UPC    Acreditació de les titulacions
2.2.1 Evolució dels Punts d'Activitat de Recerca (PAR) i Punts d'Activitat de Transferència de Tecnologia (PATT) per unitat acadèmica

Descripció: Evolució dels Punts d'Activitat de Recerca (PAR) i Punts d'Activitat de Transferència de Tecnologia (PATT) per unitat acadèmica.
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2015

               
  2015  
  Unitat Activitat de Recerca (PAR) Transferència de Tecnologia (PATT)  
  PAR tipus 1 PAR tipus 2 PAR Total PATT PATT RDI  
  701 AC 2.559,13 183,60 2.742,73 4.335.921 4.200.469  
  702 CMEM 3.466,51 261,83 3.728,34 1.187.347 1.017.866  
  705 CA II 256,73 163,95 420,68 635.523 358.126  
  707 ESAII 2.833,84 231,41 3.065,25 1.900.231 1.850.266  
  709 EE 1.798,57 145,06 1.943,63 3.423.000 2.885.577  
  710 EEL 3.960,72 344,93 4.305,65 4.048.730 3.754.546  
  712 EM 970,16 202,04 1.172,20 1.331.235 1.017.085  
  713 EQ 4.267,64 300,87 4.568,51 3.500.744 3.443.140  
  714 ETP 554,82 89,03 643,85 361.311 333.472  
  715 EIO 1.411,31 168,93 1.580,24 1.123.896 895.786  
  717 EGE 171,66 131,20 302,86 132.968 76.568  
  718 EGA I 329,51 64,64 394,15 94.733 84.471  
  719 EGA II 8,00 19,96 27,96 14.144 14.144  
  723 CS 2.065,70 489,64 2.555,34 2.655.119 2.289.346  
  724 MMT 1.296,10 56,23 1.352,33 1.424.285 1.393.236  
  729 MF 374,22 121,41 495,63 986.344 993.138  
  731 OO 862,18 135,47 997,65 2.157.651 1.850.708  
  732 OE 2.137,88 258,75 2.396,63 1.573.872 530.045  
  735 PA 1.444,41 219,32 1.663,73 301.543 143.487  
  737 RMEE 739,50 87,81 827,31 305.105 283.322  
  739 TSC 4.323,93 310,52 4.634,45 4.831.254 4.043.944  
  740 UOT 810,35 188,00 998,35 928.427 257.474  
  742 CEN 176,98 114,97 291,95 368.093 66.922  
  744 ENTEL 815,98 100,59 916,57 1.066.153 969.312  
  745 EAB 766,99 136,08 903,07 404.688 319.343  
  747 ESSI 488,97 137,08 626,05 790.273 673.744  
  748 FIS 5.151,28 362,74 5.514,02 2.063.681 1.549.854  
  749 MAT 4.111,31 578,07 4.689,38 1.627.956 1.579.861  
  750 EMIT 805,78 103,22 909,00 500.135 461.477  
  751 DECA 7.464,25 969,96 8.434,21 8.535.834 7.083.992  
  753 TA 1.061,24 320,27 1.381,51 2.141.452 1.140.171  
  756 THATC 489,60 104,33 593,93 136.702 54.342  
  758 EPC 896,80 101,61 998,41 608.091 256.017  
  420 INTEXTER 651,65 143,94 795,59 561.053 524.887  
  440 IOC 1.020,61 77,61 1.098,22 460.505 224.179  
  460 INTE 1.171,48 22,46 1.193,94 1.218.537 1.127.050  
  480 ISUPC 631,83 119,01 750,84 1.642.206 1.238.733  
  915 IRI 1.780,74 141,30 1.922,04 860.880 835.427  
  TOTAL 64.128,36 7.707,84 71.836,2 60.239.622 49.821.527