UPC    Acreditació de les titulacions
2.4.2 Contractació gestionada pel CTT distribuïda per conceptes i unitats

Descripció: Projectes signats per unitats, tipologia i import i gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia (CTT).
Font: CTT Servei de Projectes
Període de referència: 2013

                   
  Unitat Convenis Projectes Europeus Projectes estatals i autonòmics Total  
  Nre Import Nre Import Nre Import  
  110 SG      11           1.636.188,11         -                             -         -                             -                 1.636.188,11  
  122 CUDU        2               20.200,00         -                             -         -                             -                      20.200,00  
  131 UVR        3              138.900,00         -                             -        2                  174.136                    313.036,00  
  132 GPE        1               20.500,00         -                             -         -                             -                      20.500,00  
  162 CFIS        1               35.000,00         -                             -         -                             -                      35.000,00  
  250 ETSECCPB        -                             -        1                  160.521         -                             -                    160.520,50  
  270 FIB        2               76.954,03         -                             -         -                             -                      76.954,03  
  280 FNB        1               19.803,00        1                  148.195         -                             -                    167.998,00  
  290 ETSAV        1               30.268,00         -                             -         -                             -                      30.268,00  
  300 EETAC        2               12.625,00        3                  128.711         -                             -                    141.336,00  
  320 EET        1               25.388,76         -                             -         -                             -                      25.388,76  
  370 EUOOT        1                 6.015,00         -                             -         -                             -                       6.015,00  
  390 ESAB        2                 8.012,00         -                             -         -                             -                       8.012,00  
  420 INTEXTER        3                    19.251         -                             -        1                      4.438                      23.688,50  
  440 IOC        1                 6.900,00         -                             -         -                             -                       6.900,00  
  460 INTE      17                  690.229        4                  170.050         -                             -                    860.278,51  
  470 CRNE        2               68.000,00         -                             -         -                             -                      68.000,00  
  480 IS.UPC        3                    61.575        3                  544.530        1                    26.993                    633.098,16  
  666 CATAC        1               61.983,47         -                             -         -                             -                      61.983,47  
  701 AC      22               2.252.794        8               1.211.236         -                             -                 3.464.029,88  
  702 CMEM      12              277.572,00         -                             -         -                             -                    277.572,00  
  704 CA I        8                  160.524         -                             -         -                             -                    160.524,26  
  705 CA II        6              229.246,77        1                        738         -                             -                    229.985,14  
  706 EC        8                  383.650        1                    90.200         -                             -                    473.850,00  
  707 ESAII        8              140.427,00        1                    10.000         -                             -                    150.427,00  
  708 ETCG      10                  335.481        1                  312.864         -                             -                    648.345,00  
  709 EE        4               50.700,00        4                    73.753         -                             -                    124.453,00  
  710 EEL      11                  344.178      12               1.108.397         -                             -                 1.452.575,48  
  711 EHMA        4               73.672,87        3                  510.138         -                             -                    583.810,88  
  712 EM        1                    36.000        1                    63.000         -                             -                      99.000,00  
  713 EQ      12              518.571,59        4               1.006.378         -                             -                 1.524.949,79  
  714 ETP        3                    25.409         -                             -        1                    16.536                      41.945,00  
  715 EIO      18              414.430,89         -                             -         -                             -                    414.430,89  
  717 EGE        2                    36.600         -                             -         -                             -                      36.600,00  
  719 EGA II        1               16.000,00         -                             -         -                             -                      16.000,00  
  720 FA        4                    47.000        1                        745         -                             -                      47.744,91  
  721 FEN      14              424.085,39        1                    35.833         -                             -                    459.918,22  
  722 ITT      18                  586.177        1                    59.644         -                             -                    645.821,17  
  723 CS        8              173.748,00        3                  156.840        1                    45.000                    375.588,14  
  724 MMT        1                    27.000         -                             -         -                             -                      27.000,00  
  725 MA I        -                             -        2                  206.236        1                    12.000                    218.236,20  
  729 MF        2                    24.000         -                             -         -                             -                      24.000,00  
  731 OO        5                 7.699,42         -                             -        1                    37.440                      45.139,42  
  732 OE        4                    66.397         -                             -         -                             -                      66.396,70  
  735 PA        6              149.730,58         -                             -         -                             -                    149.730,58  
  736 PE        2                    13.470         -                             -         -                             -                      13.470,00  
  737 RMEE        2               82.000,00         -                             -         -                             -                      82.000,00  
  739 TSC      22               1.047.429        5                  713.989        1                  115.000                 1.876.417,89  
  740 UOT        5              145.198,72         -                             -         -                             -                    145.198,72  
  741 EMRN        2                  100.773        1                    40.000         -                             -                    140.773,00  
  742 CEN        -                             -        1                    48.750         -                             -                      48.750,00  
  743 MA IV        -                             -        1                    25.000         -                             -                      25.000,00  
  744 ENTEL        4               83.062,00        2                    40.669         -                             -                    123.730,93  
  745 EAB        8                  217.072        1                    41.905         -                             -                    258.977,35  
  746 DiPSE        1                 3.500,00         -                             -         -                             -                       3.500,00  
  747 ESSI        1                    24.200         -                             -         -                             -                      24.200,00  
  909 LIM        2                 6.320,00        4               1.267.174         -                             -                 1.273.493,73  
  914 CPSV        5                  408.192        1                    32.233         -                             -                    440.425,12  
  915 IRI        4               75.461,00        3               1.252.532         -                             -                 1.327.993,00  
  917 CTTM        1                    84.374         -                             -         -                             -                      84.374,00  
  918 CREB        1               15.000,00         -                             -         -                             -                      15.000,00  
  922 CD6        7                  488.038        1                  633.870         -                             -                 1.121.908,00  
  927 CTALP        2               51.500,00        1                    84.830         -                             -                    136.330,00  
  928 CTTC        1                      2.200        9                  853.490         -                             -                    855.690,16  
  929 CDEI        9              298.820,00         -                             -         -                             -                    298.820,00  
  930 CTVG        4                  363.119        2                  195.551         -                             -                    558.669,74  
  935 CDIF        4               72.192,15        1                  498.600         -                             -                    570.792,15  
  937 GCEM        -                             -        1                  105.956         -                             -                    105.955,65  
  945 SARTI        2               37.300,00        2                  514.644         -                             -                    551.944,00  
  946 CITCEA        7                  406.447        8                  479.558         -                             -                    886.005,37  
  951 CTF        1               31.600,00         -                             -         -                             -                      31.600,00  
  952 GRAHI        1                    18.000        1                  152.787         -                             -                    170.787,00  
  956 CRESCA        4               55.210,00         -                             -         -                             -                      55.210,00  
  971 MCIA        -                             -        1                    33.700        1                  104.519                    138.219,29  
  973 CERpIE-UPC        3              181.893,80         -                             -         -                             -                    181.893,80  
  974 CER-LaCàN-UPC        5                    85.810        1                    55.750         -                             -                    141.559,92  
  975 SEER        3              193.266,36         -                             -         -                             -                    193.266,36  
  TOTAL    360              14.330.333     103              13.068.998      10                  536.062               27.935.393,88