UPC    Acreditació de les titulacions
2.4.2 Contractació gestionada pel CTT distribuïda per conceptes i unitats

Descripció: Projectes signats per unitats, tipologia i import i gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia (CTT).
Font: CTT Servei de Projectes
Període de referència: 2014

                   
  CONTRACTACIÓ GESTIONADA PEL CTT  
   
  UNITAT VIA NO COMPETITIVA VIA COMPETITIVA  
  Convenis Propietat Industrial Formació Subvencions i altres Projectes Nacionals Projectes europeus Projectes europeus coordinats  
  110 SG  -  -  -  1.121.790,29  396.938,00  0,01  -  
  118 INNOVA  -  -  -  1.258,33  138.686,12  -  -  
  120 CS  -  -  -  -  75.625,00  -  -  
  122 CUDU  -  -  -  -  -  -  -  
  124 CUS  7.127,00  -  -  10.447,10  135.117,33  -  -  
  131 SGI  -  -  -  25.900,00  3.300,00  -  -  
  132 GPE  -  -  6.225,00  -  15.316,80  -  -  
  150 CTT  10.000,00  -  -  -  4,00  -  -  
  162 CFIS  -  -  -  32.000,00  -  -  -  
  181 UTGBL  -  -  -  -  -  -  -  
  184 UTGM  -  -  -  -  -  -  -  
  220 ETSEIAT  -  -  -  -  -  -  -  
  270 FIB  150.000,00  -  -  -  -  -  -  
  280 FNB  5.701,17  -  11.075,00  -  -  -  -  
  290 ETSAV  43.217,11  -  -  9.151,92  17.250,00  -  -  
  300 EETAC  4.629,40  -  -  -  -  -  -  
  320 EET  25.000,00  -  51.159,02  -  2.000,00  -  -  
  370 FOOT  -  -  -  -  -  -  -  
  410 ICE  -  -  -  -  -  -  -  
  420 INTEXTER  6.592,71  -  -  -  60.500,00  354.739,00  -  
  440 IOC  6.075,00  -  1.116,85  -  296.050,00  176.283,00  -  
  460 INTEXTER  187.348,15  -  -  -  48.000,00  90.067,04  -  
  470 CRNE  27.000,00  -  -  -  -  -  -  
  480 IS.UPC  36.650,29  -  -  -  -  -  -  
  666 CATAC  12.396,69  -  9.000,00  30.000,00  -  -  -  
  701 AC  1.232.850,12  -  -  108.616,45  1.086.869,06  568.111,64  592.717,00  
  702 CMEM  76.030,00  -  72.000,00  9.792,14  217.500,00  -  -  
  703 CATAC  12.396,70  -  -  -  66.000,00  -  -  
  704 CA1  98.900,51  -  -  2.000,00  138.970,00  -  -  
  705 CA2  81.644,58  -  -  -  1.000,00  -  -  
  706 EC  453.327,41  -  -  -  656.114,28  19.800,00  -  
  707 ESAII  246.047,82  -  31.650,00  -  204.495,66  474.080,00  -  
  708 ETCG  952.950,00  -  -  -  417.678,50  459.000,00  -  
  709 EE  70.500,00  -  -  -  254.100,00  53.100,01  -  
  710 EEL  291.916,48  -  54.394,40  21.657,54  1.538.947,33  59.358,81  -  
  711 EHMA  110.706,50  -  -  20.000,00  116.190,00  -  -  
  712 EM  19.450,00  -  -  -  -  35.000,00  -  
  713 EQ  557.685,49  -  546,00  -  127.472,46  32.882,55  22.968,00  
  714 ETP  7.500,00  -  -  -  182.710,00  139.427,93  -  
  715 EIO  616.978,21  -  24.572,00  53.363,00  196.840,00  -  -  
  717 EGE  29.300,31  -  -  -  -  -  -  
  718 EGA1  67.000,00  -  -  -  -  -  -  
  720 FA  144.670,00  -  -  1.000,00  176.450,00  -  -  
  721 FEN  284.023,71  -  -  62.554,10  157.432,76  100.759,70  -  
