UPC    Acreditació de les titulacions
2.3.2 Ingressos gestionats pel CTT distribuïts per conceptes i unitats

Descripció: Ingressos gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia (CTT) per conceptes i unitats acadèmiques
Font: CTT Servei de Projectes
Període de referència: 2019

                         
  INGRESSOS GESTIONATS PEL CTT                    
  UNITAT  Nom Unitat   VIA NO COMPETITIVA   VIA COMPETITIVA   
       Convenis   Propietat Industrial   Serveis   Formació   Subvencions i altres   Nacionals   Projectes Nacionals Coordinats   Projectes Europeus   Projectes europeus coordinats   
  110 SG Serveis Generals / Rectorat         1.142.950,13 158.276,64   583.391,40    
  122 GER GERENCIA         0,00     91.384,95 7.294,15  
  124 CUS C.U. Tecnol. I Desen. 22.462,01       86.310,62          
  150 CTT CTT 16.000,00 127.339,44 -8.785,09 373.009,83 116.384,58 14.876,40 1.550.502,67   9.111.791,18  
  181 UTGCBL Campus Castelldefels 4.499,70     22.614,00 0,00     32.000,00    
  185 UTGASC UTG Arquitectura de Sant Cugat del Vallès         0,00     26.955,24    
  195 UTGTICCN UTG ÀMBIT TIC CAMPUS NORD       4.873,00 0,00          
  200 FME F. Mates i Estadist.       24.710,00 0,00          
  205 ESEIAAT ESEIAAT 9.843,00     107.236,00 27.100,00          
  210 ETSAB ETS Arquitectura BCN 29.370,00   2.000,00 11.800,00 0,00          
  230 ETSETB ETS. Eng. Telecom. BCN   3.300,00     0,00          
  240 ETSEIB ETS. Eng. Indus. BCN     4.163,00   70.000,00          
  250 ETSECCPB ETSECCPB 0,00       0,00          
  270 FIB Fac. Informàtica BCN     17.716,51 14.760,00 0,00     19.513,52    
  280 FNB Fac. Nàutica BCN       159.129,09 0,00          
  290 ETSAV ETS Arquitec. Vallès 15.769,34   1.650,00 48.395,00 259.636,40          
  300 EETAC EPS Castelldefels 12.500,00   86,02   0,00 46.091,92   0,00    
  310 EPSEB EPSEB 8.802,40   53.677,51 2.025,00 0,00          
  330 EPSEM EU Pol. Sup Manresa       10.460,17 34.956,93          
  370 FOOT EU Optica Terrassa       121.951,70 0,00     2.938,00    
  410 ICE ICE       1.500,00 0,00          
  420 INTEXTER Inst. Invest. Tèxtil (INTEXTER) 133.761,30   95.442,63   0,00 179.842,87   26.064,95 131.751,26  
  440 IOC Inst. Org. I Control 19.647,15   2.783,00 6.480,00 0,00 139.826,42   51.618,02    
  460 INTEXTER Inst. Tècn. Energèt. 196.401,04   220.591,62 18.090,00 56.562,50 232.908,89   71.989,42    
  470 CRNE Centre de Recerca en Nanoenginyeria (CRNE)     19.206,45   0,00          
  480 IS.UPC INST. SOSTENIBILITAT UPC 14.221,14   51.171,14 1.840,00 6.366,68 95.200,60   56.356,75 195.118,80  
  581 LCMA Laboratori del Centre de Medi Ambient 54.563,10   61.264,00   0,00          
  635 IDSA Intelligent Data Science and Artificial         0,00     55.268,60    
  650 GC Catedra Gaudi 4.958,68       42.500,00          
  662 CCI.UPC Càtedra Cercle d'Infrastructures - UPC 48.000,00       0,00          
