4  4  -  -  3  -  2  1  -  -  6  20  -  -  -  3  -  -  1  -  -  45  
  737 RMEE  -  11  1  5  -  1  1  1  2  6  1  3  2  37  -  -  -  3  -  -  2  -  -  76  
  739 TSC  2  32  13  44  -  2  -  3  2  11  -  -  -  1  -  -  1  5  1  -  -  -  -  117  
  740 UOT  1  6  1  10  -  -  -  -  1  2  -  -  6  19  -  -  -  1  -  -  1  -  -  48  
  741 EMRN  -  -  4  2  2  1  1  4  -  2  -  -  -  3  -  1  -  -  -  1  1  -  -  22  
  742 CEN  -  -  -  6  -  -  -  2  1  3  -  -  2  14  -  -  -  4  -  -  -  -  -  32  
  743 MA IV  -  7  8  21  -  1  3  -  3  6  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  50  
  744 ENTEL  -  5  3  19  -  -  -  5  2  9  -  -  -  -  -  -  4  4  -  -  2  -  -  53  
  745 EAB  -  2  2  5  3  6  -  -  3  5  -  -  1  2  -  1  7  8  -  1  1  -  -  47  
  746 DiPSE  -  -  2  6  1  -  -  1  -  1  -  -  -  4  -  -  2  -  -  -  -  -  -  17  
  747 ESSI  -  2  3  2  -  1  -  2  3  5  -  -  -  4  -  -  1  -  -  -  -  -  -  23  
  915 IRI  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  
  Total  19  216  169  506  11  47  51  131  96  206  9  24  179  579  1  10  58  120  4  14  46  1  5 2502  
                                                     
           
Titulació màxima CuentaDeNif_Passaport Sexe CuentaDeNif_Passaport   PFI Funcionari 1149  
Doctor 1642 Dones 608   PDI Laboral 1353  
No Doctor 860 Homes 1894        
           
           
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
                             
      Nacionalitat espanyola 2.397           Temps complet 1707        
      Nacionalitat estrangera 105           Temps parcial 795