  722 ITT  431.500,00  -  -  -  -  -  -  
  723 CS  196.749,01  -  3.520,00  5.218,96  606.617,26  28.799,92  -  
  724 MMT  21.750,00  -  -  -  1.690,00  -  -  
  725 MA1  6.275,00  -  -  -  183.820,00  -  -  
  726 MA2  -  -  -  800,00  18.969,17  127.560,60  -  
  727 MA3  23.645,60  -  -  13.381,12  63.000,00  52.633,42  -  
  729 MF  46.800,00  -  -  -  48.400,00  -  -  
  731 OO  6.651,00  -  -  -  67.750,00  -  -  
  732 OE  14.300,00  -  49.060,00  -  -  -  -  
  735 PA  35.000,00  -  -  3.000,00  180.889,00  -  -  
  736 PE  101.655,14  -  1.250,00  -  30.000,00  -  -  
  737 RMEE  143.900,00  -  -  -  168.080,00  -  -  
  739 TSC  607.757,89  -  -  -  1.962.962,30  1.615.177,58  -  
  740 UOT  131.820,35  -  -  -  50.000,00  254.925,90  -  
  741 EMRN  153.570,00  -  -  32.000,00  -  973.250,00  4.111.219,00  
  742 CEN  -  -  -  2.375,00  -  -  -  
  743 MA4  335.018,60  -  -  -  89.710,00  -  -  
  744 ENTEL  168.400,00  -  -  -  510.981,46  24.727,89  -  
  745 EAB  160.768,38  -  36.578,51  -  314.600,00  69.522,00  -  
  746 DiPSE  17.400,00  -  -  -  -  -  -  
  747 ESSI  230.500,00  -  -  -  159.593,38  -  -  
  909 LIM  508.480,73  -  -  -  365.752,17  140.302,95  -  
  910 LCEM  -  -  -  -  -  -  -  
  914 CPSV  11.500,00  -  -  -  75.249,67  1.484,95  -  
  915 IRI  119.820,00  -  -  -  237.930,00  12.657,89  -  
  918 CREB  -  -  -  -  37.000,00  -  -  
  922 CD6  1.139.801,78  -  -  -  459.088,68  -  1.026.293,40  
  927 CTALP  -  6.000,00  -  -  -  -  -  
  928 CTTC  192.000,00  -  -  -  278.119,00  554.672,75  203.930,60  
  929 CDEI  175.926,43  -  -  -  -  -  -  
  930 CTVG  88.113,64  -  17.747,75  -  31.500,00  -  -  
  935 CDIF  79.698,00  -  -  -  -  -  -  
  937 GCEM  -  -  -  -  6.000,00  37.294,39  -  
  945 SARTI  44.219,52  -  161.776,50  -  334.250,00  82.409,95  -  
  946 CITCEA  207.055,44  -  -  10.205,57  263.340,00  836.532,05  -  
  950 LAM  -  -  13.400,00  -  -  -  -  
  952 GRAHI  71.835,00  -  -  -  13.500,00  2.154,00  -  
  953 LEAM  3.840,00  -  -  -  27.360,00  -  -  
  956 CRESCA  19.240,00  -  -  -  1.100,00  -  -  
  969 CETpD-UPC  -  -  -  -  63.500,00  -  -  
  971 MCIA  13.700,00  -  -  -  552.542,70  180.496,06  -  
  972 LITEM  3.000,00  -  -  -  -  -  -  
  973 CERpIE-UPC  -  -  200.000,00  -  -  -  -  
  974 CER-LaCàN-UPC  60.250,00  -  -  -  156.847,71  85.000,01  -  
  975 SEER  235.400,00  -  -  -  605.856,15  -  -  
  978 IHTT  42.000,00  -  -  -  35.090,00  -  -  
  TOTAL CONTRACTACIÓ GESTIONADA PEL CTT  11.724.956,87  6.000,00  745.071,03  1.576.511,52  14.728.645,95  7.642.212,00  5.957.128,00  
                   
 
                   
  CONTRACTACIÓ GESTIONADA PER LA FUNDACIÓ CIT UPC  
   
     VIA NO COMPETITIVA   VIA COMPETITIVA   
  976 CIT-UPC  1.663.976,00 182.000,00