UPC    Acreditació de les titulacions
2.2.1 Evolució dels Punts d'Activitat de Recerca (PAR) i Punts d'Activitat de Transferència de Tecnologia (PATT) per unitat acadèmica

Descripció: Evolució dels Punts d'Activitat de Recerca (PAR) i Punts d'Activitat de Transferència de Tecnologia (PATT) per unitat acadèmica.
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2016

               
  2016  
  Unitat Activitat de Recerca (PAR) Transferència de Tecnologia (PATT)  
  PAR tipus 1 PAR tipus 2 PAR Total PATT PATT RDI  
  701 AC 3.589,41 340,51 3.929,92 4.190.153 3.861.396  
  702 CMEM 3.269,64 273,53 3.543,17 2.167.377 1.988.216  
  707 ESAII 3.271,97 330,83 3.602,80 2.086.914 1.736.434  
  709 EE 2.198,57 229,96 2.428,53 2.793.382 2.244.120  
  710 EEL 4.542,96 400,40 4.943,36 3.426.040 3.104.763  
  712 EM 1.182,52 171,45 1.353,97 1.207.604 911.410  
  713 EQ 5.263,93 272,39 5.536,32 2.281.518 2.247.709  
  715 EIO 1.262,31 158,31 1.420,62 1.606.450 1.018.656  
  717 EGE 531,00 130,81 661,81 343.146 254.591  
  723 CS 2.204,98 432,89 2.637,87 1.690.849 1.295.045  
  724 MMT 1.106,07 52,96 1.159,03 933.892 893.011  
  729 MF 404,80 136,05 540,85 777.330 764.387  
  731 OO 764,35 178,10 942,45 2.179.051 1.798.967  
  732 OE 2.146,01 300,97 2.446,98 1.655.317 553.047  
  735 PA 1.678,49 217,48 1.895,97 332.768 160.421  
  737 RMEE 431,30 104,11 535,41 304.132 284.611  
  739 TSC 5.982,20 366,02 6.348,22 3.987.635 3.757.993  
  740 UOT 615,66 186,10 801,76 844.307 222.951  
  742 CEN 502,00 40,32 542,32 868.766 188.757  
  744 ENTEL 1.148,30 81,97 1.230,27 1.463.664 1.165.321  
  745 EAB 937,98 97,01 1.034,99 506.497 431.511  
  747 ESSI 566,42 81,71 648,13 1.634.750 1.379.357  
  748 FIS 5.474,24 420,84 5.895,08 2.112.856 1.795.569  
  749 MAT 4.755,38 763,63 5.519,01 2.045.357 1.818.761  
  750 EMIT 634,48 81,42 715,90 791.708 782.895  
  751 DECA 8.143,55 1.030,83 9.174,38 8.997.555 7.894.168  
  752 RA 532,56 71,95 604,51 72.195 79.027  
  753 TA 1.295,67 506,61 1.802,28 3.038.566 1.386.662  
  756 THATC 406,00 113,99 519,99 141.639 37.876  
  758 EPC 1.311,97 60,86 1.372,83 819.893 318.251  
  420 INTEXTER 403,04 115,73 518,77 782.634 760.471  
  440 IOC 935,01 116,91 1.051,92 525.656 243.978  
  460 INTE 1.367,72 72,61 1.440,33 1.036.735 982.361  
  480 ISUPC 793,86 91,69 885,55 2.017.349 1.639.113  
  915 IRI 1.428,30 192,18 1.620,48 1.351.132 956.746  
  TOTAL 71.082,65 8.223,13 79.305,8 61.014.819 48.958.555