UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.1 Distribució del PDI Professorat per gènere, categoria i unitat d'adscripció

Descripció: Districució del PDI Professorat segons la seva categoria, el gènere i unitat d'adscripció. També figuren dades globals sobre el la seva dedicació, nacionalitat i el percentatge de PDI Doctor
Font: Servei de PAS , Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2013
Notes metodològiques: Professorat Docent i Investigador en situació activa el 31 de desembre. Inclou tot el PDI, amb independència del capítol de finançament i catalogació de la seva plaça.

                                                               
  UNITAT PDI FUNCIONARI PDI LABORAL PDI FUNCIONARI  PDI
LABORAL
TOTAL
PDI
 
  CATEDRÀTIC UNIVERSITARI TITULAR UNIVERSITARI CATEDRÀTIC ESCOLA UNIVERSITÀRIA TITULAR ESCOLA UNIVERSITÀRIA AGREGAT CATEDRÀTIC CONTRACTAT COL·LAB. PERMANENT AJUDANT ASSOCIAT EMÈRIT LECTOR ALTRES  
  D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H  
  210 ETSAB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  -  -  -  -  -  2  1  3  
  220 ETSEIAT  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  1  2  -  -  1  9  -  -  -  1  -  1  -  -  3  13  16  
  230 ETSETB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
  240 ETSEIB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
  250 ETSECCPB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  3  8  -  -  -  -  -  -  -  -  3  9  12  
  290 ETSAV  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  1  -  -  1  2  
  300 EETAC  -  -  -  -  -  -  -  1  1          3    1  1  5  -  -  -  1  -  -  -  1  2  10  13  
  320 EET  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  2  -  -  -  -  -  -  -  -  1  2  3  
  340 EPSEVG  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  3  -  -  -  -  -  -  -  -  1  3  4  
  410 ICE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  3  -  -  -  -  -  -  -  -  4  3  7  
  420 INTEXTER  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  1  
  460 INTE  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  3  
  480 IS.UPC  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
  701 AC  -  12  6  28  -  -  1  -  3  13  -  -  7  5  -  1  2  11  -  -  -  6  -  -  7  40  12  36  95  
  702 CMEM  2  7  2  7  -  2  -  1  3  4  -  1  2  -  -  -  3  10  -  -  2  2  -  -  4  17  10  17  48  
  703 CA  -  2  2  11  -  -  -  2  -  -  -  -  -  1  -  2  3  2  -  -  -  -  -  -  2  15  3  5  25  
  704 CA I  -  10  1  6  -  -  -  4  2  -  1  -  1  1  2  3  10  28  -  -  -  -  -  -  1  20  16  32  69  
  705 CA II  -  -  1  1  -  -  4  11  1  -  -  -  2  3  -  3  7  19  -  -  -  -  -  -  5  12  10  25  52  
  706 EC  -  7  2  4  -  -  -  -  4  2  -  -  -  -  1  2  4  25  -  -  3  3  -  -  2  11  12  32  57  
  707 ESAII  1  5  2  17  -  1  -  2  4  8  -  -  -  12  -  1  1  15  -  -  -  1  -  -  3  25  5  37  70  
  708 ETCG  -  10  1  7  -  2  2  6  2  4  -  -  2  1  -  -  2  5  -  1  -  -  -  -  3  25  6  11  45  
  709 EE  -  1  -  18  -  2  1  10  -  6  -  -  -  8  -  2  1  12  -  -  -  5  -  -  1  31  1  33  66  
  710 EEL  -  11  5  63  -  2  -  13  2  11  -  -  1  10  -  1  -  -  -  1  -  1  -  -  5  89  3  24  121  
  711 EHMA  -  5  -  3  -  -  -  1  1  5  -  2  -  -  -  -  1  5  -  -  -  1  -  -  -  9  2  13  24  
  712 EM  -  4  3  5  -  2  -  3  4  4  -  -  3  11  -  -  7  27  -  -  -  1  -  -  3  14  14  43  74  
  713 EQ  1  11  14  8  1  9  4  2  9  10  -  2  3  2  -  1  -  2  -  -  -  3  -  -  20  30  12  20  82  
  714 ETP  1  3  1  1  -  2  2  1  1  -  -  -  -  -  -  1  2  -  -  -  -  -  -  -  4  7  3  1  15  
  715 EIO  3  3  6  12  -  -  -  -  2  1  -  -  1  3  -  -  5  6  -  -  -  1  -  -  9  15  8  11  43  
  716 EA  -  4  2  7  -  -  1  5  -  -  -  -  -  -  1  1  2  13  -  -  -  -  -  -  3  16  3  14  36  
  717 EGE  -  1  -  4  -  -  2  18  -  -  -  -  2  7  -  -  2  13  -  -  -  -  -  -  2  23  4  20  49  
  718 EGA I  -  1  2  11  -  -  3  4  -  1  -  -  1  4  -  2  7  11  -  -  -  -  -  -  5  16  8  18  47  