  666 CATAC Càtedra Accessibilitat         86.000,00          
  701 AC Arquit. Computadors 504.835,85   9.557,04 1.050,00 147.427,88 556.001,72 96.654,96 2.172.075,91 228.536,63  
  702 CEM Ciència i Enginyeria dels Materials 299.874,07   159.475,16 16.611,00 24.000,00 533.267,71   779.707,36    
  707 ESAII Eng. De Sist. Autom. 165.038,54   14.224,77 5.810,00 34.471,00 340.331,80   134.875,61    
  709 EE Enginyeria Elèctrica 49.880,50   27.480,06   0,00 120.616,57        
  710 EEL Eng. Electrònica 294.343,50   17.647,10 800,00 42.500,00 875.375,68   73.429,96    
  700.56 S.BLANCA LAB0 710 SALA BLANCA     210,00   0,00          
  711 EHM Eng. Hidr. Marítima         0,00 -633,81        
  712 EM Enginyeria Mecànica 106.014,47 33,00 18.817,50 2.025,00 14.000,00 137.212,04   17.543,49    
  713 EQ Enginyeria Química 297.352,66   119.779,79 34.952,20 24.000,00 608.564,73   350.639,89 -59.156,21  
  715 EIO Estad. I Inv. Operat. 298.832,47   33.593,19 48.705,00 276,35 271.663,30   129.315,15    
  717 DEGD Enginyeria Gràfica i de Disseny     4.865,00 2.100,00 0,00 92.326,93        
  723 CS Lleng. I Sist. Inf 444.003,98 3.601,41 18.011,11 36.300,00 3,80 192.961,49   274.846,57    
  724 MMT Màq. I Motors Tèrmics 20.600,00   38.878,71 87.230,00 0,00 40.595,67        
  729 MF Mat. Aplic. I Telem. 10.978,00   13.118,00   462,59 29.930,00   537.750,02    
  731 OO Òptica i Optometria 16.031,49   21.391,07 5.085,00 16.700,00 21.628,75        
  732 OE Organitz. D'Empreses 6.000,00   5.635,00 60.776,30 0,00 16.519,23        
  735 PA Proj. Arquitectònics 27.224,99   3.292,00 35.055,72 8.000,00 26.914,20        
  737 RMEE Res. Mat. I Est. Eng. 155.393,80   18.600,00   0,00 71.682,35        
  739 TSC Tª Senyal i Comunic. 717.205,66 26.616,70 112.420,80 60.615,00 227.329,97 1.560.591,23 1.628,81 96.031,74    
  740 UOT Urb. I Ord. Territor. 162.705,55   8.745,00 13.562,50 5.750,01 3.608,67   50.277,80    
  742 CEN Cien. I Eng. Nàutica 9.700,00   2.177,50 5.823,32 0,00 -6.817,48   38.072,00    
  744 ENTEL Telemàtica 84.076,65   12.107,00 8.257,78 0,01 76.808,03   187.046,32 109.396,88  
  745 EAB Eng. Agroal. I Biote. 55.017,21   41.850,55 120.518,85 0,00 134.074,80        
  747 ESSI ENG. SERV. SIST. INFORM. 12.500,00   13.250,00 37.680,00 3.226,00 75.334,95   20,82    
  748 FIS Física 746.187,18 514,04 32.352,00   309.007,21 536.527,64   504.317,21 126.343,61  
  749 MAT Matemàtiques 242.019,20   3.250,00 10.432,68 91.995,95 563.619,82   675.807,17 62.887,50  
  750 EMIT Enginyeria Minera, Industrial i Tic 211.938,60   56.181,56 34.119,17 10.000,00 110.535,18   129.149,74 295.243,80  
  751 DECA Enginyeria Civil i Ambiental 1.295.563,47   160.655,75 18.845,84 58.000,00 1.112.319,51   1.151.505,60    
  752 MSVA RA - Representació Arquitectònica 36.697,89   35.113,65 6.660,00 0,00 30.280,25        
  753 TA Tecnologia de l'Arquitectura 158.340,93   116.461,61 5.540,00 17.331,89 112.230,14   69.884,00    