  719 EGA II  -  -  -  1  -  -  2  8  -  -  -  -  1  2  -  -  1  3  -  -  -  -  -  -  2  9  2  5  18  
  720 FA  -  4  10  10  -  1  1  2  1  8  -  1  1  1  -  3  -  1  -  -  1  3  -  -  11  17  3  17  48  
  721 FEN  1  8  12  29  -  3  -  5  4  12  -  -  -  1  1  3  -  2  -  1  2  3  -  -  13  45  7  22  87  
  722 ITT  -  5  1  -  1  -  -  2  -  2  -  -  -  3  1  2  3  20  -  -  1  3  -  -  2  7  5  30  44  
  723 CS  3  11  10  33  -  -  2  3  6  9  -  -  7  12  -  -  -  1  -  -  1  2  -  -  15  47  14  24  100  
  724 MMT  -  4  1  11  -  -  -  1  -  4  -  -  1  2  1  -  1  6  -  -  1  -  -  -  1  16  4  12  33  
  725 MA I  1  6  8  18  -  -  -  -  6  6  -  -  -  -  -  1  -  1  -  -  2  1  -  -  9  24  8  9  50  
  726 MA II  -  8  10  20  -  -  2  3  2  2  -  -  1  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  12  31  3  3  49  
  727 MA III  2  4  7  14  1  4  5  2  4  8  -  2  4  2  -  -  3  13  -  -  3  4  -  -  15  24  14  29  82  
  729 MF  -  3  2  9  -  1  -  -  -  1  -  -  -  1  -  3  2  10  -  -  -  3  -  -  2  13  2  18  35  
  731 OO  1  2  5  6  1  2  16  6  -  1  -  -  -  -  -  -  3  2  -  -  1  -  -  -  23  16  4  3  46  
  732 OE  -  6  6  12  1  2  3  4  1  5  -  -  5  7  5  2  43  106  -  -  -  3  -  -  10  24  54  123  211  
  735 PA  -  4  1  12  -  -  3  7  1  5  -  -  -  -  1  2  20  63  -  -  2  1  -  -  4  23  24  71  122  
  736 PE  -  1  4  4  -  -  3  -  2  -  -  -  -  2  -  1  7  18  -  -  -  1  -  -  7  5  9  22  43  
  737 RMEE  -  11  1  5  -  1  1  1  2  4  -  -  -  4  2  5  3  38  -  -  -  1  -  -  2  18  7  52  79  
  739 TSC  2  33  13  44  -  2  -  3  1  10  -  -  3  6  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  15  82  4  17  118  
  740 UOT  1  7  1  10  -  -  -  -  1  1  -  -  -  1  -  -  5  22  -  -  -  1  -  -  2  17  6  25  50  
  741 EMRN  -  -  4  2  2  2  1  4  -  2  -  1  -  -  -  -  -  2  -  -  -  1  -  -  7  8  -  6  21  
  742 CEN  -  -  -  6  -  -  -  2  -  3  -  -  1  5  -  -  1  12  -  -  -  -  -  -  -  8  2  20  30  
  743 MA IV  -  7  8  21  -  1  3  -  2  5  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  2  -  -  11  29  4  7  51  
  744 ET  -  5  3  20  -  -  -  5  2  8  -  -  4  4  -  -  -  -  -  -  -  3  -  -  3  30  6  15  54  
  745 EAB  -  2  2  5  3  6  -  -  3  5  -  1  7  9  -  -  -  1  -  -  1  1  -  -  5  13  11  17  46  
  746 DiPSE  -  -  2  5  1  -  -  2  -  -  -  -  2  1  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  3  7  2  3  15  
  747 ESSI  -  3  3  2  -  1  -  2  2  4  -  -  2  -  -  -  -  5  -  -  1  1  -  -  3  8  5  10  26  
  915 IRI  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  2  -  -  -  -  -  -  -  -  2  2  4  
  TOTAL  19  231  165  513  11  48  62  146  80  179  1  10  66  136  15  43  165  569  -  3  23  61  -  1  257  938  350  1.002  2.547  
  Professorat a 31 de desembre de 2013  
                                                               
                                                   
                                                 
                                                 
Sexe CuentaDeNif_Passaport             hores contracte setmanal CuentaDeNif_Passaport                
Categoria del professor
CuentaDeNif_Passaport          
Dones  607             Temps Complet 1776               CU  250         Nacionalitat espanyola 2431
Homes ####             Temps Parcial 771               TU  678         Nacionalitat estrangera 116
                                    CEU  59            
                                    TEU  208          
                                    Agregat  259          
                                    Cated. Contractat  11          
                                    Col. Perm.  202          
                                    Ajudant  58          
                                    Associat  734          
                                    Emèrit  3          
                                    Lector  84          
                                    Altres 1          
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                       
PDI Doctor 1661
PDI No Doctor 886