  756 THATC Teor.Història Arq. i Tècniques Comunic. 23.661,16   1.987,65 720,00 0,00 29.150,50   15.502,20    
  758 EPC Eng. de Projectes i de la Construcció 121.345,04 211,11 33.256,00 8.476,24 0,00 86.383,48   1.716,82 -1.716,82  
  894 InLab-FIB InLab-FIB 192.411,37       500,00          
  909 LIM Lab. Eng. Marítima 489.128,28 26.497,16 2.720,00 1.970,00 10.000,00 144.011,31   497.317,31    
  910 LCEM Laboratori Comú d'Enginyeria Mecànica     11.164,23   0,00          
  914 CPSV C. Pol. Sol. I Valor. 24.400,00   4.600,00 32.036,91 0,00 58.829,72        
  915 IRI Instl. Robòtica 128.234,00   4.886,29   113.654,30 631.954,88   343.246,93 29.673,84  
  918 CREB C. Recerca Eng. Biom. 81.167,86   2.000,00 18.000,00 0,00 128.547,12        
  922 CD6 C. Desenv. Sensors 159.950,00 166.442,01 44.792,52 2.800,00 0,00 500.208,85   284.597,24 425.753,82  
  927 CTALP C. Tec. I Apl. Llen.   7.440,00     0,00          
  928 CTTC Cent. Tec. Tran. Cal. 32.500,00 1.300,00     0,00 38.266,18   295.270,81 92.403,34  
  929 CDEI C. Disseny Eq. Ind. 820.670,49   51.617,00   0,00          
  930 CTVG C. Tecnol. Vilanova 14.748,00     2.315,00 300.000,00 68.675,05   40.379,71    
  935 CDIF C. Diag. Ind. I Flui. 55.404,21   2.389,50   43.134,88 11.320,00   256.166,67    
  936 C. Sist. I Sens. Elec. C. Sist. I Sens. Elec.     700,00 9.480,00 0,00          
  937 GCEM Grup Compat. Electro.     182.000,00   0,00     33.509,37    
  943 LABSON Laborat. Sistem. Oleo 46.109,70       10.935,60          
  945 SARTI Centre Desenv. Tec. 92.759,62   15.805,80 6.800,00 40.009,26 84.833,10   423.932,50    
  946 CITCEA Centre Inno. Tec. Conv. 360.106,90   40.160,84 47.069,87 0,00 300.089,36   765.117,93    
  950 LAM Lab. Aplic. Multimed. 12.450,00     6.375,00 0,00          
  952 GRAHI Grup Rec. Hidrometer.   3.209,81     0,00     383.433,31 -383.433,31  
  953 LEAM Lab. Eng. Acust. I Mec. 7.500,00   4.300,00   0,00 48.206,40        
  956 CRESCA CRESCA       38.101,96 2.000,00          
  969 CETpD-UPC CETPD         0,00     242,23    
  971 MCIA C.REC.SIST.ELECT.IND 242.978,12   3.227,38   0,00 127.124,46   179.117,41    
  972 LITEM LAB.INNOV.TECNO.EST. 74.726,00   8.877,65   0,00 -66,27        
  973 CERpIE-UPC CERPIE-UPC 65.500,00   48.453,18 221.565,50 0,00          
  974 CER-LaCàN-UPC CER-LACAN-UPC       2.800,00 48.000,00 194.062,39   1.572.475,84    
  975 SEER C.R.SEER 191.000,00       0,00 132.935,95   6.954,61    
  977 IDF INS. DIN. FLUVI 13.208,89       0,00          
      10.269.115,16 366.504,68 2.103.045,75 1.985.939,63 3.531.484,54 11.695.627,32 1.648.786,44 13.488.758,10 10.371.888,47  
  Dades a 31/12/2019                      
                         
  INGRESSOS GESTIONATS PER LA FUNDACIÓ CIT UPC                
     VIA NO COMPETITIVA   VIA COMPETITIVA   
  976 CIT-UPC  1.946.950,59 670.571,29  
  Dades a 31/12/2019